Poświęcenie nowych obrazów św. Stanisława Papczyńskiego i sł. B. Stefana kard. Wyszyńskiego


Ks. kard. Kazimierz Nycz poświęcił dwa nowe obrazy w warszawskim kościele św. Katarzyny na Służewie 28 maja w święto Wniebowstąpienia Pańskiego.
Na uroczystej mszy świętej o godz. 9.30 w koncelebrze uczestniczył ks. Wojciech Skóra MIC, kustosz sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii na Mariankach i ks. Wojciech Gnidziński, proboszcz parafii św. Katarzyny. Wizerunki św. Stanisława Papczyńskiego i sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego wykonał Jerzy Maciejowski, artysta plastyk. W uroczystości uczestniczyli parafianie i goście: siostry z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ks. prał. Edward Nowakowski - dziekan dekanatu ursynowskiego, a także autor portretów oraz artyści malarze.
W homilii ks. kard. Nycz nawiązał do czytań i Ewangelii dnia i wytłumaczył znaczenie Wniebowstąpienia Pana Jezusa. „Tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak i my zmartwychwstaniemy”, mówił kaznodzieja, podkreślając, że „Chrystus nie zostawił nas samych, ale żyje i jest obecny wśród nas w Kościele poprzez sakramenty”.
„Jezus jest z nami kiedy odpowiadamy na Jego wezwanie: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Tę wolę Chrystusa mamy wszyscy realizować, tak księża jak i świeccy”, mówił ks. kard. Nycz, dodając że „niektórzy czynią to w sposób heroiczny, i to ich Kościół wynosi na ołtarze, aby byli dla nas wzorem do naśladowania”.
„Takimi oddanymi, bohaterskimi głosicielami byli o. Stanisław Papczyński i ks. kard. Stefan Wyszyński”, mówił kaznodzieja, opisując pokrótce sylwetki tych dwóch wielkich świętych i wielkich Polaków, których drogą powinniśmy podążać.
Św. Stanisław Papczyński, żyjący w XVII w. i pochodzący z małego Podegrodzia, „wypłynął na głębię”, zapragnął wychowywać młodzież i wstąpił do zakonu pijarów, poświęcając się pracy dla młodego pokolenia. Po latach otrzymał nowy charyzmat i założył Zgromadzenie Księży Marianów, odgrywając wielką rolę w szerzeniu kultu maryjnego, w tym szczególnie Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej.
„Sł. Boży ks. kard. Stefan Wyszyński zmarł 36 lat temu 28 maja. Miało to miejsce również w święto Wniebowstąpienia”, mówił kard. Nycz, „Ten wielki człowiek i wielki święty studiował i uzyskał doktorat z prawa i nauk społecznych na KUL-u, był duszpasterzem ludzi pracy i kapelanem Powstania Warszawskiego, żył w trudnych czasach, a jednak bohatersko wypełniał wezwanie Chrystusa Idźcie i głoście”.
Parafia na Służewie, na której znajduje się kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Katarzyny, jest najstarsza w Warszawie. Według źródeł historycznych powstała w 1238 r. Na przestrzeni wieków kościołem i parafią administrowali naprzemiennie, oprócz księży diecezjalnych, także zakonnicy: benedyktyni, kanonicy lateralni, bernardyni, marianie. Ks. Piotr Skarga SI założył „cmentarz dla zapowietrzonych” w parafii we wsi Wolica, na terenie otrzymanym w darze od proboszcza Mikołaja Służewskiego. W 1324 r. proboszczem parafii był książęcy syn, Bolesław z rodu Piastów.

Parafia na Służewie ma swoje głębokie tradycje patriotyczne. Modlitwy za Ojczyznę odbywały się tutaj wielokrotnie na przestrzeni wieków, a plebania służewska gościła najwybitniejszych Polaków swoich czasów.
Dlatego też i obecnie mają tutaj miejsce liczne uroczyste nabożeństwa patriotyczne w oparciu o wydarzenia historii tak starszej jak i najnowszej.
Obecna instalacja obrazów dwóch wielkich polskich świętych: św. Stanisława Papczyńskiego oraz sł. Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego wpisuje się w bogatą historię kościoła na Służewie.

 
Anna Dziemska
Foto: Anna Dziemska
                                                
Źródła: własne, AD REM  - kwartalnik akademicki nr 1-2/2012

udostępnij w social media


Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.