Modlitwy do św. AntoniegoModlitwa o pomoc do św. Antoniego

Kłaniamy się Tobie, święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach.

Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.

Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy. Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
 

Modlitwa o łaskę za przyczyną św. Antoniego

Przedziwny święty Antoni znany z wielkości cudów, które zdziałałeś. Tyś doznał wielkiego szczęścia, piastując na swych rękach Chrystusa Pana pod postacią małej Dzieciny. Uproś mi teraz u Jego dobroci łaskę, której pragnę całym sercem. Ty byłeś miłosierny dla biednych grzeszników, nie zważaj na brak moich zasług, lecz na chwałę Bożą, która będzie wsławiona w Tobie oraz na zbawienie mej duszy.

Dowodem mojej wdzięczności niech będzie przyrzeczenie prowadzenia życia zgodnego z zasadami Ewangelii i poświęcenia się wspieraniu ubogich, których tak za życia umiłowałeś i obecnie miłujesz. Amen.
 

Litania do św. Antoniego z Padwy

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Święty Antoni, chwało miasta Padwy, módl się za nami.
Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus - módl się za nami.
Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka -
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy -
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego -
Święty Antoni, lilio czystości -
Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa -
Święty Antoni, zwierciadło cnoty -
Święty Antoni miłujący życie ukryte -
Święty Antoni gardzący chwałą ziemską -
Święty Antoni, żarliwy apostole -
Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę -
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego -
Święty Antoni, przewodniku dusz -
Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary -
Święty Antoni, nauczycielu prawdy -
Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego -
Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii -
Święty Antoni nawracający grzeszników -
Święty Antoni zwalczający występki -
Święty Antoni, aniele pokoju -
Święty Antoni, odnowicielu obyczajów -
Święty Antoni zdobywający serca dla Chrystusa -
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych -
Święty Antoni, postrachu złych duchów -
Święty Antoni wskrzeszający umarłych -
Święty Antoni odnajdujący rzeczy zgubione -
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco -
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego -
Święty Antoni odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju -
Święty Antoni, święty całego świata -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święty Antoni. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, świętego Antoniego, i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie, a w przyszłym obdarzy wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa do św. Antoniego o zachowanie od nagłej śmierci

Święty Antoni, potężny Obrońco tych, którzy pragną twojej opieki, błagam cię pokornie, przez twoje pragnienie śmierci dla Jezusa Chrystusa racz mi wyjednać tę łaskę, abym nie został zaskoczony nagłą śmiercią, na jaką narażeni są ci wszyscy, którzy jeszcze wśród utrapień tego żywota zostają; bądź opiekunem moim po wszystkie dni mego życia i wyciągnij ku mnie rękę twoją, abym nie uległ grzechowi; spraw, abym otrzymał od Boga światło, które by kierowało moim każdym krokiem i nauczyło mnie godnie wypełniać wszystkie obowiązki prawego chrześcijanina.
O, wielki święty Antoni, bądź mi i wszystkim moim bliskim pomocny we wszelkich naszych potrzebach, a szczególnie w chwili konania, byśmy za Twoją przyczyną mogli szczęśliwie w łasce Bożej zakończyć dni życia naszego i za Twoim pośrednictwem byli wybawieni od potępienia wiecznego. Amen.
 
 

Modlitwa dziękczynna do św. Antoniego

Chwalebny Cudotwórco, Ojcze ubogich, który poświęciłeś się ludziom biednym i nieszczęśliwym, a także i nasze prośby raczyłeś zanieść przed oblicze Boga, przyjmij jako wyraz wdzięczności tę pokorną modlitwę i ofiarę dla ubogich. Niech ten nasz skromny dar będzie miły Bogu i posłuży na pomoc dla biednych. Wspieraj nas wszystkich, święty Antoni, swym potężnym wstawiennictwem w potrzebach naszych duchowych i doczesnych przez całe życie, a szczególnie w ostatnich latach naszego życia i w chwili śmierci. Amen.
Święty Antoni Padewski, dziękuję Ci za wszystkie łaski, jakie mi wyprosiłeś u miłosiernego Boga. Amen.
 
 
 

Modlitwa rodziców za dzieci do św. Antoniego

Święty Antoni z Padwy, Piastunie Najmilszego Dzieciątka Jezus, oddaję pod Twoją szczególną opieką moje dziecko, ufając Twojej miłości i dobroci. Proszę Cię, rozpalaj je w wierze ku Bogu, umacniaj je w czystości i świętości, ochraniaj przed złem tego świata i prowadź po drogach życia do Jezusa Chrystusa, który pragnie aby wszystkie dzieci przychodziły do Niego. Niech zajaśnieje twoja miłość, łaskawość i świętość aby wszyscy poznali Najświętsze Oblicze Ojca Niebieskiego, Jego syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego Pocieszyciela. Amen.
 
 
 

Modlitwa do św. Antoniego o uzdrowienie bliskich

O Święty Antoni, patronie naszych potrzeb, zwracamy się do Ciebie z wielką ufnością. Mamy bliskich, którzy cierpią z powodu choroby, szczególnie raka. Prosimy Cię o swoje potężne wstawiennictwo, aby uzdrowili ich zarówno fizycznie, jak i duchowo. Prosimy Cię, abyś zanieśli naszą prośbę przed oblicze Pana, prosząc o uzdrowienie, jeśli to jest Jego święta wola.

 

O, Święty Antoni, prosimy także o wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, które zawsze skierowane jest ku miłosierdziu Bożemu. Niech nasza modlitwa, ukierunkowana na dobro naszych bliskich, zostanie wysłuchana.

Kończymy naszą modlitwę, odmawiając Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu. W Twoje ręce, O Święty Antoni, powierzamy naszych bliskich i nasze troski. Amen. 

Modlitwa do św. Antoniego

Drogi św. Antoni, przychodzę do Ciebie w prośbie o Twoje wstawiennictwo. Jesteś patronem zagubionych rzeczy, ale także przewodnikiem dla tych, którzy szukają prawdy i sprawiedliwości w swoim życiu. Proszę Cię o pomoc w odnalezieniu drogi do pełni miłości i mądrości Bożej.

Pomóż mi uwierzyć, że Bóg jest zawsze ze mną, nawet w najtrudniejszych chwilach. Naucz mnie, jak być cierpliwym i wytrwałym w dążeniu do celów, które Bóg dla mnie wyznaczył.

O św. Antoni, proszę Cię również o błogosławieństwo dla mojej rodziny i bliskich. Niech Twoja miłość i opieka otaczają nas każdego dnia.

Oto nasze prośby, które składamy przed Tobą, ufając w Twoje potężne wstawiennictwo. Amen.

 

Nowenna do św. Antoniego

DZIEŃ PIERWSZY

O odnowę ufności do Boga Ojca

Tylko Ojciec niebieski wie, co naprawdę jest nam potrzebne – św. Antoni.
Panie, proszę Cię dziś o odnowienie mojej wiary. Tak często w biegu spraw codziennego życia gubię Twoją obecność i przekonanie o tym, że mnie kochasz i że się o mnie troszczysz. Tak łatwo jest mi wtedy handlować z Tobą – „Ja ofiaruję Ci swoje ofiary, a Ty mi błogosław”. Gdy tak robię, rezygnuję z pozycji Bożego dziecka, a staję się niewolnikiem. Proszę, byś za przyczyną św. Antoniego nauczył mnie przyjmować Twoją miłość i dał doświadczyć, że kochasz mnie za darmo. Pokaż mi, że Twoja miłość jest tak wielka, że nie wahałeś się umrzeć za mnie. Naucz mnie współpracować z Twoją łaską i przeżywać życie nie jako zasługiwanie na Twoją miłość, lecz jako odpowiedź na nią. Udziel mi na nowo łaski bycia Twoim dzieckiem!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!
 

DZIEŃ DRUGI

O odnowę wytrwałości

Chrystus umierający na Kalwarii stał się jakby alabastrowym naczyniem pełnym balsamu, które po stłuczeniu napełniło cały świat swoim rozkosznym zapachem. Niech zatem naśladując Go, Jego uczniowie i wszyscy chrześcijanie biegną za zapachem Chrystusa – św. Antoni.
Panie, w codziennym życiu łatwo mi poddać się lękowi. Zazwyczaj jest to lęk o zdrowie, finanse, rodzinę, bliskich… Gdy lęk się pojawia, trudniej mi o zaufanie, o pokój serca, o radość. Proszę, żebyś za wstawiennictwem św. Antoniego udzielił mi daru wytrwałości, który sprawi, że będę trwał przy Tobie nawet wtedy, gdy okoliczności mojego życia okażą się trudniejsze, niżbym sobie tego życzył. Nie daj mi zapomnieć, że Ty rzeczywiście zwyciężyłeś na Krzyżu, że zmartwychwstałeś. Twoją mocą mogę i ja wytrwać w tym, co bolesne, mogę zwyciężać w moim życiu i mogę zawsze, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, mieć nadzieję!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!
 

DZIEŃ TRZECI

O odnowę serca w pokorze i prostocie

Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca. Im bardziej się on umniejsza w sobie, tym więcej Bóg wzrasta w nim – św. Antoni.
Panie, tak nas stworzyłeś, że do dojrzewania – i duchowego, i tego ludzkiego – potrzebujemy pokory. Pokora jest przyjęciem prawdy o sobie – o tym, że jestem grzesznikiem, któremu wybaczono. Jest przyjęciem prawdy o swoich grzechach i cnotach, o swoich zaletach i wadach. Proszę cię dziś, Panie, za przyczyną św. Antoniego, o odnowę pokornego, prawdziwego spojrzenia na siebie. A ponieważ Ty sam jesteś Prawdą, proszę, żebym umiał spojrzeć na siebie Twoimi oczami – nie potępiającymi, lekceważącymi, pobłażającymi, lecz kochającymi, miłosiernymi, inspirującymi. Naucz mnie kochać siebie tak, jak Ty mnie kochasz i widzieć się tak, jak Ty mnie widzisz. Odnów moje serce Twoją pokorą, prostotą i dobrocią.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!
 

DZIEŃ CZWARTY

O odnowę modlitwy

Modlitwa jest znakiem miłości do Boga, pobożną i rodzinną z Nim rozmową, podejmowaną tak często, jak tylko jest to możliwe – św. Antoni.
anie, proszę Cię dziś o odnowienie mojej modlitwy. Być może mam za sobą czas, gdy szczerze się modliłem. Być może jednak nigdy prawdziwej modlitwy nie doświadczyłem, poprzestając co najwyżej jedynie na martwych formułach.
roszę Cię, byś za przyczyną św. Antoniego odnowił we mnie pragnienie modlitwy jako spotkania z Tobą. Usuń wszystko z mojego serca, co mogłoby takiemu spotkaniu przeszkadzać. Pociągnij mnie swoją miłością, tak bym chciał z Tobą rozmawiać – słuchać Twojego słowa i szczerze do Ciebie mówić. Naucz mnie trwać w ciszy i słuchać Twojego głosu w każdych okolicznościach.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!
 

DZIEŃ PIĄTY

O odnowę uczestnictwa w Eucharystii

Jeśli ktoś pragnie godnie przyjąć Ciało Chrystusa, niech przepasze biodra pasem czystości, niech umacnia swoje uczucia przykładem świętych i przełoży swoje słowa na czyny – św. Antoni. Panie, bywa, że szukamy nieraz cudów i nadzwyczajności w naszym życiu duchowym, zapominając o tym, że największy cud dokonuje się na ołtarzu w naszym parafialnym kościele.
Panie, proszę Cię, żebym doświadczył mocy Eucharystii, Twojej realnej obecności zmieniającej moje życie. Proszę o odkrycie, jak Ty sam jesteś obecny podczas Mszy świętej i jak całkowicie mi się oddajesz. Proszę o uwolnienie od rutyny uczestnictwa we Mszy świętej, od traktowania jej jak spektaklu, którego nie rozumiem, który mnie nudzi, który jest tylko obowiązkiem… O łaskę odnowy eucharystycznej dla mnie i dla mojej rodziny proszę za przyczyną św. Antoniego.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!
 

DZIEŃ SZÓSTY

O odnowę miłości bliźniego

Ze względu na Boga w tym, co dobre, miłujesz siebie. I tak samo powinieneś czynić w stosunku do twojego bliźniego, bo każdy człowiek jest twoim bliźnim, bo nie istnieje ktoś taki, komu wolno byłoby czynić zło – św. Antoni.
Panie, codziennie zderzam się z własną niemożnością kochania. Bywam nieuprzejmy i niemiły, żywię niechęci i uprzedzenia, oskarżam, zmuszam innych do wykonywania mojej woli. Bywa, że czynię to nawet w stosunku do osób, które kocham, które chciałbym kochać.
Codziennie się przekonuję, że kochanie innych nie jest możliwe jedynie moją zwykłą, ludzką mocą, że do tego potrzebuję „mocy z wysoka”. Potrzebuję przyjęcia Twojej miłości, Panie, pozwolenia jej na to, by oczyściła moje serce tak, by bez przeszkód przekazywało Twoją miłość moim bliźnim.
Za przyczyną św. Antoniego proszę Cię, Panie, bym stał się dobrym narzędziem Twojej miłości. Najpierw w stosunku do tych, których lubię, a potem nawet tych, których po ludzku nie darzę sympatią. Najpierw w stosunku do mojej rodziny i osób najbliższych, a potem – nawet do zupełnie obcych. O dar miłości proszę Cię, Panie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!
 

DZIEŃ SIÓDMY

O odnowę bycia w Kościele

Kto chce mieć w sobie Boga i znaleźć pewną drogę wewnętrznego zjednoczenia się z Nim, powinien trwać w Jego rodzinie (w Kościele) i prowadzić życie rodzinne, ponieważ więzi z Ojcem niebieskim i z braćmi polegają na wierze i miłości – św. Antoni.
Panie, odchodząc z tego świata, zostawiłeś nam Kościół. Ustanowiłeś hierarchię, dałeś sakramenty, a przede wszystkim – zbudowałeś wspólnotę. Proszę Cię dziś o odnowienie mojego bycia w Kościele – o doświadczenie przez sakramenty Twojej w nim obecności, o zrozumienie i uszanowanie jego natury, a przede wszystkim – o doświadczenie Kościoła jako wspólnoty. Daj mi spotkać ludzi, którzy chcą dzielić się wiarą, którzy mogą stać się moimi braćmi i siostrami w wierze. Bardzo Cię proszę o środowisko, w którym moja wiara może wzrastać. O odnowę mojego bycia w Kościele, proszę Cię za przyczyną św. Antoniego.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!
 

DZIEŃ ÓSMY

O odnowę dzielenia się wiarą z innymi

O Panie Jezu, spójrz na swoje dziedzictwo. By nie umrzeć nie pozostawiając niczego, pragnąłeś dla swoich dzieci potwierdzić tę miłość własną Krwią. Pozwól im z ufnością zwiastować Twoje Słowo – św. Antoni.
Panie, powołałeś mnie nie tylko do życia wiarą, ale i do dzielenia się nią z innymi. Za przyczyną św. Antoniego proszę Cię dziś o odnowienie świadczenia o Tobie. Pomóż mi na co dzień być Tobie wiernym, widzieć, jak działasz w moim życiu i pomóż mi dzielić się wiarą z innymi. Daj mi rozeznanie, roztropność, delikatność, wytrwałość, mądrość, a zarazem odwagę, moc, nieustępliwość – to wszystko, co jest potrzebne, by innych przybliżyć do Ciebie. Daj mi pragnienie pociągnięcia do Ciebie mojej żony, mojego męża, moich dzieci, rodziców, sióstr, braci, sąsiadów, kolegów w pracy, a także ludzi, których nie znam.
O dar świadczenia o Tobie proszę Cię, Panie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!
 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

O odnowę w służbie

Nie opuszczaj swoich ubogich, których życie odkupiłeś. Oni nie mają innego dziedzictwa poza Tobą Jedynym. Podtrzymuj ich, Panie, mocą swojej łaski, gdyż są Twoimi ubogimi. Prowadź ich, nie opuszczaj ich, aby nie zeszli z prawej drogi, prowadź ich do końca – św. Antoni.
Panie, Ty przyszedłeś aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Proszę Cię, żebym umiał przeżywać całe swoje życie na Twój wzór, czyli w postawie służby pracując z miłości i z miłością dla innych. Naucz mnie w taki sposób przeżywać moje wyzwania rodzinne, zawodowe, moją działalność społeczną, mój czas wolny – słowem całe moje życie. Pokaż mi szczególne obszary mojej służby – miejsca, do których mnie wzywasz. Naucz mnie rozpoznawać je i wybierać. Za przyczyną św. Antoniego, który całe życie uczynił służbą dla Ciebie i innych, proszę Cię o odnowę w służbie moim bliźnim.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Antoni, módl się za nami!

© Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich.
 
 

Kilka słów o św. Antonim z Padwy


św. Antoni z PadwyŚwięty Antoni z Padwy, znany również jako Antoni Padewski lub Antoni z Lizbony, urodził się w 1191 roku w Lizbonie, Portugalii jako Fernando Martins de Bulhões. Został kanonizowany przez papieża Grzegorza IX w 1232 roku. 
 

W wieku 15 lat dołączył do zakonu augustiańskiego w Lizbonie, a później przeniósł się do franciszkanów. Po śmierci pięciu franciszkańskich męczenników, Antoni zdecydował się dołączyć do zakonu i stał się znanym kaznodzieją i nauczycielem teologii.

Chociaż pragnął zostać męczennikiem w Maroku, ciężka choroba zmusiła go do powrotu do Portugalii. Podróżował do Asyżu, gdzie spotkał św. Franciszka, a potem osiadł w Montepaolo, aby pogłębić swoje życie duchowe. 

Antoni był wybitnym kaznodzieją i został wysłany, aby głosić Słowo Boże i zwalczać herezje. Podróżował na południe Francji, aby zwalczać rozprzestrzenianie się herezji katarów. 

Później został ministrem Emilia i Mediolanu. Napisał "Kazania niedzielne" i wygłosił pamiętny kazanie w Rzymie, które zrobiło duże wrażenie na papieżu Grzegorzu IX. 

Zasłynął ze swoich kazań w Padwie i przygotował wiernych do Wielkanocy poprzez codzienne kazania i spowiedzi. Ostro sprzeciwiał się lichwie i niesprawiedliwości oraz bronił politycznych więźniów. 

Zmarł w 1231 roku, a jego kanonizacja nastąpiła szybko z powodu licznych cudów i łask przypisywanych mu.

Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.