Obecni, choć niewidzialni


„Zapoznaj się z aniołami i spostrzegaj je często w duchu, bo choć niewidzialne – są przy tobie obecne” – mówił św. Franciszek Salezy.

Aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Zwiastują zbawienie i służą wypełnieniu Bożego zamysłu. Aniołowie adorowali Jezusa od Jego poczęcia aż do zmartwychwstania. Ich obecności i pomocy doświadczało wielu biblijnych świadków wiary i wielu świętych Kościoła.

Na przykład św. o. Pio często posyłał swojego Anioła Stróża do ludzi wymagających pomocy a nawet… do jednego ze swoich współbraci, który przez zamiłowanie do drzemki spóźniał się i zaniedbywał swój codzienny obowiązek.

„Któregoś dnia siedziałem obok ojca Pio – wspominał o. Alessio Parente – wstydząc się z powodu swojej niepunktualności. Próbowałem mu wytłumaczyć, że jakoś nigdy nie słyszę budzika, ale on mi przerwał i powiedział: Tak, rozumiem cię. Myślisz, że nadal każdego dnia będę wysyłał mojego Anioła Stróża, żeby cię budził? Lepiej kup sobie nowy zegarek. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, kto pukał do drzwi i wołał mnie we śnie”.

Aniołowie są obecni także i w naszej codzienności. Stoją przy nas jako nasi opiekunowie, strzegą, dają dobre natchnienia… Czy potrafimy ich zauważyć? Podziękować im? Współpracować z nimi?

Do modlitwy i refleksji

Nasi stróżowie i towarzysze
Mój anioł pójdzie przed tobą (Wj 32,34).
Jaką wagę przywiązuję do faktu, że na co dzień towarzyszy mi specjalny posłaniec Boży – Anioł Stróż? Czy jakieś wydarzenia z mojego życia mogą świadczyć o tym, że się mną opiekuje? Podziękuję mojemu Aniołowi Stróżowi za jego dotychczasową opiekę nade mną.

Wpatrzeni w Boga
Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego… (Mt 18,10).
Czego chciałbym się nauczyć od aniołów nieustannie wielbiących Boga? Jakie sprawy mojego codziennego życia chciałbym im szczególnie powierzyć? Poproszę aniołów, by nauczyli mnie wielbić Boga tak, jak czynią to oni.

Posłańcy dobrej nowiny o zbawieniu
Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? (Hbr 1,14).
Do kogo w mojej codzienności jestem szczególnie posłany z dobrą nowiną o miłości Boga? Jak mogę skorzystać w tym posłaniu z obecności i mocy aniołów Bożych? Pomodlę się do Anioła Stróża osoby, z którą mam się dziś spotkać.

Artykuł Lucyny Słup został opublikowany w kwartalniku „Z Niepokalaną" 4 (100) 2019.

udostępnij w social media


Zapisz się do newslettera!