Modlitwy za zmarłych


Litania za konających
Litania za zmarłych
Modlitwa z Dzienniczka św. Faustyny o śmierć szczęśliwą
Modlitwa św. Gertrudy za dusze czyśćcowe
Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych
Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia
Akt miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące
Nowenna za zmarłych wspominanych w listopadzie
Modlitwa za zmarłą
Modlitwa za zmarłego
Modlitwa za zmarłego w dniu śmierci lub pogrzebu
Modlitwa za zmarłego w rocznicę śmierci
Modlitwa za zmarłego w rodzinie
Modlitwa za zmarłych rodziców
Modlitwa do Matki Bożej za dusze w czyśćcu
Modlitwa do świętego Józefa o dobrą śmierć
Modlitwa za konających do św. Michała Archanioła
Modlitwa umierającego
Modlitwa o szczęśliwą śmierć kard. Newmana
Modlitwa do Maryi Niepokalanej o dobrą śmierć
Modlitwa o zachowanie od nagłej śmierci
Hymn za zmarłego
Pieśń z Księgi Izajasza
Hymn za zmarłych
Światełko za zmarłych
Różaniec za zmarłego przed pogrzebem
 

Litania za konających

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Święta Maryjo - módl się za tę duszę!
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie - módlcie się za tę duszę!
Święty Ablu -
Wszyscy Sprawiedliwi -
Święty Janie Chrzcicielu -
Święty Abrahamie -
Święty Józefie -
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy -
Święty Piotrze -
Święty Pawle -
Święty Andrzeju -
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści -
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy -
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie -
Święty Szczepanie -
Święty Wawrzyńcze -
Wszyscy święci Męczennicy -
Święty Sylwestrze -
Święty Grzegorzu -
Święty Augustynie -
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy -
Święty Benedykcie -
Święty Franciszku -
Święty Kamilu -
Święty Janie Boży -
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy -
Święta Anno -
Święta Mario Magdaleno -
Święta Łucjo -
Wszystkie święte Panny i Wdowy -
Wszyscy Święci i Święte Boże -
Bądź jej miłościw, odpuść jej, Panie!
Bądź jej miłościw, wybaw ją, Panie!
Od gniewu Twego - wybaw ją, Panie!
Od niebezpieczeństwa śmierci -
Od złej śmierci -
Od mąk piekielnych -
Od wszelkiego złego -
Od mocy szatańskiej -
Przez narodzenie Twoje -
Przez krzyż i mękę Twoją -
Przez śmierć i pogrzeb Twój -
Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje -
Przez wniebowstąpienie Twoje -
Przez Ducha Świętego Pocieszyciela -
W dzień sądu -
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś jej grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Któryś za nas cierpiał rany...

Litania za zmarłych

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nim (nią, nimi).
Bramo niebieska -
Królowo Wniebowzięta -
Święty Michale -
Święty Janie Chrzcicielu -
Święty Józefie -
Święty ...... (patronie zmarłego) -
Wszyscy święci i święte Boże -
Bądź mu (jej) miłościw - wybaw go (ją, ich) Panie.
Od zła wszelkiego -
Od cierpień w czyśćcu -
Przez Twoje wcielenie -
Przez Twoje narodzenie -
Przez Twój chrzest i post święty -
Przez Twój krzyż i mękę -
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu -
Przez Twoje zmartwychwstanie -
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie -
Przez zesłanie Ducha Świętego -
Przez Twoje przyjście w chwale -
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba -
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci -
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia -
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę -
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen -
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców -
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek -
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa z Dzienniczka św. Faustyny o śmierć szczęśliwą

O, Jezu na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim wiernie spełniała najświętszą wolę Ojca Twego. A kiedy ta wola Boża wydawać mi się będzie ciężka i trudna do spełnienia, to wtenczas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ran Twoich spłynie mi siła i moc, a usta moje niech powtarzają: stań się wola Twoja, Panie. O, Zbawicielu świata, Miłośniku ludzkiego zbawienia, który w tak strasznej boleści katuszy zapomnisz o sobie, a myślisz o dusz zbawieniu, Jezu najlitościwszy, udziel mi łaski zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla dusz, pomagając Ci w dziele zbawienia, według najświętszej woli Ojca Twego...
O, Jezu miłosierny rozciągnięty na krzyżu, wspomnij na naszą godzinę śmierci! O, najmiłosierniejsze Serce Jezusa otwarte włócznią, ukryj mnie w ostatnią śmierci godzinę! O, Krwi i Wodo, która wytrysłaś z Serca Jezusowego jako zdrój niezgłębionego miłosierdzia dla mnie w mojej śmierci godzinie! Jezu konający, zakładzie miłosierdzia, złagódź gniew Boży w mojej śmierci godzinie.
O, Jezu mój, niechaj ostatnie dni wygnania będą całkowicie według Twej najświętszej woli. Łączę swoje cierpienia, gorycze i samo konanie z męką Twoją świętą i ofiaruję się za świat cały, aby uprosić obfitość miłosierdzia Bożego dla dusz, a szczególnie dla dusz, które są w domach naszych. Ufam mocno i zdaję się całkowicie na wolę Twoją świętą, która jest miłosierdziem samym. Miłosierdzie Twoje będzie mi wszystkim w tej ostatniej godzinie.

Modlitwa św. Gertrudy za dusze czyśćcowe

Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen.

Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych

Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy. Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij na Krew Przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi. Za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci przenajświętsze życie i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania popełnione w Twojej świętej służbie ofiaruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły. Na koniec za wszystkie męki, które słusznie muszą cierpieć, ofiaruję Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną, którą z najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły na wieki. Amen.

Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia

Modlitwa odmawiana każdego dnia

Panie, usłysz moją modlitwę.
A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Niedziela

Bądź uwielbiony, Panie, za zmartwychwstanie Twojego Syna i za drogę do życia bez końca, jaką nam przez nie otworzył. Niech wszyscy ci, którzy odeszli od nas nagle, w tragicznych wypadkach, posiądą szczęście wieczne. Okaż im łaskę przebaczenia win i grzechów, z którymi staną przed Tobą.
Wieczny odpoczynek…

Poniedziałek

Panie, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dając udział wszystkim w Twoim szczęściu wiecznym, w każdym złożyłeś zalążek wieczności. Prosimy dziś o Twoje miłosierdzie dla tych, którzy odeszli z tego świata bez pojednania z Tobą i ludźmi. Niech ofiary i modlitwa Kościoła przyniosą im pomoc w uzyskaniu świętości koniecznej do wejścia w bramy raju.
Wieczny odpoczynek…

Wtorek

Panie, który przez krzyż i Twoje zmartwychwstanie otworzyłeś nam niebo, oddajemy Twojemu miłosierdziu tych, którzy podnieśli rękę przeciw życiu - niech wszyscy, którzy dopuścili się zabójstwa, aborcji lub eutanazji, dostąpią Twojej łaski miłości.
Wieczny odpoczynek…

Środa

Bądź uwielbiony, Panie, za wieczne kapłaństwo Chrystusa zmartwychwstałego. Polecamy Ci zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, wszystkich pełniących szczególną misję w Kościele - niech owoce ich modlitwy i pracy wyjednają im nagrodę w Twoim królestwie.
Wieczny odpoczynek…

Czwartek

Panie, jedyne źródło i pełnio życia, z którego woli się rodzimy i jesteśmy, niech przez zasługi błogosławionej męki Twojego Syna nasi bliscy zmarli - rodzice, rodzeństwo, krewni - zostaną oczyszczeni z win i niech wejdą na ucztę Zmartwychwstałego Baranka.
Wieczny odpoczynek…

Piątek

Panie Boże, ufamy Twojej miłości i miłosierdziu, że przyjmujesz do siebie dzieci nienarodzone z różnych powodów. Prosimy Cię za nie, by się cieszyły wieczną szczęśliwością i oglądaniem Ciebie twarzą w twarz.
Wieczny odpoczynek…
 

Sobota

Wierzymy, Panie, że nie wyczerpała się Twoja litość i miłość nie zgasła, a zamysły, jakie masz wobec człowieka, są zamysłami pokoju i szczęścia, dlatego z nadzieją pełną poddania się Tobie zawierzamy Ci wszystkich tych, którzy sami odebrali sobie życie. Okaż im miłosierdzie.
Wieczny odpoczynek…

Akt miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące

O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wzniesione na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy okrutnej Jego śmierci. Polecamy Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagamy, racz wejrzeć na nie okiem miłosierdzia Twojego i uproś im wybawienie z mąk. Dla uproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczamy szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy nas obrazili i przez Twoje wstawiennictwo prosimy Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra - łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które nam wyrządzili lub którego nam życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno święta, ofiarujemy Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłości dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen

Nowenna za zmarłych wspominanych w listopadzie

na podstawie dzieł bł. o. Papczyńskiego
 

Modlitwa 1, 11 i 21 listopada

"Jakie mogłoby być większe miłosierdzie Boże, jak nie okazane zmarłym, od których nie oczekujesz żadnej nagrody, żadnej wdzięczności i żadnej pochwały. Ci, którzy to czynią, zdobywają sobie życie nieśmiertelne".
Wspieranie zmarłych w różny sposób to dobra dla nas okazja do uświęcania siebie, do czynienia dzieł bezinteresownej miłości. Od zmarłych bowiem nie otrzymujemy w zamian podziękowania, ale sam Bóg zapewnia nam miejsce w niebie.
Panie Boże, uzdalniaj nas do łączenia dobra ofiarowanego zmarłym z dobrem płynącym dla nas od Ciebie. Daj nam wrażliwe serca na potrzeby tych, których Ty również przewidziałeś do życia w Twoim królestwie.
 

Modlitwa 2, 12 i 22 listopada

Przy konającym powinny być pobożnie odmówione zwyczajowe modlitwy Kościoła. Nieszpory za zmarłych, różaniec, a jego dusza gorąco polecona Bogu.
Tak wielu ludzi kona w opuszczeniu, bez bliskich, bez wsparcia i modlitwy. Obecność osób bliskich przy umierającym to dla niego szczęście, radość, pomoc. Także brak kapłana, brak słów modlitwy to najsmutniejsze przejście na drugą stronę życia.
Panie Boże, daj nam serce pełne miłości, zwłaszcza na te najtrudniejsze chwile ludzkiej egzystencji - na czas trwania przy umierającym, na czas wspomagania go naszą modlitwą. Modlitwa miłości niech zwycięża do końca!
 

Modlitwa 3, 13 i 23 listopada

Towarzyszenie w pogrzebie oraz modlitwa za zmarłych jako uczynek miłości.
"Zważ, że wielkim uczynkiem miłości jest towarzyszenie zmarłym w ich pogrzebie, lecz jeszcze większym dziełem jest uwalnianie ich dusz z grobu oczyszczających płomieni przez pobożne modlitwy".
Wieńce, lampki nagrobne, piękny pomnik, milczący ludzie. To obraz pożegnania zmarłych. Ale to przecież nie koniec - oni powinni trwać w naszych sercach. Oni liczą na naszą pomoc. Nic nie zastąpi Mszy św. w intencji zmarłych i naszej osobistej modlitwy.
Panie Boże, nie pozwól ograniczyć naszej pamięci o zmarłych jedynie do obrzędów. Pomóż odkryć, że modlitwa to najwspanialszy gest miłości, dar, którego nic nie zastąpi.
 

Modlitwa 4, 14 i 24 listopada

Zmarłego należy wspierać zarówno ofiarą Mszy św., jak i modlitwami oraz umartwieniami.
Msza św. pogrzebowa, piękna oprawa, muzyka, śpiew. Czasem liczna rodzina, przyjaciele, ale zaangażowania, pełnego uczestnictwa we Mszy brak. Niewiele osób u Komunii św., u spowiedzi, które są wielkim darem dla zmarłego. O tym już dziś zapomniano. Czasem śmierć to okazja do spotkania z rodziną.
Panie Boże, naucz nas odkrywać wartość daru Mszy św. za tych, którzy od nas odchodzą. Pomóż, abyśmy się zdobyli na taki dar.
 

Modlitwa 5, 15 i 25 listopada

Wspieranie zmarłych poddanych oczyszczającym karom, którzy nie mają pomocy, zwłaszcza żołnierzy i ofiar zarazy.
O. Papczyński pewnego dnia miał na polu po walce widzenie dusz czyśćcowych, które ufnie i z płaczem błagały go, aby nigdy nie przestawał udzielać im takiej pomocy, bo chociaż walczyli z niewiernymi za wiarę, w obronie prawa i króla, jednak ze słusznego wyroku Bożego ponoszą w czyśćcu nieznośne kary, aby do ostatniego grosika spłacić dług.
Są tacy wśród umierających, którzy nie mają nikogo; umierają w samotności. Pozostaje modlitwa Kościoła, nasza modlitwa - w każdej Mszy św. wspominamy zmarłych.
Panie Boże, spraw, bym włączył moje serce w tę modlitwę, w modlitwę za tych, których nie znałem, nie znam daty i miejsca ich śmierci. To moi bracia i siostry w wierze.
 

Modlitwa 6, 16 i 26 listopada

Niesienie pomocy przez modlitwę i umartwienia, zarówno duszom zmarłych, jak i grzesznikom duchowo umarłym.
Umartwienia, posty - dziś to takie trudne. Ale to również wielki dar miłości ofiarnej za zmarłych. Taką ofiarą można wspomóc także tych, którzy umarli duchowo, a są pośród nas. Oni nas potrzebują, by pokonać śmierć duszy.
Panie Boże, dodaj nam mocy, aby było nas stać na podjęcie umartwień, ofiary za zmarłych. Byśmy się nie ograniczali tylko do zapalenia świeczki na grobie czy położenia kwiatów - to niewiele... Może trzeba coś więcej...
 

Modlitwa 7, 17 i 27 listopada

Branie na siebie cierpienia przebywających w czyśćcu.
O. Papczyński, ciężko chorując i wyraźnie przeżywając kary czyśćcowe, przyjmował na siebie, z miłości i współczucia, jeszcze cierpienie dusz w czyśćcu cierpiących; modlił się tak: "O miłosierny Panie, przymnóż mi boleści, a im umniejsz kary".
W moim życiu również nie raz doświadczam bólu, cierpienia - krzyża. Czy umiem go włączyć w ducha odkupienia przebywających w czyśćcu? Czy stać mnie na taką ofiarę?
Panie Boże, dodaj mi siły i mocy, bym nie narzekał, nie załamywał się, ale kiedy przyjdą trudne momenty w moim życiu - doświadczenia choroby, bólu - bym umiał je ofiarować za moich zmarłych.
 

Modlitwa 8, 18 i 28 listopada

Uświadamianie wiernych i zachęcanie ich do koniecznej potrzebie niesienia pomocy zmarłym przebywającym w czyśćcu.
O. Papczyński głosił kazania na ten temat, poruszając słuchających przedstawieniem w sposób żywy i zrozumiały kar czyśćcowych. Dzisiejszy człowiek zamyka się na sprawy śmierci, sądu ostatecznego. Nie chce o tym słuchać. Dlaczego unika prawdy? Czy ogarnia go lęk?
Panie Boże, daj mi odwagę bycia świadkiem prawdy o śmierci, tej, która jest przejściem do innej rzeczywistości - Bożej. Daj mi odwagę mówienia prawdy, że czekasz na mnie Ty, Bóg miłosierny, ale i sprawiedliwy.
 

Modlitwa 9, 19 i 29 listopada

Modlitwa nad grobami zmarłych.
O. Papczyński, kiedy przebywał w obozie z królem, miał zwyczaj wychodzić do mogił i kurhanów zmarłych żołnierzy poza obóz i tam codziennie modlić się za nich bardzo pobożnie.
Dzisiejszy cmentarz. Uporządkowany, ukwiecony. Nad grobami ludzie. Ale często jak w parku. Rozmowy, spotkania, uśmiechy, spacery. Gdzie zaduma, refleksja, modlitwa?
Panie Boże, daj mi łaskę modlitwy, bym stojąc nad grobem kogoś bliskiego, potrafił go objąć swoją modlitwą. By moje serce, myśli oderwały się od zgiełku tego świata i przeniosły do wieczności.
 

Modlitwa 10, 20 i 30 listopada

Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP założone przez o. Papczyńskiego i zobowiązane do niesienia na wszelki sposób pomocy zmarłym.
Każdy chrześcijanin ma być świadkiem modlitwy za zmarłych. Jesteśmy do tego wezwani, szczególnie my, marianie, ale też członkowie Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.
Panie Boże, pragniemy Twoją mocą nieść temu światu prawdę o spotkaniu z Tobą. Prawdę wielkiej wartości modlitwy nas, żyjących, za zmarłych, by to spotkanie było radością, by pokuta zmarłych za grzechy popełnione na ziemi była jak najkrótsza.
 

Bóg najwyższym dobrem w życiu i po śmierci

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
mówię Panu: "Tyś jest Panem moim;
nie ma dla mnie dobra poza Tobą".
Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.
Dlatego się ciszy moje serce, dusza się raduje,
A ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
Ukażesz mi ścieżkę życia,
pełnię radości u Ciebie,
rozkosze na wieki po Twojej prawicy.
(Ps 16,1-2.5.11)
Źródło: http://www.podegrodzie.diecezja.tarnow.pl/

Modlitwa za zmarłą

Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się w swojej ojcowskiej dobroci nad duszą Twojej służebnicy N. i wyzwolonej od skażenia śmierci przywróć udział w wiecznym zbawieniu.
Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa uprosi u Twojej dobroci oczyszczenie ze wszystkich win dla duszy Twojej służebnicy N., aby osiągnęła Twoje wiekuiste miłosierdzie.
Prosimy Cię, Panie, aby dusza służebnicy Twojej N. osiągnęła udział w świętości wiekuistej, której zadatek otrzymała w Sakramencie wiecznego miłosierdzia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłego

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi N., której kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do społeczności Twoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojego sługi N., za którym pokornie błagamy. Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Twojego sługi N., aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłego w dniu śmierci lub pogrzebu

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), której dzisiaj kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż świętym Aniołom wprowadzić ją do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyła i ufała, niech nie ponosi kar piekielnych, lecz posiądzie szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszą Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), za którą się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczona osiągnęła odpoczynek wieczny.
Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za duszę Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.); jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłego w rocznicę śmierci

Boże, miłosierny Panie, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), prosimy Cię, abyś jego (jej) duszy dał miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za duszę Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, prosimy za nią, abyś ją przyjął do społeczności Twoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, otrzymała przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Druga modlitwa za zmarłego w rocznicę śmierci

Wszechmogący Boże, Źródło Życia i Wieczności, w dniu rocznicy śmierci [imię zmarłego], zwracamy się do Ciebie z głębokim uczuciem tęsknoty i modlitwą.

Pamięć i Dziękczynienie

 • Dziękujemy Ci, Panie, za dar życia [imię zmarłego]. Za wszystkie chwile, które dzięki niemu/niej mogliśmy przeżyć, za miłość, którą obdarzał/a nas na ziemi, i za wszystkie dobre uczynki, które zostawił/a po sobie jako świadectwo swojego życia.

Prośba o Wieczny Pokój

 • Boże Miłosierny, prosimy Cię, otocz [imię zmarłego] swoim miłosierdziem i przyjmij go/ją do Królestwa Niebieskiego, gdzie nie ma już cierpienia, smutku, ani bólu, ale tylko wieczny pokój i światłość Twojej obecności.

Wsparcie dla Żałobników

 • Panie Łaskawy, w tym dniu, gdy wspominamy odejście [imię zmarłego], prosimy również o wsparcie dla wszystkich, którzy odczuwają ból jego/jej straty. Daj nam siłę, pocieszenie i nadzieję, która wypływa z wiary w życie wieczne.

Wiara i Nadzieja

 • Wszechmogący Ojcze, umacniaj naszą wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne. Pomóż nam żyć w taki sposób, byśmy kiedyś mogli znowu spotkać się z [imię zmarłego] i wszystkimi naszymi bliskimi w Twoim niebieskim domu.

Zakończenie

 • Amen.

O Boże, w rocznicę odejścia [imię zmarłego], z wdzięcznością wspominamy wszystko, co dobrego dokonał/a w swoim życiu. Prosimy, abyś przyjął go/ją do swojego wiecznego królestwa i pozwolił nam zachować go/ją w naszych sercach do czasu, kiedy spotkamy się ponownie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłego w rodzinie

Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania. Wprawdzie przygniata nas silnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania - będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna.
O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłych rodziców

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Druga modlitwa za zmarłych rodziców

 

Boże Ojcze, pełen miłosierdzia i łaski, zwracam się do Ciebie z głębi serca, pamiętając o moich zmarłych rodzicach. Proszę Cię, otocz ich swoją niekończącą się miłością i światłem, które prowadzi przez mroki do Twojego wiecznego królestwa.

Prośba o Pokój

 • Boże Miłosierny, daj im spoczynek wieczny w pokojach Twojego raju. Niech żyją w pełni Twojej obecności, gdzie nie ma smutku, bólu, ani łez, a tylko nieskończona radość i pokój.

Wyraz Wiary

 • Wszechmogący Boże, wierzymy, że śmierć nie jest końcem, a jedynie przejściem do Ciebie. Pomóż nam pielęgnować nadzieję na spotkanie z naszymi rodzicami w życiu wiecznym, które obiecałeś wszystkim swoim dzieciom.

Podziękowanie za Ich Życie

 • Panie Łaskawy, dziękuję Ci za dar życia moich rodziców, za ich miłość, opiekę i wszystkie nauki, które przekazali mi na mojej drodze. Niechaj ich dziedzictwo i wspomnienia będą dla nas źródłem siły i inspiracji.

Prośba o Ukojenie Bólu

 • Boże Ukojenia, proszę Cię, abyś dotknął serca moje i mojej rodziny, dając nam pocieszenie i siłę do przezwyciężenia bólu po stracie. Naucz nas akceptować Twoją wolę z pokorą, wiedząc, że w Twoich rękach jest pociecha i nadzieja.

Prośba o Przyjęcie Ich do Nieba

 • Miłosierny Ojcze, z ufnością proszę, abyś przyjął moich rodziców do swojego Królestwa, gdzie już nie ma bólu, lecz tylko miłość i wieczne światło. Niech będą bezpieczni w Twoim domu, gdzie na zawsze będziemy mogli być razem.

Zakończenie

 • Amen.

Boże, który jesteś naszym Ojcem, zaufaliśmy Ci najdroższe osoby naszego życia. Z nadzieją i wiarą w Twoje miłosierdzie, oddajemy Ci ich dusze. Niechaj Twoja wola stanie się dla nas drogowskazem i pocieszeniem. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej za dusze w czyśćcu

Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.

Modlitwa do świętego Józefa o dobrą śmierć

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze,
któryś miał niewymowną pociechę
umierania w objęciach Jezusa i Maryi,
ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili,
kiedy dusza moja będzie blisko
opuszczenia ciała.
Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie
jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
teraz i w godzinę śmierci w ręce
Wasze oddaję duszę moją.
Amen.

Modlitwa za konających do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, opiekunie dusz, przybądź z pomocą konającym. Wzbudź w nich uczucia żywej wiary i szczerej skruchy. Ożyw w nich ufność, rozpal w ich sercach ogień Bożej miłości. Złagodź ich cierpienia, uproś im uległość w przyjęciu woli Bożej i obroń przed atakami złego ducha. Amen.

Modlitwa umierającego

Wszechmogący Boże,
niezgłębiona jest Twoja tajemnica i niezbadane
drogi Twoje. Ty mnie stworzyłeś, a teraz wołasz
do siebie. W Twoje ręce oddaję wszystko,
czym jestem i co posiadam.
Obdarz mnie swą przebaczającą miłością i udziel
mi sił do przebaczenia moim bliźnim.
Zabierz mi życie doczesne, a obdarz życiem
wiecznym i uczestnictwem w chwale
zmartwychwstania Twego Syna.
Amen.

Modlitwa o szczęśliwą śmierć kard. Newmana

O Panie mój i Zbawco!
W godzinie mej śmierci podtrzymuj mnie
swoimi ramionami i łaską Twoich sakramentów.
Niech zabrzmią nade mną słowa rozgrzeszenia,
niech mnie namaści i naznaczy święty olej
chorych, niech Ciało Twoje będzie moim
pokarmem, a Krew Twoja moim orzeźwieniem.
Niech życzliwie spojrzy na mnie Maryja,
Twoja i moja Matka. Niech Anioł Stróż
szepcze mi słowa pokoju, a pełni chwały
święci Patronowie moi niech się wstawiają
za mną, abym z Twojej dobroci i za ich
wstawiennictwem otrzymał dar wytrwania
i umarł tak, jak żyć pragnę: w Twojej
wierze, w Twoim Kościele, w Twojej
służbie i w Twojej miłości.
Amen.

Modlitwa do Maryi Niepokalanej o dobrą śmierć

Maryjo Niepokalana, Tobie polecam
siebie w godzinie mojej śmierci.
Chwila ta rozstrzygnie o mojej wieczności.
Niech z Twego Serca spłynie na mnie strumień
Twojej miłości; wyjednaj mi tęsknotę za Bogiem.
Uproś mi łaskę oczyszczenia przez wyznanie
grzechów, przyjęcia sakramentu chorych
jednoczącym ze zbawczą męką Zbawiciela,
oraz zjednoczenia z Twym Synem w Komunii
świętej. Królowo Aniołów,
razem z Aniołami wprowadź moją duszę do
wiekuistego domu Ojca w niebie.
Amen.

Modlitwa o zachowanie od nagłej śmierci

Panie Jezu Chryste,
Ty nie chcesz śmierci grzesznika,
ale pragniesz, żeby się nawrócił i żył,
z ufnością liczę na Twoje miłosierdzie.
Ty Panie bowiem powiedziałeś:
"O cokolwiek w imię moje prosić będziecie,
stanie się wam". Pokornie proszę Cię w imię
Twoje, abyś w godzinie mojej śmierci dał
mi pełną świadomość, serdeczny żal za
grzechy oraz wiarę, nadzieję i miłość.
Proszę, abym podczas mego konania mógł
z czystym sercem powiedzieć:
"W ręce Twoje polecam ducha mojego".
Ty Panie, który mnie zbawisz,
bądź błogosławiony na wieki.
Amen.

Hymn za zmarłego

Zmiłuj się, Boże, nad naszym bratem,
Którego droga dobiegła kresu;
Dziś oto stoi przed Twoim tronem,
Na sąd czekając.
 
Nie ma niczego na swą obronę
Prócz krwi Chrystusa i Jego męki,
Która przyniosła całemu światu
Obmycie z grzechów.
 
Wspomnij, o Panie, że go stworzyłeś,
By stał się wiernym obrazem Twoim,
Dałeś mu życie i miłowałeś
Jak własne dziecko.
 
Przeważ na szali sprawiedliwości
Przewinę ludzką cierpieniem Syna;
Okaż swą litość i miłosierdzie
Zmarłemu bratu.
 
Ty, który dajesz nadzieję wiernym
Powstania z martwych ze Zbawicielem,
Bądź pochwalony przez śmierć i życie,
Najlepszy Ojcze. Amen.

z modlitw brewiarzowych

Pieśń z Księgi Izajasza

Bóg uzdrowieniem umierającego
Rzekłem: W połowie dni moich
odejść muszę.
W bramach Otchłani mnie opuści
lat moich reszta.
Mówiłem: Nie ujrzę już Boga
na ziemi żyjących,
Nie zobaczę już nikogo
spośród mieszkańców tego świata.
Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie
jak namiot pasterski.
Jak tkacz zwinąłem me życie,
a Pan jego nić przeciął.
Od świtu do nocy kres mi położysz.
Krzyczę do rana.
On jak lew miażdży wszystkie me kości.
Kwilę jak pisklę jaskółcze,
wzdycham jak gołębica.
Zmęczone są me oczy od patrzenia w górę;
Panie, stań przy mnie, bo jestem w ucisku.
I oto ustrzegłeś moją duszę
od czeluści zagłady,
Gdyż odrzuciłeś za siebie
wszystkie moje grzechy.
Ojciec głosi dzieciom wierność Twoją.
Pan mi przychodzi z pomocą.
Więc grać Mu będziemy pieśni na strunach
przez wszystkie dni naszego życia
w świątyni Pańskiej.
z modlitw brewiarzowych

Hymn za zmarłych

O potężny Królu, Chryste,
Ty dla chwały swego Ojca
I naszego odkupienia
Zwyciężyłeś przemoc śmierci.
 
Ty, przyjmując ludzką słabość,
Cios zadałeś szatanowi,
Własną śmiercią pokonałeś
Śmierć przez niego zgotowaną.
 
Pełen blasku wstałeś z grobu
I przez moc misterium Paschy
Twoje życie w nas odnawiasz,
Gdy nas grzechy uśmiercają.
 
Udziel nam ożywczej łaski,
Byś przychodząc po raz drugi,
Zastał nas przygotowanych
I z płonącą lampą w ręce.
 
Wprowadź nas, łaskawy Sędzio,
W światło i wieczysty pokój,
Bo przez wiarę oraz miłość
Już do Boga należymy.
 

Za zmarłego:

Wezwij też do siebie brata,
Który świat ten opuszczając,
Pragnie wejść do Ojca domu,
Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen.
 

Za zmarłą:

Wezwij też do siebie siostrę,
Która świat ten opuszczając,
Pragnie wejść do Ojca domu,
Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen.
 

Za wielu zmarłych:

Wezwij też do siebie wszystkich,
Którzy świat ten opuszczając,
Pragną wejść do Ojca domu,
Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen.
z modlitw brewiarzowych
 
 

Światełko za zmarłych

Ojcze Niebieski, w Twoich rękach spoczywają losy życia i śmierci. Przychodzimy do Ciebie z głęboką wiarą i nadzieją, niosąc w sercach pamięć o tych, którzy odeszli od nas, ale dla których miłość i wspomnienia pozostają wieczne.

Światłość wiekuista, niechaj im świeci:

 • Zapalamy światełko pamięci, symbol Twojego niegasnącego światła, które prowadzi przez mroki śmierci do życia wiecznego.
 • Niech płomień tej świecy przyniesie pokój i pocieszenie tym, którzy opłakują stratę bliskich, i niech będzie znakiem wiary, że spotkamy ich ponownie w Twoim Królestwie.

Modlimy się za dusze zmarłych:

 • Niech będą objęte Twoim miłosierdziem, przebaczeniem i miłością. Prosimy Cię, abyś otworzył przed nimi bramy raju i pozwolił im cieszyć się wiecznym odpoczynkiem w blasku Twojej obecności.

Prośba o wsparcie dla żałobników:

 • Wlej w serca żyjących nadzieję, która przemienia smutek w ciche oczekiwanie na zmartwychwstanie. Niech będą pocieszeni Twoją obietnicą, że śmierć nie jest końcem, ale nowym początkiem w Twojej obecności.

Podziękowanie za życie zmarłych:

 • Dziękujemy Ci za wszystkie chwile, które mogliśmy dzielić z naszymi drogimi zmarłymi. Za miłość, mądrość i radość, które wnieśli w nasze życie. Niech nasza pamięć o nich będzie zawsze żywa i błogosławiona.

Prośba o światło nadziei:

 • Oświeć nasze umysły i serca, abyśmy mogli żyć w taki sposób, który uczci pamięć o zmarłych i który sprawi, że będziemy godni wiecznego życia w Twoim Królestwie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Różaniec za zmarłego przed pogrzebem

Różaniec za zmarłego jest modlitwą, która wyraża naszą wiarę w życie wieczne i prośbę o miłosierdzie dla duszy, która odeszła. Odmawia się go, kontemplując tajemnice różańcowe i łącząc je z intencją za zmarłego. Przed pogrzebem zazwyczaj wybiera się tajemnice bolesne, które odnoszą się do męki i śmierci Jezusa, łącząc nasze przeżycia z Jego cierpieniem.

Wstęp:

 1. Znak krzyża: "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen."
 2. Wyznanie wiary (Symbol Apostolski): "Wierzę w Boga..."
 3. Ojcze nasz...
 4. Trzy Zdrowaś Maryjo... (w intencjach wiary, nadziei i miłości)
 5. Chwała Ojcu...

Tajemnice Bolesne (w dniu przypisanym do odmawiania Tajemnic Bolesnych lub wedle wyboru):

 • Pierwsza tajemnica bolesna – Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

  • Ojcze nasz...
  • Dziesięć Zdrowaś Maryjo... (z intencją za zmarłego)
  • Chwała Ojcu...
  • "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy..."
 • Druga tajemnica bolesna – Biczowanie Jezusa

  • Ojcze nasz...
  • Dziesięć Zdrowaś Maryjo...
  • Chwała Ojcu...
  • "O mój Jezu..."
 • Trzecia tajemnica bolesna – Cierniem koronowanie Jezusa

  • Ojcze nasz...
  • Dziesięć Zdrowaś Maryjo...
  • Chwała Ojcu...
  • "O mój Jezu..."
 • Czwarta tajemnica bolesna – Dźwiganie krzyża na Kalwarię

  • Ojcze nasz...
  • Dziesięć Zdrowaś Maryjo...
  • Chwała Ojcu...
  • "O mój Jezu..."
 • Piąta tajemnica bolesna – Śmierć Jezusa na krzyżu

  • Ojcze nasz...
  • Dziesięć Zdrowaś Maryjo...
  • Chwała Ojcu...
  • "O mój Jezu..."

Zakończenie:

 1. Modlitwa "Salve Regina" lub inną modlitwą maryjną.
 2. Litania do Wszystkich Świętych, prosząc o wstawiennictwo za duszę zmarłego.
 3. Zakończyć modlitwą za zmarłych, np. "Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie..."
 4. Znak krzyża: "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen."

Podczas odmawiania różańca ważna jest medytacja nad męką Chrystusa i łączenie jej z przeżyciem żałoby oraz prośbą o miłosierdzie dla zmarłego. Możemy także dodawać osobiste prośby i podziękowania, pamiętając o życiu i spuściźnie osoby, za którą się modlimy.

Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.