Nowenna do św. Rity


Rita znalazła w swej wierze niezachwianą moc, dzięki której w każdej sytuacji była kobietą pokoju (św. Jan Paweł II).

Wierzę, że św. Rita wyprosi dla mnie łaski nawet w sprawach po ludzku beznadziejnych. Proszę o odprawienie 9 Mszy świętych zbiorowych w czasie Nowenny do św. Rity (22-30 maja) w następujących intencjach:

Osoba włączająca do nowenny

Pragnę złożyć jałmużnę jako pomoc dla ubogich. Przekazuję moją ofiarę na misje i dzieła dobroczynne prowadzone przez Księży Marianów.

Składam ofiarę w wysokości:

Ofiary na Centrum Pomocników Mariańskich można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego "Dotpay"
lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.
 
WPROWADZENIE
Święta Rita z Cascii we Włoszech (1381-1457) od najmłodszych lat pragnęła wstąpić do klasztoru, jednak wola rodziców – w której odczytała też wolę Boga – przywiodła ją do małżeństwa. Wyprosiła nawrócenie swojemu mężowi, a gdy został zamordowany, jedynym jej pragnieniem stało się ocalenie dwóch synów przed podjęciem zemsty, do której, według panujących wówczas zwyczajów, byli zobowiązani. Gdy obaj zmarli z powodu zarazy, w Ricie na nowo odżyło pragnienie życia zakonnego, ale nie mogła go zrealizować, bo wspólnota nie chciała przyjąć do siebie kobiety głęboko uwikłanej w spór dwóch rodów. Dzięki wytrwałej modlitwie święta Rita doprowadziła do pojednania między zwaśnionymi i dożyła swoich dni w klasztorze augustianek w Cascii, oddając się modlitwie i pokucie. Żona, matka, zakonnica, mistyczka  i stygmatyczka jest dziś jedną z najbardziej popularnych świętych. 
Podejmując tę nowennę, mamy szansę spotkać się ze św. Ritą i głębiej poznać jej życiowy trud i jej wiarę. Prośmy Pana, byśmy za jej wstawiennictwem uzyskali jej siłę ducha i łaskę zmierzenia się z tym, co w naszym życiu najtrudniejsze, a także, by sprawy, w których się modlimy, choćby najbardziej beznadziejne, doczekały się pomyślnego rozwiązania (wszystkie cytaty rozpoczynające poszczególne dni nowenny pochodzą z książki: W. Dawidowski OSA, Święta Rita, Kraków 2008). Modlitwa do św. Rity (do codziennego odmawiania)

Święta Rito, patronko spraw trudnych, orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatana, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam módl się za mną, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznał skutków Twej opieki, by modlitwy moje  u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę... (wymienić ją). I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mógł dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
 

Nowenna do świętej Rity

 

Nowenna do świętej Rity DZIEŃ PIERWSZY
22 maja
Wspomnienie św. Rity
O łaskę wytrwałej modlitwy

„W owym czasie, gdy jeszcze mieszkała z ojcem i matką, wielokrotnie znajdowano ją zamkniętą i pogrążoną w modlitwie w malutkim, ciemnym pokoju jej rodzinnego domu”.
Św. Rito, otrzymałaś specjalną łaskę – od dzieciństwa szukałaś Boga i starałaś się przebywać z Nim jak najczęściej. Proszę cię, wyjednaj mi u Pana dar gorliwej modlitwy. Naucz mnie modlić się zawsze, każdego dnia, w każdych okolicznościach życia. Niech nie zniechęca mnie fakt, że nie od razu widzę owoce swojej modlitwy. Naucz mnie nie traktować modlitwy jako sposobu na uzyskanie czegoś od Boga, lecz jako czas spotkania z Nim samym, rozmowy z Ojcem niebieskim i przyjmowania od Niego miłości. Ucz mnie nie tylko Go prosić, ale też wielbić i Mu dziękować. 
Święta Rito, przez zasługi twojego życia, proszę wysłuchaj mojej modlitwy w sprawie, którą przedstawiam za twoim wstawiennictwem. 
Święta Rito, módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

Nowenna do świętej Rity DZIEŃ DRUGI
23 maja
O odpowiedzialne przyjęcie życiowych obowiązków 

„Obojętność religijna męża była dla Rity najważniejszym wyzwaniem w małżeństwie. Podjęła się trudnego zadania pozyskania swojego mężczyzny dla wiarygodnego życia chrześcijańskiego (…) młoda kobieta weszła w związek małżeński bez zgorzknienia spowodowanego niespełnionym powołaniem, ale świadomie wzięła w swoje ręce odpowiedzialność za kształtowanie i budowanie rodziny”. 
Święta Rito, mimo swoich młodzieńczych pragnień, podjęłaś się wykonania woli Bożej, którą odczytałaś jako zawarcie małżeństwa. Poślubiłaś mężczyznę, który nie podzielał twojej wiary i – choć wydawało się to niemożliwe – wymodliłaś mu łaskę spotkania z Bogiem. Proszę cię, naucz mnie współpracować z Jego łaską przy rozpoznawaniu i wypełnianiu woli Bożej. Niech nie zniechęcają mnie trudy i cierpienia. Naucz mnie wytrwale i odpowiedzialnie iść drogą wierności mojemu powołaniu, nawet wtedy, gdy po ludzku wydaje się to niemożliwe.
Święta Rito, przez zasługi twojego życia, proszę wysłuchaj mojej modlitwy w sprawie, którą przedstawiam za twoim wstawiennictwem. 
Święta Rito, módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

Nowenna do świętej Rity DZIEŃ TRZECI
24 maja
O wiarę nawet w najtrudniejszych okolicznościach

„W rok po śmierci ojca obaj chłopcy zmarli naturalną, chociaż przedwczesną śmiercią (…). Ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, że mając około 32 lat, a więc będąc młodą kobietą, Rita Lotti została nie tylko wdową, ale również matką stojącą nad grobem własnych dzieci”.
Święta Rito, przeżyłaś najtrudniejsze doświadczenie – śmierć bliskich; najpierw męża, potem dzieci… Przyjęłaś je z pokorą, bo patrzyłaś na wszystko, co cię spotykało, w perspektywie życia wiecznego. Pragnęłaś wiecznego szczęścia nie tylko dla siebie, ale i dla tych, których kochałaś najbardziej. Nie wahałaś się modlić o to, by zemsta nie oślepiła twoich dzieci i nie odwiodła ich od Bożych dróg nawet wtedy, gdyby miało ich to kosztować życie. Za twoim wstawiennictwem proszę, bym zawsze umiał spojrzeć na to, co mnie spotyka, jako na drogę prowadzącą do Boga. Wyjednaj mi łaskę gorliwej wiary, zwłaszcza w sytuacjach dla mnie trudnych i niezrozumiałych. 
Święta Rito, przez zasługi twojego życia, proszę wysłuchaj mojej modlitwy w sprawie, którą przedstawiam za twoim wstawiennictwem. 
Święta Rito, módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

Nowenna do świętej Rity DZIEŃ CZWARTY
25 maja
O pragnienie niesienia pokoju

„W tym kontekście uwidacznia się jedna z najpiękniejszych cech charakteru Rity: pragnienie niesienia pokoju i cierpliwa praca na rzecz pojednania między zwaśnionymi rodzinami – własną i swojego męża oraz jego zabójców (…). Pobożność ludowa, nie bez podstaw, mówi o licznych dziełach miłosierdzia, udzielanych jałmużnach, dniach czuwań modlitewnych, mających uwiarygodnić działania tej świętej na rzecz pojednania między zwaśnionymi rodami”.
Święta Rito, mimo że wydawało się to zupełnie niemożliwe, swoją modlitwą i postawą doprowadziłaś do pojednania ludzi, których dzieliła zemsta i nienawiść. Pokój Boży był dla ciebie droższy od tego, co świat uznawał za nienaruszalną tradycję, dobry obyczaj, honor… To pragnienie sprawiło, że potrafiłaś się sprzeciwić złu i ukazać zaplątanym w nie ludziom drogę Bożej miłości. Proszę, bym patrząc na ciebie w każdej, nawet najtrudniejszej, sytuacji, umiał szukać pokoju, który płynie od Pana. Wyjednaj mi łaskę, bym stał się narzędziem Bożego pokoju w rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie…
Święta Rito, przez zasługi twojego życia, proszę wysłuchaj mojej modlitwy w sprawie, którą przedstawiam za twoim wstawiennictwem. 
Święta Rito, módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


Nowenna do świętej Rity DZIEŃ PIĄTY
26 maja
O miłość do Jezusa Ukrzyżowanego

Pierwszy biograf Rity pisze, że „chętnie i z wielkim wyczuciem duchowym zatrzymywała swoje myśli na kontemplacji bolesnej Męki Naszego Pana”.
Święta Rito, twoim mistrzem duchowym był ukrzyżowany Jezus. To od Niego czerpałaś siłę, by zmagać się ze swoim trudnym życiem. Proszę cię, wymódl mi łaskę miłości do Pana. Niech nie uciekam od Niego, zwłaszcza w momentach, w których cierpię. Naucz mnie właśnie wtedy szukać Jezusa, wpatrywać się w Niego, słuchać Go i z Jego krzyża czerpać siłę do podołania trudom życia. 
Święta Rito, przez zasługi twojego życia, proszę wysłuchaj mojej modlitwy w sprawie, którą przedstawiam za twoim wstawiennictwem. 
Święta Rito, módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


Nowenna do świętej Rity DZIEŃ SZÓSTY
27 maja
O pragnienie słuchania Bożego głosu

„Była kobietą zdolną do ogromnych poświęceń, hojnie oddającą Bogu nawet swój czas nocnego odpoczynku. Ta krucha kobieta spędzała niekiedy cale noce na modlitwie, usiłując wsłuchać się w głos Boga, żałując o świcie, że powstające słońce rozpraszało jej skupienie. Taki styl modlitwy praktykowała żyjąc jeszcze w świecie i szybko wprowadziła go do osobistej praktyki monastycznej”.
Święta Rito, dziękuję ci za przykład modlitwy i słuchania Bożego głosu, który nam zostawiłaś. Wyproś mi pragnienie otwarcia się na wolę Bożą. Naucz mnie najpierw rezygnować z tego, co wprowadza do mojego życia niepotrzebny zamęt, a następnie pomóż mi pokochać ciszę i dobrze z niej korzystać. Proszę, wyjednaj mi dar modlitwy, jaki ty miałaś i otwórz moje „duchowe uszy”. Proszę cię, naucz mnie słuchać Pana w codzienności mojego życia. Naucz mnie odkrywać Jego głos w Biblii i nauczaniu Kościoła. Proszę cię także, bym umiał rozpoznać Pana przychodzącego do mnie w moich najbliższych – współmałżonku, dzieciach – pa także w ubogich. Naucz mnie dostosowywać do Niego moje życie. 
Święta Rito, przez zasługi twojego życia, proszę wysłuchaj mojej modlitwy w sprawie, którą przedstawiam za twoim wstawiennictwem. 
Święta Rito, módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


Nowenna do świętej Rity DZIEŃ SIÓDMY
28 maja
O cierpliwość w znoszeniu przeciwności

„Stygmat ciernia, początkowo rozeznany jako zwykłe skaleczenie, przynosił z dnia na dzień większą udrękę i upokorzenia (…). Siostry wstydziły się świętej wdowy, której krwawiąca rana zamiast goić się, wylewała z siebie krople krwi (…). Ritę zaczęto izolować od innych sióstr, zmuszać do spożywania posiłków w samotności, a nawet uniemożliwiano jej uczestnictwo we wspólnych modlitwach w chórze zakonnym. W rezultacie ta święta wdowa zmuszona była do życia w ciągłej samotności, rozmawiając tylko ze sobą i Bogiem”. 
Święta Rito, Bóg dał ci łaskę niezwykłej cierpliwości w znoszeniu przeciwności życia. Czyniłaś to, będąc najpierw małżonką i matką, a później wdową samotnie wychowującą synów i zmagającą się ze zwyczajem rodowej zemsty… Gdy umierały twoje dzieci – samotna i cierpiąca – pytałaś Niebiosa o to, co masz czynić dalej. Zmagałaś się z przeciwnościami, pragnąc wstąpić do klasztoru i podejmując się po ludzku niemożliwej misji pojednania zwaśnionych rodzin… Gdy wreszcie spełniły się twoje najgłębsze pragnienia i osiadłaś w klasztorze augustianek, Pan obdarzył cię stygmatami, które wydawały się izolować cię od wspólnoty. W tych wszystkich doświadczeniach opierałaś się na Tym, któremu zaufałaś i dzięki któremu odniosłaś zwycięstwo. Proszę cię, bym umiał znosić trudy mojego życia. Niech w tym, co mnie spotyka, a czego nie rozumiem, co nieraz odpycham, dostrzegę miłującą rękę Ojca.
Święta Rito, przez zasługi twojego życia, proszę wysłuchaj mojej modlitwy w sprawie, którą przedstawiam za twoim wstawiennictwem. 
Święta Rito, módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


Nowenna do świętej Rity DZIEŃ ÓSMY
29 maja
O przebaczenie wrogom i prześladowcom

„Św. Rita odkryła znaczenie uzdrawiającej mocy przebaczenia na wiele wieków przed odkryciami współczesnej psychologii głębi, promującej przebaczenie win jako drogę wewnętrznego uzdrowienia własnych ran (…) całe jej życie jest wielką pochwałą cierpliwego poszukiwania dróg przebaczenia i zapomnienia win”.
Święta Rito, przemoc w relacjach i zemsta posunięta aż do śmierci bliźniego były w twoim środowisku rzeczą zwyczajną. Bóg dał ci ogromną łaskę zrozumienia, że tylko przebaczenie ma moc uzdrowić ludzkie serca i tylko ono może otworzyć drogę do życia wiecznego. Za twoim wstawiennictwem proszę cię dziś o to, bym umiał przebaczać tym, którzy wobec mnie zawinili. Proszę, bym nauczył się korzystać z tego daru przebaczenia, który na krzyżu wysłużył nam Jezus przebaczający swoim prześladowcom. Twojej opiece oddaję te wszystkie miejsca w moim sercu, w których czuję się szczególnie skrzywdzony. Wierzę głęboko, że przebaczenie może uwolnić moje serce. Wyjednaj mi tę łaskę!
Święta Rito, przez zasługi twojego życia, proszę wysłuchaj mojej modlitwy w sprawie, którą przedstawiam za twoim wstawiennictwem. 
Święta Rito, módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 

Nowenna do świętej Rity DZIEŃ DZIEWIĄTY
30 maja
O łaskę świadectwa w każdych okolicznościach życia

„Historia św. Rity jest dowodem, że nawet ludzie kruchej postury, tacy, po których nie pozostało nic więcej oprócz żywego wspomnienia ich ludzkiego bólu, chrześcijańskiej pokory i honoru, są przez innych uznawani za wielkich właśnie przez wzgląd na godność, z jaką znosili utrapienia życia i okazywali miłość do Chrystusa. Pomimo chaosu i dekadencji końca średniowiecza św. Rita z Cascii, podobnie jak wielu innych świętych tego okresu, dowiodła, że można być wiarygodnym chrześcijaninem niezależnie od trudnych okoliczności historii powszechnej i osobistej”.
Święta Rito, przypadło ci żyć w trudnych czasach chaosu, zamętu, przemocy i zemsty… Nie byłaś nikim znaczącym, nie miałaś fizycznej siły, bogactwa i wpływów, a jednak zdecydowałaś się radykalnie przeciwstawić złu, dysponując tylko siłą wiary, nadziei oraz miłości i całą ufność pokładając w Panu… Dzięki temu stałaś się świadkiem wiary, a my możemy dziś uczyć się od ciebie Bożych dróg. Proszę cię, bym umiał akceptować moje życie takim, jakim ono jest. Naucz mnie nie uciekać od trudności, lecz szukać w nich Bożej woli. Naucz mnie żyć modlitwą, odnosić się z cierpliwością i zrozumieniem do wszystkich wokół, a szczególnie do moich bliskich, wspierać potrzebujących duchowo i materialnie. Niech mnie nie przeraża zamęt i chaos, jaki spostrzegam wokół mnie. Naucz mnie opierać się na Bogu i Jego słowie. Naucz mnie każdego dnia żyć zmartwychwstaniem Pana Jezusa i stawać się świadkiem wiary, nadziei i miłości.
Święta Rito, przez zasługi twojego życia, proszę wysłuchaj mojej modlitwy w sprawie, którą przedstawiam za twoim wstawiennictwem. 
Święta Rito, módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


Pobierz Nowennę do św. Rity w formacie PDF
Dołącz swoje intencje do nowenny