Nowenna do Świętego Ojca Pio


O ratunek i pomoc rodzinom

„Pamiętajcie, że nie jesteśmy z tej ziemi. Mamy tu misję do spełnienia: zbawienie duszy i danie wszystkim dobrego przykładu” - św. Ojciec Pio

Pragnę modlić się za swoją rodzinę, a także za rodziny moich najbliższych przez wstawiennictwo św. Ojca Pio. Wierzę, że orędownictwo tego wielkiego stygmatyka i mistyka przyniesie im wiele łask Bożych. Proszę o odprawienie Mszy świętej (23 września) u grobu Świętego z Pietrelciny w następujących intencjach:

Osoba włączająca do nowenny

Z tej okazji pragnę również przekazać ofiarę na misje i dzieła prowadzone przez Księży Marianów, aby w ten sposób połączyć modlitwę z chrześcijańską jałmużną.

Składam ofiarę w wysokości:

Ofiary na Centrum Pomocników Mariańskich można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego "Dotpay"
lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.

WPROWADZENIE

Ojciec Pio z Pietrelciny (ur. 1887 – zm. 1968) uważany był już za życia za nadzwyczaj skutecznego pośrednika i orędownika ludzi wierzących. Pochodził z prostej rodziny i całe życie zmagał się z chorobami i cierpieniem. Od dzieciństwa czuł się powołany przez Boga i odpowiedział Mu z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił (por. Pwt 6,5). Dzięki temu miłość Boża mogła go wypełnić i – jak powiedział Papież Benedykt XVI – uczynić go „wybranym narzędziem w swym planie zbawienia”. 
Jako stygmatyk i mistyk oraz wybitny przewodnik duchowy i spowiednik, do którego konfesjonału ludzi stali w kilometrowych kolejkach, Ojciec Pio nauczał, by we wszystkim rozpoznawać Boga i pragnąć ponad wszystko wypełniać Jego wolę. „Módl się, wierz i nie martw się” – powtarzał tym, za których się modlił. Kanonizowany w 2002 roku nadal wstawia się za nami z wielką mocą. 
W naszych rodzinach nie brakuje nieraz spraw trudnych i po ludzku niemożliwych do rozwiązania. Przez wstawiennictwo św. Ojca Pio prośmy o zdrowie, błogosławieństwo, a przede wszystkim o wiarę. Niech jego modlitwa przyczynia się do tego, byśmy wspólnie z naszymi bliskimi postępowali na drodze świętości.

DZIEŃ PIERWSZY 
14 września – piątek
O wiarę w naszych rodzinach

Daj mi, o Jezu, i zachowaj we mnie tę żywą wiarę, która kazałaby mi wierzyć i działać tylko dla Twojej miłości. A to jest pierwszy dar, który Ci składam. Łącząc się ze świętymi mędrcami, pochylony u Twoich stóp, wyznaję przed całym światem, bez kierowania się jakimkolwiek względem ludzkim, że Ty jesteś prawdziwym i jedynym naszym Bogiem – św. Ojciec Pio. 
Święty Ojcze Pio, dziękuję Bogu za Twoją wiarę. Dziękuję za Twoje powołanie zakonne, za Twoją miłość do Chrystusa i wierność Mu aż po krzyż, za wszelkie dobro, które wyświadczasz tym, którzy Cię proszą o wstawiennictwo – za wskrzeszenia, uzdrowienia, nawrócenia dokonujące się w odpowiedzi na, Twoją modlitwę… proszę Cię dziś  szczególnie o opiekę nad moją rodziną. Przede wszystkim proszę Cię o dar wiary. 
Proszę, by każdy w mojej rodzinie (możesz wymienić imiona tych, za których szczególnie się modlisz) spotkał się osobiście z Chrystusem, przyjął Jego miłość i odpowiedział na nią swoim życiem. Powierzam Ci mojego współmałżonka i moje dzieci, moich rodziców i rodzeństwo, moich dziadków i wszystkich moich krewnych. Pomóż nam, wstawiając się u Boga, byśmy umieli wytrwać w wierze także wtedy, gdy spotykają nas przeciwności. Proszę Cię o to, by nasza rodzina stała się prawdziwą wspólnotą żyjącą mocą wiary, nadziei i miłości. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 
Święty Ojcze Pio, módl się z nami! 


DZIEŃ DRUGI 
15 września – sobota
O miłość wzajemną w rodzinie

Miłość jest miarą, według której Pan będzie sądził nas wszystkich – św. Ojciec Pio. 
Święty Ojcze Pio, kochałeś Jezusa przez całe życie i mocą Jego miłości kochałeś także wszystkich tych, którzy stanęli na Twojej drodze. W dniu dzisiejszym polecam Ci moją rodzinę, prosząc, by we wzajemnych relacjach nie zabrakło nam miłości w życiu codziennym. Bywa, że zbyt dużo jest między nami napięć i nieporozumień, że wybuchają awantury i kłótnie… 
Wyproś nam tę łaskę, żebyśmy umieli z miłością i życzliwie myśleć o sobie nawzajem, posiadać wyrozumiałość dla swoich słabości, przebaczać sobie największe przewinienia… Proszę Cię też o pokój serca we wszystkich trudnych sytuacjach i o proste gesty miłości. Niech dzięki Twojemu wstawiennictwu Jezus zakróluje w naszych sercach i niech nas przenika Jego miłość. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Święty Ojcze Pio, módl się z nami!
 

DZIEŃ TRZECI 
16 września – niedziela
O przebaczenie krzywd doznanych w rodzinie

Nigdy nie przyszła mi do głowy myśl o jakiejś zemście. Modliłem się za oszczerców i nadal będę się modlił. Często mówiłem Bogu: „Panie, jeśli dla ich nawrócenia potrzebne jest uderzenie batem, zrób to, byleby tylko zostali zbawieni” – św. Ojciec Pio.
Święty Ojcze Pio, w swoim życiu wiele razy doznawałeś krzywdy od innych – byłeś niesłusznie oskarżany i pomawiany, a mimo to nigdy nie zszedłeś z drogi miłości i prawdy… Dziękuję Ci za Twoją postawę, ukazującą, że można i warto przebaczać. Proszę, abyś zaniósł przed Boży tron wszystkich członków naszej rodziny, którzy czują się skrzywdzeni – złym słowem,  traktowaniem, zdradą, niezrozumieniem… Tych, którzy płaczą z powodu bliskich i tych, którzy chronią się przed nimi za murem obojętności i milczenia. 
Powierzam Ci wszystkich członków mojej rodziny, którzy wiodą ze sobą spory, a także wszystkich tych, którzy ze sobą nie rozmawiają, nie utrzymują kontaktów, którzy się obmawiają, którzy sobie źle czynią… Proszę, by w naszych relacjach zagościło przebaczenie i żeby ono stało się źródłem nowego życia. Niech Chrystus, który na krzyżu przebaczył swoim oprawcom, da nam siłę do tego, byśmy umieli przebaczać sobie każdego dnia i codziennie żyć w blasku Jego zmartwychwstania. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Święty Ojcze Pio, módl się z nami! 


DZIEŃ CZWARTY 
17 września – poniedziałek
O nawrócenie niewierzących członków rodziny

Jakże bardzo podobałoby się Bogu, gdyby te biedne stworzenia opamiętały się i naprawdę wróciły do Niego! Dla tych osób trzeba mieć serce matki i otaczać je największą troską, ponieważ Pan Jezus daje nam do zrozumienia, że w niebie jest większa radość z powodu jednego skruszonego grzesznika, niż z wytrwania w dobrym dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych – św. Ojciec Pio.
Święty Ojcze Pio, Twój dar jednania grzeszników z Bogiem jest powszechnie znany. Polecam dziś Twojemu wstawiennictwu wszystkich tych w mojej rodzinie, którzy odeszli od wiary. Proszę za tych, którzy porzucili wiarę świadomie i za tych, którzy, choć się do niej przyznają,  żyją tak, jakby Boga nie było. 
Powierzam w szczególny sposób osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, hazardu, pornografii… Pomóż wszystkim odkryć miłość Chrystusa i zachwycić się nią. Pobudź nas do wspólnej modlitwy w rodzinie, byśmy wspierali tych, których wiara jest zagrożona. 
Oddaję Ci dzieci i młodzież z mojej rodziny. Proszę, byśmy my, wierzący, potrafili przekazać im dar wiary i uchronić je przed jej porzuceniem. Daj nam być przykładem ufności w działanie Boga i to we wszystkich okolicznościach życia: 
w chwilach radości i zwątpienia, podczas  trudności, wątpliwości, pytań… 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 
Święty Ojcze Pio, módl się z nami! 


DZIEŃ PIĄTY 
18 września – wtorek
Za chorych w rodzinie

A więc w górę serca, ufajmy tylko Bogu samemu; upokórzmy się przed mocną ręką Boga, przyjmujmy z poddaniem się Jego woli każde utrapienie, któremu On, łaskawy Ojciec, zechce nas poddać, aby nas wywyższył w czasie nawiedzenia. Niech całą naszą troską będzie to tylko: »Miłowanie Boga i podobanie Mu się we wszystkim«, niemartwienie się o nic, bo winniśmy wiedzieć, że Bóg będzie zawsze czuwał i troszczył się o nas, bardziej, niż potrafimy sobie to wyobrazić – św. Ojciec Pio. 
Święty Ojcze Pio, który zmagałeś się z cierpieniem przez całe swoje życie, polecam Ci dziś wszystkich chorych w mojej rodzinie. Proszę Cię za najstarszych członków rodziny, a także za najmłodszych – za dzieci. Szczególnie powierzam Twojej opiece osoby, które już bardzo długo chorują. Proszę też za ofiary wypadków i osoby dotknięte niepełnosprawnością. Niech wszyscy chorzy w naszych rodzinach będą otoczeni miłością, troską i wsparciem. 
Proszę za lekarzy i pielęgniarki, którzy się nimi opiekują, o właściwą diagnozę dla nich i wybór odpowiednich metod leczenia. Nade wszystko błagam o to, by w zjednoczeniu z krzyżem Chrystusa mogli odkryć głęboki sens cierpienia. Niech nie tracą nadziei i w swoim cierpieniu odkryją miłość naszego Pana. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 
Święty Ojcze Pio, módl się z nami! 


DZIEŃ SZÓSTY
19 września – środa
Za zmarłych z rodziny

Więcej dusz zmarłych z czyśćca niż żyjących potrzebuje moich modlitw i wspina się na tę górę, by uczestniczyć w mojej Mszy Świętej – św. Ojciec Pio.
Święty Ojcze Pio, niosłeś zmarłym wielką pomoc przez modlitwę, post i cierpienie. Dziękuję za Twoją gorliwość w pomocy duszom czyśćcowym. Twojemu wstawiennictwu polecam dziś wszystkich zmarłych z rodziny. Proszę za zmarłych rodziców, dziadków, zmarłe rodzeństwo. Szczególnie proszę za zmarłe dzieci. Proszę za krewnych, którzy zginęli w katastrofach i wypadkach a także za wszystkich, którzy odeszli nagle. 
Wyproś im wszystkim miłosierdzie u Pana i skrócenie czasu oczyszczenia. Niech ci, którzy szczególnie potrzebują pomocy, nie będą jej pozbawieni. Wymódl wszystkim zmarłym z naszych rodzin łaskę wspólnego spotkania u tronu naszego Pana. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 
Święty Ojcze Pio, módl się z nami! 

DZIEŃ SIÓDMY 
20 września – czwartek
Za dzieci i młodzież

Niech Pan obdarzy was dziećmi, a następnie łaską pokierowania nimi na drodze prowadzącej do nieba – św. Ojciec Pio. 
Święty Ojcze Pio, dziś przedstawiam Ci najmłodszych z mojej rodziny. Proszę za dzieci i wnuki, siostrzenice  i bratanków oraz wszystkich moich bliskich. Pomóż im odkryć, jak bardzo są kochane przez Chrystusa i uzdolnij je do nawiązania  z Nim osobistej więzi. Tym, którzy szukają swojej drogi w życiu, pomóż ją rozpoznać, a tym, którzy ją znaleźli, wyproś wszystkie łaski konieczne do tego, by nią konsekwentnie szły. Proszę o zdrowie dla nich, o błogosławieństwo w nauce i pracy zawodowej, o zaspokojenie ich wszelkich życiowych potrzeb a nade wszystko o dar życia wiecznego. 
Twojej opiece powierzam tych spośród nich, którzy zmagają się z trudnościami życiowymi a przede wszystkim tych, którzy osłabli w wierze. Proszę, abyś wymodlił wszystkim młodym z mojej rodziny dar życia wiecznego. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 
Święty Ojcze Pio, módl się z nami! 


DZIEŃ ÓSMY 
21 września – piątek
O zaspokojenie potrzeb materialnych rodziny

Po chrześcijańsku korzystajcie z waszych pieniędzy i z waszych oszczędności, a wówczas zniknie wiele nędzy i wiele zbolałych ciał, a wiele udręczonych istnień znajdzie pociechę i umocnienie – św. Ojciec Pio. 
Święty Ojcze Pio, powierzam Ci dziś wszystkie troski dotyczące spraw materialnych naszej rodziny. Ty, który tak bardzo ufałeś opatrzności Bożej, pomóż nam zaufać, że Pan Jezus da nam wszystko, co jest potrzebne, byśmy wypełnili Jego wolę. Proszę, abyśmy znaleźli środki na godne życie, na edukację naszych dzieci, na odpoczynek, na budowanie naszej rodzinnej więzi. Wyproś nam łaskę, byśmy to, co mamy, traktowali jako Boży dar i żebyśmy byli wolni w używaniu materialnych dóbr, użyczając ich potrzebującym. 
Niech przez Twoje wstawiennictwo wzrasta w nas miłość, której przejawem jest dzielenie się z innymi tym, co posiadamy. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 
Święty Ojcze Pio, módl się z nami! 


DZIEŃ DZIEWIĄTY
22 września – sobota
Za sprawy beznadziejne, wymagające nadzwyczajnej Bożej interwencji

Niech świat się wali, niech wszystko znajduje się w ciemnościach, w dymie, w zamieszaniu, ale Bóg jest z nami. Czegóż więc będziemy się bać? Jeśli Bóg mieszka w ciemnościach i na Górze Synaj – wśród błyskawic i grzmotów, to czy nie powinniśmy być zadowoleni, wiedząc, że jesteśmy blisko Niego? – św. Ojciec Pio. 
Święty Ojcze Pio, od dzieciństwa postawiłeś w swoim życiu na Chrystusa, a On obdarzył Cię wieloma łaskami. Dzięki nim rozwiązałeś wiele po ludzku beznadziejnych problemów. Proszę Cię dziś w intencji tych trudnych, a nawet tragicznych, spraw dotyczących mojej rodziny, które noszę w swoim sercu. Przedstawiam Ci wszystkie ciągnące się latami konflikty, nie kończące się spory, choroby i niedostatek materialny. Proszę w intencji osób, których postępowanie tak mnie martwi… Niech te wszystkie doświadczenia, które często wydają mi się ponad siły, staną się dla mnie drogą do jeszcze większego zaufania Panu Jezusowi. 
Święty Ojcze Pio, nie były Ci obce ciemności wiary, proszę więc o siłę i wytrwałość w modlitwie. Wspieraj mnie swoją łaską, tak by wszystko to, o co być może od lat się modlę, znalazło rozwiązanie zgodne z wolą Bożą. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 
Święty Ojcze Pio, módl się z nami! 


Pobierz nowennę w formacie PDF
Dołącz swoje intencje do nowenny