Droga krzyżowa oraz Nowenna do Miłosierdzia Bożego


„Jezu, przyjmuję wszystko, cokolwiek chcesz na mnie zesłać; ufam Twojej dobroci” św. Faustyna Kowalska.

Ufam, że Jezus Chrystus nie odmówi swojego miłosierdzia mi i moim najbliższym. Proszę o powierzanie Bogu moich intencji przez 14 dni Drogi krzyżowej (28 marca – 10 kwietnia br.) oraz włączenie ich do 9 Mszy świętych w czasie Nowenny do Miłosierdzia Bożego (10-18 kwietnia br.).:

Osoba włączająca do nowenny

Ojcze Władysławie, dziękuję za odprawienie 9 Mszy świętych w moich intencjach. Wierzę, że miłosierny Pan przyjdzie mi z pomocą.
Przesyłam ofiarę na misje Księży Marianów, aby w krajach misyjnych głosili miłosierdzie Boga, tak potrzebne wszystkim grzesznikom.

Składam ofiarę w wysokości:

Ofiary na Centrum Pomocników Mariańskich można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego "Dotpay"
lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.
Przejdź do Nowenny do Miłosierdzia Bożego 
 

DROGA KRZYŻOWA W INTENCJI RODZIN 

Krzyż, który w starożytności był znakiem hańby, dzięki męce i śmierci krzyżowej Pana Jezusa stał się znakiem zwycięstwa. Bardzo potrzebujemy dziś tego Chrystusowego zwycięstwa i to w różnych obszarach życia! Przede wszystkim potrzebujemy go w naszych rodzinach. Ponad dwadzieścia pięć lat temu św. Jan Paweł II pisał w Liście do rodzin: „jak wielkim dobrem jest małżeństwo, rodzina i życie, jak wielkim niebezpieczeństwem jest brak poszanowania dla tych rzeczywistości, bagatelizowanie tych największych wartości, które składają się na życie rodziny i stanowią o godności człowieka”. Te słowa są wciąż aktualne. Przejdźmy więc drogę krzyżową, modląc się za nasze rodziny, prowadzeni słowami św. Jana Pawła II, którego setną rocznicę urodzin będziemy obchodzić w tym roku.

Wstęp do drogi krzyżowej  z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.

28 marca
Stacja I: Jezus na śmierć skazany

„Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświęcającym. Na straży tej świętości Kościół stał zawsze i wszędzie, ale w szczególny sposób pragnie być blisko rodziny, gdy ta wspólnota życia i miłości i arka Przymierza z Bogiem, jest zagrożona czy to od wewnątrz, czy też – jak to dziś niestety często bywa – od zewnątrz” – Szczecin 1987 r.
Panie, nie będąc winnym, zostałeś skazany na śmierć. Przyjąłeś ten wyrok, z własnej woli przeszedłeś całą krzyżową drogę i ostatecznie na krzyżu pokonałeś śmierć. Oddajemy Ci wszystkie rodziny zmagające się z cywilizacją śmierci – pogardą dla małżeństwa i zmienianiem jego definicji, zabijaniem dzieci nienarodzonych, rozwodami… Prosimy, by Twoja ofiara, którą złożyłeś dobrowolnie, dała wszystkim małżonkom i rodzicom siłę do pokonania zagrożeń, na które narażone jest dziś małżeństwo i rodzina. 
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja I drogi krzyżowej z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.

29 marca
Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

„Wiele, bardzo wiele jest przejawów męstwa, często heroicznego, o których nie pisze się w gazetach lub o których mało się wie. Zna je tylko ludzkie sumienie… i wie o nich Bóg! Pragnę złożyć hołd tym wszystkim nieznanym ludziom mężnym. Tym wszystkim, którzy mają odwagę powiedzieć «nie» lub «tak», gdy to kosztuje!” – Rzym, 1978 r.
Panie, mimo całonocnego przesłuchania, mimo biczowania i cierniowej korony, znalazłeś w sobie na tyle determinacji i męstwa, by wziąć krzyż i ponieść go aż do końca… Prosimy Cię w intencji tych wszystkich rodzin, którym potrzeba męstwa, by żyć blisko Ciebie w dzisiejszym świecie. Niech członkowie rodzin pozostaną wierni Tobie i sobie nawzajem, mimo wszystko i w każdej sytuacji, jak przyjęcie kolejnego, nieoczekiwanego dziecka czy przyznanie się do wiary wśród ludzi wrogo nastawionych do Kościoła. Daj wszystkim kobietom i mężczyznom, zwłaszcza tym pragnącym założyć rodzinę, dar męstwa konieczny do tego, by wybrali życie zgodne z Ewangelią. Pomóż także wszystkim babciom i dziadkom, którzy czują się niedoceniani i opuszczeni. Niech dzieci i wnuki docenią ich obecność i pozwolą poczuć, że stanowią jedną rodzinę, która zawsze się wspiera.
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja II drogi krzyżowej z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.

30 marca
Stacja III: Jezus upada po raz pierwszy

„Każda rodzina jest (…) zawsze powołana przez Boga pokoju do radosnego i odnawiającego doświadczania „pojednania”, to jest do odbudowanej komunii i odnalezionej jedności” – Familiaris consortio, 21. 
Panie, Twój upadek i powstanie daje nam wszystkim nadzieję na to, że możemy codziennie powstawać z grzechów niszczących miłość w rodzinach. To często „małe” sprawy – niepotrzebne czy nawet obraźliwe słowa, pretensje, lekceważenie, nieuprzejmość, niezauważanie i pomijanie drugiego, brak zainteresowania nim. To one niszczą miłość i stają się nieraz przyczynami wielkich tragedii. Przez Twoje powstanie z upadku daj nam Panie wiarę w moc codziennego przebaczania sobie. Naucz też wszystkich małżonków i rodziców, a także wszystkie dzieci, owocnego korzystania z sakramentu pokuty. 
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja III drogi krzyżowej z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.

31 marca
Stacja IV: Jezus spotyka swoją Matkę

„Niechaj Maryja Panna, tak jak jest Matką Kościoła, będzie również Matką Kościoła domowego, (…) niech Ona, Bolesna Matka u stóp Krzyża, łagodzi cierpienia i osusza łzy tych, którzy cierpią z powodu trudności rodzinnych” – Familiaris consortio, 86. 
Na swojej drodze krzyżowej spotkałeś Matkę i to spotkanie na pewno dało Ci siłę do pójścia dalej. Dziś prosimy o takie spotkanie z Maryją dla wszystkich rodzin przeżywających trudności. Prosimy o łaskę wierności dla wszystkich małżeństw zagrożonych rozwodem, o zdrowie i błogosławieństwo dla każdej kobiety spodziewającej się dziecka, o pokonanie problemów finansowych dla wszystkich rodziców niespokojnych o byt swoich najbliższych. Prosimy za wszystkich ojców i matki cierpiących z powodu utraty relacji ze swoimi synami i córkami, za wszystkie dzieci doświadczające zagubienia we współczesynm świecie, za wszystkie rodziny naznaczone śmiercią, chorobą, kalectwem… Ty, Matko, potrafiłaś pomieścić w swoim sercu tak niewiarygodne cierpienie swojego Syna – stań przy każdej rodzinie doświadczanej cierpieniem i wstawiaj się za nią, wypraszając jej potrzebne łaski. 
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IV drogi krzyżowej z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.

1 kwietnia
Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi

„Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą. Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna Bogiem – czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą – że potrafi pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń” – Katowice, 1983 r. 
Panie, pomoc Szymona, choć nakazana przez rzymskiego żołnierza, sprawiła, że mogłeś choć trochę odpocząć… Dostrzeżenie drugiego i chęć pomocy mu to coś bardzo ważnego. Tych właśnie postaw – wrażliwości na krzywdę, szacunku do drugiego człowieka, pracowitości i rzetelności dziecko uczy się w rodzinie. Proszę Cię, Panie, dla wszystkich rodziców o dar mądrego wychowania dzieci, owocującego takimi właśnie postawami. Naucz rodziców mądrze kochać swoje dzieci – dawać im miłość bezwarunkową, a równocześnie wytyczać granice i przez to kształtować ich serca oraz budować charaktery. I spraw, by rodzice szczerze troszczyli się o życie wieczne swoich synów i córek. Daj siłę babciom i dziadkom do wspierania rodziców w tym dziele i otwórz serca rodziców, by byli otwarci na tę pomoc.
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja V drogi krzyżowej z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.

2 kwietnia
Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi

„Łaska, którą otrzymaliście w sakramencie małżeństwa, nie mija z biegiem lat. Pochodzi ona z przebitego Serca Odkupiciela (…). Specyfika tej łaski wiąże się zatem z jej pochodzeniem: jest łaską miłości ofiarnej, miłości, która obdarza i przebacza; miłości bezinteresownej, która zapomina o własnym cierpieniu; miłości wiernej aż do śmierci; miłości owocującej nowym życiem” – Manilla, 2003 r. 
Panie, Weronika zdobyła się na gest z pozoru mały, a tak dla Ciebie ważny! Otarła Ci twarz, by nie zalewały jej pot i krew. To niby niewiele, a równocześnie tak wiele! W rodzinie najbardziej liczą się małe uczynki miłości świadczone codziennie – uprzejme słowa, gesty dobroci, zainteresowanie sobą, dotrzymywania zobowiązań, wewnętrzna uczciwość i przejrzystość, a także szczere przeprosiny w tych chwilach, w których więź jest naruszana, niszczona… o takie właśnie proste słowa i gesty miłości w naszych rodzinach prosimy Cię, Panie. 
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VI drogi krzyżowej z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.

3 kwietnia
Stacja VII: Jezus upada po raz drugi

„Niejednokrotnie trudno się oprzeć przeświadczeniu, iż czyni się wszystko, aby to, co jest sytuacją nieprawidłową” (…) ukazać jako „prawidłowe i atrakcyjne, nadając temu zewnętrzne pozory fascynacji. W ten sposób zagłusza się ludzkie sumienie, zniekształca to, co prawdziwie jest dobre i piękne, a ludzką wolność wydaje się na łup faktycznego zniewolenia” – List do rodzin, 5. 
Gdy upadałeś po raz drugi, trudno Ci się było podnieść… W życiu rodziny bywają takie sytuacje, z których podniesienie się wymaga wielkiego wysiłku. To przede wszystkim nałogi – uzależnienie od alkoholu, narkotyków, pornografii, seksu, pieniędzy, zakupów, hazardu… Gdy któryś z członków rodziny się im podda, cierpią wszyscy, a szansa na prowadzenie normalnego życia staje się coraz mniejsza. Panie, który powstałeś z drugiego upadku, otocz swoim błogosławieństwem wszystkich tych, którzy zmagają się z nałogami, a tym, którzy jeszcze nie potrafią z nimi walczyć, daj światło Ducha Świętego, żeby zobaczyli, jak bardzo niszczą nie tylko swoje życie, ale także życie swoich dzieci i swoich współmałżonków oraz obdarz ich siłą, by z nich powstali. 
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VII drogi krzyżowej z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.

4 kwietnia
Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty

„Trud każdej kobiety związany z wydaniem na świat dziecka, z jego pielęgnowaniem, karmieniem, wychowaniem, zwłaszcza w pierwszych latach, jest tak wielki, że nie może mu dorównać żadna praca zawodowa” – List do rodzin, 17. 
Panie, do kobiet, które stały i płakały, widząc Twoje cierpienie, powiedziałeś, by nie płakały nad Tobą, lecz nad synami swoimi…Tak wielka jest odpowiedzialność kobiety w rodzinie! Prosimy Cię, byś dał wszystkim zamężnym kobietom łaskę odkrywania i szanowania swojej misji. Pozwól im cieszyć się godnością żony i matki i daj im mądrość, by się nią kierowały we wszystkich sprawach życiowych. Prosimy cię także, Panie, o przywrócenie szacunku dla kobiety jako żony i matki w naszym społeczeństwie. 
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VIII drogi krzyżowej z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.

5 kwietnia
Stacja IX: Jezus upada po raz trzeci

„Życie człowieka pochodzi od Boga, jest Jego darem, Jego obrazem i odbiciem, udziałem 
w Jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedynym Panem tego życia: człowiek nie może nim rozporządzać” – Evangelium vitae, 39.
Panie, Twój trzeci upadek i trzecie powstanie daje nam nadzieję, że możemy dźwignąć się z upadku nawet wtedy, gdy – po ludzku sądząc – jest to już niemożliwe. Tobie powierzamy dziś problem braku szacunku do człowieka, zarówno u zarania jak i u kresu jego życia. Prosimy Cię za dzieci nienarodzone zagrożone aborcją i ludzi starszych, zagrożonych eutanazją. Prosimy, by szacunek do życia we wszystkich stadiach jego rozwoju odrodził się w całej Europie, szczególnie w Polsce. Nie pozwól nam porzucać nadziei na Twoje ostateczne zwycięstwo i daj siłę do stawania po stronie Twojej prawdy. Daj także siły starszym ludziom do pogodnego przeżywania jesieni życia pomimo jej wszystkich trudów, jak choroby, samotność, niedomagania, by nigdy nie ulegli kulturze doceniającej jedynie młodość i aktywizm.
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IX drogi krzyżowej z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.

6 kwietnia
Stacja X: Jezus z szat obnażony

„Kiedy ciało ludzkie, oderwane od ducha i myśli, staje się tworzywem, podobnie jak inne ciała zwierząt, kiedy dokonuje się manipulacji na embrionach i płodach, trzeba wówczas przyznać, że stajemy w obliczu straszliwej klęski etycznej (…) Człowiek w tym horyzoncie myślenia przestaje być osobą i podmiotem. Staje się wbrew zamierzeniom i deklaracjom wyłącznie przedmiotem” – List do rodzin, 19. 
Panie, poprzez Twoje obnażenie z szat, zjednoczyłeś się w sposób szczególny ze wszystkimi sytuacjami poniżenia i nadużywania ludzkiego ciała. Wiele jest ich w dzisiejszej kulturze poddanej dyktatowi ideologii zaprzeczających powołaniu rodziny. Spójrz na poniżenie mężczyzn i kobiet oraz na krzywdę dzieci wydanych na pastwę pornografii, do której dostęp jest tak łatwy. Uratuj je przez popadnięciem w postawę wykorzystywania innych i traktowania ich jako źródło przyjemności oraz dopomóż dorosłym, którzy już temu ulegli. Przepraszamy Cię, Panie, za wszystko to, co zaciera Twój obraz w mężczyźnie i kobiecie oraz prosimy, byś obdarzył wszystkich małżonków i rodziców łaską szacunku dla ciała – swojego i swoich bliskich – i cnotą czystości. 
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja X drogi krzyżowej z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.

7 kwietnia
Stacja XI: Jezus do krzyża przybity

„Trzeba się modlić, ażeby małżonkowie pokochali drogę swego powołania, także wówczas, gdy staje się ona trudna, gdy staje się wąska i stroma, pozornie nie do pokonania. Trzeba modlić się, ażeby także wówczas byli wierni swemu przymierzu z Bogiem” – List do rodzin, 14. 
Panie, Twoje przybicie do krzyża było konsekwencją wierności Twojej misji. Mocą tej wierności prosimy Cię szczególnie za małżonków zagrożonych rozstaniem. Prosimy, żeby siłę do wytrwania w małżeńskim przymierzu nauczyli się czerpać od Ciebie. Niech na nowo odbudują relację z Tobą i z sobą nawzajem. Daj im światło, żeby zrozumieli, jak bardzo – będąc niewiernymi sobie – krzywdzą też swoje dzieci. Za wszystkich małżonków przeżywających trudne chwile w swoim związku prosimy Cię, Panie. 
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XI drogi krzyżowej z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.

8 kwietnia
Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu

„W Starym Testamencie, a zwłaszcza u Proroków, znajdują się bardzo piękne słowa mówiące o Bożej miłości [...] Nie jest to nade wszystko miłość karząca, jest to miłość wybaczająca, miłość, która pochyla się nad człowiekiem, jak ojciec nad marnotrawnym synem, miłość, która dźwiga człowieka, czyni go uczestnikiem życia Bożego.” – List do rodzin, 18. 
Panie, idąc na śmierć, wziąłeś na siebie grzechy całego świata, także te najcięższe, które, w naszym mniemaniu, wydają się przekreślać nasze szanse na zbawienie. Pozwól nam uwierzyć, że Ty nam naprawdę nam przebaczasz i napełnij nas swoim pokojem. Pomóż wszystkim tym, którzy zmagają się z problemem nieprzebaczenia sobie samemu, zwłaszcza grzechów aborcji, skrzywdzenia bliskich, uczynków popełnionych wiele lat temu. Osobom starszym, które coraz częściej myślą o śmierci, pozwól zobaczyć, że razem z Tobą mogą przeżyć ten moment w pogodzie ducha. Niech mają wiarę, że w ten sposób życie się zmienia, ale się nie kończy. 
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XII drogi krzyżowej z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.

9 kwietnia
Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty

„Prawdziwa miłość – uczy św. Paweł – jest inna: wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję (1 Kor 13,7). Taka właśnie miłość wszystko przetrzyma. Jest obecna w niej potężna moc Boga samego, który jest Miłością (1 J 4,8.16). Jest obecna w niej potężna moc Chrystusa-Odkupiciela człowieka i Zbawiciela świata” – List do rodzin, 14. 
Panie, Twoja śmierć na krzyżu była ofiarą podjętą z miłości do każdego z nas. Z tej śmierci wytrysnęło życie. Prosimy, by miłość, która Cię poprowadziła na Kalwarię, pozwoliła być wiernym Tobie do końca. Niech ona ożywia nasze rodziny we wszystkich wymiarach wspólnego życia. Prosimy za wszystkich członków rodzin: za rodziców i dzieci, za dziadków i wnuków, za dalszych krewnych… Prosimy za żyjących i zmarłych. Umacniaj rodzinne więzi, byśmy w każdej sytuacji umieli kochać się wzajemnie, przebaczać sobie i wspierać siebie z miłością, troską, szacunkiem i odwagą. 
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIII drogi krzyżowej z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.

10 kwietnia
Stacja XIV: Jezus do grobu złożony

„Drogie rodziny, musicie przeto być odważne. Musicie być zawsze gotowe do tego, aby dać świadectwo owej nadziei, która jest w Was (por. 1 P 3,15), którą w Waszym sercu zakorzenił przez swą Ewangelię Dobry Pasterz. Musicie być gotowe do tego, aby chodzić za Nim po tych życiodajnych pastwiskach, jakie On dla Was stworzył paschalną tajemnicą swojej śmierci i zmartwychwstania. Nie lękajcie się żadnych zagrożeń! Boże moce są niepomiernie większe od Waszych trudności!” – List do rodzin, 18. 
Panie, na krzyżu pokonałeś śmierć. Jesteśmy Twoimi dziećmi i możemy uczestniczyć w owocach Twojej męki. Naucz wszystkich małżonków opierać się na Tobie w prowadzeniu życia zgodnego z Ewangelią. Naucz ich korzystać z mocy sakramentu małżeństwa i uczyń ich rodziny miejscami bezpiecznymi i pełnymi miłości. Daj też wszystkim rodzinom odwagę świadczenia o tym, że to Ty jesteś źródłem ich siły w przezwyciężaniu wszystkich trudności, które niesie życie. O świadectwo wielu rodzin prosimy Cię, Panie. 
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIV drogi krzyżowej z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.


NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

DZIEŃ PIERWSZY
Wielki Piątek
Za grzeszników i całą ludzkość

Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, zanurzaj ją w morzu miłosierdzia mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, [w] jakim mnie pogrąża utrata dusz.
Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą – a szczególnie na biednych grzeszników – która jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa, i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen (Dz, 1210-1211).

Dzień pierwszy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.
Koronka do Miłosierdzia Bożego, odsłuchaj. 

DZIEŃ DRUGI
Wielka Sobota
Za kapłanów, zakonników i zakonnice

Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje.
Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym to Sercu są zamknięte, udziel im mocy światła swego, by mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen (Dz, 1212-1213).

Dzień drugi nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.
Koronka do Miłosierdzia Bożego, odsłuchaj.

DZIEŃ TRZECI
Zmartwychwstanie Pańskie
Za pobożnych i wiernych

Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.
Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jak na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa, i otaczaj ich swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen (Dz, 1214-1215).

Dzień trzeci nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.
Koronka do Miłosierdzia Bożego, odsłuchaj.

DZIEŃ CZWARTY
Poniedziałek Wielkanocny
Za pogan i nieznających jeszcze Jezusa

Dziś sprowadź mi dusze pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego.
Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecają ich, aby oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij ich do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować; spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen (Dz, 1216-1217).

Dzień czwarty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.
Koronka do Miłosierdzia Bożego, odsłuchaj.

DZIEŃ PIĄTY
Wtorek Wielkanocny
Za braci odłączonych

Dziś sprowadź mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany moje i tym sposobem ulżą mi męki.
Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci odłączonych i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze braci odłączonych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając upor-czywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen (Dz, 1218-1219).

Dzień piąty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.
Koronka do Miłosierdzia Bożego, odsłuchaj.

DZIEŃ SZÓSTY
Środa Wielkanocna
Za cichych i pokornych,i małe dzieci

Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do Serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.
Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca – przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego, są bukietem przed tronem Bożym, którego zapachem sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Jezusa i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen (Dz, 1220-1223).

Dzień szósty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.
Koronka do Miłosierdzia Bożego, odsłuchaj.

DZIEŃ SIÓDMY
Czwartek Wielkanocny
Za czczących i wysławiających miłosierdzie Jezusa
 
Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie moje, i zanurz je w miłosierdziu moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha mojego. One są żywym odbiciem mojego litościwego Serca. Te dusze jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.
Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje – które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa, który im powiedział: Dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie moje – ja sam bronić będę w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie, jako swej chwały (Dz, 1224-1225).

Dzień siódmy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.
Koronka do Miłosierdzia Bożego, odsłuchaj.

DZIEŃ ÓSMY
Piątek Wielkanocny
Za dusze czyśćcowe

Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym, i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.
Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe – dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości – niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam stawiła moc miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz (Dz, 1226-1227).

Dzień ósmy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.
Koronka do Miłosierdzia Bożego, odsłuchaj.

DZIEŃ DZIEWIĄTY
Sobota Wielkanocna
Za oziębłych duchowo

Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce moje. Największej obrazy doznała dusza moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. – Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia mojego.
Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego serca Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które podobne są do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego i pociągnij je w sam żar miłości swojej, i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego... (Dz, 1228-1229).

Dzień dziewiąty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC, odsłuchaj tutaj.
Koronka do Miłosierdzia Bożego, odsłuchaj.

Pobierz Drogę krzyżową w intencji rodzin i Nowennę do Bożego Miłosierdzia formacie PDF
Dołącz swoje intencje do nowenny