Bóg działa, jest dobry, wszechmocny i obecny w tym świecie. Zjazd SPM w Licheniu


„Członkowie Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, tak licznie przybyli dziś do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, są ściśle związani z misją zakonu księży Marianów, którą jest głoszenie Chrystusa w znaku krzyża, w wydarzeniu Paschalnym męki, śmierci i zmartwychwstania” – mówił w kazaniu ks. dr Tomasz Nowaczek MIC, przełożony Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Przełożony Księży Marianów przypominał, że „Chrystus dokonał zwycięstwa nad grzechem i szatanem i tym samym powiedział człowiekowi dobrą nowinę: ciemności nie będą zalegały twojego serca i twojej codzienności. A nawet gdyby, to nie mają one ostatniego słowa w twoim życiu. I Wy wszyscy macie swój nieoceniony udział w przypominaniu dzisiejszemu człowiekowi, że jest on nosicielem nadziei, że to piękno, które tracimy przez grzech, Bóg przywróci w całej pełni”. I dodał – „Przywrócić tę prawdę, że Bóg działa, jest dobry, wszechmocny i obecny w tym świecie, jest palącym zadaniem naszych czasów. To się odbywa dzisiaj, opodal Lichenia, we Włocławku, gdzie cała Polska zbiera się pod krzyżem”.

„Słuchając słowa, karmiąc się Eucharystią, patrząc na Chrystusa, prosimy jednocześnie w ciszy serca, żeby moje serce, cała moja osobowość, była ukształtowana na wzór jego pełnego miłosierdzia serca. Po to, aby człowiek, który spotyka się z członkiem Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, a w tym sensie także z każdym chrześcijanie, mógł rozpoznać tego, który daje Zbawienie, czyli Jezusa Chrystusa.  Żeby mógł rozpoznać w twoim obliczu ucznia Jezusa Chrystusa”.

Ksiądz dr Tomasz Nowaczek MIC dziękował za zaangażowanie, świadectwo trwania przy wspólnocie zakonnej, która przeżywa swoje wielkie i małe chwile. Dziękował za pokorne życie, przykład codzienności znoszonej w chorobie, trudzie i ubóstwie, która daje nadzieję i umiejętność dzielenia się nią na wszelkie możliwe sposoby z tymi, którzy jej nie mają. Dziękował za zaangażowanie materialne, za zaangażowanie fizyczne poprzez wolontariat i zaangażowanie modlitewne, związane z darem na rzecz ubogich. Wyraził wdzięczność za mądre słowa, którymi się dzielą się pomocnicy mariańscy. Życzył, by Bóg zachował nas do kolejnych Jubileuszy. A tym, którzy będą je przeżywali w tajemnicy Świętych Obcowania, obiecał opiekę modlitewną, co jest charyzmatem zgromadzenia.

Na koniec ks. Nowaczek życzył, aby Bóg słuchając naszej modlitwy objawiał się nam w codzienności. Zachęcał, żebyśmy trwali przy Jego miłości i korzystali z Jego łaski. Zakończył kazanie słowami: „Niech Bóg będzie uwielbiony w waszym życiu i kolejnych Jubileuszach”.

Fot. Maciej Talar

udostępnij w social media


Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.