Piękna od początku - ks. Janusz Kumala MIC


Nasze spojrzenie na początek istnienia Maryi zdumiewa nas i zachwyca. Odkrywamy bowiem działanie miłosiernego Boga, który zachowuje Maryję od grzechu pierworodnego i obdarza Ją pełnią łaski. Od początku zatem Maryja cieszy się nowym życiem, czyli życiem w przyjaźni z Bogiem.
 

A nasz początek życia? Możemy go widzieć w Bogu, który nas od wieków umiłował i z miłości powołał do istnienia. W sakramencie zaś chrztu św. otrzymaliśmy pieczęć Bożej miłości, dzięki której weszliśmy na drogę nowego życia. Zatrzymajmy się z Maryją przy początku naszej przyjaźni z Bogiem. Zobaczmy, do czego nas zobowiązuje.
 

Dziękujmy
 

Maryja była świadoma szczególnego obdarowania ze strony Boga. Duchowe piękno znaczyło Jej słowa i czyny. W każdej chwili była zjednoczona z Bogiem i doświadczała Jego bliskości. Za wszystkie Boże dary potrafiła dziękować, czego przykładem jest Jej hymn wdzięczności, wyśpiewany w domu Elżbiety i Zachariasza. Dar nowego życia budzi w człowieku wdzięczność wobec Dawcy, którym jest Bóg.
 

Każdy z nas został wprowadzony na drogę nowego życia w chwili chrztu świętego. Otrzymaliśmy ten dar całkowicie darmowo. Taka bowiem jest bezinteresowna miłość Boga. Dziękujmy Mu zatem z całego serca za łaskę chrztu, za okazane nam miłosierdzie, które otworzyło przed nami drogę życia chrześcijańskiego. Naszym wdzięcznym sercem ogarnijmy też naszych rodziców, którzy zatroszczyli się o nas, abyśmy w źródle chrzcielnym zostali obmyci z grzechu pierworodnego i okryci szatą łaski uświęcającej. Nie zapominajmy też o rodzicach chrzestnych i kapłanie, który nas ochrzcił. Jeśli dziękujemy za chrzest, pamiętajmy o rocznicy jego przyjęcia, to znaczy, że uznajmy wielkość otrzymanego daru.
 

Pielęgnujmy
 

O każdy Boży dar należy dbać i troszczyć się o niego. Przykład życia Maryi uczy nas, w jaki sposób powinniśmy pielęgnować dar nowego życia. Najpierw trzeba żyć zgodnie z zasadami nowego życia. Maryja pokazuje nam, że nowy sposób życia polega na wierności Bogu i wypełnianiu Jego woli. Widzimy Ją całkowicie dyspozycyjną wobec Bożych planów. Jest gotowa iść drogą, na której spotka trudy i cierpienia. Nie waha się mówić Bogu „tak”. Zawierza Mu, nawet jeśli do końca czegoś nie rozumie. Przyjmuje i rozważa. Ufa Bogu.

W naszej codzienności mamy wiele różnych spraw, które nas absorbują, i musimy poświęcić im nasz czas. Jednak żyjąc łaską chrztu św., otrzymujemy wystarczająco Bożego wsparcia, aby wszystkiemu podołać. Ważne jest tylko to, abyśmy zawsze pamiętali, że wszystko winno służyć pielęgnowaniu nowego życia. Na to, co mu się sprzeciwia, nie tylko szkoda czasu i wysiłku, ale należy to odrzucić. Liczy się tylko to, co podtrzymuje i pogłębia naszą przyjaźń z Bogiem. Wtedy naprawdę żyjemy!
 

Dzielmy się
 

Tajemnica nowego życia polega na tym, że aby je zachować i w nim wzrastać, należy się nim dzielić. Czynimy to wtedy, gdy służymy bliźnim. Spójrzmy na Maryję, która z radością idzie do Elżbiety z Dobrą Nowiną. Dostrzega brak wina w Kanie Galilejskiej i poleca ten problem Jezusowi. Troszczy się o uczniów Syna i modli się z nimi w Wieczerniku.
 

Dzisiaj również jest obecna na wszystkich drogach Kościoła, aby pomagać swoim dzieciom w dążeniu do nieba. Pomaga nam, abyśmy nie zmarnowali daru nowego życia.
 

Cieszmy się łaską chrztu św., która uczyniła nas pięknymi, i dbajmy, aby tym pięknem promieniować na innych. Niech nasz początek życia z Bogiem rozwija się i zaowocuje nowym życiem w niebie.

 

Ks. Janusz Kumala MIC

udostępnij w social media


Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.