Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły


WPROWADZENIE
„Maryja jawi się (…) jako wzór wiary w Jezusa, która nie cofa się przed żadną przeszkodą” – św. Jan Paweł II.
Maryja przeżyła całe swoje życie w postawie ogromnego zawierzenia Bogu. Zaufała Mu bezgranicznie wtedy, gdy Archanioł Gabriel oznajmił Jej, że będzie Matką Mesjasza, a potem przeżywała tę wiarę codziennie: rodząc Jezusa w Betlejem i wychowując Go w Nazarecie, inspirując Jego pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, towarzysząc Mu dyskretnie w czasie Jego publicznej działalności i stojąc pod Krzyżem na Golgocie. Droga Jej życia to droga wielkiej wiary, zupełnego zaufania Bogu i właśnie dlatego może Ona stać się naszą Orędowniczką w sprawach, w których nie widzimy wyjścia; może rozplątać węzły naszego życia, z którymi sami sobie nie radzimy. 
Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły powstała w Argentynie w 1998 roku, w Buenos Aires. Nowennę ułożył pewien kapłan, zainspirowany XVIII-wiecznym obrazem Matki Bożej. Na tym obrazie aniołowie podają Maryi wstążkę z węzłami, a Ona kolejno je rozwiązuje… 
Przez dziewięć dni tej nowenny towarzyszymy Maryi w Jej drodze wiary i przez dziewięć dni modlimy się na różańcu, powierzając Panu Bogu jeden problem. Ten problem to właśnie ów symboliczny węzeł. Tak jak na obrazie Maryja bierze węzeł do rąk i „rozplątuje” go, tak samo może „rozplątać”, rozwiązać nasze życiowe problemy.
Powierzajmy Bogu przez Jej ręce nasze wady i nałogi, nasze zawikłane relacje rodzinne i trudności w pracy. Niech Jej wiara umacnia naszą słabą wiarę! 

Jak odmawiać nowennę?
1. Znak krzyża świętego
2. Akt żalu (skruchy)
3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
4. Rozważanie na kolejny dzień nowenny
5. Dwie ostatnie dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)
6. Modlitwa do Maryi Rozwiązującej Węzły (podana na końcu nowenny)
7. Znak krzyża świętego

DZIEŃ PIERWSZY
6 sierpnia
Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa! (Łk 1,38).

W chwili Zwiastowania Maryja otrzymała od Boga zdumiewającą propozycję. Miała stać się Matką Mesjasza, zapowiedzianego przez proroków, na którego oczekiwało tak wiele pokoleń Izraela. Stając przed tym wyzwaniem, Maryja nie zwątpiła. Zapytała tylko „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1,34), a gdy w odpowiedzi Anioł wskazał na wszechmoc Bożą działającą przez Ducha Świętego, pokornie i wielkodusznie wyraziła swoje przyzwolenie. Z pewnością na Jej „tak” oczekiwało całe niebo. W tym wyjątkowym momencie Jej wiara odegrała rolę decydującą, gdyż od Niej zależało nasze zbawienie. Prośmy, by nasze uwolnione od węzłów serce umiało odpowiadać wiarą na wszystkie propozycje, które składa nam Bóg. 
Ukochana Matko, Najświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły zniewalające Twoje dzieci, wyciągnij ku mnie Twoje miłosierne dłonie. Dziś oddaję Ci ten węzeł… (wymienić go, jeśli to możliwe) i wszelkie zło w moim życiu, którego on stał się przyczyną. Daję Ci węzeł, który mnie dręczy, czyni nieszczęśliwym i przeszkadza mi zjednoczyć się z Tobą i Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą. Uciekam się do Ciebie, Maryjo Rozwiązująca Węzły, albowiem ufam Ci i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś grzesznym dzieckiem błagającym Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwiązać ten supeł, gdyż Jezus dał Ci wszelką władzę. Ufam, że zechcesz uwolnić mnie od tego zniewolenia, albowiem jesteś moją Matką. Wiem, że to uczynisz, ponieważ kochasz mnie miłością samego Boga. Dziękuję Ci, Matko Ukochana.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną. 
Kto szuka łaski, ten znajdzie ją w dłoniach Maryi.


Modlitwa do codziennego odmawiania
Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełniają Boża miłość i nieskończone miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę zawiłość… (wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją… i rozwiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.

Pierwszy dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DRUGI
7 sierpnia
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę (Łk 1,39-40).

Podczas Zwiastowania Maryja dowiedziała się, że także Jej krewna, Elżbieta, która powszechnie uchodziła za niepłodną, spodziewa się dziecka. Nie wahając się, udała się w podróż, by jej pomóc. Mogła zostać u siebie, przeżywać spotkanie z Aniołem i kontemplować swój stan, tymczasem bez wahania zdecydowała się pomóc starszej krewnej. 
Wiara Maryi jest wiarą czynną, zaangażowaną, połączoną z nadzieją i miłością. Prośmy, byśmy dzięki niej, wyzwoleni od tego, co nas w życiu ogranicza i więzi, mogli pełnić czyny miłości i zawsze służyć naszym bliźnim. 
Maryjo, najukochańsza Matko, źródło wszelkich łask, moje serce zwraca się dziś do Ciebie. Uznaję, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Twojej pomocy. Z powodu mojego egoizmu, uraz, braku wielkoduszności i pokory często odrzucałem łaski otrzymywane za Twoją przyczyną. Zwracam się dziś do Ciebie, Maryjo Rozwiązująca Węzły, abyś wyprosiła mi u Twego Syna Jezusa czystość serca, wewnętrzną wolność, pokorę i ufność. Pomóż mi, abym przeżył dzisiejszy dzień, praktykując potrzebne mi cnoty. Ofiaruję Ci je jako dowód mojej miłości ku Tobie. 
W Twoje ręce składam węzeł… (wymienić go, jeśli to możliwe), który nie pozwala mi głosić chwały Bożej.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną. 
Kto chce Bogu ofiarować każdą chwilę dnia, prosi o pomoc Maryję.


Modlitwa do codziennego odmawiania
Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełniają Boża miłość i nieskończone miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę zawiłość… (wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją… i rozwiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.

Drugi dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ TRZECI
8 sierpnia
Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana” (Łk 1,46). 

Elżbieta, wychodząc na spotkanie odwiedzającej Ją Maryi, oświecona Duchem Świętym, uznaje Jej niezwykłą wiarę: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45). A wtedy Maryja dosłownie „wybucha” radosnym uwielbieniem Boga! Przywołuje w tym uwielbieniu całą historię Narodu Wybranego oczekującego na Mesjasza i czci Boga Zbawcę, którego poznała osobiście: pełnego miłosierdzia, który wywyższa pokornych i który jest wierny swoim obietnicom. To takiemu Bogu oddaje hołd i z poznania takiego Boga czerpie radość! 
Prośmy Maryję, by pomogła nam odkryć modlitwę uwielbienia, która może wyzwolić nasze serce. Niech uwielbienie prowadzi nas do odkrycia prawdziwego obrazu Boga, który kocha każdego z nas i pragnie naszego prawdziwego szczęścia. 
Matko, Pośredniczko, Królowo Nieba, Ty, której dłonie rozdają wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie Twoje miłosierne oczy. W Twoje święte dłonie składam ten zniewalający węzeł mojego życia… (wymienić go, jeśli to możliwe), wszelkie urazy i pretensje, których on jest przyczyną. Boże Ojcze, proszę Cię o przebaczenie moich win. Pomóż mi darować wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie stali się przyczyną mojego zniewolenia. Wiem, że rozwiążesz mój węzeł na tyle, na ile Ci zaufam. Przed Tobą, ukochana Matko, i w imię Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, który choć tak bardzo znieważony, potrafił przebaczyć – przebaczam teraz na zawsze tym osobom… (wymienić je), a także samemu sobie. Dziękuję, Maryjo Rozwiązująca Węzły, i proszę, módl się o rozwiązanie w moim sercu węzła urazy oraz tego zniewolenia, które Ci teraz przedstawiam. Amen.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Kto chce łask, zwraca się do Maryi.


Modlitwa do codziennego odmawiania
Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełniają Boża miłość i nieskończone miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę zawiłość… (wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją… i rozwiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.

Trzeci dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ CZWARTY
9 sierpnia
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2,7). 

Obietnica Boża wypełniła się w życiu Maryi. Została Matką Bożego Syna, ale okoliczności Jego narodzenia dalekie były od warunków przysługujących Synowi Króla. Maryja, udając się do Betlejem, by tam urodzić Dziecko, cierpiąc z powodu tułaczki do Egiptu i wracając do Nazaretu, podjęła niełatwe życie pójścia za wolą Bożą nawet wtedy, gdy jawiła się ona Jej jako niewygodna i niełatwa. 
Prośmy Ją, by rozwiązując węzły naszego życia, dała nam równocześnie gotowość do przyjęcia Bożych wezwań. 
Święta Matko Ukochana, dobra dla wszystkich, którzy Cię szukają, ulituj się nade mną. Składam w Twoje dłonie ten węzeł… (wymienić go, jeśli to możliwe). Nie pozwala mi on trwać w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza w kroczeniu za Panem i w oddaniu życia na Jego służbę. Rozwiąż ten mój życiowy węzeł, o Matko moja. Uproś u Jezusa uzdrowienie mojej sparaliżowanej wiary, która chwieje się pod wpływem uderzeń kamieniami. Wędruj ze mną, Matko Ukochana, i pomóż, bym zrozumiał, że dzięki tym kamieniom mogę stać się silniejszy, że one pomagają mi w wewnętrznym wzrastaniu, w tym, bym przestał szemrać, nauczył się w każdej chwili dziękować i – ufny w Twoją moc – zachował duchową radość.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną. 
Kto chce doświadczyć ciepła, zbliża się do Maryi, która jest odbiciem promieni Słońca.


Modlitwa do codziennego odmawiania
Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełniają Boża miłość i nieskończone miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę zawiłość… (wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją… i rozwiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.

Czwarty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ PIĄTY
10 sierpnia
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2,19).

Wiele było w życiu Maryi zdarzeń, które nie do końca rozumiała: począwszy od Zwiastowania, przez narodzenie Syna (kiedy to wszyscy, którzy słyszeli o tym niezwykłym wydarzeniu od pasterzy, „dziwili się temu, co im pasterze opowiadali” – Łk 2,18), przez tajemnicze słowa Symeona o mieczu boleści, który przeniknie Jej serce, aż po ucieczkę do Egiptu… Powstających w Niej pytań nie brakowało także później, jak choćby wtedy, gdy usłyszała słowa dwunastoletniego Jezusa, zagubionego w drodze do Jerozolimy: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2,49). Maryja szanowała tajemnicę obecną w Jej życiu, zachowywała ją w sercu i rozważała. 
Prośmy naszą Matkę, byśmy w drodze wiary umieli nasze pytania i wątpliwości tak jak Ona przekuć w modlitwę, w rozważanie, w kontemplację… Pozwólmy Duchowi Świętemu działać w naszych ciemnościach. Niech Maryja, rozwiązując kolejne węzły naszego życia, wyprosi nam łaskę bycia posłusznym Jego natchnieniom. 
Matko Rozwiązująca Węzły, Wielkoduszna i Pełna Współczucia, zwracam się do Ciebie, by jeszcze raz złożyć mój węzeł w Twoje dłonie… (wymienić go, jeśli to możliwe), proszę Cię o Bożą mądrość, bym postępując w świetle Ducha Świętego, rozwiązał wszystkie trudności. Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, wręcz przeciwnie, słowa Twoje były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie Serce Boga. Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i dobroć, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy serca. 
I jak to czyniłaś w czasie Pięćdziesiątnicy, tak i teraz wstawiaj się u Jezusa, ażebym i ja doświadczył w moim życiu wylania Ducha Świętego. Duchu Boga – zstąp na mnie!
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Maryja wszystko może wyprosić u Boga.


Modlitwa do codziennego odmawiania
Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełniają Boża miłość i nieskończone miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę zawiłość… (wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją… i rozwiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.

Piąty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SZÓSTY
11 sierpnia
Nie mają już wina! (J 2,3).

W Kanie Galilejskiej, kiedy biesiadnikom zabrakło wina, Maryja mogła szukać ludzkiego wyjścia z tej sytuacji. Zaufała jednak w moc swojego Syna i to pomimo tego, że nie dokonał On jeszcze żadnego cudu. Jako pierwsza uwierzyła więc w Jego mesjańskie powołanie i od początku ufała, że nie odmówi pomocy tym, którzy Go o to proszą.
Prośmy Maryję o łaskę uwolnienia naszych serc, byśmy tak jak Ona umieli prosić Pana o cuda w naszym życiu – o to, by „woda” stała się w naszym życiu „winem”. Stańmy się świadkami Jego działania, Jego mocy, Jego miłości. Prośmy o odwagę wiary taką, jaką miała Ona. 
Królowo Miłosierdzia, składam w Twoje dłonie mój życiowy węzeł… (wymienić go, jeśli to możliwe) i proszę Cię o cierpliwość serca w czasie oczekiwania, aż go rozwiążesz. Naucz mnie wytrwałego słuchania słów Twojego Syna, szczerego spowiadania się, przystępowania z wiarą do Komunii Świętej i wreszcie – pozostań ze mną. Przygotuj moje serce na świętowanie z aniołami łaski, którą mi wypraszasz.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Cała piękna jesteś, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.


Modlitwa do codziennego odmawiania
Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełniają Boża miłość i nieskończone miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę zawiłość… (wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją… i rozwiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.

Szósty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SIÓDMY
12 sierpnia
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5).

Maryi, proszącej o interwencję na weselu w Kanie, Jezus wydaje się odmawiać zdecydowanie, a nawet nieprzychylnie: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” (J 2,4). Mimo to Maryja się nie zniechęca, nie cofa swojej prośby i nakazuje sługom dopomóc w przygotowaniu spodziewanego cudu. Czyni to w bardzo prosty sposób, polecając, by zrobili wszystko, co powie Jezus. Ufa Mu bezgranicznie – nawet wtedy, gdy się wydaje, że On pozostaje głuchy na Jej prośbę…
Prośmy Maryję, by wyjednała nam taką łaskę wolności serca, które będzie trwało przy Panu nawet wtedy, gdy będzie On „głuchy” na nasze wołanie. Prośmy Ją, byśmy nauczyli się być przy Nim nie ze względu na nasze mniejsze lub większe korzyści, ale po prostu ze względu na to, że On nas kocha, a my ufamy Jego miłości. 
Matko Najczystsza, zwracam się dziś do Ciebie, błagam o rozwiązanie tego węzła w moim życiu… (wymienić go, jeśli to możliwe), o wyzwolenie mnie spod władzy złego. Bóg udzielił Ci wszelkiej władzy nad demonami. Wyrzekam się dziś szatana i wszystkiego, co od niego pochodzi. Wyznaję, że Jezus jest moim jedynym Zbawcą, moim jedynym Panem. O Maryjo Rozwiązująca Węzły, zmiażdż głowę złego. Zniszcz pułapki, które stały się przyczyną zniewolenia w moim życiu. Dzięki, Matko Najukochańsza. Panie Jezu, wyzwól mnie przez Twoją najdroższą Krew.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Jesteś chwałą Jeruzalem i chlubą naszego narodu.


Modlitwa do codziennego odmawiania
Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełniają Boża miłość i nieskończone miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę zawiłość… (wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją… i rozwiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.

Siódmy dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ ÓSMY
13 sierpnia
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19,25-26). 

Jezus ogłosił z Krzyża nowe macierzyństwo Maryi. Odtąd ta, która była Jego Matką, stała się Matką „umiłowanego ucznia”, czyli św. Jana, Autora Ewangelii, a także, zgodnie z zamysłem Jezusa, Matką każdego chrześcijanina. 
Słowa „oto Matka Twoja” są skierowane do każdego z nas. Każdy z nas jest zaproszony do tego, by „wziąć do siebie” Maryję jako swoją Matkę. Prośmy, byśmy wyzwoleni z niewoli, mogli w nowy sposób przyjąć Ją do swojego życia. 
Dziewico, Matko Boga, bogata w miłosierdzie, ulituj się nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten węzeł… (wymienić go, jeśli to możliwe) w moim życiu. Proszę, nawiedź mnie, jak nawiedziłaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, ażeby On udzielił mi Ducha Świętego. Naucz mnie praktykować cnoty męstwa, radości, pokory, wiary i jak Elżbieta uproś mi łaskę napełnienia Duchem Świętym. Chcę byś była mi Matką, Królową i Przyjaciółką. Daję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, rodzinę, dobra zewnętrzne i wewnętrzne. Należę do Ciebie na zawsze. Daj mi Twoje serce, bym mógł robić wszystko, co Jezus mi mówi.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Zbliżamy się z ufnością do Tronu Łaski.


Modlitwa do codziennego odmawiania
Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełniają Boża miłość i nieskończone miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę zawiłość… (wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją… i rozwiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.

Ósmy dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DZIEWIĄTY
14 sierpnia
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego (Dz 1,14).

W Wieczerniku Maryja – napełniona Duchem Świętym już w chwili Zwiastowania – razem ze swoimi dziećmi prosi o Zesłanie Ducha Świętego. Trwa z nimi na modlitwie. Maryja nieustannie wstawia się za nami. Jest naszą Orędowniczką, Pośredniczką, Pocieszycielką… Jej troskę dostrzegamy w całej historii Kościoła, w Jej licznych objawieniach. „Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie” (J 2,5) prosi w Lourdes, w La Salette, w Fatimie, w Gietrzwałdzie… 
Uciekajmy się nieustannie do Jej pośrednictwa. Niech Jej wiara umacnia naszą wiarę, a Jej opieka pozwoli nam bezpiecznie dotrzeć do niebieskiego domu naszego Ojca. 
Matko Najświętsza, Orędowniczko nasza, Ty, która rozwiązujesz więzy, przychodzę dzisiaj, aby podziękować Ci za rozwiązanie mojego życiowego węzła. Ty znasz boleść, jaką mi sprawia. Dzięki, o Matko moja, za miłosierne otarcie moich łez. Dzięki za przygarnięcie mnie w ramiona i wyproszenie łaski Bożej. Maryjo, która rozwiązujesz więzy, Matko moja ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie węzłów mojego życia. Okryj mnie płaszczem Twojej miłości, weź mnie pod Twoją obronę, uproś światło i napełnij Twoim pokojem.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.

Modlitwa do codziennego odmawiania
Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełniają Boża miłość i nieskończone miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę zawiłość… (wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją… i rozwiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.

Dziewiąty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

Dołącz swoje intencje do nowenny
Pobierz nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły w formacie PDF
Zapisz się do newslettera!