ModlitewnikModlitwy oddania się i zawierzenia Panu Bogu

Modlitwa Charlesa de Foucauld
Akt ofiarowania bł. Marii od Jezusa
Modlitwa św. Ignacego z Loyoli
Modlitwa o. Tomasza Mertona
Modlitwa św. Patryka
Akt oddania życia Jezusowi
Akt ofiarowania się Bogu św. o. St. Papczyńskiego
Modlitwa codziennego ofiarowania
Modlitwa zawierzenia się Bożemu Miłosierdziu
Modlitwa do Chrystusa ks. Henri Nouwena

Modlitwy do Miłosierdzia Bożego

Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu
Modlitwa św. Faustyny o miłosierdzie Boże dla świata
Modlitwa św. Faustyny w godzinie Miłosierdzia
Modlitwa św. Faustyny za grzeszników
Modlitwa św. Faustyny o postawę miłosierdzia wobec bliźnich
Litania do Miłosierdzia Bożego
Litania do Matki Bożej Miłosierdzia
Modlitwa dziękczynna za miłosierdzie św. Faustyny
Akt zaufania Bożemu Miłosierdziu św. Faustyny
Psalm 51 – Modlitwa pokutna
Psalm 31 – Modlitwa błagalna
Psalm 63 – Modlitwa duszy stęsknionej za Bogiem

Modlitwy do Krwi Chrystusa

Modlitwa do codziennego odmawiania o ochronę rodziny przez Krew Jezusa
Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
Litania zwycięstwa

Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa (według św. Ojca Pio)

Modlitwy uwielbienia

Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń św. Franciszka
Modlitwa św. Elżbiety od Trójcy Świętej
Ocean bez dna – modlitwa św. Katarzyny ze Sieny
Psalm 103 – uwielbienie Boga miłosiernego
Ps 116 – uwielbienie Bożej wszechmocy
Wzniesienie umysłu ku Chrystusowi Zbawcy
Pieśń Zachariasza
Pieśń Maryi
Pieśń Daniela
Pieśń z 1 Księgi Samuela

Modlitwy do Matki Bożej

Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej
Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny
Litania do Niepokalanej
Akt powierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
Poranne ofiarowanie się Matce Bożej
„Zdrowaś Maryjo” św. Cyryla z Aleksandrii
Modlitwa św. Grzegorza z Nareku
Modlitwa św. Piotra z Argos, biskupa
Akt oddania się Niepokalanemu Poczęciu
Modlitwa do Matki kapłanów
Modlitwa do Maryi o obronę przed złym duchem
Modlitwa o odnowę moralną narodu
Modlitwa o doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej
Modlitwa do Matki Bożej o szczęśliwą śmierć
Modlitwa zawierzenia się Matce Bożej Licheńskiej
Modlitwa do Matki Bożej Licheńskiej o miłość w rodzinie
Modlitwa do Matki Bożej Licheńskiej w kryzysie małżeńskim
Modlitwa do Matki Bożej Licheńskiej w smutku i niepokoju
Modlitwa za chorego w rodzinie
Modlitwa za ludzi starszych
Modlitwa o pokój i jedność dzieci Bożych do Matki Bożej Licheńskiej
Modlitwa o godne warunki życia
Dziękczynienie za łaskę nawrócenia
Modlitwa do Maryi Rozwiązującej Węzły
Modlitwa do Maryi Rozwiązującej Węzły
Modlitwa do Matki Bożej o nawrócenie grzesznika
Modlitwa do Maryi św. Alfonsa Liguori
Modlitwa do Niepokalanej o życie w świętości
Modlitwa św. Bernarda
Modlitwa do Maryi Niepokalanej według Czcigodnego Sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego
Modlitwa do Matki Najświętszej według św. o. Stanisława Papczyńskiego
Modlitwy do Matki Najświętszej według bł. o. Jerzego Matulewicza
Modlitwa do Niepokalanej za dusze czyśćcowe

Modlitwy za chorych

Modlitwa o zdrowie do Maryi
Modlitwa osoby chorej
Modlitwa w ciężkiej chorobie do św. Judy Tadeusza
Modlitwa w chorobie do św. Antoniego
Modlitwa o uzdrowienie za przyczyną św. Jana Pawła II
Prośba o łaskę za wstawiennictwem św. Charbela
Modlitwa o pomoc do św. Rity
Modlitwa o wyproszenie za przyczyną świętej Rity łaski w sytuacjach beznadziejnych
Nowenna dla chorych i źle się mających – Spotkanie z Jezusem uzdrawia

Modlitwy o uzdrowienie

Modlitwa o zdrowie
Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
Modlitwa o uzdrowienie relacji w rodzinie
Modlitwa o uzdrowienie osób dręczonych złymi myślami
Modlitwa o uzdrowienie zranień wynikających z nieczystości
Modlitwa o uzdrowienie z lęków, obaw i odrzucenia
Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
Modlitwa przebaczenia o. Roberta DeGrandisa SSJ

Modlitwy w trudnych sprawach

Modlitwa osoby chorej
Modlitwa w cierpieniu słowami św. Faustyny
Modlitwa w wątpliwościach
Modlitwa w chorobie do Anioła Stróża
Modlitwa o pomoc w znalezieniu pracy do św. Kajetana
Modlitwa w ciężkim strapieniu do św. Judy Tadeusza
Modlitwa w kryzysie rodzinnym
Modlitwa w kryzysie małżeńskim
Modlitwa do św. Józefa o pomoc w trudnej sytuacji
Modlitwa w kłopotach finansowych do Świętego Ekspedyta
Modlitwa za dziecko poczęte zagrożone śmiercią do św. Jana Pawła II
Modlitwa w załamaniu
Modlitwa do Maryi za uzależnionych
Modlitwa o trzeźwość
Psalm 31 - Modlitwa w odrzuceniu
Psalm 91 - Modlitwa w strachu
Psalm 142 - Modlitwa w opuszczeniu
Psalm 34 - Modlitwa w wątpliwościach
Psalm 63 - Modlitwa osoby, która nie doświadcza Bożej obecności
Psalm 88 - Modlitwa w ciężkim doświadczeniu
Ps 139 - Modlitwa w zagubieniu

Modlitwy do św. Antoniego

Modlitwa o otrzymanie zgubionych i skradzionych rzeczy
Błogosławieństwo chleba za wstawiennictwem św. Antoniego
Modlitwa za dom rodzinny i prośba o opiekę
Modlitwa w chorobie do św. Antoniego
Modlitwa o szczęśliwą śmierć do św. Antoniego
Hymn ku czci Matki Najświętszej, który odmawiał św. Antoni
Modlitwa św. Antoniego do Matki Bożej
Oddanie siebie samego pod opiekę św. Antoniego
Obranie sobie za patrona św. Antoniego
Modlitwa do św. Antoniego o wzrost w wierze
Modlitwa o łaskę wytrwania do św. Antoniego
Modlitwa o dobry wybór stanu życia do św. Antoniego

Modlitwy do św. Faustyny

Prośba o łaskę za przyczyną św. Faustyny
Litania do św. Faustyny
Modlitwa do św. Marii Faustyny Kowalskiej
Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II do św. siostry Faustyny

Modlitwy do św. Jana Pawła II

Modlitwa o łaski za wstaw. św. Jana Pawła II
Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II
Modlitwa do św. Jana Pawła II w intencji rodzin
Modlitwa w intencji rodzin
Modlitwa o dar potomstwa
Modlitwa o dar życia dla dziecka poczętego
Modlitwa do św. Jana Pawła II
Litania do św. Jana Pawła II
Modlitwa o uzdrowienie za przyczyną św. Jana Pawła II
Modlitwa do św. Jana Pawła II o świętość życia
Różaniec z Janem Pawłem II
Modlitwa kardynała Angelo Comastri, wikariusza Jego Świątobliwości dla Miasta Watykanu
Droga krzyżowa z Janem Pawłem II

Modlitwy do św. Józefa

Litania do św. Józefa
Akt poświęcenia się świętemu Józefowi
Modlitwa poranna do św. Józefa
Modlitwa na Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca)
Modlitwa Piusa X do św. Józefa
Modlitwa Jana XXIII do świętego Józefa Robotnika
Modlitwa św. Teresy od Jezusa do św. Józefa
Modlitwa do Opiekuna samotnych
Modlitwa o pokorę do św. Józefa
Modlitwa o dobrą żonę do św. Józefa
Modlitwa o dobrego męża do św. Józefa
Trzydniowe nabożeństwo do świętego Józefa w nagłej potrzebie
Modlitwa karmelitów bosych do św. Józefa
Modlitwa do św. Józefa w intencji rodziny
Modlitwa męża i ojca do św. Józefa
Nowenna do św. Józefa

Modlitwy do św. Judy Tadeusza

Modlitwa w ciężkim strapieniu do św. Judy Tadeusza
Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza
Modlitwa do św. Judy Tadeusza o szczególną łaskę
Modlitwa dziękczynna do św. Judy Tadeusza
Modlitwa o błogosławieństwo dla ojczyzny do św. Judy Tadeusza
Litania do świętego Judy Tadeusza
Modlitwa w trudnych problemach małżeńskich do św. Judy Tadeusza
Modlitwa alkoholika do św. Judy Tadeusza
Modlitwa w problemach finansowych do św. Judy Tadeusza
Modlitwa w ciężkiej chorobie do św. Judy Tadeusza
Modlitwa po śmierci bliskiej osoby do św. Judy Tadeusza

Modlitwy do bł. Jerzego Matulewicza

Litania do bł. Jerzego
Modlitwa o łaskę za przyczyną bł. Jerzego Matulewicza
Nowenna za przyczyną bł. Jerzego Matulewicza
Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego Matulewicza
Akt ofiary codziennej według słów bł. Jerzego Matulewicza
Prośba o pomoc Wszechmogącego Boga
Prośba do Jezusa Chrystusa według bł. o. Jerzego Matulewicza
Prośba o dar modlitwy według bł. o. Jerzego Matulewicza
Prośba o wewnętrzną wolność według bł. o. Jerzego Matulewicza
Modlitwa do Matki Najświętszej według bł. o. Jerzego Matulewicza

Modlitwy do św. Rity

Modlitwa o wyproszenie za przyczyną świętej Rity łaski w sytuacjach beznadziejnych
Modlitwa do świętej Rity o pomoc w cierpieniu
Codzienna modlitwa ku czci św. Rity
Krótka nowenna z wezwaniami do św. Rity w nagłej potrzebie

Modlitwy do św. Stanisława Papczyńskiego

Modlitwa o ufność za wstawiennictwem św. Stanisława
Modlitwa o szczególną łaskę za wstawiennictwem św. Stanisława
Nowenna za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego
Litania do św. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego
Prośba o opiekę Bożą według św. o. Stanisława
Prośba o łaskę wzrostu duchowego według św. o. Stanisława
Akt ofiarowania się Bogu według św. o. Stanisława
Postanowienie czynienia woli Bożej według św. o. Stanisława
Akt ofiarowania się Zbawicielowi według św. o. Stanisława
Modlitwa do Matki Najświętszej według św. o. Stanisława

Modlitwy do św. Szarbela

Modlitwa o wstawiennictwo św. Szarbela
Litania do św. Szarbela
Prośba o łaskę za wstawiennictwem św. Szarbela
Nowenna do św. Szarbela

Modlitwy o uwolnienie

Modlitwa do Pana Jezusa o uwolnienie od złego ducha
Modlitwa o ochronę przed złym duchem do Maryi
Modlitwa wstawiennicza o uwolnienie
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Modlitwa o uwolnienie rodziny od działania złego ducha
Modlitwa o uwolnienie od przekleństwa
Modlitwa o uwolnienie od zawiści
Modlitwa wyzwolenia
Modlitwa o uwolnienie od lęku
Modlitwa o uwolnienie od alkoholizmu
Krótka modlitwa o uwolnienie
Modlitwa o uwolnienie od złych duchów

Modlitwy o dar potomstwa

Modlitwa o łaskę rodzicielstwa
Modlitwa o potomstwo
Modlitwa o potomstwo za wstawiennictwem św. Rity
Modlitwa o dar potomstwa za przyczyną św. Jana Pawła II
Modlitwa o potomstwo do Maryi
Litania do Świętej Anny, patronki matek
Modlitwa o łaskę otwartości na życie

Modlitwy za cały Kościół

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan
Modlitwa za rodzinę parafialną
Modlitwa za różne grupy w Kościele
Modlitwa za Kościół
Modlitwa za Kościół  do Ducha Świętego
Modlitwa za Kościół św. Jana Pawła II
Litania do Maryi Matki Kościoła
Modlitwa o miłość do Kościoła
Modlitwa o świętość dla Kościoła

Modlitwy za Papieża i za kapłanów

Modlitwa za Ojca Świętego Franciszka
Modlitwa za papieża i biskupów
Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane Benedykta XVI
Modlitwa za kapłanów

Modlitwy o powołania

Modlitwa Jana Pawła II o powołania kapłańskie i zakonne
Modlitwa Jana XXIII za duchowieństwo
Modlitwa za przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego
Modlitwa za świeckich współpracowników Kościoła

Modlitwy za misjonarzy

Modlitwa Świętego Wincentego à Paulo za misjonarzy
Modlitwa przyjaciela misji
Modlitwa Jana Pawła II za misjonarzy
Modlitwa Jana XXIII za misjonarzy
Misjonarskie „Ojcze nasz”

Modlitwy za rodziny

Modlitwa Jana Pawła II w intencji rodzin
Modlitwa za rodzinę do Pana Jezusa
Modlitwa do Świętej Rodziny
Modlitwa o ducha misyjnego dla rodzin Jana Pawła II

Modlitwy pokutne

Psalm 6 - modlitwa o miłosierdzie
Psalm 25 - Modlitwa o odpuszczenie grzechów i o opiekę Bożą
Psalm 51 - modlitwa pokutna
Psalm 145 – modlitwa dziękczynna za odpuszczenie grzechów
Modlitwa o ducha pokuty św. Wincentego Pallottiego
Modlitwa o odpuszczenie grzechów
Akt żalu za grzechy
Modlitwa wynagradzająca według objawień fatimskich
Modlitwa do Trójcy Świętej według objawień fatimskich
Modlitwa odmawiana przez dzieci z Fatimy
Modlitwa o oczyszczenie serca i o prawdziwą mądrość
Modlitwa przed rachunkiem sumienia
Modlitwa po spowiedzi
Modlitwa o dobrą spowiedź według św. Jana Pawła II
Modlitwa o żal doskonały
Modlitwa o skruchę
Modlitwa o umiejętność zadośćuczynienia
Modlitwa o nawrócenie do św. Rity

Droga krzyżowa

Droga krzyżowa z błogosławionym Jerzym Matulewiczem
Droga krzyżowa z św. Janem Pawłem II

Rachunek sumienia

Rachunek sumienia przygotowujący do nawrócenia, spowiedzi i do modlitwy przebłagania i wynagrodzenia za grzechy

Różaniec

Różaniec z Janem Pawłem II
Różaniec za zmarłych
Różaniec biblijny

Modlitwy na różne okazje

Błogosławieństwo dziecka w dniu I Komunii Świętej
Błogosławieństwo nowożeńców
Błogosławieństwo syna-kapłana w dniu prymicji
Błogosławieństwo córki wybierającej drogę życia zakonnego
Błogosławieństwo w dniu profesji córki
Obrzędy wieczerzy wigilijnej
Poranek wielkanocny
Rodzinna modlitwa przy stole w okresie wielkanocnym
Modlitwa o spokojny sen

Modlitwy do aniołów stróżów

Modlitwa św. Alfonsa Liguori do Anioła Stróża
Modlitwa poranna do Anioła Stróża
Modlitwa do Anioła Stróża - patrona domu
Modlitwa do Anioła Stróża św. Franciszka Salezego
Modlitwa do Anioła Stróża św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Modlitwa do Anioła Stróża przed podjęciem ważnej decyzji
Modlitwa do Anioła Stróża męża
Modlitwa do Anioła Stróża żony
Modlitwa do Anioła Stróża przełożonego

Modlitwy do św. Michała Archanioła

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Modlitwa o pokorę do św. Michała Archanioła
Egzorcyzm poranny z prośbą do św. Michała Archanioła
Modlitwa za Kościół i Ojca Świętego do św. Michała Archanioła
Modlitwa do św. Michała Archanioła o dobrą śmierć
Prośba do św. Anioła Gabriela o łaskę naśladowania Maryi (wg Arnolda Guilleta)
Akt poświęcenie się św. Michałowi Archaniołowi z Monte Gargano

Modlitwy do św. Rafała Archanioła

Modlitwa do św. Rafała Archanioła o opiekę i prowadzenie
Prośba o uzdrowienie z choroby do św. Rafała Archanioła (też do tych za chorych)

Modlitwy do św. Gabriela Archanioła

Modlitwa do św. Gabriela Archanioła o zaufanie Bogu
Modlitwa o łaski płynące z tajemnicy Wcielenia do św. Archanioła Gabriela
Modlitwa o opiekę nad nowo narodzonymi dziećmi i młodzieżą do św. Archanioła Gabriela

Inne modlitwy do aniołów

Pozdrowienie Anioła z Góry Oliwnej Benedykta XV
Modlitwa po Komunii Świętej

Modlitwy za zmarłych

Litania za konających
Litania za zmarłych
Modlitwa z Dzienniczka św. Faustyny o śmierć szczęśliwą
Modlitwa św. Gertrudy za dusze czyśćcowe
Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych
Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia
Nowenna za zmarłych wspominanych w listopadzie
Modlitwa za zmarłą
Modlitwa za zmarłego
Modlitwa za zmarłego w dniu śmierci lub pogrzebu
Modlitwa za zmarłego w rodzinie
Modlitwa do Matki Bożej za dusze w czyśćcu
Modlitwa do świętego Józefa o dobrą śmierć
Modlitwa za konających do św. Michała Archanioła
Modlitwa umierającego
Modlitwa o szczęśliwą śmierć kard. Newmana
Modlitwa do Maryi Niepokalanej o dobrą śmierć
Modlitwa o zachowanie od nagłej śmierci
Pieśń z Księgi Izajasza
Hymn za zmarłych
Nowenna dla chorych i źle się mających
Wieczny odpoczynek

Nowenny

Nowenna do św. Jana Pawła II o rozwiązanie trudnych spraw
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego - „O Stworzycielu Duchu, przyjdź...”
Nowenna do św. Rity
Nowenna za zmarłych wspominanych w listopadzie
Nowenna do Dzieciątka Jezus
Nowenna do św. o. Pio

Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.