Ks. Łukasz Wiśniewski MIC kolejnym mariańskim doktorem teologii


Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego obronił doktorat ks. Łukasz Wiśniewski MIC, dyrektor Centrum Pomocników Mariańskich.

Tytuł: Funkcje komunikacyjne stron WWW i serwisów społecznościowych na przykładzie pieszych pielgrzymek na Jasną Górę.

Promotor: ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch.
Recenzenci: Ks. dr hab. Robert Nęcek (UJPII), Ks. prof. UAM dr hab. Maciej Szczepaniak.

Jakkolwiek formalne zatwierdzenie stopnia naukowego doktora będzie miało na UKSW w dniu 17 lutego, już dziś gratulujemy wielkiego sukcesu nowemu Doktorowi, Promotorowi i Uniwersytetowi, oraz pozdrawiamy serdecznie Rodziców i Rodzeństwo ks. Łukasza.

Info i fot. za Marianie.pl

udostępnij w social media


Zapisz się do newslettera!