Nowenna przez wstawiennictwo bł. Jerzego Matulewicza


W tym roku przypada 96. rocznica śmierci bł. Jerzego Matulewicza, Odnowiciela Zgromadzenia Księży Marianów.  
Jako że już wkrótce (w piątek 27 stycznia) będziemy w Kościele obchodzić wspomnienie tego błogosławionego, zachęcamy do odprawienia Nowenny przez wstawiennictwo bł. Jerzego. 


NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ BŁ. JERZEGO MATULEWICZA

DZIEŃ PIERWSZY – 18.01
Ojcze doskonale święty, dziękuję Ci za życie bł. Jerzego całkowicie oddane dziełu Chrystusa Zbawiciela, przy którym trwał, nie zważając na trudności i cierpienia. Proszę Cię za Jego wstawiennictwem, abym nigdy nie upadał na duchu z powodu życiowych trudności, ale wszystko zawierzał Tobie i wytrwale kroczył drogą chrześcijańskiego życia. Obym tak jak bł. Jerzy, przebywał z Tobą we wnętrzu mojego serca, z Tobą radował się, pracował i cierpiał.
Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....

Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego (do odmawiania każdego dnia)
Przenajświętsza i niepodzielna Trójco, która w sercach wiernych sług Twoich mieszkanie sobie obierasz, a po śmierci nagradzasz ich zasługi chwałą nieba, spraw, prosimy Cię, aby sługa Twój, błogosławiony Jerzy, który pod opieką Niepokalanej Dziewicy Maryi z apostolską gorliwością służył wiernie Kościołowi, został zaliczony w poczet świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ DRUGI – 19.01
Ojcze, pełen mądrości i miłości, dziękuję Ci za bł. Jerzego, którego nie zniechęcało żadne niepowodzenie, ale wiernie trwał przy Tobie i ufnie ponawiał swe zdanie się na Twoją Opatrzność. Proszę Cię za Jego wstawiennictwem, abym był uległy wobec Ciebie. Niech z radością doświadczam Twojej Ojcowskiej opieki i codziennie wychwalam Twoją miłość.
Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....
Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego

DZIEŃ TRZECI – 20.01
Najlepszy Ojcze, który pragniesz zbawienia wszystkich swoich dzieci, dziękuję Ci za szerokie serce bł. Jerzego, który ogarniał swoją miłością ludzi ze wszystkich narodów i troszczył się o ich jedność w Twoim Kościele. Przez Jego wstawiennictwo proszę Cię, wlej w moje żarliwą miłość, gorliwość i męstwo, abym zawsze był gotowy służyć Kościołowi. Abym umocniony Twoją łaską umiał troszczyć się o jego duchowe piękno.
Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....
Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego

DZIEŃ CZWARTY – 21.01
Boże wierny, dziękuję Ci za bł. Jerzego, który pośród cierpienia, prześladowań i trudów zawsze szukał u Ciebie pomocy i nigdy nie poddawał się zwątpieniu ani zniechęceniu. Przez Jego wstawiennictwo, proszę Cię, o dar wytrwałej i cierpliwej modlitwy. Pomóż mi także widzieć dobro, które czynisz, dziękować za nie, zawsze Cię uwielbiać i we wszystkim liczyć na Twoją pomoc.
Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....
Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego

DZIEŃ PIĄTY – 22.01
Boże, który upodobałeś sobie w tym, co niemocne aby mocnych poniżyć, dziękuję Ci za bł. Jerzego, który świadomy swej słabości, polegał tylko na Tobie i dokonywał wielkich dzieł na większą Twoją chwałę. Przez Jego wstawiennictwo proszę Cię o łaskę wiary, nadziei i miłości. Udziel mi łaski męstwa, abym odważnie podążał za Twoją wolą i wszystko czynił na Twoją większą chwałę.
Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....
Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego

DZIEŃ SZÓSTY – 23.01
Boże, Dawco wszelkich łask, dziękuję Ci za gorliwość i zapał bł. Jerzego w realizacji jego powołania oraz kochające serce wobec Ciebie i każdego człowieka, przez Jego wstawiennictwo proszę Cię o łaskę kochania moich bliźnich miłością bezinteresowną i mężną, aby nigdy nie zraziły mnie niewdzięczność, przeciwności i cierpienia. Obym zło zapominał, a dobrem się radował.
Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....
Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego

DZIEŃ SIÓDMY – 24.01
Boże, dobry Ojcze, dziękuję za bł. Jerzego, który był uległym narzędziem w Twoich rękach i gorliwie służył sprawie pojednania. Przez jego wstawiennictwo proszę Cię o łaskę rozumienia ludzi inaczej myślących i dar umiejętności prowadzenia dialogu, abym wolny od jakichkolwiek uprzedzeń, w duchu życzliwości poszukiwał prawdy i podążał drogą pojednania i wzajemnej miłości.
Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....
Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego

DZIEŃ ÓSMY – 25.01
Boże nieskończenie dobry, dziękuję Ci za bł. Jerzego, którego prowadziłeś drogą cierpienia, ucisków i niewdzięczności ze strony ludzi, aby jeszcze jaśniej rozbłysła w nim Twoja dobroć i ukazała się Twoja chwała. Przez Jego wstawiennictwo proszę Cię, abym umiał zawsze wybierać dobro a odwracać się od zła, odrzucać ciemność grzechu, a podążać ku światłu prawdy. Oby zawsze w moim sercu było wielkie pragnienie świętości i oglądania Ciebie twarzą w twarz w niebieskiej Ojczyźnie.
Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....
Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego

DZIEŃ DZIEWIĄTY – 26.01
Boże, Królu wieków, dziękuję Ci za bł. Jerzego, który umiał wykorzystać każdą chwilę swojego życia, aby zamienić ją na miłość i promieniować jej blaskiem, oświetlając innym drogę do Ciebie. Przez Jego wstawiennictwo proszę Cię, pomóż mi pokonać lęk przed śmiercią, abym ufając Twojemu miłosierdziu, potrafił w ostatniej godzinie mojego życia powierzyć się Twojemu Sercu, spotkać Cię na progu Twojego Domu i zobaczyć Twoje pogodne Oblicze.
Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....
Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego


Informacje o łaskach uzyskanych za wstawiennictwem bł. Jerzego Matulewicza prosimy kierować na adres:
Kuria Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów
ul. Bonifacego 9
02-914 Warszawa
lub za pośrednictwem e-mail: kuria@marianie.pl

udostępnij w social media


Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.