Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
On bowiem jest prawdziwym Barankiem,
który zgładził grzechy świata.

On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą
i zmartwychwstając przywrócił nam życie.

Z liturgii Wielkanocnej

 Drodzy Bracia i Siostry!

Pragnę dzielić z Wami radość, jaka płynie z faktu, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. W ten sposób wypełniły się słowa Zbawiciela, który mówił do Nikodema, że potrzeba aby wywyższono Syna Człowieczego, by ci którzy wierzą w Niego, otrzymali życie wieczne. Przez mękę, śmierć i powstanie z martwych Jezus pokonał grzech i szatana, a nam ofiarował życie. Chciał bowiem abyśmy je mieli i to mieli je w obfitości: „Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,18).

Życzę Wam, aby każdy mógł w tym czasie cieszyć się wspaniałymi darami, których udziela nam Bóg. Niech On obdarzy nas swoim pokojem i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Niech ten, który jest bogaty w miłosierdzie, hojnie dzieli się z nami swoją miłością, abyśmy każdego dnia mogli ją odczuwać i przekazywać dalej. W ten sposób będziemy Jego świadkami i poprzez każde nasze słowo oraz gest zaświadczymy, że On zmartwychwstał.

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

Ojciec Władysław MIC

udostępnij w social media


Zapisz się do newslettera!