Mistykiem może być każdy z nas


Tak jak każdy z nas powołany jest do budowania żywej relacji z Bogiem poprzez codzienne pogłębianie wiary, tak każdy z nas może dzięki działaniu łaski bezpośrednio poznać i doświadczyć Boga. Tym samym więc tajemnice Boże są dla nas odkrywane nie tylko poprzez solidnie studiowaną wiedzę na ten temat, ale również dzięki osobistemu doświadczeniu. Tak klasycznie ujmuje się mistykę chrześcijańską od czasów siódmego przełożonego generalnego franciszkanów, kardynała, a od XVI wieku doktora Kościoła, św. Bonawentury.

Doświadczenie mistyczne jako doświadczenie duchowe jest możliwe w życiu każdego z nas, gdyż potencjalnie każdy chrześcijanin od momentu chrztu świętego jest mistykiem! Problem tkwi jednak w tym, że przechodząc w życiu codziennym najprostsze próby wiary, niejednokrotnie nie stajemy na wysokości zadania. Zamiast żyć Ewangelią, żyjemy duchem tego świata. Zamiast trwać na modlitwie, biegniemy po kolejny suplement diety do marketu współczesności. Zamiast zweryfikować swoje poglądy na ważne tematy w kwestiach np. nierozerwalności małżeństwa czy troski o życie od poczęcia do naturalnej śmierci w świetle nauczania Kościoła, sugerujemy się wybiórczymi, atrakcyjnie – ale mało rzetelnie przedstawionymi – nagłówkami artykułów tych czy innych dyżurnych portali internetowych. Ponadto, często źle rozumiejąc doświadczenie mistyczne, oczekiwalibyśmy jedynie towarzyszących mu zjawisk, jak ekstazy, wizje czy objawienia, a przecież nie one są istotą, ale osobista żywa relacja z Bogiem wyrażana w coraz dojrzalszej wierze człowieka.

Pan Bóg – na szczęście – znając misteryjną konstrukcję każdego z nas, zapraszając do mistycznego z Nim zjednoczenia, oczyszcza nasze duchowe motywacje i pozwala nam przejść tzw. noc ciemną. Jak mawiał św. Jan od Krzyża, to doświadczenie pozwala nam odkryć czy naprawdę kochamy Boga, czy raczej kochamy nasz emocjonalny komfort i splendor ludzkiej chwały płynący z faktu, że oto naszym udziałem stała się szczególna łaska? Ten sam św. Jan, którego doświadczenie mistyczne osiągnęło szczyt w więziennych lochach w Toledo w 1577 r., gdzie został zamknięty przez współbraci karmelitów, których reformę chciał przeprowadzić, zaprzecza spotykanej wciąż tezie, jakoby mistyk był człowiekiem odrealnionym, oderwanym od rzeczywistości. Mistyk – wręcz przeciwnie – trwając w nieustannej relacji z Bogiem, widzi rzeczy takimi jakimi one są. Codzienna modlitwa, życie płynące w rytmie lektury Słowa Bożego, praca odkrywana jako element budowania Bożego Królestwa w konkretnej rzeczywistości, pozwalają odkryć prawdziwy świat i jeszcze bardziej zaangażować się w budowanie go według Bożych, a nie ludzkich reguł.

Nie wolno nam odseparowywać mistyki od codzienności. To właśnie odpowiedzialne jej traktowanie, z całym bogactwem składających się na nią doświadczeń, może pozwolić nam odkryć nowe Boże interwencje i głębiej zrozumieć ich cel i wartość. W tym kontekście cenną okazuje się prorocza wizja jednego z najbardziej wpływowych teologów XX wieku, Karla Rahnera, który stwierdził, że „Chrześcijanin XXI wieku albo będzie mistykiem, albo go w ogóle nie będzie”.

Ks. Łukasz Mazurek MIC

Zobacz: Z Niepokalaną (Lato 2, nr 94, 2018, s. 14) Tutaj        

 

udostępnij w social media


Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.