Nowenna do Aniołów StróżówWPROWADZENIE
„Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia” – mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, cytując św. Bazylego (KKK 336).
Obecność Aniołów Stróżów przy naszym boku jest świadectwem Bożej miłości, która nigdy nie pozostawia nas samych. Aniołowie Stróżowie nie tylko są przy nas zawsze obecni, ale nas wspierają, chroniąc od zła i inspirując do dobra. Jak wierzymy, pomagają nam odczytać Boże natchnienia i w ten sposób prowadzą nas bezpieczną drogą do życia wiecznego. Tytuł niniejszej nowenny nawiązuje do psalmu, w którym mowa jest o tej anielskiej opiece jako czułej i delikatnej: „Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień” (Ps 91,12). Niestety, z modlitwy „Aniele Boży, Stróżu mój” wyrastamy często tak, jak z dziecięcych kaftaników i śpioszków. Tymczasem Aniołowie Stróżowie nie są jedynie wspomnieniem dziecięcych lat. Oni chcą nam towarzyszyć na co dzień, wspierać w naszej pracy, chronić od niebezpieczeństw, pomagać wzrastać w wierze. Nie lekceważmy ich obecności, lecz z ufnością poddajmy się ich prowadzeniu.

DZIEŃ PIERWSZY
24 września
O żywą wiarę w obecność Anioła Stróża w moim życiu 

Pierwsza nasza modlitwa 
była i jest do naszego Anioła Stróża 
w tym jest nasza wiara 
że Bóg nam towarzyszy 
przez swojego Wysłannika 
unosi się na skrzydłach 
by zawsze być na czas 

ks. Jan Twardowski 

Zadaniem mojego Anioła Stróża jest doprowadzenie mnie do Domu Ojca. Czy jednak pamiętam o tym niebieskim opiekunie? Czy wierzę w jego pomoc, ochronę? Czy korzystam z jego dobrych natchnień? I czy jestem mu wdzięczny? 
Aniele Stróżu, dziękuję Ci za towarzyszenie mi we wszystkich chwilach życia (jeśli przypominasz sobie jakąś szczególną interwencję Anioła Stróża, podziękuj za nią teraz). Przepraszam, że tak często lekceważę Twoją obecność, za to, że nie słucham Twoich natchnień, że przestałem się do Ciebie modlić. Dziś na nowo chcę Cię zaprosić do mojego życia. Proszę, byś mnie nadal prowadził i żebym umiał to prowadzenie docenić. Stań się na nowo moim przewodnikiem w drodze do nieba. Otocz opieką każdy mój dzień. Bądź moim przyjacielem. 
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu… 


Pierwszy dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DRUGI
25 września
O łaskę współpracy z Aniołem Stróżem

Twój przyjaciel, który jest obok Ciebie, Twój anioł w tej właśnie chwili uśmiecha się do Ciebie, gdy o nim czytasz, z nadzieją, że zaczniesz z nim, ku radości całego nieba, współpracować – św. o. Pio. 
Gdy dostrzegamy obecność naszego Anioła Stróża, sprawiamy radość „całemu niebu”. Dlaczego? Ponieważ współpracując z Aniołem Stróżem, współpracujemy z samym Bogiem. A nasza współpraca z Nim jest konieczna! To prawda, że zbawienie jest nam dane za darmo i nie musimy na nie zasługiwać, ale przyjęcie tego daru wymaga naszego zaangażowania. Anioł Stróż jest nam dany, by w tej pracy nam pomagać. 
Aniele Stróżu, wiele razy zaniedbywałem Twoje natchnienia i przepraszam Cię za to. Dziś chcę Cię prosić, bym umiał z Tobą współpracować. Proszę Cię o wrażliwe uszy, bym umiał usłyszeć Twój głos, o wrażliwe oczy, bym umiał dostrzec Twoje działanie i o wrażliwe serce, bym umiał rozpoznawać Twoje natchnienia i wprowadzać je w życie. Szczególnie zawierzam Ci te sprawy, które są dla mnie najtrudniejsze (możesz je wymienić). Często usiłuję je rozwiązać sam, nie licząc na Twoją pomoc, ale od dziś chcę zwracać się w nich do Ciebie i Ciebie prosić o wsparcie. 
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu… 


Drugi dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.
 
DZIEŃ TRZECI
26 września
O pomoc w przezwyciężeniu lęku

Czegóż mamy się lękać, strzeżeni przez tak wielkich stróżów? Nie mogą wszak ulec wrogom ani zbłądzić, ani tym bardziej zwodzić ci, którzy nas strzegą na wszystkich naszych drogach. Są wierni, roztropni i potężni – czegóż mamy się lękać? – św. Bernard z Clairvaux.
Lęk towarzyszy nam często. Boimy się choroby swojej i bliskich, niedostatku, niepowodzenia. Lękamy się odrzucenia ze strony innych, ośmieszenia. Boimy się śmierci. Nadmierny lęk odbiera nam wolność. Tak naprawdę jest on przeciwieństwem wiary rozumianej jako zaufanie Bogu. Wiara, że jesteśmy w życiu strzeżeni przez naszych Aniołów Stróżów, pomaga nam pozbyć się takiego lęku i zaufać Jezusowi.
Aniele Stróżu, wiem, że Ty mnie strzeżesz i prowadzisz. Mogę Tobie zaufać, bo to oznacza zaufanie samemu Panu. Proszę, pokaż mi sytuacje, w których nadmiernie się lękam. Naucz mnie w tych sytuacjach zwracać się zawsze do Ciebie i Ciebie prosić o pomoc. 
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu… 


Trzeci dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ CZWARTY
27 września
O pomoc w wypełnieniu swojego osobistego powołania

Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednoznacznie, że największym dla nich cierpieniem to jest tęsknota za Bogiem. (…). Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. (…) Od tej chwili ściśle obcuję z duszami cierpiącymi – św. Faustyna Kowalska.
Mówiąc o powołaniu, myślimy najczęściej o powołaniu do kapłaństwa, życia zakonnego, małżeństwa… Jednak w ramach tych „podstawowych powołań” istnieją także inne. Każdy z nas je otrzymuje. Nie jesteśmy bowiem przypadkowo na świecie, ale dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili (Ef 2,10). 
Anioł Stróż św. siostry Faustyny towarzyszył jej w odwiedzinach w czyśćcu i skłonił ją do większej troski o ich los. Także i nasz Anioł Stróż towarzyszy nam w rozpoznawaniu i pełnieniu „dobrych czynów” dla nas przygotowanych. 
Aniele Stróżu, wierzę, że jestem powołany do codziennego pełnienia dobrych czynów. Proszę Cię, daj mi większą wrażliwość na ich rozpoznawanie i większą gotowość do ich podejmowania. Codziennie prowadź mnie do osób, które oczekują mojej obecności, materialnej pomocy, modlitwy – w rodzinie, w pracy, w relacjach sąsiedzkich, przyjacielskich. Pomóż mi odkryć i wypełnić moje osobiste powołanie do przekazywania innym Bożej miłości. 
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu… 


Czwarty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ PIĄTY
28 września
O pomoc w budowaniu dobrych relacji z innymi

Każdy z nas ma własnego anioła stróża i każdy ma rozmawiać z aniołami innych ludzi – św. Jan XXIII.
Święty papież Jan XXIII pragnął, by chrześcijanie w pełni korzystali z pomocy swoich Aniołów Stróżów, gdyż – jak mawiał – „Ich obecność przy nas jest dowodem najwyższej troski Boga o dobro człowieka”. Chciał, by wierni rozmawiali z Aniołami Stróżami innych osób. Kiedy więc mamy z kimś trudne relacje, warto modlić się do Anioła Stróża tej właśnie osoby i do swojego Anioła Stróża, licząc na to, że aniołowie się ze sobą „dogadają” i nam będzie potem dużo łatwiej dogadać się z kimś, z kim dialog nie jest łatwy. 
Aniele Stróżu, Ty znasz wszystkie moje relacje i wiesz, z którymi osobami jest mi najtrudniej. Szczególnie chciałem Ci teraz powierzyć moją relację z ... (możesz wymienić imię tej osoby). Pomóż mi jej wybaczyć, okazać cierpliwość, troskę i miłość. Proszę Cię także Aniele Stróżu ..., byś przygotował jej serce do dobrego spotkania ze mną. Wierzę, że Wy, czyste duchy stworzone z miłości Boga, możecie i nas nauczyć tej miłości. 
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu… 


Piąty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SZÓSTY
29 września
O posłuszeństwo wszelkim dobrym natchnieniom

Szczególny kult mam do Anioła Stróża. Od dziecka wiele razy modliłem się: „Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój…”. Mój Anioł Stróż wie, co robię – św. Jan Paweł II.
Każdego dnia stajemy przed licznymi wyborami. Choć te wybory często dotyczą małych spraw, to jednak każdy z nich ma poważne konsekwencje: zbliża nas do Boga lub przeciwnie – oddala od Niego. Słuchając (często delikatnych) natchnień naszego Anioła Stróża, mamy szansę, by w każdej sytuacji życiowej wybierać postępowanie zgodne z Bożą wolą. 
Aniele Stróżu, dziękuję Ci za Twoją nieustanną pracę nad moim sercem, za Twój trud dawania mi dobrych natchnień, bym wybierał zgodnie z wolą Ojca. Proszę Cię, byś nie ustawał w tej pracy mimo moich oporów i głuchoty. Dawaj mi codzienne podpowiedzi, bym wybierał zgodnie z wolą Bożą dla mojego życia. Prowadź mnie cierpliwie do domu Ojca. 
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu… 


Szósty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SIÓDMY
30 września
Aby Aniołowie Stróżowie strzegli naszych rodzin

Teraz bowiem jesteśmy synami Bożymi, choć jeszcze nie widać tego w pełni (...). A zresztą chociaż jesteśmy słabymi dziećmi i chociaż czeka nas długa droga, a nie tylko długa, lecz także niebezpieczna, czegóż mamy się lękać, strzeżeni przez tak wielkich stróżów? – św. Bernard.
Martwimy się nieraz o losy naszych bliskich: o zdrowie, teraźniejszość i przyszłość  naszych dzieci, rodziców, braci, sióstr… Jak dobrze wiedzieć, że w naszej trosce o rodzinę nie jesteśmy sami. Wszyscy mamy jednego Ojca, jesteśmy synami Boga, możemy liczyć na Jego pomoc! Nieobce są Mu losy tych, z którymi jesteśmy związani. On strzeże nas przez swoich aniołów, nie musimy się lękać o tych, których kochamy. 
Dziś zwracam się do Was, Aniołowie Stróżowie wszystkich moich bliskich (możesz wymienić szczegółowo imiona osób, do których aniołów się zwracasz). Dziękuję Wam za Waszą opiekę nad moją rodziną. Proszę, byście dalej strzegli każdego z nas. Byście nas zachowali od wszelkich niebezpieczeństw, wyprosili zdrowie, a przede wszystkim – wierność łasce Bożej. Niech Wasza obecność w naszym domu czyni go przyjaznym i dobrym miejscem dla wszystkich, którzy będą w nim gościć. 
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu… 


Siódmy dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ ÓSMY
1 października
Aby Aniołowie Stróżowie strzegli naszych dzieci

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo mówię wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego (Mt 18,10).
Nasze dzieci są chronione przez swoich Aniołów Stróżów. Dawniej, tę prawdę przekazywał obrazek wieszany często nad dziecięcym łóżeczkiem, ukazujący anioła chroniącego chłopca i dziewczynkę przechodzących przez wąską kładkę. Oczywiście, fakt, że anioł chroni nasze dziecko, nie zwalnia nas jako rodziców z odpowiedzialności za nie, ale świadomość jego opieki (a więc opieki Bożej) pozwala z większym spokojem spojrzeć na teraźniejszość i przyszłość naszych pociech. Módlmy się do Aniołów Stróżów naszych dzieci, by prowadziły je przez życie zgodnie z wolą Bożą. 
Aniołowie Stróżowie moich dzieci (możesz wymienić ich imiona), dziękuję Wam za opiekę nad nimi. Proszę, byście dalej się o nie troszczyli w chwilach nauki, zabawy, odpoczynku. Chrońcie je przed wszystkimi niebezpieczeństwami – wypadkami, chorobami, nieodpowiednim towarzystwem, niepokojem. Proszę nade wszystko, byście pomogły im zachować wiarę. Prowadźcie je bezpiecznie i szczęśliwie do domu Niebieskiego Ojca. 
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu… 


Ósmy dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DZIEWIĄTY
2 października
Za naszą Ojczyznę do Anioła Stróża Polski

Niektórzy między aniołami są przełożonymi nad narodami, inni zaś dodani każdemu z wiernych – św. Bazyli.
Przeświadczenie, że każdy naród ma swojego Anioła Stróża, wyrażone chociażby przez św. Bazylego, potwierdziło się w 1916 roku w Fatimie, w Portugalii. Tajemnicza postać, ukazująca się wówczas trójce pastuszków: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi i (jak się później okazało) przygotowująca ich do spotkania z Matką Najświętszą, przedstawiła się im w następujący sposób: „Jestem Aniołem Stróżem waszej Ojczyzny, jestem Aniołem Portugalii”. W liturgii Kościoła święto Anioła Stróża danego narodu obchodzi się 2 października, podczas Wspomnienia Świętych Aniołów Stróżów. Za pośrednictwem Anioła Stróża Polski możemy wypraszać wszelkie łaski potrzebne naszej Ojczyźnie. 
Aniele Boży, Stróżu naszej Ojczyzny, za Twoim pośrednictwem proszę Cię za Polskę. Proszę przede wszystkim, by nasz naród zachował wiarę. W tym trudnym czasie proszę o wszystkie łaski potrzebne Kościołowi w Polsce, zarówno duchownym jak i wiernym świeckim, by byli prawdziwymi świadkami Chrystusa. Proszę o mądrość i uczciwość dla rządzących. Powierzam Ci wszystkie polskie rodziny, szczególnie proszę za dzieci i młodzież. Miej także w opiece wszystkich ubogich w naszym kraju. 
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu… 


Dziewiąty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.
 
Pobierz Nowennę do Aniołów Stróżów w formacie PDF
Dołącz swoje intencje do nowenny

 
Zapisz się do newslettera!