Argentyna


Pod względem wielkości Argentyna jest ósmym krajem na świecie i drugim w Ameryce Południowej. Mimo, że kraj ten zakwalifikowany jest do rynków wschodzących, problem biedy i nierówności społecznych jest tu bardzo dotkliwy. Większość mieszkańców Argentyny to katolicy, ale zdarzają się również protestanci, którzy stanowią ponad 10% ludności i przedstawiciele innych wyznań, w tym wierzeń pogańskich. Ponad 98% mieszkańców to biali pochodzenia europejskiego, resztę stanowią metysi i Indianie. Od XIX wieku do Argentyny migrowało bardzo dużo Polaków w wyniku walk niepodległościowych i kolejnych powstań narodowo-wyzwoleńczych. Obecnie liczbę osób polskiego pochodzenia w Argentynie szacuje się na 450 tys. mieszkańców.

Marianie w Argentynie

1 marca 1939 r. do Argentyny przybyło trzech księży litewskich, który zapoczątkowali rozwój działalności misyjnej w tym kraju. Zostali skierowani przez biskupa do najuboższych terenów na przedmieścia Argentyny. Pomoc biednym i potrzebującym do dziś stanowi kluczową działalność misjonarzy.
Bardzo trudna sytuacja miała miejsce w Argentynie za czasów rządu prezydenta Joana Perona (1946-1955 r.), który to prześladował i chciał zniszczyć Kościół katolicki. W tym czasie wszyscy miejscowi marianie byli aresztowani i osadzeni w więzieniu, zaś w stolicy kraju okradano i profanowano kościoły, niektóre celowo podpalano. Jednego z księży mariańskich próbowano zastrzelić, tylko dlatego, że był kapłanem.
Obecnie marianie prowadzą w Argentynie dwa domy zakonne w miejscowościach: Avellaneda i Rosario (tu od 1949 roku działa parafia), dwie szkoły podstawowe i gimnazjum dla dzieci z ubogich rodzin oraz stołówkę dla 400 najbiedniejszych dzieci. Niektórym rodzinom, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, pomagają materialnie.  Od 1952 r. marianie mają drukarnię, w której powstają czasopisma dla wiernych. Przełożonym misji mariańskich w Argentynie jest ks. Dante Aguero.
 
Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.