Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły


„Kiedy nie możemy rozplątać węzłów życia, w Maryi szukajmy schronienia”  - papież Franciszek.

Wierzę, że Maryja wyprosi mi rozwiązanie wszystkich moich trudnych spraw. Proszę o włączenie moich intencji do 9 Mszy świętych w czasie Nowenny do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły (6-14 sierpnia br.) i do Mszy świętej w Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej (15 sierpnia br.).:

Osoba włączająca do nowenny

Dziękuję za odprawienie 9 Mszy świętych w ramach Nowenny do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły i Mszy świętej w Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Wierzę, że dzięki swojej ufności zostanę wysłuchany.  
Przesyłam ofiarę na misje Księży Marianów, aby w krajach misyjnych głosili miłosierdzie Boga, które jest nam wszystkim potrzebne.

 


 

Składam ofiarę w wysokości:

* pole wymagane
Ofiary na Centrum Pomocników Mariańskich można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego "Przelewy24"

lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.
Wprowadzenie
W 1615 r. w Niemczech pewne młode małżeństwo przeżywało ogromne trudności i postanowiło się rozwieść. Przed podjęciem ostatecznej decyzji małżonkowie zgłosili się jednak do austriackiego jezuity Jakoba Rema, by prosić go o modlitwę i poradę. Kobieta dała mu wstążkę ślubną, na której wiązała supełek za każdym razem, kiedy się kłócili. O. Jakob, trzymając tę wstążkę w dłoni, modlił się za nich przed obrazem Matki Bożej Śnieżnej.
W trakcie modlitwy zobaczył, że supełki na wstążce rozwiązują się w cudowny sposób. Małżonkowie pogodzili się, a kilkadziesiąt lat później ich wnuk, o. Hieronim Ambroży Langenmantel zamówił obraz, by upamiętnić ten cud i wzmocnić kult Maryi Panny Rozwiązującej Węzły.
Maryja działa w ten sposób także i dziś. Dlaczego? Ponieważ źródłem węzłów jest grzech, a Ona jedyna była od niego wolna. Jak mówił Ojciec Święty Franciszek: „Swoim tak otworzyła drzwi Bogu, by rozwiązać węzeł dawnego nieposłuszeństwa [i] jest matką, która cierpliwie i czule prowadzi nas do Boga, aby rozwiązał On węzły naszej duszy swym Ojcowskim miłosierdziem”. Za Jej przyczyną możemy prosić o rozwiązanie wszystkich węzłów obecnych w naszym życiu.

DZIEŃ PIERWSZY
6 sierpnia
Prośmy Maryję o rozwiązanie węzłów duchowych  

"Węzeł związany przez nieposłuszeństwo Ewy został rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi; co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę" – św. Ireneusz.  
Pierwsi rodzice w raju, ulegając szatańskiej pokusie, odwrócili się od Stwórcy, grzesząc niewiarą i nieposłuszeństwem. Bóg nie pozostawił ich jednak samym sobie, lecz obiecał ostateczne zwycięstwo nad złym duchem, które nadejdzie za sprawą Niewiasty miażdżącej głowę węża… W naszym codziennym życiu powtarzamy wciąż akty niewiary, nieufności i nieposłuszeństwa wobec Boga. Prośmy, by Maryja pomogła nam złamać węzły grzechu niszczącego nie tylko naszego ducha, ale także całe nasze życie.
Maryjo, proszę Cię, byś wyjednała mi łaskę zobaczenia moich grzechów, wyznania ich w sakramencie pokuty z wiarą w Boże miłosierdzie i trwałej przemiany życia. Tobie oddaję wszystkie węzły zaciągnięte we mnie przez nieposłuszeństwo mojemu Panu i Zbawicielowi. Daj mi wrażliwość duchową, która pozwoli mi dostrzegać i przeciwstawiać się codziennie wszelkim zakusom złego ducha, oraz moc do walki duchowej, w której – dzięki zwycięstwu Chrystusa – mogę odnieść zwycięstwo.  
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień pierwszy nowenny z księdzem Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DRUGI
7 sierpnia
Prośmy Maryję o rozwiązanie węzłów w naszym życiu uczuciowym

"Kiedy zmieszany myślą o ciężarze swoich win, niespokojny z powodu opłakanego stanu twego sumienia, przerażony surowością sądu, dajesz się zawładnąć smutkowi i wpadasz w przepaść desperacji, wtedy pomyśl o Maryi" – św. Bernard.
Być może w naszym życiu zmagamy się z wieloma lękami, być może trwamy w jakiejś nieutulonej żałobie, doświadczamy wybuchów złości, dajemy się owładnąć smutkowi… Być może prześladują nas wspomnienia jakichś trudnych wydarzeń… Prośmy wtedy Matkę Bożą, by rozwiązała wszystkie węzły „zakleszczające” nasze uczucia i pomogła nam je uporządkować. Niech Ta, która przez akt zaufania Bogu stała się dla nas wzorem wiary, pomoże nam osiągnąć wewnętrzną stabilność i dojrzałość.
Maryjo, zapraszam Cię dziś w moją sferę uczuciową. Proszę, byś rozwiązała wszystkie węzły – te o których wiem, ale też te, których istnienie jedynie przeczuwam, a nawet takie, z których nie zdaję sobie sprawy. Wyjednaj mi łaskę głębokiego zakorzenienia się w Bogu, tak bym mógł uporządkować wszystkie moje uczucia i osiągnąć głęboki wewnętrzny pokój.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień drugi nowenny z księdzem Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ TRZECI
8 sierpnia
Prośmy Maryję o rozwiązanie węzłów dotyczących intelektu i woli

"Na choroby naszego czasu – rozdarcia wewnętrzne, brak zdrowych zasad i przekonań, bezustanny pośpiech, wysiłek zagłuszania niedosytu wewnętrznego i niezadowolenia – lekarstwem są ludzie, którzy stoją mocno przy Maryi, opierając się na fundamencie wieczności, i nie dają się zachwiać w swoich poglądach i działaniach przez zmienne i modne opinie, teorie i błędy" – św. Teresa Benedykta od Krzyża.
W życiu codziennym spotykamy się z wieloma opiniami, poglądami, sądami… Często stajemy bezradni wobec nich, pytając, gdzie leży prawda. Ze wszystkich stron atakują nas agresywne reklamy, namawiające do nieograniczonej konsumpcji. W tej sytuacji często zaniedbujemy nasz rozum i nie kształcimy woli, ulegając zachciankom i modom. Prośmy Maryję, by pomogła nam rozwiązać węzły dotyczące naszego intelektu i woli, tak byśmy mogli w sposób świadomy i jak najbardziej wolny podejmować nasze decyzje.
Maryjo, zapraszam Cię dziś w sferę mojego intelektu i woli, prosząc o rozwiązanie węzłów, niepozwalających mi mądrze oceniać rzeczywistości i podejmować dobrych decyzji. Wyproś mi łaskę prawego rozumu i silnej, ukierunkowanej ku dobru, woli. Chroń mnie od ulegania kłamstwu. Naucz mnie kochać prawdę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień trzeci nowenny z księdzem Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ CZWARTY
9 sierpnia
Prośmy Maryję o rozwiązanie węzłów w naszym ciele

"Maryja jest jak schronienie, w którym przyjmowani są bez wyjątku wszyscy chorzy, wszyscy biedni i wszyscy opuszczeni" – św. Bazyli Wielki.
Nieprzezwyciężalne po ludzku węzły mogą pojawić się także w naszym ciele i skutkować chorobami, często przewlekłymi lub nieuleczalnymi. Prośmy Maryję, która cała była „pełna łaski”, by pomogła nam je rozwiązać. Oddajmy Panu przez Jej ręce wszystkie nasze problemy zdrowotne i módlmy się o Jej ingerencję.
Maryjo, proszę Cię dziś o rozwiązanie węzłów w moim ciele. Oddaję Ci każdą komórkę mojego ciała. Ulecz moje ciało i uzdrów je. Naucz mnie o nie dbać prawdziwie i z miłością jako o Boży dar. Chroń od wszelkich rodzajów nadużywania mojego ciała. Spraw, by moje ciało stało się prawdziwie świątynią Ducha Świętego i „środkiem”, dzięki któremu mogę okazywać miłość innym.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień czwarty nowenny z księdzem Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ PIĄTY
10 sierpnia
Prośmy Maryję o rozwiązanie węzłów w rodzinie

"Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności. Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość. Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu" – św. Jan Paweł II.
Węzły w naszym życiu rodzinnym bywają trudne do rozwiązania. Ich źródłem jest niedostatek przebaczającej, mądrej miłości, zawsze wychodzącej naprzeciw drugiemu człowiekowi, ale równocześnie nie pozwalającej sobą pogardzać… Taką miłością – pełną nadziei, czułą i przebaczającą, a zarazem szanującą nasze wybory – kocha nas Bóg i do takiej miłości jesteśmy wezwani jako małżonkowie i rodzice. Prośmy Maryję o pomoc w rozwiązaniu węzłów w naszym życiu rodzinnym.
Maryjo, proszę Cię dziś o rozwiązanie wszystkich węzłów obecnych w naszym życiu rodzinnym. Wiele z nich zostało spowodowanych przez moje grzeszne wybory. Oddaję Ci wszystkie nieporozumienia, niesnaski, kłótnie, a także wszystkie rodzinne nałogi, całą rodzinną historię. Proszę Cię o jasne zobaczenie prawdy o naszym życiu małżeńskim, o prawdę w naszych relacjach z dziećmi, z rodzicami, z braćmi i siostrami. Proszę, by dzięki Twojemu wstawiennictwu w miejscach napięć zapanowało Twoje przebaczenie i pojednanie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień piąty nowenny z księdzem Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SZÓSTY
11 sierpnia
Prośmy Maryję o rozwiązanie węzłów we wszystkich naszych relacjach

"Kto z pokorą i bez wahania do Niej się ucieka i wzywa Jej słodkiego, chwalebnego imienia, nigdy nie odchodzi z pustymi rękoma. Wiele dusz lgnie do Niej, są Jej posłuszne nawet chóry aniołów. Maryja może je posyłać z pociechą do opuszczonych" – Tomasz à Kempis.
Oddajmy dziś przez ręce Maryi wszystkie relacje przyjacielskie, zawodowe, sąsiedzkie, wspólnotowe, prosząc, by rozwiązała wszystko to, co sprawia, że żywimy niechęć do drugiego człowieka, unikamy go, źle mu życzymy, jesteśmy wobec niego agresywni…. Prośmy, by w naszych relacjach zapanowała Chrystusowa miłość.
Maryjo, oddaję Ci dziś wszystkie moje relacje, a szczególnie te, w których doświadczam najwięcej trudności. Oddaję Ci tę szczególnie trudną relację z osobą … (możesz wymienić imię). Proszę, rozwiąż węzły obecne w naszych kontaktach. Pokaż mi te sytuacje, które są nacechowane brakiem życzliwości czy wręcz wrogością i ukaż mi moją za nie odpowiedzialność. Naucz mnie przebaczać. Spraw, bym umiał okazywać życzliwość, dawać wsparcie i przyjmować je.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień szósty nowenny z księdzem Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SIÓDMY
12 sierpnia
Prośmy Maryję o rozwiązanie węzłów w naszej Ojczyźnie

"Zwycięstwo jeżeli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję" – kard. August Hlond.
Patrząc na dawniejszą lub aktualną historię naszej Ojczyzny, dostrzegamy w niej wiele przejawów pychy, chciwości, egoizmu, zazdrości, kłamstwa, podziałów… Prośmy dziś Maryję, by wyjednała nam uwolnienie od wszystkich narodowych przywar i by rozwiązała wszystkie węzły zaciągnięte przez naszych przodków i nas samych, a rzutujących na życie naszego kraju.
Maryjo, powierzam Ci dziś naszą Ojczyznę i proszę, byś rozwiązała węzły związane z naszymi wadami narodowymi. Naucz nas być wiernymi prawu Chrystusa, szanować życie od poczęcia do naturalnej śmierci, wybierać dobro wspólne zamiast prywaty. Rozwiąż węzły kłamstwa, kłótni, egoizmu, chciwości… Dotknij każdego z nas, uwolnij i naucz żyć Bożą łaską.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień siódmy nowenny z księdzem Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ ÓSMY
13 sierpnia
Prośmy Maryję o rozwiązanie węzłów w świecie

"Przez Najświętszą Pannę Maryję przyszedł Jezus Chrystus na świat i przez Nią też chce w świecie królować" – św. Ludwik Grignion de Montfort.
Codziennie świat cierpi i umiera z powodu odrzucenia Bożego prawa. Prośmy Maryję, by rozwiązała te węzły, które wiążą pokój, porozumienie i zgodę między ludźmi, które zaciskają pętle nienawiści, chciwości i egoizmu…
Maryjo, dziś oddaję Ci świat cierpiący z powodu braku pokoju, wojen i zamieszek; świat wstrząsany konfliktami; świat ogromnych nierówności; świat wyzysku słabszych… Rozwiąż węzły, które utrzymują świat w cierpieniu. Wyjednaj wszystkim ludziom łaskę poznania Chrystusa – po raz pierwszy lub na nowo.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień ósmy nowenny z księdzem Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DZIEWIĄTY
14 sierpnia
Prośmy Maryję o rozwiązanie węzłów w Kościele

"Twojemu matczynemu sercu powierzam Kościół, pasterzy i wiernych. Ty, która jesteś Matką prawdziwego życia, naucz nas być świadkami Boga żywego, miłości silniejszej niż śmierć, przebaczenia, co odpuszcza winy, nadziei, co spogląda w przyszłość" – św. Jan Paweł II.
We wspólnocie Kościoła, który jest rzeczywistością bosko-ludzką, także obecne są węzły zaciągnięte przez grzech. Prośmy Maryję, by rozwiązała je wszystkie i każdego dnia pomagała wszystkim ochrzczonym być wiernym Chrystusowi.
Matko Najświętsza, Kościół kontynuuje misję Twojego Syna, a Ty jesteś naszą Matką, Matką wszystkich ochrzczonych, Matką Kościoła… Oddaję Ci dziś wszystkie węzły obecne w Kościele, w życiu kapłanów i świeckich, i w relacjach międzyludzkich. Rozwiąż to, co zawiązała pycha, chęć władzy, chciwość, nieczystość… Spójrz na wszystkie szczególnie trudne sytuacje i wprowadź Boże światło tam, gdzie panują ciemności.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień dziewiąty nowenny z księdzem Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

Modlitwa do Maryi Rozwiązującej Węzły    
Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci,a serce przepełniają Boża miłość i nieskończone miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę zawiłość… (wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją… i rozwiąż na zawsze. Jesteś Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.


Pobierz Nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej węzły - tutaj.

 
Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.