Nowenna do św. Siostry Faustyny


Czyń, co chcesz, rozdawaj łaski, jak chcesz, komu chcesz i kiedy chcesz” (Dz. 31). Pan Jezus do św. Siostry Faustyny


Ufam, że dzięki wstawiennictwu św. Siostry Faustyny Jezus Chrystus nie odmówi swojego miłosierdzia mi i moim najbliższym. Proszę o powierzenie Bogu moich intencji oraz włączenie ich do 9 Mszy świętych w czasie Nowenny do św. Siostry Faustyny (26 września – 4 października br.):

Osoba włączająca do nowenny

Przesyłam ofiarę na misje Księży Marianów, aby w krajach misyjnych głosili miłosierdzie Boga.

Składam ofiarę w wysokości:

Ofiary na Centrum Pomocników Mariańskich można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego "Dotpay"
lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.
WPROWADZENIE
Współcześnie, kiedy mówimy o Bożym miłosierdziu, natychmiast przychodzi nam na myśl św. Siostra Faustyna Kowalska. To właśnie tej skromnej zakonnicy Pan Jezus przekazał orędzie o swojej miłosiernej miłości: „Napisz to: nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia” (Dz. 83). Integralną częścią tego orędzia stało się wezwanie do osobistego zaufania Bożej miłości i oparcia się w życiu na Bożej łasce: „Niech żadna dusza nie wątpi, choćby była najnędzniejsza, póki żyje – każda może się stać wielką świętą, bo wielka jest moc łaski Bożej. Od nas zależy tylko nie stawiać oporu działaniu Bożemu” (Dz. 283). Jest to droga świętości, na którą może wejść każdy, niezależnie od własnej grzeszności. Warunkiem jest zaufanie Miłosierdziu Bożemu, które jest większe od naszej słabości.
Za przyczyną św. Siostry Faustyny prośmy o duchowe odrodzenie dla nas samych i dla naszych bliskich. Niech te dziewięć dni modlitwy pozwoli nam na nowo napełnić się Bożą miłością i z jej przesłaniem powrócić do naszych obowiązków rodzinnych i zawodowych. 

Wprowadzenie do nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ PIERWSZY
26 września
O osobiste poznanie Bożej miłości miłosiernej 

W życiu swoim wewnętrznym patrzę jednym okiem w przepaść swej nędzy i nikczemności, jaką jestem, a drugim okiem patrzę w przepaść miłosierdzia Twego, Boże (Dz. 56). 
Św. Siostro Faustyno, za twoim pośrednictwem Pan Jezus odsłonił przed nami swoje wielkie miłosierdzie. To przez nie stał się człowiekiem, służył ludziom przez swoje ziemskie życie, wziął krzyż na ramiona, umarł, zmartwychwstał… Jezus ofiarował się całkowicie, z miłości do mnie, a ciebie uczynił „sekretarką swojego miłosierdzia”. Dziękuję Panu za Jego miłość miłosierną i za to, że przyjęłaś Jego wezwanie. 
Za twoim pośrednictwem proszę, bym umiał osobiście przyjąć orędzie o miłości Bożej. Proszę cię, bym o tej miłości nie tylko słuchał, ale żebym jej doświadczył, abym poczuł, że jestem osobiście kochany przez Boga mimo moich wad, niedoskonałości i grzechów. Św. Siostro Faustyno, pomóż mi odkryć miłosierną miłość. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Siostro Faustyno, módl się za nami!


Pierwszy dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DRUGI
27 września
O poznanie swoich grzechów i szczery żal za nie

Napisz to dla dusz strapionych: Gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo do mojego litościwego serca, one mają pierwszeństwo do mojego miłosierdzia (Dz. 1541).
Panie, wiele jest w moim życiu trudnych i bolesnych momentów: to problemy w pracy, nieporozumienia w rodzinie, choroby, kłopoty z pieniędzmi, niezrozumienie ze strony przyjaciół. Wiele razy czuję się bezwartościowy, niepewny. Wiele razy się po prostu boję – choroby, przyszłości, samotności, starości… 
Św. Siostro Faustyno, za twoim wstawiennictwem proszę o łaskę zrozumienia faktu, że u źródeł wielu moich problemów stoi mój grzech. Wyproś mi łaskę prawdziwego żalu i nawrócenia – bym nigdy nie zwątpił w Boże miłosierdzie. Proszę cię także dziś za wszystkich pogrążonych w rozpaczy, którzy nie mogą się podnieść o własnych siłach, by i oni doświadczyli Bożego miłosierdzia. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Siostro Faustyno, módl się za nami!


Drugi dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ TRZECI
28 września
O rozbudzenie dobrych pragnień, a przede wszystkim pragnienia świętości 

O Jezu mój, jak łatwo można się uświęcić – potrzeba tylko odrobinę dobrej woli. Jeżeli Jezus spostrzeże w duszy tę odrobinę, tej dobrej woli, to spieszy się ze swoim oddaniem duszy i nic Go powstrzymać nie może, ani błędy, ani upadki – nic zgoła (Dz. 291). 
Św. Siostro Faustyno, za twoim pośrednictwem proszę o rozbudzenie wszystkich dobrych pragnień, które Bóg złożył w moim sercu. Tak często – zaglądając w moje wnętrze – widzę przede wszystkim moje grzechy, tak często się nimi zadręczam, zapominając o tym, że jestem stworzony na Boży obraz i podobieństwo i odkupiony Jezusową krwią. To prawda, że mój grzech mnie od Boga oddziela, ale prawdą jest również to, że Jego miłosierdzie jest od tego grzechu większe. 
Proszę, bym umiał dostrzec dobro, które zostało we mnie złożone oraz potrafił spojrzeć na siebie miłującymi Jezusowymi oczami jako na grzesznika, któremu przebaczono. Naucz mnie dostrzegać moje dobre pragnienia i tęsknoty, iść za nimi i poświęcać je Panu. Proszę też za twoim pośrednictwem o rozbudzenie największego z pragnień – pragnienia świętości. Módl się za tymi, którzy siebie nienawidzą, którzy sobą gardzą, którzy siebie potępiają. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Siostro Faustyno, módl się za nami!


Trzeci dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ CZWARTY
29 września
O radość w codzienności 

O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Żadna godzina nie jest podobna do siebie, a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy; pieczętuje pieczęcią na wieki (Dz 62). 
Św. Siostro Faustyno, staję dziś przed Bogiem z moją codziennością. Staję z moimi codziennymi kłopotami i troskami związanymi ze zdrowiem, z małżeństwem, z rodziną, dziećmi, pracą, pieniędzmi, sąsiadami… Tak często to właśnie te troski i kłopoty dominują moje życie, sprawiają, że narzekam – na zdrowie, na bliskich, na polityków, na księży... Narzekając, pozbawiam się wpływu na moje życie, oddaję innym władzę nad sobą. Naucz mnie przyjmować każdą chwilę życia z radością i wdzięcznością oraz dostrzegać miłość Bożą we wszystkich drobnych sprawach. Ucz mnie przemieniać moją codzienność w modlitwę i dzielić się z innymi pokojem i radością płynącą z miłosiernego Serca Jezusa!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Siostro Faustyno, módl się za nami!


Czwarty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ PIĄTY
30 września
O miłosierdzie względem bliźnich 

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich (Dz. 163). 
Św. Siostro Faustyno, za twoim wstawiennictwem proszę o miłosierdzie względem ludzi, z którymi się spotykam. Proszę o miłosierne oczy, by nigdy nie sądzić według zewnętrznych pozorów, dostrzegać dobro obecne w nich i przychodzić im z pomocą; o miłosierne uszy, otwarte na potrzeby drugich; o miłosierny język, stroniący od plotek i złych słów, wypowiadający jedynie słowa miłości i przebaczenia; o miłosierne ręce świadczące dobro i miłosierne nogi spieszące z pomocą… 
Proszę najpierw o taką postawę miłosierdzia w codziennym życiu, względem moich najbliższych: męża, żony, dzieci, rodziców, rodzeństwa… Niech dzięki tej mojej postawie tam, gdzie obecnie są kłótnie, awantury, zapiekła nienawiść, zapanuje miłość, życzliwość i zrozumienie. Proszę o tę postawę względem moich przyjaciół, kolegów, sąsiadów. Proszę także o nią względem wszystkich ubogich materialnie i duchowo, których jest tak wielu. Niech Duch Święty każdego dnia otwiera moje serce i napełnia je miłosierną miłością. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Siostro Faustyno, módl się za nami!


Piąty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SZÓSTY
1 października
O dobre rozumienie i przyjęcie krzyża 

Zmartwychwstanę w Jezusie, ale muszę wpierw w Nim żyć. Jeżeli nie rozłączę się z krzyżem, wtenczas okaże się we mnie Ewangelia (Dz. 394). 
Święta Siostro Faustyno, w twoim życiu było wiele cierpienia – niedostatku materialnego, upokorzenia i niezrozumienia ze strony współsióstr oraz duchowych udręk. Przyjmowałaś je wszystkie, opierając się na krzyżu Chrystusa. 
Za twoim wstawiennictwem proszę, bym umiał dobrze przyjmować cierpienie, które mnie w życiu spotyka. Pozwól mi odróżnić to, któremu mam się przeciwstawić, od tego, z którym powinienem się pogodzić. Naucz mnie zarówno jedno jak i drugie łączyć z Chrystusowym krzyżem. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Siostro Faustyno, módl się za nami!


Szósty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SIÓDMY
2 października
O wyrozumiałość i życzliwość we wspólnym życiu 

O Jezu mój, Ty wiesz, jak ciężkie jest życie wspólne, ile niezrozumień i nieporozumień, mimo nieraz najszczerszej woli z obu stron, ale jest [to] Twoja tajemnica, o Panie, my ją poznamy w wieczności – jednak sądy nasze powinny być zawsze łagodne (Dz. 720). 
Święta Siostro Faustyno, Jezus chciał, byśmy żyli w jedności z innymi, na Jego wzór, bo On sam jest w doskonałej jedności ze swoim Ojcem i z Duchem Świętym. On uczył ludzi wzajemnej miłości i nie zrażał się, kiedy Jego uczniowie kłócili się i spierali ze sobą, a wreszcie oddał życie za to, by wszyscy zrozumieli, że są dziećmi jednego Ojca Niebieskiego. 
Za twoim wstawiennictwem oddaję dziś Panu wszystkie relacje, szczególnie te, w których jest mi najtrudniej (możesz wymienić konkretne osoby, które przychodzą Ci na myśl). Proszę o dobre relacje z moim współmałżonkiem, dziećmi, rodzicami, rodzeństwem, proszę za relacje w pracy i w sąsiedztwie. Naucz mnie przebaczać wszystkie krzywdy i napełniać moje serce łagodnością i pokojem płynącym z Serca Jezusa i pomóż, bym szanując siebie i szanując innych, był wyrozumiały i życzliwy we wspólnym życiu.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
Św. Siostro Faustyno, módl się za nami!


Siódmy dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ ÓSMY
3 października
O miłość do Kościoła 

Trzy prośby w dzień ślubów wieczystych. (...) Pierwsza prośba. Jezu, Oblubieńcze mój najukochańszy, proszę Cię o tryumf Kościoła, szczególnie w Rosji i Hiszpanii (Dz. 40). 
Św. Siostro Faustyno, gdy poznałaś miłosierną miłość Jezusa do siebie i do wszystkich ludzi, zapragnęłaś odpowiedzieć na miłość miłością. Odkryłaś w ten sposób swoje miejsce w Kościele. Proszę Cię dziś, byś wyjednała mi miłość do Kościoła. Pan Jezus założył Kościół, nadal w nim żyje i działa. Dzięki Kościołowi możemy doświadczać daru Jego zbawienia – korzystać z sakramentów, karmić się Jego ciałem i Jego słowem. 
Proszę Cię najpierw o łaskę odnalezienia w Kościele swojego miejsca i utożsamienia się z nim tak, by nie postrzegać go tylko jako instytucji i to „zewnętrznej” wobec mnie, ale dostrzec w nim żywe Ciało Chrystusa. Proszę o ducha skruchy za moje grzechy, które także boleśnie ranią Kościół. Proszę o ducha ciągłej wstawienniczej modlitwy w intencji wszystkich spraw Kościoła. Proszę, by prawdziwie stał się on moim domem, w którym mieszka Pan. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Siostro Faustyno, módl się za nami!


Ósmy dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DZIEWIĄTY
4 października
O miłość do Ojczyzny

Modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi. Pomnożyłam swoje wysiłki modlitw i ofiar za drogą Ojczyznę, ale widzę, że jestem kroplą wobec fali zła (Dz. 686).
Św. Siostro Faustyno, za twoim wstawiennictwem proszę o odrodzenie miłości do Ojczyzny. Najpierw proszę o odrodzenie tej miłości w sobie, żebym na nowo pokochał Polskę, jej historię, jej przeszłość i teraźniejszość. Proszę także za wszystkich polityków, by umieli szukać dobra wspólnego i przedkładać je ponad interes partyjny. Proszę za ludzi młodych, by umieli przyjąć dorobek poprzednich pokoleń i na nim budować swoją teraźniejszość i przyszłość. 
Proszę za wszystkich Polaków o ducha jedności i o budowanie tej jedności na Panu Jezusie. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Siostro Faustyno, módl się za nami!


Dziewiąty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

Akt zaufania św. Faustyny - posłuchaj tutaj.

Pobierz Nowennę do św. Siostry Faustyny formacie PDF
Dołącz swoje intencje do nowenny
 
Zapisz się do newslettera!