Nowenna do św. Szarbela


Wejdź na drogę życia duchowego!

„Niech święty Szarbel pociągnie nas za sobą po ścieżce świętości” - papież Paweł VI.


Ufam, że św. Szarbel wstawi się za mną u Pana Boga we wszystkich moich potrzebach. Proszę o włączenie do 9 Mszy świętych odprawianych podczas Nowenny do św. Szarbela (19-27 lipca) następujących intencji: 

Osoba włączająca do nowenny

Z tej okazji pragnę złożyć ofiarę na misje Księży Marianów, aby nikt nie pozostał bez pomocy.

Składam ofiarę w wysokości:

* pole wymagane
Ofiary na Centrum Pomocników Mariańskich można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego "Dotpay"
lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.

WPROWADZENIE
Szarbel Makhlouf urodził się w 1828 r. w ubogiej rodzinie chrześcijańskiej w Libanie. Na chrzcie otrzymał imię Jusuf (Józef). Był mnichem w klasztorze św. Marona w Annaya. Żył w pustelni. Prowadził niezwykle ascetyczny tryb życia. Pościł i umartwiał się, większość czasu spędzając na modlitwie. Podczas odprawiania Mszy świętej dostał udaru mózgu i po kilku dniach zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia – 24 grudnia 1898 r. Szybko zaczął rozwijać się jego kult potwierdzony niezwykłymi zjawiskami wydarzającymi się po jego śmierci (poświata na grobie, ciało zachowane w doskonałym stanie, pojawienie się jego fotograficznego portretu, ciecz wypływająca z ciała).
Niniejsza nowenna oparta jest na orędziach przypisywanych św. Szarbelowi przekazywanych światu przez Raymonda Nadera, dyrektora libańskiej katolickiej telewizji Télé–Lumiere (św. Szarbel, Orędzia z Nieba, Kraków 2013). R. Nader, w dniu wspomnienia św. Szarbela w lipcu 1995 r., idąc w procesji do klasztoru Annaya, zobaczył na końcu pochodu księdza, którego nie znał. Gdy się do niego zbliżył, wtedy w jego głowie rozbrzmiał głos księdza, przekazujący mu ważny komunikat. Za zgodą Kościoła Raymond Nader rozpowszechnia obecnie orędzia św. Szarbela po całym świecie. Wzywają one do modlitwy, pokuty i miłości bliźniego.
 
DZIEŃ PIERWSZY
19 lipca
O otwarcie na miłość Boga

Bóg jest miłością. Bóg jest prawdą. Bóg jest prawdziwą miłością. Świat Boga jest światem miłości i prawdy, nie ma prawdy poza miłością. Człowiek nie jest spełniony bez miłości i nie doświadczy prawdy, będąc daleko od Boga. Człowiek należy do Boga, jest dzieckiem Miłości, a jego prawdziwym domem jest świat Boga. Jedyną prowadzącą tam drogą jest Jezus Chrystus (…). Nikt nie posiada tej miłości sam z siebie, może ją otrzymać jedynie od Boga przez Jezusa Chrystusa i napełnić się nią w Duchu – św. Szarbel.
Święty Szarbelu, pomóż nam – pragnącym miłości i szukającym jej wszędzie – dostrzec, że jedynym źródłem miłości jest Bóg, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Tylko zwracając się sercem ku Niemu, możemy zaspokoić swoje pragnienie. Nie zaspokoi go bowiem ani bogactwo, ani władza, ani światowa chwała, ani ludzka sympatia… Jesteśmy „dziećmi Miłości” – to jest nasza prawdziwa tożsamość. Święty Szarbelu, pomóż nam ją odkryć!  
Święty Szarbelu, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Wprowadzenie oraz dzień pierwszy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DRUGI
20 lipca
O dar szczerej modlitwy  

Módlcie się z głębi serca, a Bóg Was wysłucha. Otwórzcie dla Chrystusa bramy Waszych serc, aby mógł On w nim zamieszkać i obdarzyć Was pokojem. Pamiętajcie: módlcie się sercem, szczerze i z ufnością, a nie tylko wargami. Szybciej do Boga dotrze dźwięk rechotu żab aniżeli puste słowa, które nie płyną z serca człowieka – św. Szarbel. 
Święty Szarbelu, wyproś nam dar szczerej modlitwy! Tak często na modlitwie jesteśmy „gadatliwi jak poganie” – usiłujemy przekonać Pana Boga do swojego planu, poinformować Go o wszystkich okolicznościach i wtajemniczyć we wszystkie nasze zamiary. Często uporczywą modlitwą usiłujemy coś na Nim wymóc lub przeciwnie – „odklepując” przepisane formułki całą swoją postawą pokazujemy, że w gruncie rzeczy nie wierzymy w to, że On jest z nami, że nas kocha, że się o nas troszczy, że nas słucha i że „wie o wszystkim, zanim Go poprosimy” (por. Mt 6,8)… Święty Szarbelu spraw, by słowa naszych modlitw nie były pustym „rechotem żab”, lecz zostały nasycone pragnieniem spotkania się z naszym Panem, były szczere i prawdziwe, a przede wszystkim – pełne wiary. Niech nasze modlitwy zawsze będę miłe Bogu!  
Święty Szarbelu, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Dzień drugi nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ TRZECI
21 lipca
O ciągłe przyjmowanie Bożego przebaczenia

Szkło waszych lamp powinno na nowo stać się przezroczyste, aby wasze światło świeciło w świecie. Dlatego po każdym upadku natychmiast trzeba pójść do spowiedzi, aby zawsze trwać w stanie łaski uświęcającej – św. Szarbel.
Święty Szarbelu, naucz nas codziennie wyrzekać się grzechu i przyjmować Boże przebaczenie! Stworzeni do przyjaźni z Bogiem ciągle się jej wyrzekamy. W ten sposób, zamiast pokoju serca, wybieramy niepokój i zamęt. Naucz nas konkretnie widzieć nasz grzech i nie zadowalać się jego ogólnym odczuciem. Spraw, byśmy poczuli wstręt do grzechu i wyznali go szczerze w sakramencie pokuty. Wyproś nam szczery żal za grzechy i spraw, byśmy zapragnęli Bożego miłosierdzia i cenili sobie Bożą łaskę. Aby wszystko to, co zamierzamy, brało początek z Bożego zamysłu i Jego planu miłości względem nas, a nie z naszych zranień, ambicji, pożądań…
Święty Szarbelu, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu..
.

Dzień trzeci nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ CZWARTY
22 lipca
O otwartość na prawdę 

Człowiek zdobywa coraz więcej wiedzy i coraz mniej mądrości. Teorie w ludzkich umysłach stały się jak mgła otulająca szczyty gór i przykrywająca doliny. Nie pozwalają one zobaczyć niczego takim, jakim jest naprawdę. Ich własne teorie zaciemniają im wzrok. Wznoszą najwyższe budynki, a ich moralność upada coraz niżej. Coraz więcej mówią, a coraz mniej się modlą. Rozwijają głębokie zainteresowania i płytkie relacje. Mają piękne widoki za oknem, a w środku hodują pustkę. Poszerzają swoje drogi, ale ich zdolność widzenia jest coraz węższa – św. Szarbel. 
Święty Szarbelu, naucz nas kochać prawdę i szukać jej! Jak bardzo dziś stało się aktualne nieco pogardliwe pytanie Piłata „Cóż to jest prawda?” (por. J 18,38). W świecie, w którym wolno właściwie wszystko, w którym każdy ma swoją prawdę, w którym w życiu społecznym często króluje manipulacja, nie jest łatwo odważyć się na szukanie prawdy. Tymczasem tylko z umiłowania prawdy zrodzi się w nas prawdziwa mądrość, dająca pewny grunt naszemu życiu. Wspomóż swoją modlitwą szczególnie słabe i kruche miejsca w nas, w których ulegamy kłamstwu i pomóż nam je całkowicie odrzucić! 
Święty Szarbelu, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


Dzień czwarty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ PIĄTY
23 lipca
O uzdrowienie serca  

Uważaj, nie potępiaj, nie twórz sobie przedwczesnych opinii i sądów o kimkolwiek. Uprzedzenia są kolorowymi soczewkami, które nakładasz na swoje oczy, widzisz przez nie osobę w kolorze soczewki, a nie w jej prawdziwej barwie – św. Szarbel. 
Święty Szarbelu, wyjednaj nam miłość w stosunku do naszych najbliższych – do członków rodziny: współmałżonków, dzieci, rodziców, braci, sióstr, do naszych przyjaciół, do ludzi, których znamy i nie znamy! Tak często, spotykając się z kimś, nie wchodzimy z nim w autentyczny kontakt, gdyż nasze serca są zamknięte przez wspomnienia – bardziej i mniej świadome – bolesnych relacji, w których doświadczyliśmy odrzucenia, zlekceważenia, upokorzenia… Te wspomnienia żyją w nas, sprawiają, że patrzymy na innych przez „soczewki” naszych zranień. Pomóż nam uporać się z trudnymi relacjami z naszej przeszłości, które zatruwają nasze obecne relacje. Św. Szarbelu, wyproś nam uzdrowienie serca! 
Święty Szarbelu, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


Dzień piąty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SZÓSTY
24 lipca
O łaskę świadectwa 

Każdy człowiek jest jakby lampą Boga. Jego zadaniem jest rozświetlanie ciemności w świecie. Pan Bóg stworzył każdą lampę z jasnym i przezroczystym szkłem, aby umożliwić światłu przenikanie i oświecanie ciemności świata. Ludzie jednak zapominają o świetle, a dbają tylko o szkło. Tak je kolorują i dekorują, aż staje się tak zaciemnione, że nie pozwala na przenikanie światła. I dlatego tak wielkie ciemności panują w świecie – św. Szarbel.
Święty Szarbelu, pomóż nam nieść świadectwo o Chrystusie wszędzie tam, gdzie się aktualnie znajdujemy! Według słów Pana mamy być światłem, które nie może stać „pod korcem”, lecz „na świeczniku”. Pomóż nam świadczyć o Tobie w  naszych rodzinach, w miejscach pracy, w sąsiedztwie, wśród przyjaciół i nieprzyjaciół… Często zapominamy o tym, że to jest nasze podstawowe powołanie i że wszystko to, kim jesteśmy, co robimy i co mamy, ma temu świadectwu służyć. Zajęci „kolorowaniem naszych szkiełek” nie pamiętamy, by podtrzymać w sobie płomień miłości Bożej oświetlający lampę od środka… Święty Szarbelu, wyproś nam wszystkie dary konieczne do świadczenia o Bogu: odwagę, mądrość, roztropność, rozeznanie…
Święty Szarbelu, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


Dzień szósty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SIÓDMY
25 lipca
O dar świętych rodzin

Rodzina ludzka na ziemi jest obrazem Świętej Rodziny w Niebie. Rodzina przekazuje plan Boga, Jego miłość i słowo z pokolenia na pokolenie. Upadek rodziny oznacza upadek Boskiego planu dotyczącego ludzkości. Oznacza odrzucenie przesłania zbawienia i świętości. Każda rodzina jest świętą rodziną, ponieważ jest obrazem Jedynego Boga w Trójcy. Zniszczenie rodziny jest niszczeniem obrazu Boga. Rodzina niesie płonącą lampę i przekazuje ją kolejnemu pokoleniu, aby świat mógł być oświetlony światłem Pana – św. Szarbel. 
Święty Szarbelu, módl się za nasze rodziny! Módl się za naszych mężów i żony, szczególnie za tych, którzy potrzebują Bożego wsparcia i Bożej opieki, by budować stabilny i bezpieczny dom. Módl się za nasze dzieci, szczególnie za te, które odrzucają Bożą prawdę, za naszych rodziców i członków naszych rodzin, szczególnie za tych, którym wiele zawdzięczamy lub przeciwnie – którym wiele mamy do wybaczenia. Wyproś nam, by nasze rodziny stały się na nowo „domowymi Kościołami”, w których dzieci doświadczają miłości Bożej i uczą się kochać Pana przez miłość swoich rodziców. Wymódl nam łaskę uzdrowienia rodzinnych relacji, pojednania skłóconych małżeństw, powrotu opuszczających rodziny ojców i matek. Otocz swoją modlitwą wszystkie dzieci! 
Święty Szarbelu, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


Dzień siódmy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ ÓSMY
26 lipca
O miłość do Kościoła

Zbawienie ludzkości realizuje się w Kościele, przez Kościół, to on kontynuuje plan zbawienia rozpoczęty przez Chrystusa dwa tysiące lat temu i nie przestanie aż po kres czasów. Wszystkie fale zła rozbiją się o skały Kościoła. Oddaj się całkowicie Kościołowi i jego nauce i nie podchodź do niej wybiórczo – św. Szarbel.
Święty Szarbelu, naucz nas kochać Kościół! Gdy widzimy w Kościele tylko mniej lub bardziej sprawną instytucję, gdy jesteśmy zgorszeni postawą niektórych z jego członków, gdy oburzamy się, słuchając o przestępstwach ludzi Kościoła… wyproś nam łaskę, byśmy widzieli w Kościele wspólnotę, która kontynuuje plan zbawienia rozpoczęty przez Chrystusa. Wymódl nam miłość do Eucharystii i innych sakramentów oraz łaskę zrozumienia przesłania, które Kościół głosi. I pomóż nam odnaleźć w Kościele swoje miejsce, tak byśmy doświadczyli wspólnoty Kościoła i stali się częścią „winnej latorośli” (por. J 15,1). 
Święty Szarbelu, módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień ósmy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DZIEWIĄTY
27 lipca
O dobrą śmierć 

W chwili śmierci będzie się liczyła tylko miłość. W chwili śmierci grzesznik najbardziej będzie się obawiał swego braku odpowiedzi na nieskończoną miłość Boga i będzie to opłakiwał – św. Szarbel.
Święty Szarbelu, pomóż nam dobrze przygotować się na śmierć! Ludziom młodym daj łaskę poważnego traktowania swojego życiowego powołania, a starszym pomóż przeżywać każdy dzień w uważności i oczekiwaniu na wezwanie Oblubieńca. Wyproś każdemu z nas większą łaskę zawierzenia Bożemu Miłosierdziu – tak, byśmy się nie bali tego ostatecznego spotkania, lecz pełni ufności i pokoju na nie oczekiwali.
Święty Szarbelu, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień dziewiąty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.
 
Pobierz Nowennę do św. Szarbela w formacie PDF
Dołącz swoje intencje do nowenny

 
Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane