Matka Dobrej Rady - ks. dr Janusz Kumala MIC


W życiu codziennym napotykamy różne niebezpieczeństwa, dlatego potrzebujemy wewnętrznego oświecenia, aby znaleźć bezpieczne wyjście z tych trudnych sytuacji. Mądra i roztropna decyzja jest owocem Bożej łaski. Wyprasza ją dla nas Maryja, Matka Dobrej Rady. Zawsze czuwa przy nas, jak kochająca Matka przy swoich dzieciach, i pomaga w bezpiecznej wędrówce ścieżkami życia w stronę nieba.

Matka Przedziwnego Doradcy

Maryja przyjęła do swojego serca i łona Chrystusa, Przedziwnego Doradcę (Iz 9,5), i pomagała Mu czynić postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2,52). Bóg napełnił Ją obficie darami Ducha Świętego, a wśród nich także darem rady. Przez całe swoje życie szła drogą posłuszeństwa Bożej woli i spełniała wszystko, czego Bóg od Niej oczekiwał.

Maryja, jako Matka Kościoła, towarzyszy nam na naszej drodze wiary i czuwa, aby nasze serca były zawsze mieszkaniem dla Jezusa, Przedziwnego Doradcy. Wspiera nas, abyśmy uważnie słuchali Słowa Bożego i wiernie je wypełniali. Uczy nas, abyśmy wybierali to, co służy chwale Boga i zbawieniu ludzi. Choć sama wszystkiego nie wiedziała, to jednak zawsze była pełna wiary i ufności, otwarta na Boże prowadzenie. 

Uczennica Jezusa

Duch Święty prowadzi nas do poznania Jezusa, w którym objawia się zamysł miłości Ojca. W Jezusie otrzymujemy światło i moc, aby rozpoznać właściwą drogę i wytrwale nią kroczyć. Wśród istot stworzonych nikt lepiej od Maryi nie zna Chrystusa i nikt lepiej od Niej nie może wprowadzić nas w znajomość Jego tajemnicy. To dlatego Maryja jest dla nas nauczycielką i doradczynią. Jako posłuszna Służebnica Syna inspiruje nas przykładem swojego życia, aby wnikać w słowa Jezusa i rozumieć je w różnych okolicznościach życia.
W szkole Maryi uczymy się Jezusa, czyli otwieramy serca dla Jego obecności, wsłuchujemy się w Jego słowa. Codziennie rodzi się w nas wiele pytań i wątpliwości, na które tylko Jezus zna odpowiedź. Dlatego Maryja uczy nas Go pytać: „Jakże się to stanie?”. Uczy postawy zadumy i refleksji, ciszy i skupienia serca. Wtedy możemy usłyszeć Bożą odpowiedź i otrzymać wskazówki.

„W wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi! Jeżeli bowiem o niej myślisz, nigdy nie zejdziesz na manowce” – powtarzał św. Bernard z Clairvaux. Maryja bowiem zawsze kieruje nas ku Chrystusowi i wyprasza nam łaskę otwartego serca na Jego dobre rady.

Pośredniczka

Ewangeliczny obraz wesela w Kanie Galilejskiej ukazuje nam Maryję jako Pośredniczkę Przedziwnego Doradcy. W trudnej sytuacji, w której znaleźli się słudzy, gdy zabrakło wina, słyszą Maryjną radę: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5). To Jej ostatnie słowa, które zanotowali Ewangeliści, jakby Maryjny duchowy testament. Jakiej rady nam udziela? Abyśmy słuchali Jezusa i żyli Jego Ewangelią. Chodzi o to, abyśmy zachowywali całe nauczanie Jezusa i w pełni wcielali je w życie. To najlepsze zabezpieczenie przed zagrożeniami duchowymi, które napotykają przede wszystkim ci, którzy wybiórczo przyjmują Boże przykazania, lekceważą Słowo Boże, przedkładając własną wizję życia nad Bożym planem.

Uczmy się od Maryi otwartości i uległości na natchnienia Ducha Świętego i prośmy Ją, aby wypraszała nam dar rady oraz łaskę gorliwości i odwagi w kroczeniu ewangeliczną drogą życia. Zwracajmy się do Niej żarliwie, gdy znajdziemy się na rozstaju dróg lub gdy musimy podjąć ważne decyzje życiowe.

ks. dr Janusz Kumala MIC
Zobacz: Z Niepokalaną (Zima 4, nr 96, 2018, s. 15) Tutaj        

udostępnij w social media


Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.