Nowenna za zmarłych


Niech dojdą do domu Ojca

"Zważ, że wielkim uczynkiem miłości jest towarzyszenie zmarłym w ich pogrzebie, lecz jeszcze większym dziełem jest uwalnianie ich dusz z grobu oczyszczających płomieni przez pobożne modlitwy" - św. Stanisław Papczyński.
Polecam następujących zmarłych do 30 Mszy świętych, które będą odprawiane każdego dnia listopada, a także proszę o modlitwę za nich w Nowennie za zmarłych (1-9 listopada br.):
Składam ofiarę w wysokości
Zapalmy świece naszym zmarłym
Proszę o zapalenie świec jako wyraz mojej pamięci i miłości za bliskich mi zmarłych
Ofiara za świece w wysokości (koszt jednej świecy wynosi: 3 zł):
Podsumowanie
Jako jałmużnę przekazuję ofiarę z przeznaczeniem na szerzenie modlitwy za konających i zmarłych oraz na misje Zgromadzenia Księży Marianów:

Osoba włączająca do nowenny/zamawiająca świecę

Ofiary na Centrum Pomocników Mariańskich można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego "Dotpay"
lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.
WPROWADZENIE
„Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba” – mówił św. Jan Paweł II. Każdy z nas ma kogoś „po drugiej stronie” – rodziców, współmałżonka, siostry i braci, krewnych i przyjaciół… Płaczemy po ich stracie, ale czy pamiętamy potem o nich w naszej modlitwie? Nasi zmarli sami sobie pomóc już nie mogą! Oni liczą na nas, na nasze modlitwy i ofiary. Nasza modlitewna pamięć pomaga im w dojściu do niebieskiej chwały. 
Pamiętajmy o naszych zmarłych, zwłaszcza w listopadzie, który jest w Kościele przeżywany jako miesiąc szczególnej modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące. Niech w tej pamięci pomoże nam niniejsza nowenna, w której zostały przytoczone rozważania papieży i świętych. Niech ich słowa stanowią dla nas zachętę do jeszcze gorliwszej modlitwy za naszych bliskich.
Módlmy się także za tych, którzy odeszli nieprzygotowani, w tym nagle, m.in. w różnego rodzaju kataklizmach i wojnach. Niech dobry Bóg przyjmie ich do swojej chwały. Niech to będzie wyraz naszej miłości do tych, których nie znamy, ale którzy liczą na nasze wsparcie. 

Dzień pierwszy
1 listopada
Uroczystość Wszystkich Świętych
Za naszych ukochanych bliskich

Modlitwa duszy pielgrzymującej w świecie może zatem pomóc innej duszy, która doznaje oczyszczenia po śmierci. Dlatego właśnie Kościół zachęca nas dzisiaj do modlitwy za naszych bliskich zmarłych i odwiedzania ich grobów na cmentarzach. Niech Maryja, Gwiazda Nadziei, sprawi, że nasza nadzieja na życie wieczne stanie się silniejsza i bardziej autentyczna, i niech wspiera naszą modlitwę za dusze zmarłych braci – papież Benedykt XVI.  
Panie, Ty kochałeś swoich bliskich – krewnych i przyjaciół, Ty bolałeś po śmierci jednego z nich, Łazarza. Twojemu miłosierdziu powierzam tych, których na ziemi kochałem – moich rodziców, moich dziadków, moje rodzeństwo, być może moje dziecko, a także moich ukochanych przyjaciół, którzy odeszli i są już u Ciebie (możesz wymienić imiona wszystkich, których chcesz powierzyć Panu w tym dniu nowenny). Spójrz  na każdego z nich z miłością. Przebacz grzechy, przygarnij do swojego serca. Niech miłość, którą obdarzali mnie tutaj, na ziemi, zaprowadzi ich przed Twój tron. 
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek…

DZIEŃ DRUGI
2 listopada
Wszystkich Wiernych Zmarłych
Za zmarłych w grzechu

Powierzamy Ci, Panie, dusze naszych najbliższych, osób, które zmarły bez pociechy sakramentalnej lub które nie miały możliwości żałowania za grzechy nawet pod koniec swego życia. Niech nikt nie lęka się spotkania z Tobą po ziemskiej pielgrzymce, w nadziei bycia przyjętym w ramionach Twego nieskończonego miłosierdzia – papież Franciszek.
Panie, w dniu dzisiejszym pragnę błagać za tych, którzy zmarli bez pojednania z Tobą. Ty znałeś ich drogę życia. Ty wiesz, jakie były źródła ich grzesznej postawy. Proszę, by Twoje miłosierdzie okazało się wobec nich nieskończone. Wierzę głęboko, że Ty umarłeś na krzyżu za każdego z nich, że każdy jest cenny i drogi w Twoich oczach. Panie, policz im najdrobniejszy dobry czyn, wybacz wszelkie popełnione zło. Maryjo, zaprowadź każdego z nich do domu Ojca. 
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek…

DZIEŃ TRZECI
3 listopada
Za poległych za Ojczyznę, ofiary wojen i katastrof

Wielu w końcu zapłaciło za wolność Ojczyzny najwyższą cenę, przelewając krew i oddając życie w kolejnych powstaniach, na różnych frontach wojennych (…). Wraz z całym narodem polskim dziękuję dziś dobremu Bogu za ten niewysłowiony dar Jego miłosierdzia, polecam dusze zmarłych i poległych – Jan Paweł II.
Panie, spójrz łaskawie na tych, którzy ginęli na polu walki na wojnach, w powstaniach. Spójrz na tych, którzy zginęli z głodu i zimna, na więźniów obozów i zesłańców. Wejrzyj na dzieci, na kobiety, na młodzież. Szczególnie w tym roku, w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, nazywanej „Cudem nad Wisłą”, oddaję Ci ofiary wojny roku 1920. Panie, codziennie słyszymy o katastrofach lotniczych, morskich, lądowych. Codziennie giną ludzie w wypadkach, w zamachach. Wielu z nich jest nieprzygotowanych do spotkania z Tobą. Nie spodziewali się, że ten właśnie dzień będzie ich ostatnim dniem na ziemi. Proszę Cię dziś za nich wszystkich.
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek…

DZIEŃ CZWARTY
4 listopada
Za zmarłych po długich i ciężkich chorobach 

Błaganie Boga o wyzwolenie dusz przebywających w czyśćcu lub wspomaganie ich innymi sposobami jest dziełem szlachetnej miłości – św. o. Stanisław Papczyński. 
Panie, dziś modlę się za tych, którzy odeszli po długich i ciężkich chorobach. Jest ich tak wielu – umierających we własnych domach, w szpitalach, w hospicjach. Proszę Cię, byś ich przyjął do Twojej chwały. Spraw, by cierpienie, które znosili, oczyściło ich do pełniejszej miłości. Szczególnie polecam Ci dzieci chorujące na śmiertelne choroby i umierające w wielkich cierpieniach. Daj im wszystkim radość w wieczności! Panie, proszę Cię za wszystkich zmarłych z powodu koronawirusa! Okaż im wszystkim Twoje miłosierdzie!
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek…

DZIEŃ PIĄTY
5 listopada
Za zmarłych, z którymi byliśmy skonfliktowani

Przebaczać winowajcom, którzy nam źle uczynili, wracać do przyjaźni z nieprzyjaciółmi, to sprawa, powiem, już nie tylko właściwa chrześcijanom, lecz Bogu. W czymże bardziej wyrażamy dobroć Bożą, jak nie w darowaniu obrazy oraz miłowaniu nieprzyjaciół (…) – św. o. Stanisław Papczyński.
Panie, Ty wielokrotnie na kartach Ewangelii wzywałeś nas do miłowania nieprzyjaciół, w tym szczególnie do darowania wszelkich krzywd tym, od których ich doświadczyliśmy. Czasami jednak, z wielu różnych powodów, nie zdążyliśmy się pojednać z tymi, z którymi byliśmy skonfliktowani. Powierzam Ci te osoby, abyś nie patrzył na krzywdy, które mi wyrządziły, ale okazał im miłosierdzie. Wejrzyj na moje błaganie!
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek…

DZIEŃ SZÓSTY
6 listopada
Za umierających dziś, szczególnie konających w tej chwili 

O, jak bardzo potrzebują dusze konające modlitwy. O Jezu, natchnij dusze, aby się często modliły za konających – św. Faustyna Kowalska.
Każdej minuty, każdej sekundy ktoś odchodzi z tego świata. Polecam Ci wszystkich, którzy umierają dziś, a szczególnie konających w tej chwili. Proszę, by Twoja męka i zmartwychwstanie otworzyło im drogę do wieczności, a na progu tej wieczności, by ich przywitała Twoja Matka. Miej miłosierdzie dla wszystkich, którzy rozstają się teraz ze światem. Jezu Miłosierny, ufamy Tobie. 
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek…

DZIEŃ SIÓDMY
7 listopada
Za tych, za których nikt się nie modli

Proszę Cię, najlepszy Ojcze, wybacz duszom czyśćcowym wszystkie grzechy, które popełniły, ulegając siedmiu grzechom głównym, a także nie chcąc kochać ani wybaczać swoim wrogom – św. Mechtylda. 
Wśród dusz czyśćcowych jest wiele takich, o których nikt nie pamięta… Być może nie zapisały się we wdzięcznej ludzkiej pamięci, a być może także zostały zapomniane nie ze swojej winy. Być może nie miały własnej rodziny, albo ich bliscy są niewierzący i nie dbają o los swoich rodziców, dziadków, braci, sióstr… Panie, dziś oddaję każdą taką zapomnianą, bezimienną duszę Twojemu miłosierdziu. Niech Twoja miłość wydobędzie ją z zapomnienia, niech ją poprowadzi do Twojej chwały, niech włoży jej królewski płaszcz i koronę na głowę. Proszę za wszystkimi, za których nikt się nie modli. 
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek…

DZIEŃ ÓSMY
8 listopada
Za zmarłych kapłanów i osoby konsekrowane

Kiedy przed dniem Zadusznym poszłam na cmentarz o szarej godzinie, cmentarz był zamknięty, jednak uchyliłam trochę drzwi i powiedziałam, że jeżeli czego żądacie duszyczki, chętnie wam zadośćuczynię, o ile mi na to reguła pozwoli. Wtem usłyszałam te słowa: Spełnij wolę Bożą! My o tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą – św. Faustyna Kowalska.
Panie, w dniu dzisiejszym przedstawiam Ci zmarłych kapłanów i osoby konsekrowane. Obdarz swoim miłosierdziem tych, którzy składali Najświętszą Ofiarę, którzy jednali ludzi z Tobą w sakramencie pojednania. Oddaję Ci tych, którzy byli Tobie wierni do końca, którzy starali się zawsze pełnić Twoją wolę, ale jeszcze bardziej proszę o miłosierdzie dla tych, którzy poważnie sprzeciwiali się swojemu powołaniu. Polecam Ci wszystkie zmarłe siostry zakonne i braci, a także konsekrowane dziewice. Niech ich poświęcenie tutaj na ziemi, ich ofiara życia, przyczyni się do tego, że Bóg przyjmie ich do swojej chwały.
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek…

DZIEŃ DZIEWIĄTY
9 listopada
Za zmarłych Pomocników Mariańskich i Dobrodziejów misji mariańskich

Przejawem najwyższej miłości jest następnie wypraszanie u Boga wolności duszom, które znajdują się w płomieniach czyśćcowych albo też niesienie im pomocy pobożnymi jałmużnami czy też różnymi innymi sposobami – św. o. Stanisław Papczyński.
Panie, Ty wiesz, jak wielu ludzi, których już z nami nie ma, angażowało się modlitewnie i materialnie w pomoc misjom prowadzonym przez Zgromadzenie Księży Marianów. Dzisiaj proszę za zmarłych Pomocników Mariańskich i wszystkich zmarłych Dobrodziejów, którzy wspierali Marianów i prowadzone przez nich misje. Niech dobry Bóg wynagrodzi im najmniejszy gest miłości czy to okazany modlitwą, czy to dobrym słowem, czy wsparciem materialnym. Niech dzięki swojemu zaangażowaniu szybciej będą mogli cieszyć się radością nieba.
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek…

Pobierz Nowennę za zmarłych w formacie PDF
Dołącz swoje intencje do nowenny

 
Zapisz się do newslettera!