Nowenna do św. Michała Archanioła


Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

Nie wątpię w potężne orędownictwo św. Michała Archanioła, dlatego liczę na jego ochronę przed wszelkim złem i wyproszenie dla mnie i moich najbliższych wszelkich potrzebnych nam łask. Proszę o odprawienie 10 Mszy świętych zbiorowych w ramach Nowenny do św. Michała Archanioła (19-28 września) oraz w święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września) w następujących intencjach:

Osoba włączająca do nowenny

Pragnę złożyć jałmużnę dla najuboższych, którymi na misjach opiekują się Księża Marianie.

Składam ofiarę w wysokości:

Ofiary na Centrum Pomocników Mariańskich można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego "Dotpay"
lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.
 
WPROWADZENIE
Według tradycji chrześcijańskiej, gdy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i namawiał do tego innych aniołów, jeden z nich, który pozostał wierny Stwórcy, wypowiedział wojnę szatanowi. Był to Książę wojsk niebieskich, który zwyciężył Złego i jego towarzyszy przy okrzyku „Któż jak Bóg” – „Mika'el”... 
Św. Michał Archanioł – bo o nim mowa – jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, ale zarazem łaski i zmiłowania. Legenda związana z powstaniem jego sanktuarium w Mont Saint-Michel we Francji mówi, że w 709 roku św. Michał objawił się biskupowi Avranches, świętemu Aubertowi prosząc o zbudowanie kościoła na skale. Biskup dwukrotnie zlekceważył jego prośbę i wówczas Michał dotknął palcem jego czaszki, wypalając w niej otwór, ale pozostawiając nieszczęśnika przy życiu… 
Św. Michał Archanioł to wódz skutecznej walki duchowej. Wiedział o tym papież Leon XIII, który po otrzymaniu wizji dotyczącej przyszłych losów Kościoła, nakazał się modlić do św. Michała. Choć było to 150 lat temu, modlitwa ta jest nadal odmawiana w wielu naszych świątyniach. 
Codziennie dokonujemy wyboru, opowiadając się za Bogiem lub przeciwko Niemu. „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich (…). Stańcie więc do walki” – wzywał św. Paweł w Liście do Efezjan. Prośmy św. Michała, by stawał do niej razem z nami.

DZIEŃ PIERWSZY 
20 września
Prośba o przewodnictwo św. Michała 

„Duszo moja, jeżeli jesteś oddana temu świętemu Archaniołowi, który tak bardzo kocha ludzi, raduj się z powodu godności, jaką cieszy się on w Niebie. A ponieważ jest on patronem Kościoła powszechnego i wszystkich chrześcijan, proś go, aby był on twoim szczególnym opiekunem przed Bogiem, który go tak bardzo kocha i cieszy się, gdy wszyscy go wielbią za jego wierność i gorliwość w oddawaniu chwały samemu Bogu” – św. Alfons Maria Liguori.
Św. Michale, przystępując do tej nowenny, proszę cię o twoje szczególne prowadzenie, pomoc i opiekę. Skoro twoje imię znaczy „któż jest jak Bóg”, proszę cię, pozwól mi w czasie tej nowenny odkryć na nowo dobroć i miłość Boga i razem z tobą zawołać: „Któż jest jak On!”. Ty jesteś wodzem zastępów niebieskich – wyjednaj mi siłę w duchowej walce. Ty okazałeś się wiernym Panu do końca – ucz mnie wierności w codziennym życiu. Ty zwyciężyłeś zło – zaprawiaj mnie każdego dnia do walki z grzechem i ucz mnie w niej zwyciężać. 
Twojemu wstawiennictwu i przewodnictwu polecam siebie i wszystkich, za których chcę się w tej nowennie modlić.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


DZIEŃ DRUGI
21 września
O pierwszeństwo Boga w moim życiu

„Dla zasług wielkiego zapału w swej wierności Bogu został przez Niego naznaczony na księcia tych wszystkich aniołów, którzy są posyłani na ziemię. Św. Michał otrzymał tak zaszczytne imię (…), ponieważ jako możny Archanioł – podczas buntu pysznego Lucyfera (…) – nie mógł ścierpieć tak strasznej obrazy swego Pana i zapalony najgorętszą żarliwością, wykrzyknął «Któż jak Bóg?” – św. Alojzy Gonzaga.
Święty Michale, pokornie i mężnie stanąłeś w obronie Imienia Bożego, przyznając Mu niekwestionowane pierwszeństwo w całym wszechświecie. Za twoim pośrednictwem proszę cię, bym umiał przyznawać Bogu pierwszeństwo w moim życiu. Przez twoje ręce oddaję Panu wszystko, co tworzy moją codzienność: zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe, czas pracy i wypoczynku, troski i radości. Powierzam moją rodzinę i wszystkich tych, których kocham. Szczególnie proszę cię o to, bym pamiętał w chwilach trudności, a także wtedy, gdy inne sprawy i rzeczy w życiu wydają mi się bardziej pociągające niż On, że Bóg powinien być dla mnie pierwszy i najważniejszy. 
Święty Michale Archaniele, módl się za nami. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


DZIEŃ TRZECI
22 września
O umocnienie wiary 

„Któż jak Bóg? (…). Chciał jakby orzec, że w całym niebie i wszechświecie nie ma nikogo, kto mógłby równać się z Bogiem” – św. Alojzy Gonzaga.
Święty Michale, ty dochowałeś wiary Bogu. Za twoją przyczyną proszę o umocnienie mojej wiary. Polecam ci wszystkie te sytuacje, które wystawiają ją na próbę (możesz wymienić konkretne). Proszę, bym umiał w nich wyznać wiarę, nawet jeśli będzie mnie to kosztowało. Polecam ci wszystkie osoby, które są zaangażowane w te sytuacje i proszę o wiarę dla nich. Daj mi łaskę świadczenia o Bogu czynem i słowem. Niech wszyscy, z którymi się spotykam – w rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie – otwierają się na obecność Pana. 
Święty Michale Archaniele, módl się za nami. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


DZIEŃ CZWARTY
23 września
O rozpoznanie miejsc walki duchowej w mojej codzienności

„Michale, pomóż nam w walce. Każdy z nas wie, jaką walkę musi dziś stoczyć w swoim życiu. Każdy z nas wie, że walką zasadniczą jest zmaganie o zbawienie” – papież Franciszek. 
Święty Michale, zwyciężyłeś siły zła. Wiesz, jak bardzo dziś one atakują chrześcijan – czasem w sposób otwarty, jeszcze częściej pod płaszczykiem dobra. Proszę cię dziś, byś pokazał mi konkretne miejsca walki duchowej w moim życiu rodzinnym i zawodowym. Najpierw proszę cię, bym umiał je dostrzec. Tak często lekceważę te miejsca, widząc w nich jedynie złą wolę innych ludzi lub moje trudności emocjonalne, a nie dostrzegając, że w gruncie rzeczy chodzi o wybór między Bogiem a odwiecznym nieprzyjacielem człowieka. Proszę cię, daj mi dar rozeznania, bym umiał odróżnić rzeczywiste dobro od zasadzek szatana i postępować za tym rozeznaniem. 
Święty Michale Archaniele, módl się za nami. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


DZIEŃ PIĄTY
24 września
O męstwo i zaangażowanie w duchowej walce 

„Stójmy przy św. Michale, dzierżącym zwycięską ręką chorągiew Krzyża Chrystusowego, i pamiętajmy, że pod tą chorągwią, idąc naprzód i walcząc, pokonamy szczęśliwie wszystkie zasadzki i napaści złego ducha…” – bł. Bronisław Markiewicz.
Święty Michale, okazałeś się zwycięzcą w walce toczonej ze złym duchem. Proszę cię o męstwo w zmaganiach, w których codziennie uczestniczę (wymień te, które są dla Ciebie obecnie najbardziej dotkliwe). Daj mi odwagę, by przeciwstawiać się złu w rodzinie i w pracy. Uczyń mnie narzędziem pokoju i jedności. Pomóż stawać po stronie prawdy. Spraw, żebym się nie bał ludzkiej opinii, osądu, odrzucenia. Daj mi odwagę świadczenia o Bogu w świecie, w którym żyję. Proszę cię, Wodzu niebieskich zastępów, byś mnie przyjął pod twoją chorągiew.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


DZIEŃ SZÓSTY 
25 września
Za naszych bliskich toczących walkę duchową 

„Niespoistość człowieka, rozłam wewnętrzny, którego staje się ofiarą, jest nie tylko konsekwencją grzechu pierworodnego, ale również skutkiem natrętnego i ukrytego działania szatana. On (2 Kor. 4,4) o ile się objawia jako sprytny uwodziciel, który umie wcisnąć się do naszego działania, aby wprowadzić odchylenia na tyle szkodliwe, na ile pozornie zgodne z pragnieniami i naszego instynktu… Do tej walki wzywa nas postać Świętego Michała Archanioła…” – św. Jan Paweł II. 
Święty Michale, powierzam ci dziś wszystkich moich bliskich – żonę/męża, dzieci, rodziców, rodzeństwo, innych członków rodziny oraz wszystkich przyjaciół (wymień imiona osób, za które chcesz się szczególnie modlić). Proszę cię, byś ich wspierał w walce duchowej. Proszę, byś wyprosił im łaskę osobistego spotkania się z miłością Boga, dzięki której przezwyciężą wszystkie pokusy, które spotkają na swojej drodze. 
Święty Michale Archaniele, módl się za nami. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


DZIEŃ SIÓDMY
26 września
Za wszystkich, którzy stają po stronie zła 

„Ta walka z demonem którą tak charakteryzuje figura św. Michała Archanioła (ma pod stopami szatana), jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon jest żywy i działa w świecie…” – św. Jan Paweł II. 
Święty Michale, dziś modlę się za tych wszystkich, którzy stając po stronie zła, stali się narzędziami w ręku demona toczącego walkę z Bogiem. Proszę cię za nich o łaskę nawrócenia. Proszę za tych, którzy prześladują, zabijają, kradną, gorszą. Wyproś im łaskę opamiętania, żalu i szczerej skruchy. Spraw, by spotkali się z miłosierdziem Boga i w Nim uznali swojego Pana i Zbawiciela. 
Święty Michale Archaniele, módl się za nami. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


DZIEŃ ÓSMY
27 września
Za Kościół 

Bramy piekielne nie przemogą Kościoła, ale to nie znaczy, że jesteśmy wolni od prób i od walki przeciw zasadzkom Złego. W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić – św. Jan Paweł II. 
Święty Michale, kiedyś zwyciężyłeś szatana, a dziś jesteś obrońcą Kościoła, walczysz za niego i zwyciężasz w tej walce. Dziękuję ci za twoje potężne wstawiennictwo. Polecam ci dziś cały Kościół. Wspomagaj Ojca Świętego i biskupów, wspomagaj kapłanów, by jak najlepiej wypełnili swoje powołanie. Chroń ich przed pokusami. Wspomagaj siostry zakonne i braci zakonnych i wyjednaj im łaskę wierności złożonym ślubom. Wspomagaj wszystkich wiernych świeckich, pomóż im wypełnić ich powołanie w życiu rodzinnym i zawodowym.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


DZIEŃ DZIEWIĄTY
28 września
Za ojczyznę 

„Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną” – papież Leon XIII. 
Święty Michale, proszę cię dziś za naszą Ojczyznę. Proszę za rządzących, by kierowali się Bożym prawem i za wszystkich rodaków, żeby byli wierni temu prawu. Wyproś nam wszystkim łaskę wytrwania przy Bogu wbrew wszystkim pokusom, które niesie współczesny świat. Wyjednaj wszystkim Polakom dar wierności krzyżowi i Ewangelii. Chroń rodziny, dzieci i młodzież, wspieraj ubogich, słabych i chorych. Wyproś nam wszystkim dar wzajemnej życzliwości, uprzejmości, solidarności i miłości braterskiej. 
Święty Michale Archaniele, módl się za nami. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


Akt poświęcenia się Michałowi Archaniołowi
O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufając Twojej dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie  przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i  czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej. Amen

Pobierz Nowennę do św. Michała Archanioła w formacie PDF
Dołącz swoje intencje do nowenny