Pielgrzymka z intencjami do Mont Saint-Michel


Według tradycji chrześcijańskiej, gdy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i namawiał do tego innych aniołów, jeden z nich, który pozostał wierny Stwórcy, wypowiedział wojnę szatanowi. Był to Książę wojsk niebieskich, który zwyciężył Złego i jego towarzyszy przy okrzyku „Któż jak Bóg” – „Mika'el”... Św. Michał Archanioł jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, ale zarazem łaski i zmiłowania. Legenda związana z powstaniem jego sanktuarium w Mont Saint-Michel we Francji mówi, że w 709 roku św. Michał objawił się biskupowi Avranches, świętemu Aubertowi prosząc o zbudowanie kościoła na skale. Biskup dwukrotnie zlekceważył jego prośbę i wówczas Michał dotknął palcem jego czaszki, wypalając w niej otwór, ale pozostawiając nieszczęśnika przy życiu… 

Św. Michał Archanioł to wódz skutecznej walki duchowej. Wiedział o tym papież Leon XIII, który po otrzymaniu wizji dotyczącej przyszłych losów Kościoła, nakazał się modlić do św. Michała. Choć było to 150 lat temu, modlitwa ta jest nadal odmawiana w wielu naszych świątyniach. 

Ks. Łukasz Wiśniewski MIC sprawował Mszę św. w intencjach zgłoszonych do nowenny do św. Michała Archanioła w SPM. Nabożeństwu przewodniczył przełożony Wspólnot Jerozolimskich. W pięknej liturgii uczestniczyli pielgrzymi z całego świata. Dyrektor SPM modlił się w Państwa intencjach także w kaplicy Najświętszego Sakramentu w opactwie Saint Michel. 

Akt poświęcenia się Michałowi Archaniołowi

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufając Twojej dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie  przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i  czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej. Amen

Fot. Bartosz Olzak
 

udostępnij w social media


Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.