Nowenna do Praskiego Dzieciątka Jezus


O jedność w rodzinach

„Bóg jest tak dobry, że zrezygnował ze swej Boskiej świetności; zszedł do stajenki, abyśmy mogli Go odnaleźć i by w ten sposób Jego dobroć dotknęła również nas, udzieliła się nam i dalej przez nas się rozchodziła” - Benedykt XVI


Wierzę, że moje modlitwy zostaną wysłuchane. Proszę o odprawienie 9 Mszy świętych zbiorowych w czasie Nowenny do Dzieciątka Jezus (16-24 grudnia) w następujących intencjach:

 

Osoba włączająca do nowenny

Przekazuję moją ofiarę na misje i dzieła dobroczynne prowadzone przez Księży Marianów, aby w Święta Bożego Narodzenia potrzebujący nie pozostali bez pomocy.
 

Składam ofiarę w wysokości:

* pole wymagane
Ofiary na Centrum Pomocników Mariańskich można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego "Przelewy24"

lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.

WPROWADZENIE
W stolicy Czech, w Pradze, w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej, znajduje się mała figurka Dzieciątka Jezus ubranego w bogato zdobione szaty. Legenda mówi, że figurka ta powstała w Hiszpanii, gdy Dziecię w królewskiej postaci ukazało się jednemu z karmelitów. Otaczana czcią trafiła w 1556 r. (za sprawą małżeństwa Marii de Lara z Wratysławem z Persztyna) do Pragi. Córka Marii i Wratysława ofiarowała ją praskim karmelitom, mówiąc: „Daję wam, co mam najdroższego. Czcijcie Dzieciątko Jezus i bądźcie pewni, że dopóki będziecie oddawać Mu cześć, niczego wam nie zabraknie”. Modlitwy do Praskiego Dzieciątka wielokrotnie okazywały się skuteczne. To Jemu mieszkańcy Pragi przypisywali zakończenie wojny ze Szwedami w 1648 r., to do Niego modliła się szczególnie św. Teresa z Lisieux.
Do dziś przed Dzieciątkiem modlą się pielgrzymi z różnych stron świata, prosząc o błogosławieństwo dla swoich rodzin, o pomyślność w sprawach finansowych i zawodowych, o dar ojcostwa i macierzyństwa. W 2009 r. Dzieciątko odwiedził papież Benedykt XVI. Opierając się na wypowiedzianej tam przez niego modlitwie, prośmy w tej nowennie Praskie Dzieciątko w sprawach, które nam szczególnie leżą na sercu.

DZIEŃ PIERWSZY
16 grudnia
O żywą wiarę

Panie Jezu, widzimy Cię jako Dziecię i wierzymy, że jesteś Synem Bożym, który przez Ducha Świętego stał się Człowiekiem w łonie Maryi Panny – papież Benedykt XVI.
Nasza wiara nie ma być oparta jedynie o tradycję i katolickie wychowanie, lecz ma stać się owocem osobistego wyboru w odpowiedzi na Bożą łaskę. „Chrześcijaninem nie zaczyna się być poprzez podjęcie decyzji etycznej czy poprzez wielką ideę, ale tylko poprzez spotkanie z Osobą, która wskazuje nam nowe życiowe horyzonty, a co za tym idzie decydujący kierunek życia” (Papież Benedykt XVI, Deus caritas est). Prośmy o takie właśnie osobiste spotkanie z Chrystusem w naszym życiu.
Dziecię Jezus, proszę Cię dziś o żywą wiarę, zdolną nadawać kształt całemu mojemu życiu! Proszę, byś dał mi łaskę spotkania z Tobą i bym umiał przy Tobie trwać w każdej chwili, w radości i w smutku, w zdrowiu i w chorobie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Dzień pierwszy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DRUGI
17 grudnia
O osobiste przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela

Tak jak w Betlejem, także my razem z Maryją i Józefem, aniołami i pasterzami adorujemy Cię i wyznajemy, że jesteś naszym jedynym Zbawicielem – papież Benedykt XVI.
Jezus jest naszym Zbawicielem, ponieważ tylko On może wybawić nas od wszelkiego zła, a przede wszystkim od śmierci wiecznej, którą ostatecznie pokonał przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Możemy doświadczyć zbawienia dokonanego przez Chrystusa, pozwalając Mu „narodzić się” w naszym życiu, oddając Mu wszystkie nasze radości i troski, nasze lęki, naszą przeszłość i przyszłość… Ten głęboki akt zaufania może się dokonać tylko w wierze, dlatego też o taką wiarę prośmy.
Dziecię Jezus, zapraszam Cię dziś do mojego życia i proszę, byś Ty się narodził w moim sercu i bym mógł doświadczyć, że jesteś moim Zbawicielem, szczególnie w sprawie, o którą w tej nowennie Cię proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień drugi nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ TRZECI
18 grudnia
O przyjęcie swojego życia jako Bożego daru

[Panie Jezu] stałeś się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić – papież Benedykt XVI.
Pan Jezus, rodząc się na ziemi, przyjął ludzkie ciało i człowieczy los. Dorastał w zwyczajnej rodzinie, miał przyjaciół, cierpiał głód i pragnienie, smucił się i radował… Choć był nieskończonym, niepojętym Bogiem, Stwórcą nieba i ziemi, przyjął dobrowolnie ubóstwo wynikające z ludzkiej kondycji. On stał się ubogim, byśmy my mogli stać się „bogatymi”, byśmy mogli odzyskać utracone przez grzech Boże synostwo…
Dziecię Jezus, proszę Cię, naucz mnie  przyjmować moje życie jako Boży dar ze wszystkimi jego ograniczeniami – ze zdrowiem i chorobą, ze zdolnościami i brakiem zdolności, z wadami i zaletami… A wreszcie także z moją kruchością i śmiertelnością.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień trzeci nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ CZWARTY
19 grudnia
O wrażliwe serce

[Dziecię Jezus], Daj abyśmy nigdy nie zapominali o ubogich i o tych, którzy cierpią – papież Benedykt XVI.
Jezus, rodząc się w stajni i dorastając w zwyczajnej rodzinie, w sposób szczególny zjednoczył się ze wszystkimi ubogimi. To na ich potrzeby był szczególnie wrażliwy i to ich w pierwszym rzędzie zapraszał do królestwa Ojca Niebieskiego, dając im pierwszeństwo przed wszelkimi możnymi tego świata. Wpatrzeni w Niego prośmy o serca wrażliwe na potrzeby naszych bliźnich, prośmy o „wyobraźnię miłosierdzia” i płynące z niej działanie.
Dziecię Jezus, proszę Cię dziś o wrażliwość serca, bym nie zamykał go na kogoś, kto potrzebuje mojej pomocy. Proszę Cię też o mądrość i Twoje natchnienie, bym wiedział komu i w jaki sposób mam w danej chwili pomóc. Niech Twój Duch mnie oświeca i prowadzi w codziennym praktykowaniu miłosierdzia – w wysłuchaniu, przyjęciu, materialnej pomocy drugiemu człowiekowi.  
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień czwarty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ PIĄTY
20 grudnia
O jedność w naszych rodzinach

[Dziecię Jezus], strzeż naszych rodzin – papież Benedykt XVI.
Jedność w rodzinie nie zawsze jest łatwa, ponieważ jesteśmy różni. Odkrywamy to najpierw w naszych małżeństwach, w których naturalne pierwsze nieporozumienia i konflikty mogą przerodzić się w długotrwałe wojny prowadzące nierzadko do rozbicia małżeństwa. Odkrywamy to także w relacjach z naszymi dziećmi, zwłaszcza dorastającymi, gdy niełatwo nam zachować równowagę miedzy uznaniem ich odrębności i podmiotowości, a wytyczeniem bezpiecznych granic. Prośmy Dziecię Jezus, by budowania tej jedności nas uczyło.
Dziecię Jezus, dziś powierzam Ci sprawę jedności w mojej rodzinie. Spójrz na wszystkie miejsca konfliktów i napięć i pomóż mi w nich wszystkich przyjąć moc przebaczenia i pojednania płynącą od Ciebie. Proszę, byś pozwolił się nam wzajemnie zrozumieć. Niech nasze relacje w rodzinie będą na wzór tych w Trójcy Świętej.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień piąty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SZÓSTY
21 grudnia
O błogosławieństwo dla naszych dzieci (i nie tylko naszych)

[Dziecię Jezus], błogosław wszystkim dzieciom całego świata – papież Benedykt XVI.
Mały Jezus zwraca naszą uwagę ku dzieciństwu. To w dzieciństwie nabywamy podstawowego poczucia bezpieczeństwa, uczymy się rozumieć i kochać siebie, rozumieć i kochać naszych bliskich. To w dzieciństwie kształtuje się nasz obraz świata. Prośmy więc dziś, by Dziecię Jezus błogosławiło i strzegło każde dziecko – i w naszej rodzinie, i na całym świecie.
Panie, narodziłeś się jako człowiek i byłeś dzieckiem, by przeżyć w solidarności z człowiekiem cały ludzki los. Oddaję Ci dziś moje własne dzieci i dzieci z mojej rodziny. Proszę o błogosławieństwo dla nich na całą ich drogę życia – o zdrowie fizyczne, emocjonalne i duchowe. Proszę też za wszystkie inne dzieci, zwłaszcza za te krzywdzone, zmuszane do ciężkiej pracy, wykorzystywane. Proszę, bym umiał pomóc każdemu z nich, które postawisz na mojej drodze.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień szósty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SIÓDMY
22 grudnia
O głębokie nawrócenie w miłości i prawdzie

[Dziecię Jezus], spraw, aby między nami zawsze panowała miłość, którą Ty nam przyniosłeś, aby czyniła nasze życie szczęśliwszym – papież Benedykt XVI.
Bóg stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, byśmy mogli w codziennym życiu przyjmować Jego dar zbawienia. Prośmy Dziecię Jezus, by przemieniło nasze serca Bożą miłością, a także o to, byśmy umieli w życiu szukać Bożej prawdy i przyjmować ją. Niech miłość i prawda będą obecne we wszystkich naszych relacjach.
Dziecię Jezus, proszę Cię dziś, bym umiał kochać miłością, która jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, lecz współweseli się z prawdą i we wszystkim pokłada nadzieję (por. 1 Kor 13,1-10). Naucz mnie żyć taką miłością w codzienności, a szczególnie w relacjach z osobami mi najbliższymi.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień sódmy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ ÓSMY
23 grudnia
O wiarę dla naszych bliskich

Daj wszystkim ludziom, Jezu, aby zrozumieli przesłanie Bożego Narodzenia, aby zrozumieli, że Ty przyszedłeś dać całej ludzkiej rodzinie światło, radość i pokój – papież Benedykt XVI.
Jezus się narodził, byśmy my mogli odzyskać utracone przez grzech pierworodny Boże dziecięctwo. Jesteśmy dziećmi Niebieskiego Ojca, dziedzicami Jego królestwa. Mimo wszystkich szalejących w świecie burz, mimo lęku, który chce się wedrzeć do naszych serc, możemy czerpać światło, radość i pokój z tego faktu. Prośmy o taki dar wiary dla wszystkich naszych bliskich, a szczególnie za tych, o których w tej nowennie chcemy się szczególnie modlić.
Dziecię Jezus, proszę Cię dziś o wiarę w Twoją obecność pełną miłości, światła i pokoju dla wszystkich tych, których kocham. Powierzam Ci szczególnie tych, którzy od wiary odeszli. Proszę, by poznali osobiście Twoją miłość, by chcieli na niej oprzeć swoje życie, na niej budować swój los. Proszę Cię za mojego współmałżonka, proszę szczególnie za moje dzieci i wnuki oraz całą moją rodzinę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień ósmy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DZIEWIĄTY
24 grudnia
Za Kościół

Ty jesteś Bogiem, żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen – papież Benedykt XVI.
Jezus narodził się, umarł i zmartwychwstał, by „rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno”. Prośmy dziś Pana za Kościół. Najpierw prośmy o to, byśmy my sami mogli stać się jego żyjącymi i aktywnymi członkami. Prośmy za naszą parafię, za wszystkich, którzy w niej posługują. Prośmy za księży, którzy w niej pracują. Przepraszajmy za grzechy, których dopuszczamy się w Kościele. Prośmy o to, byśmy mogli doświadczyć Kościoła jako wspólnoty.
Dziecię Jezus, proszę Cię dziś za Kościół, a szczególnie za Kościół, z którym się spotykam, którego jestem członkiem – za moją parafię, za moją wspólnotę. Proszę, bym umiał dostrzec w wierzących moich braci i siostry. Proszę za osoby, które posługują innym, szczególnie polecam Ci kapłanów. Proszę za wszystkich zgorszonych grzechami ludzi Kościoła, by odnaleźli w sobie Twój pokój i Twoją miłość.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień dziewiąty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

Tekst na podstawie modlitwy objawionej przez Matkę Bożą w 1638 roku karmelicie ojcu Cyrylowi – modlącemu się w kaplicy klasztoru karmelitańskiego w Pradze:
O Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie i błagam Cię przez wstawiennictwo Twej Świętej Matki, wspieraj mnie w tej potrzebie, którą Ci dziś przedstawiam (…), gdyż wierzę mocno, że jako Bóg możesz wszystko uczynić. Oczekuję z ufnością otrzymania Twej świętej łaski, kocham Cię z całego mego serca i ze wszystkich sił mojej duszy. Żałuję szczerze, że Cię obraziłem grzechami i proszę o łaskę, abym już ich więcej nie popełniał. Postanawiam przeto nigdy już Ciebie nie obrażać i raczej wszystko wycierpieć, aniżeli w czymkolwiek Tobie się nie podobać! Pragnę odtąd wiernie Ci służyć. Dla miłości Twej, o Boże Dziecię, będę kochał bliźniego swego jak siebie samego. O, Dziecię Wszechmocne, o Jezu, błagam cię jeszcze raz, wesprzyj mnie w tej potrzebie.  Daj mi łaskę posiadania Ciebie w wieczności z Maryją i Józefem świętym, abym mógł Ciebie chwalić wraz z Aniołami całego niebieskiego dworu. Amen.


Pobierz Nowennę do Praskiego Dzieciątka Jezus w formacie PDF - tutaj.
Dołącz swoje intencje do nowenny - tutaj.


 
Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.