Nowenna do świętych Joachima i Anny


Święci Joachim i Anna stanowią stałe źródło natchnienia w życiu codziennym, w życiu rodzinnym i społecznym (św. Jan Paweł II).

Wierzę, że święci Joachim i Anna, rodzice Maryi, przyjdą z pomocą mojej rodzinie i tym wszystkim, za których się modlę. Proszę o odprawienie 9 Mszy świętych zbiorowych w czasie Nowenny za rodziny do świętych Joachima i Anny (17-25 lipca) oraz Mszy św. we wspomnienie św. Anny (26 lipca) w następujących intencjach:

Osoba włączająca do nowenny

Pragnę złożyć jałmużnę jako pomoc dla ubogich. Przekazuję moją ofiarę na misje i dzieła dobroczynne prowadzone przez Księży Marianów.

Składam ofiarę w wysokości:

Ofiary na Centrum Pomocników Mariańskich można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego "Dotpay"
lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.
 
WPROWADZENIE
Bóg zamierzył, by każda rodzina była miejscem życia i miłości, ale grzech sprawia, że nieraz staje się ona także miejscem cierpienia i podziałów. Nie brakuje konfliktów między małżonkami, między rodzicami i dziećmi, między braćmi i siostrami, a nawet między dziadkami i wnukami… Chodzi nie tylko o te wielkie spory, ciągnące się latami, ale również o te drobne, znacznie częstsze, kłótnie, akty złośliwości i upokorzenia, czy niepotrzebne słowa, które skutecznie potrafią zatruć życie rodzinne. 
Wielu młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy wynieśli zły przykład z domu rodzinnego, obawia się zobowiązań na całe życie. Stąd coraz mniej zawieranych jest małżeństw sakramentalnych, a decyzja o posiadaniu potomstwa często odkładana jest w czasie. Młodzi małżonkowie borykają się z wieloma problemami, a nauczeni, że kiedy coś się psuje, to się to wyrzuca, już przy pierwszym kryzysie potrafią decydować się na rozwód.
W tej sytuacji pozostaje jedynie prosić Boga o błogosławieństwo. Św. Jan Paweł II podkreślał: „Rodzina pozostaje pierwszą drogą Kościoła. Rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości. Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”.
Opierając się na słowach Papieża Polaka wygłoszonych podczas trzech pierwszych Światowych Spotkań Rodzin (I – Rzym, 1994 r., II – Rio de Janeiro, 1997; III – Rzym, 2000), wyruszmy w drogę, której celem jest powstanie pięknych rodzin, obierając za towarzyszy św. Joachima i św. Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny. Ewangelie nie przekazały o nich żadnych informacji, ale możemy domyślać się, że ci, którzy zostali wybrani na dziadków Zbawiciela, musieli umieć kochać się, rozwiązywać wszelkie konflikty i nawzajem sobie przebaczać. Byli przy tym dobrymi rodzicami, którzy wiedzieli, jak okazywać miłość swoim dzieciom, aby wzrastały w człowieczeństwie, wierze i miłości. Pewne informacje o nich przekazują apokryfy, czyli księgi niekanoniczne, do których zalicza się Protoewangelię Jakuba, napisaną ok. roku 150, Ewangelię Pseudo-Mateusza z wieku VI oraz Księgi Narodzenia Maryi z wieku VIII. 


Dzień Pierwszy
17 lipca
O odwagę pójścia drogą powołania

„Wy, chrześcijańscy małżonkowie, możecie być pewni, że sakrament małżeństwa jest dla was rękojmią łaski, jakiej potrzebujecie, aby wytrwać we wzajemnej miłości, której wasze dzieci potrzebują jak chleba” – III Światowe Spotkanie Rodzin.
Anna, jak mówią apokryfy, pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Hebrajskie imię „Anna” w języku polskim znaczy tyle, co „łaska”. Joachim, według podań, pochodził z zamożnej i znakomitej rodziny z Galilei. Już samo jego imię było prorocze, gdyż oznacza tyle, co „przygotowanie Panu”. 
Bóg daje każdemu człowiekowi wolność wyboru. Joachim i Anna także go dokonali, decydując się na bycie razem. Wymagało to od nich nie tylko wzajemnej miłości, namysłu, ale i odwagi. My także potrzebujemy tej odwagi, aby związać się z drugą osobą i to na całe życie. Dzisiaj wydaje się to szczególnie trudne, w czasach, kiedy wszystko jest tymczasowe i niepewne: praca, miejsce zamieszkania, posiadane rzeczy. Módlmy się o odwagę dla nas i naszych bliskich, abyśmy nie obawiali się wkroczyć na drogę naszego powołania, a kiedy już to zrobiliśmy, wytrwać na niej aż do końca. 
Św. Joachimie i św. Anno, módlcie się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień Drugi
18 lipca
O wytrwanie w wierności i wzajemnej miłości

„Miłość i życie – oto jest wasze powołanie, drodzy bracia i siostry, wasze powołanie, drogie rodziny. To jest wasze powołanie, które przechodzi przez wszystkie pokolenia, poczynając od przodków, dziadków, aż po wnuków i prawnuków – przez całą rodzinę pokoleń. W jednej rodzinie dokonuje się ta pielgrzymka pokoleń przez ziemskie życie, której celem jest dom Ojca” – I Światowe Spotkanie Rodzin.
Joachim, będąc bogaty, miał zapewne wiele możliwości, jeśli chodzi o wybór małżonki. Potem natomiast mógł zdecydować się na rozwód, który praktykowano w ówczesnej kulturze. Miałby nawet do tego powód, który był uważany za wystarczający, bo przedłużająca się bezdzietność, jakiej doświadczał, mogła wynikać z bezpłodności Anny. Mimo to Joachim i Anna wytrwali  w wierności i wzajemnej miłości.
Także i my potrzebujemy dzisiaj modlitwy w intencji wzajemnej wierności między małżonkami. Nieustannie też powinniśmy prosić Boga, aby nie pozwolił na to, by miłość między nimi zmniejszała się lub nawet znikła całkowicie. Jest to bowiem dar, który nie jest dany raz na zawsze, ale wymaga podtrzymywania jak ogień. 
Św. Joachimie i św. Anno, módlcie się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień Trzeci
19 lipca
O budowanie Kościoła domowego

„Rodziny całego świata! Życzę wam, abyście poprzez dzisiejszą Eucharystię, przez naszą wspólną modlitwę mogły stale odnajdować swe powołanie, swe wielkie powołanie w Kościele i w świecie” – I Światowe Spotkanie Rodzin.
Anna musiała znać wielką wartość modlitwy i praktykować ją wraz z Joachimem. W ten sposób dziadkowie Jezusa tworzyli wspólnotę ducha, w której Bóg był zawsze na pierwszym miejscu.
My także jesteśmy wezwani w naszych rodzinach, aby tworzyć Kościół Domowy, w którym codzienna wspólna modlitwa, błogosławienie dzieci przez rodziców i udział we Mszy świętej oraz innych sakramentach daje siły, aby tworzyć jedność. Bez tego wsparcia duchowego rodzina narażona jest bowiem na wiele niebezpieczeństw, które prowadzą do rozluźnienia więzi rodzinnych, a nawet rozpadu rodziny. Prośmy Boga, aby Jego łaska zawsze nam towarzyszyła.
Św. Joachimie i św. Anno, módlcie się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień Czwarty
20 lipca
O łaskę pokonywania kryzysów

„Łaska, którą otrzymaliście w sakramencie małżeństwa (…) jest łaską miłości ofiarnej, miłości, która obdarza i przebacza; miłości bezinteresownej, która zapomina o własnym cierpieniu; miłości wiernej aż do śmierci; miłości owocującej nowym życiem” – IV Światowe Spotkanie Rodzin.
Joachima i Annę łączyła wielka miłość, ale nie byli zupełnie szczęśliwi, bowiem mimo dwudziestu lat wspólnego pożycia nie mieli potomstwa. Według jednego z przekazów Joachim, będąc już w podeszłym wieku, udał się na pustynię, by tam przez 40 dni pościć i modlić się o potomstwo. Anna zaś błagała Boga o zdjęcie z niej piętna niepłodności. Pomimo tych trudności ich małżeństwo przetrwało.
W każdym małżeństwie dochodzi do różnego rodzaju kryzysów. Jest to naturalne, ale trzeba umieć sobie z nimi radzić. Nie można opuszczać współmałżonka w obliczu pierwszych kłopotów. Także przy przedłużającym się problemie trzeba prosić Boga o wsparcie, bo przecież prawdziwa miłość, jak mówi św. Paweł, nigdy nie ustaje i wszystko przetrzyma. Trzeba pamiętać jednak, że miłość taka jest łaską, o którą trzeba błagać Boga.
Św. Joachimie i św. Anno, módlcie się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień Piąty
21 lipca
O otwartość na życie

„Do was, drogie matki, którym wrodzony instynkt każe zawsze bronić życia, kieruję naglące wezwanie: bądźcie zawsze źródłem życia, nigdy śmierci! Ojcowie i matki, do was wszystkich mówię: zostaliście powołani do niezwykle wzniosłej misji, jaką jest współdziałanie ze Stwórcą w przekazywaniu życia (por. List do Rodzin, 8); nie lękajcie się życia! Głoście wartość rodziny i zarazem wartość życia! Bez tych wartości nie będzie przyszłości godnej człowieka!” – III Światowe Spotkanie Rodzin.
Apokryficzne przekazy podają, że w 44 roku życia św. Anna powiła dziecię przecudnej urody. Według panującego zwyczaju w piętnastym dniu dano dziecku na imię Maryja, które tłumaczy się w różny sposób, między innymi jako: „pani”, „piękna” lub „napawająca radością”. Joachim i Anna długo oczekiwali na dziecko, które było przez nich upragnione, wymodlone i przyjęte z wielką wdzięcznością dla Boga, który jest źródłem wszelkiego życia.
Czy my także podchodzimy w ten sposób do tajemnicy życia, okazując naszą gotowość i otwartość na dary Boże? Czy mamy zaufanie do opatrzności Bożej, że nie opuści nas w potrzebie, ale pomoże nam przyjąć i właściwie wychować potomstwo? Dzisiaj, kiedy kultura śmierci zbiera straszne żniwo, potrzebne jest świadectwo umiłowania życia i troski o nie od poczęcia do naturalnej śmierci.
Św. Joachimie i św. Anno, módlcie się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień Szósty
22 lipca
O odpowiednie wychowanie dzieci

„W tej refleksji nie możecie też uniknąć fundamentalnego pytania o waszą misję wychowawczą. Skoro daliście życie dzieciom, macie też obowiązek wspomagać je – w sposób odpowiedni dla ich wieku – w wyborze drogi i podejmowaniu życiowych decyzji, respektując wszystkie ich prawa” – III Światowe Spotkanie Rodzin.
Po urodzeniu się Maryi, spełniając uprzednio złożony ślub, rodzice mieli oddać swą Jedynaczkę, która miała wówczas trzy lata, na służbę w świątyni. Maryja wychowywała się wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, śpiewem, czytaniem Pisma świętego i haftowaniem szat kapłańskich.
Potrzeba nam dzisiaj głębokiego zrozumienia, że poza rozwojem fizycznym i psychicznym dzieci, trzeba zabiegać dla nich także o formację duchową i moralną. Rodzina to wspólnota osób, w której relacje muszą być oparte na szacunku, zrozumieniu i docenianiu obecności innych. Jedynie troska o to, by od najmłodszych lat nasze pociechy uczyły się właściwego stosunku do Boga i drugiego człowieka, pozwoli jak najlepiej przygotować je do podjęcia życiowego powołania i odpowiedniego funkcjonowania w społeczeństwie. Módlmy się o to, abyśmy nigdy nie rezygnowali z trudu wychowania i nie zapominali o tym, co w nim najważniejsze. 
Św. Joachimie i św. Anno, módlcie się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień Siódmy
23 lipca
O pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych

„Rodzina nie może zamykać się sama w sobie. Serdeczne więzi z krewnymi to pierwszy obszar tego niezbędnego otwarcia, prowadzący rodzinę na spotkanie z całym społeczeństwem” – III Światowe Spotkanie Rodzin.
Anna nauczyła Maryję troski o więzi rodzinne, o czym świadczy fakt, że po Zwiastowaniu Maryja udała się do swojej krewnej Elżbiety, aby podzielić się z nią wielką radością i dopomóc tej, która też była w stanie brzemiennym. 
Dawniej, choć rodziny były liczniejsze, a może właśnie dlatego, starano się bardziej podtrzymywać wzajemne więzi. Obecnie ulegają one często osłabieniu. Wpływa to na kondycję małżeństw, problemy wychowawcze, brak wsparcia dla młodych rodziców. Módlmy się dzisiaj o odnowienie tych więzi, zwłaszcza międzypokoleniowych i o właściwe ich pielęgnowanie. Pamiętajmy o relacjach z dziadkami, bo przecież Joachim i Anna odegrali wielką rolę w historii zbawienia i świętej rodziny, a byli dziadkami Maryi i Jezusa. Niech młodzi ludzie doceniają obecność dziadków, którzy służą dzieciom i wnukom swoim czasem, doświadczeniem i mądrością.
Św. Joachimie i św. Anno, módlcie się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień Ósmy
24 lipca
O scalenie rozbitych rodzin

„Patrząc na tak wiele rozbitych rodzin, Kościół nie czuje się powołany do wydawania surowych i bezwzględnych sądów, ale pragnie raczej rozjaśniać mroki licznych ludzkich dramatów światłem słowa Bożego, wspierając je świadectwem swego miłosierdzia. (…) Kościół, nie ukrywając przed nimi prawdy o obiektywnym nieładzie, jakim jest ich sytuacja, oraz o jego konsekwencjach dla życia sakramentalnego, pragnie im okazywać całą swą macierzyńską troskę” – III Światowe Spotkanie Rodzin.
Joachim, według tradycji, umarł bardzo wcześnie, gdy Maryja była jeszcze dzieckiem. Anna była więc samotną matką, która musiała ponosić cały trud wychowania. Mimo to ufała Bogu, wiedząc, że ten, który powołał ją do małżeństwa i macierzyństwa, nie pozostawi jej samej.
Wiele jest obecnie rodzin niepełnych, w których brakuje jednego z rodziców. Przyczyną bywa śmierć współmałżonka, ale znacznie częściej są nią rozwody, separacja wywołana przemocą w rodzinie, emigracja zarobkowa. Powodem odejścia bywa pragnienie uwolnienia się od cierpienia, które jest spowodowane niezrozumieniem, brakiem ciepła i innymi kłopotami. Módlmy się o to, aby udało się pokonać wszelkie przeszkody na drodze do ponownego zjednoczenia rodzin. Niech ci, którzy opuścili swoją rodzinę, pamiętają o świętości węzła małżeńskiego i wielkim cierpieniu opuszczonych dzieci. Niech mają na uwadze, że małżeństwo to wzajemna służba, w której jesteśmy wezwani do naśladowania Zbawiciela, który wzywa nas do wzięcia swojego krzyża.
Św. Joachimie i św. Anno, módlcie się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień Dziewiąty
25 lipca
O wejście na drogę nawrócenia

„List do Hebrajczyków przypomina, że uświęcenia małżeństwa, podobnie jak każdej innej ludzkiej rzeczywistości, dokonał Chrystus za cenę męki i krzyża. Jawi się On tutaj jako nowy Adam. Jeżeli w porządku natury wszyscy pochodzimy od Adama, to w porządku łaski i uświęcenia wszyscy pochodzimy od Chrystusa” – II Światowe Spotkanie Rodzin.
Joachim i Anna dawali hojne ofiary na świątynię. Joachim, będąc już w podeszłym wieku, udał się na pustkowie, tam pościł i modlił się o Boże miłosierdzie. Oboje przez modlitwę, post i pokutę nieustannie nawracali się do Boga, aby nigdy nie stracić z oczu Jego woli.
Wszyscy potrzebujemy nawrócenia i módlmy się o nie nieustannie. W tym dniu szczególnie polecajmy jednak tych, którzy trwają w związkach niesakramentalnych, chociaż nie mają przeszkód do zawarcia małżeństwa, albo mogliby je pokonać, a tego nie czynią. Niech pamiętają, że małżeństwo,  uświęcone krwią Chrystusa, jest źródłem łaski, pomocą w trwaniu w wierności i w rozwijaniu wzajemnej miłości, a także wsparciem w wychowaniu dzieci. O własnych siłach niewiele możemy uczynić.
Św. Joachimie i św. Anno, módlcie się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Modlitwa do świętych Joachima i Anny
Najmilsi rodzice Maryi bądźcie moimi orędownikami u Boga miłosiernego, ażeby mnie, mojego męża (żonę), moje dzieci i rodziny, za które się modlę, Opatrzność
prowadziła do wszystkiego dobrego i nas w tym umacniała, byśmy nie szukali i nie pragnęli niczego innego, tylko Boskiej chwały i zbawienia naszych nieśmiertelnych
dusz. Polecam Wam także, o święty Joachimie i święta Anno, doczesne powodzenie mojego domu. Oddalajcie od niego wszelkie nieszczęścia, ażebyśmy według
najświętszej woli Bożej bez przeszkody wykonywali nasze powinności i Bogu radośnie służąc, mogli zasłużyć i dostąpić życia wiecznego. Amen.


Pobierz Nowennę do śś. Joachima i Anny w formacie PDF
Dołącz swoje intencje do nowenny