Święty Ojciec Założyciel pomaga przy Covidzie!


Okazuje się, że droga naśladowania cnót Matki Bożej ukazana nam przez św. Stanisława Papczyńskiego staje się coraz bardziej znana i praktykowana także na dalekich Filipinach. Maryjna droga ewangelizacji w parafii wielkomiejskiej, mimo ograniczeń i niedogodności wywołanych pandemią, fascynuje wiernych i inspiruje do większego zaangażowania w życie parafialne, apostolat i działalność charytatywna.
 

W sobotę 11 listopada 2021, ks. Mariusz M. Janiszewski MIC przy współudziale ks. Waleriana Poźniaka MIC, który przybył do Manili z krótką wizyta, dokonali uroczystego wprowadzenia relikwii  św. Stanisława Papczyńskiego „ex ossibus” do kościoła parafialnego pw. św. Tomasza z Villanueva w dzielnicy Santolan w Pasig City, Metro Manila. Relikwie zostały entuzjastycznie przyjęte i umieszczone w godnym miejscu. Miejscowy proboszcz ks. Reynaldo B. Reyes z wielkim szacunkiem odnosi się do postaci św. Stanisława i jemu przypisuje szczególne wstawiennictwo oraz opiekę w czasie swojego zakażenia wirusem Covid-19.  

Święty Ojciec Stanisław stał się dla niego również wielkim wzorem zaangażowania w pracę duszpasterską na drodze maryjnego oddania. Obecność relikwii św. Stanisława w kościele podkreślana jest także wieloma elementami dekoracyjnymi, które związane są z życiem  świętego. Ks. Proboszcz zachęca w ten sposób swoich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem świętego, zwłaszcza w sytuacji różnorodnego zagrożenia życia, problemów związanych z niemożnością poczęcia potomstwa, niebezpiecznego przebiegu ciąży, jak również wszelkich konsekwencji trwającej wciąż pandemii Covid-19.

Ks. Reynaldo, jako kapłan diecezjalny korzysta „pełnymi garściami” z charyzmatu Księży Marianów.  Tego wyrazem jest stała zachęta do modlitwy za zmarłych kierowana pod adresem parafian, nie tylko w czasie tradycyjnej listopadowej nowenny. Kaplan stara się także z dużym zaangażowaniem  przybliżyć parafianom prawdy o Czyśćcu i tajemnicy Świętych Obcowania.

Bardzo mocnym wyrazem maryjności ks. Proboszcza i wiernych w jego parafii było przygotowanie i samo przeżywanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia w dniu 8 grudnia 2021.  Uroczystość została przygotowana przez Triduum, w którym wzięli udział kapłani diecezjalni i osoby konsekrowane ze zgromadzeń zakonnych, które w swojej duchowości odwołują się do tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Kulminacją obchodów była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. Mariusz M. Janiszewski MIC. Podczas Mszy, ks. Proboszcz oraz 84 parafian, na znak oddania Matce Najświętszej, przyjęło niebieski szkaplerz Niepokalanego Poczęcia oraz zostało włączonych w poczet członków Konfraterni Niepokalanego Poczęcia. Prócz szkaplerza wręczone im zostały specjalne modlitewniki pomocne w wypełnianiu zobowiązań związanych z tym aktem.

Zamiarem ks. Proboszcza i Rady Parafialnej jest zorganizowanie specjalnych spotkań formacyjnych w każdy 8-my dzień miesiąca, jako kontynuacja aktu dokonanego w dniu 8 grudnia. Ich celem będzie pogłębienie wiedzy na temat pobożności maryjnej i lepsze przygotowanie do działalności ewangelizacyjnej i charytatywnej w Parafii. Do pomocy w zorganizowaniu takich spotkań formacyjnych w parafii zostali zaproszeni także Księża Marianie.

Idąc za wskazaniami świętego Ojca Założyciela, marianie na Filipinach aktywnie odpowiadają na zaproszenie duchowieństwa diecezjalnego do wspierania w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego, rozwijaniu pobożności maryjnej i przygotowaniu laikatu do podejmowania różnorakich akcji w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.

Niech św. Stanisław Papczyński wspomaga nas wszystkich w tym szczytnym dziele!

 

Ks. Mariusz M. Janiszewski MIC, Quezon City, Metro Manila, Filipiny.

udostępnij w social media


Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.