Nowenna do św. Antoniego


WPROWADZENIE
Któż z nas nie modlił się do św. Antoniego Padewskiego, szukając zagubionej rzeczy? Zwyczaj wzywania pomocy św. Antoniego, i to nie tylko w tej sytuacji, przetrwał wieki. Św. Antoni żył bowiem dawno temu, w latach 1195-1231. Odpowiadając na powołanie, wstąpił do zakonu kanoników regularnych św. Augustyna, ale spotkanie z pięcioma franciszkanami podążającymi na misje do Maroka oraz ich męczeńska śmierć tak odmieniły jego życie, że zdecydował się przejść do zakonu franciszkanów. Zasłynął z niezwykłej miłości do Dzieciątka Jezus. Legenda mówi, że pewnej nocy Dzieciątko objawiło się mu i zapewniło o miłości Boga do niego. Antoni uwierzył tej miłości i był jednym z najbardziej cenionych kaznodziejów XIII wieku.
Za przyczyną tego „Patrona rzeczy i osób zagubionych” możemy prosić w tej nowennie o przezwyciężenie duchowego zagubienia dla siebie lub bliskiej nam osoby. Niech jego wstawiennictwo wyprosi nam łaski konieczne do odnowy wiary, nadziei i miłości. Każdy dzień nowenny rozpoczyna fragment kazania Świętego.

DZIEŃ PIERWSZY
4 czerwca
O odnowę ufności do Boga Ojca

Tylko Ojciec niebieski wie, co naprawdę jest nam potrzebne – św. Antoni.
Panie, proszę Cię dziś o odnowienie mojej wiary. Tak często w biegu spraw codziennego życia gubię Twoją obecność i przekonanie o tym, że mnie kochasz i że się o mnie troszczysz. Tak łatwo jest mi wtedy handlować z Tobą – „Ja ofiaruję Ci swoje ofiary, a Ty mi błogosław”. Gdy tak robię, rezygnuję z pozycji Bożego dziecka, a staję się niewolnikiem.
Proszę, byś za przyczyną św. Antoniego nauczył mnie przyjmować Twoją miłość i dał doświadczyć, że kochasz mnie za darmo. Pokaż mi, że Twoja miłość jest tak wielka, że nie wahałeś się umrzeć za mnie. Naucz mnie współpracować z Twoją łaską i przeżywać życie nie jako zasługiwanie na Twoją miłość, lecz jako odpowiedź na nią. Udziel mi na nowo łaski bycia Twoim dzieckiem!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!


Dzień pierwszy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DRUGI
5 czerwca
O odnowę wytrwałości

Chrystus umierający na Kalwarii stał się jakby alabastrowym naczyniem pełnym balsamu, które po stłuczeniu napełniło cały świat swoim rozkosznym zapachem. Niech zatem naśladując Go, Jego uczniowie i wszyscy chrześcijanie biegną za zapachem Chrystusa – św. Antoni.
Panie, w codziennym życiu łatwo mi poddać się lękowi. Zazwyczaj jest to lęk o zdrowie, finanse, rodzinę, bliskich… Gdy lęk się pojawia, trudniej mi o zaufanie, o pokój serca, o radość.
Proszę, żebyś za wstawiennictwem św. Antoniego udzielił mi daru wytrwałości, który sprawi, że będę trwał przy Tobie nawet wtedy, gdy okoliczności mojego życia okażą się trudniejsze, niżbym sobie tego życzył. Nie daj mi zapomnieć, że Ty rzeczywiście zwyciężyłeś na Krzyżu, że zmartwychwstałeś. Twoją mocą mogę i ja wytrwać w tym, co bolesne, mogę zwyciężać w moim życiu i mogę zawsze, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, mieć nadzieję!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!


Dzień drugi nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ TRZECI
6 czerwca
O odnowę serca w pokorze i prostocie

Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca. Im bardziej się on umniejsza w sobie, tym więcej Bóg wzrasta w nim – św. Antoni.
Panie, tak nas stworzyłeś, że do dojrzewania – i duchowego, i tego ludzkiego – potrzebujemy pokory. Pokora jest przyjęciem prawdy o sobie – o tym, że jestem grzesznikiem, któremu wybaczono. Jest przyjęciem prawdy o swoich grzechach i cnotach, o swoich zaletach i wadach. Proszę cię dziś, Panie, za przyczyną św. Antoniego, o odnowę pokornego, prawdziwego spojrzenia na siebie. A ponieważ Ty sam jesteś Prawdą, proszę, żebym umiał spojrzeć na siebie Twoimi oczami – nie potępiającymi, lekceważącymi, pobłażającymi, lecz kochającymi, miłosiernymi, inspirującymi. Naucz mnie kochać siebie tak, jak Ty mnie kochasz i widzieć się tak, jak Ty mnie widzisz. Odnów moje serce Twoją pokorą, prostotą i dobrocią.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!


Dzień trzeci nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ CZWARTY
7 czerwca
O odnowę modlitwy

Modlitwa jest znakiem miłości do Boga, pobożną i rodzinną z Nim rozmową, podejmowaną tak często, jak tylko jest to możliwe – św. Antoni.
Panie, proszę Cię dziś o odnowienie mojej modlitwy. Być może mam za sobą czas, gdy szczerze się modliłem. Być może jednak nigdy prawdziwej modlitwy nie doświadczyłem, poprzestając co najwyżej jedynie na martwych formułach.
Proszę Cię, byś za przyczyną św. Antoniego odnowił we mnie pragnienie modlitwy jako spotkania z Tobą. Usuń wszystko z mojego serca, co mogłoby takiemu spotkaniu przeszkadzać. Pociągnij mnie swoją miłością, tak bym chciał z Tobą rozmawiać – słuchać Twojego słowa i szczerze do Ciebie mówić. Naucz mnie trwać w ciszy i słuchać Twojego głosu w każdych okolicznościach.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!


Dzień czwarty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ PIĄTY
8 czerwca
O odnowę uczestnictwa w Eucharystii

Jeśli ktoś pragnie godnie przyjąć Ciało Chrystusa, niech przepasze biodra pasem czystości, niech umacnia swoje uczucia przykładem świętych i przełoży swoje słowa na czyny – św. Antoni.
Panie, bywa, że szukamy nieraz cudów i nadzwyczajności w naszym życiu duchowym, zapominając o tym, że największy cud dokonuje się na ołtarzu w naszym parafialnym kościele.
Panie, proszę Cię, żebym doświadczył mocy Eucharystii, Twojej realnej obecności zmieniającej moje życie. Proszę o odkrycie, jak Ty sam jesteś obecny podczas Mszy świętej i jak całkowicie mi się oddajesz.
Proszę o uwolnienie od rutyny uczestnictwa we Mszy świętej, od traktowania jej jak spektaklu, którego nie rozumiem, który mnie nudzi, który jest tylko obowiązkiem… O łaskę odnowy eucharystycznej dla mnie i dla mojej rodziny proszę za przyczyną św. Antoniego.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!


Dzień piąty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SZÓSTY
9 czerwca
O odnowę miłości bliźniego

Ze względu na Boga w tym, co dobre, miłujesz siebie. I tak samo powinieneś czynić w stosunku do twojego bliźniego, bo każdy człowiek jest twoim bliźnim, bo nie istnieje ktoś taki, komu wolno byłoby czynić zło – św. Antoni.
Panie, codziennie zderzam się z własną niemożnością kochania. Bywam nieuprzejmy i niemiły, żywię niechęci i uprzedzenia, oskarżam, zmuszam innych do wykonywania mojej woli. Bywa, że czynię to nawet w stosunku do osób, które kocham, które chciałbym kochać.
Codziennie się przekonuję, że kochanie innych nie jest możliwe jedynie moją zwykłą, ludzką mocą, że do tego potrzebuję „mocy z wysoka”. Potrzebuję przyjęcia Twojej miłości, Panie, pozwolenia jej na to, by oczyściła moje serce tak, by bez przeszkód przekazywało Twoją miłość moim bliźnim.
Za przyczyną św. Antoniego proszę Cię, Panie, bym stał się dobrym narzędziem Twojej miłości. Najpierw w stosunku do tych, których lubię, a potem nawet tych, których po ludzku nie darzę sympatią. Najpierw w stosunku do mojej rodziny i osób najbliższych, a potem – nawet do zupełnie obcych. O dar miłości proszę Cię, Panie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!


Dzień szósty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SIÓDMY
10 czerwca
O odnowę bycia w Kościele

Kto chce mieć w sobie Boga i znaleźć pewną drogę wewnętrznego zjednoczenia się z Nim, powinien trwać w Jego rodzinie (w Kościele) i prowadzić życie rodzinne, ponieważ więzi z Ojcem niebieskim i z braćmi polegają na wierze i miłości – św. Antoni.
Panie, odchodząc z tego świata, zostawiłeś nam Kościół. Ustanowiłeś hierarchię, dałeś sakramenty, a przede wszystkim – zbudowałeś wspólnotę. Proszę Cię dziś o odnowienie mojego bycia w Kościele – o doświadczenie przez sakramenty Twojej w nim obecności, o zrozumienie i uszanowanie jego natury, a przede wszystkim – o doświadczenie Kościoła jako wspólnoty. Daj mi spotkać ludzi, którzy chcą dzielić się wiarą, którzy mogą stać się moimi braćmi i siostrami w wierze. Bardzo Cię proszę o środowisko, w którym moja wiara może wzrastać. O odnowę mojego bycia w Kościele, proszę Cię za przyczyną św. Antoniego.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!


Dzień siódmy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ ÓSMY
11 czerwca
O odnowę dzielenia się wiarą z innymi

O Panie Jezu, spójrz na swoje dziedzictwo. By nie umrzeć nie pozostawiając niczego, pragnąłeś dla swoich dzieci potwierdzić tę miłość własną Krwią. Pozwól im z ufnością zwiastować Twoje Słowo – św. Antoni.
Panie, powołałeś mnie nie tylko do życia wiarą, ale i do dzielenia się nią z innymi. Za przyczyną św. Antoniego proszę Cię dziś o odnowienie świadczenia o Tobie. Pomóż mi na co dzień być Tobie wiernym, widzieć, jak działasz w moim życiu i pomóż mi dzielić się wiarą z innymi. Daj mi rozeznanie, roztropność, delikatność, wytrwałość, mądrość, a zarazem odwagę, moc, nieustępliwość – to wszystko, co jest potrzebne, by innych przybliżyć do Ciebie. Daj mi pragnienie pociągnięcia do Ciebie mojej żony, mojego męża, moich dzieci, rodziców, sióstr, braci, sąsiadów, kolegów w pracy, a także ludzi, których nie znam.
O dar świadczenia o Tobie proszę Cię, Panie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!


Dzień ósmy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DZIEWIĄTY
12 czerwca
O odnowę w służbie

Nie opuszczaj swoich ubogich, których życie odkupiłeś. Oni nie mają innego dziedzictwa poza Tobą Jedynym. Podtrzymuj ich, Panie, mocą swojej łaski, gdyż są Twoimi ubogimi. Prowadź ich, nie opuszczaj ich, aby nie zeszli z prawej drogi, prowadź ich do końca – św. Antoni.
Panie, Ty przyszedłeś aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Proszę Cię, żebym umiał przeżywać całe swoje życie na Twój wzór, czyli w postawie służby pracując z miłości i z miłością dla innych. Naucz mnie w taki sposób przeżywać moje wyzwania rodzinne, zawodowe, moją działalność społeczną, mój czas wolny – słowem całe moje życie. Pokaż mi szczególne obszary mojej służby – miejsca, do których mnie wzywasz. Naucz mnie rozpoznawać je i wybierać. Za przyczyną św. Antoniego, który całe życie uczynił służbą dla Ciebie i innych, proszę Cię o odnowę w służbie moim bliźnim.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!


Dzień dziewiąty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

Modlitwa do św. Antoniego
Antoni czyniący cuda, najlitościwszy przyjacielu tych, którzy się do ciebie uciekają, bądź opiekunem i obrońcą moim oraz mego domu. Zachowaj od nieszczęść, chorób i smutków moich najbliższych i drogich memu sercu. Osłaniaj dom i nasze życie od ognia, chorób i spustoszeń wojny. Broń od niedostatku, wspieraj w pracy, pomóż dobrze wykonywać obowiązki stanu
i powołania. Niech moje życie służy chwale Bożej, pożytkowi Ojczyzny, niech będzie pomocą i przykładem dla bliźnich, a mnie niech wyjedna zbawienie. Oddaję tobie duszę i ciało, umysł i serce, zmysły i zamiary, całego siebie. Kieruj mną na ziemi, a gdy przyjdzie kres mej doczesnej wędrówki, przeprowadź przez Sąd Boży i bezpiecznie doprowadź do Królestwa Bożego. Amen.

Pobierz Nowennę do św. Antoniego w formacie PDF 
Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.