#WizerunkiMaryi MATKA BOŻA KRÓLOWA ANIOŁÓW


Zapraszamy na kolejny odcinek naszego cyklu o wizerunkach Matki Bożej!  
Dziś ukochana przez Niebo MATKA BOŻA KRÓLOWA ANIOŁÓW
Skąd wziął się Jej kult? Jak się rozpoczął? Z jakimi ludźmi się wiązał? Kiedy to było?


Na początek niezwykła i dość mało znana historia...
Rzecz miała miejsce w Wiecznym Mieście. Za pontyfikatu papieża św. Grzegorza Wielkiego. Właśnie wówczas w VI wieku na ulicach Rzymu wybuchła zaraza. Ojciec Święty - by przebłagać Boga i by uprosić łaski ustąpienia klęski - polecił urządzić procesje. W ich czasie niesiono obraz Matki Bożej. Podczas jednej z takich procesji poprowadzonej akurat przed rzymskim zamkiem Hadriana papież usłyszał naraz śpiew Aniołów: „Regina coeli, laetare” („Królowo nieba, raduj się”), na który to odpowiedział „Ora pro nobis Deum” („Módl się za nami”). Ojciec Święty też ujrzał Anioła chowającego miecz do pochwy na znak, że zaraza ustanie. Na pamiątkę tamtych wydarzeń zamek w pobliżu Watykanu, nad którym miał ukazać się Anioł, nazwano Zamkiem Świętego Anioła, zaś dla cudu zdziałanego za pośrednictwem Maryi wezwanie „Regina coeli” dodano do litanii do Wszystkich Świętych – najstarszej modlitwy błagalnej Kościoła.

Przekonanie i wiarę Ludu Bożego, że Maryja jest Panią i Królową stworzeń widzialnych i niewidzialnych wyrażają również najstarsze i najbardziej znane modlitwy Kościoła, takie jak „Pod Twoją obronę” (Sub Tuum præsidium), „Witaj, Królowo” (Salve Regina) oraz Litania maryjna odmawiana od pierwszej połowy XVI wieku w Sanktuarium Świętego Domku w Loreto. W tej ostatniej modlitwie, która w 1575[3] otrzymała określenie „Litanii Loretańskiej”, pojawia się wielokrotnie tytuł Królowej. Tytuł ten wskazuje na duchową wielkość i szczególne miejsce Maryi w opatrznościowym planie Boga.

Maryja, jako Matka Boża jest Królową także aniołów. Już Ewangelie wskazują na służebną rolę  Aniołów  wobec Maryi: w scenie zwiastowania, przy ukazaniu się aniołów pasterzom, gdy anioł informuje Józefa,  że ma uciekać z Bożym Dzieciątkiem do Egiptu,  gdy ten sam anioł   zawiadamia  Józefa  o   śmierci   Heroda.  Wezwanie  „Królowo  Aniołów,  módl  się za   nami”   zostało  włączone  do  Litanii  Loretańskiej.  Istnieje  wiele  kościołów  pod  tym wezwaniem,  zwłaszcza  wystawionych  przez  synów  duchowych i córki Św. Franciszka Serafickiego.

Maryja jako najdoskonalsze Boże stworzenie stoi ponad wszystkimi innymi bytami, także duchowymi, mimo że żaden inny człowiek, nawet święty, nie może aniołów swoją doskonałością przewyższyć. Wywyższenie Matki Bożej nad anioły jest darem łaski Bożej, nierozerwalnie związanym z przywilejem Jej niepokalanego poczęcia, dzięki któremu jest Ona najbardziej podobna do swego Syna Jezusa Chrystusa, a poprzez Boże macierzyństwo jest też najdoskonalej z Nim złączona. Maryja potrafiła w pełni wykorzystać dar łaski, współpracując z Bogiem poprzez pokorę, posłuszeństwo i wierność, czym zasłużyła sobie na wniebowzięcie z duszą i ciałem oraz na tytuł Królowej nieba (a więc właśnie także aniołów i świętych). Ma udział w królowaniu Chrystusa, który jest Panem wszystkiego stworzenia.

Matko Boża, Królowo aniołów, wstawiaj się za nami, często posyłając nam na pomoc i opiekę naszych aniołów stróżów!

Źródło: https://kjb24.pl/ i https://krolowa.pl/

udostępnij w social media


Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.