Kim jesteśmy


Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich (SPM) jest wspólnotą osób świeckich, które z miłości do Boga i Matki Boskiej, razem z marianami, głoszą Dobrą Nowinę całemu światu. Członkowie Stowarzyszenia wspierają nie tylko ubogich powierzonych duszpasterskiej trosce Zgromadzenia Księży Marianów, ale także poprzez modlitwę wstawiają się za duszami w czyśćcu cierpiącymi. Za wszystkie osoby włączone do Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, marianie codziennie odprawiają Mszę świętą. Członkowie Stowarzyszenia mają udział także we wszystkich modlitwach, zasługach, umartwieniach, cierpieniach i dobrych uczynkach Księży Marianów na całym świecie.
Stowarzyszenie działa w 10 krajach na świecie, w tym w Polsce. Organem koordynującym pracę Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Polsce jest Centrum Pomocników Mariańskich przy Zgromadzeniu Księży Marianów z siedzibą w Warszawie.

Historia
 

  • W Polsce

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich zostało utworzone w październiku 1994 roku z inicjatywy ówczesnego przełożonego Prowincji Polskiej ks. Jana Mikołaja Rokosza. Od samego początku, Stowarzyszenie proponuje duchową formację i możliwość aktywnego zaangażowania się osobom świeckim, poszukującym swojego miejsca w Kościele. Duży nacisk kładzie także na duchowe i materialne wspieranie dzieł apostolskich marianów w Polsce i krajach byłego Związku Radzieckiego tj. Białorusi, Kazachstanie, na Ukrainie, Litwie, Słowacji i Republice Czeskiej. Stowarzyszenie aktywnie pozyskuje środki na kształcenie kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego.
W 2009 roku do Stowarzyszenia włączono Sekretariat Misyjny. Od tego momentu Stowarzyszenie objęło swoim wsparciem również mariańskich misjonarzy z Polski, którzy pracują w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, a także udziela pomocy placówkom misyjnym na tych terenach, obecnie w Rwandzie, Kamerunie, Indiach, Brazylii i na Filipinach. Stowarzyszenie objęło swoją opieką 25 misjonarzy z 15 placówek misyjnych.
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich dba także o formowanie duchowe osób świeckich, poprzez udostępnianie im propozycji do codziennej modlitwy i odpowiedniej lektury, a także umożliwiając im udział w pielgrzymkach do miejsc świętych w Polsce i poza jej granicami.

  • Na świecie

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich powstało w 1925 r. w Chicago w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy bł. Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, Odnowiciela Zgromadzenia. Obecnie oddziały Stowarzyszenia istnieją w Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, na Ukrainie, Litwie i Łotwie, w Brazylii i w Ameryce Północnej. Stowarzyszenie skupia ponad 250 tys. osób na całym świecie.
Współpraca marianów z osobami świeckimi wpisuje się w ideały promowane przez założyciela marianów, św. Stanisława Papczyńskiego, który był prekursorem formacji świeckich w Kościele i włączania ich w jego misje.

USA. W 1925 roku, w Chicago, marianie z Litwy utworzyli pierwszą wspólnotę w USA. Potrzebowali pomocy, żeby w nowym środowisku realizować swoją misję. Wsparcie otrzymali od grupy osób świeckich, która utrzymywała nowicjat i seminarium mariańskie, w którym kształcili się kandydaci do kapłaństwa. Dzięki ofiarności osób świeckich marianie mogli stworzyć zaplecze duchowe i materialne dla dynamicznego rozwoju w USA, a potem w Argentynie. W 1944 roku, z inicjatywy ks. Władysława Pełczyńskiego, podobne grupy osób świeckich zaczęły organizować się na wschodzie USA w Stockbridge (MA), wokół marianów przybyłych z Polski. Było to związane z apostolatem maryjnym a później z apostolatem Bożego Miłosierdzia. Dzięki świeckim współpracownikom ta stosunkowo nieliczna wspólnota marianów była w stanie szeroko rozpropagować orędzie o Miłosierdziu Bożym nie tylko w USA, ale także w wielu innych anglo- i hiszpańskojęzycznych krajach na świecie. To dzięki ofiarności świeckich pomocników marianie z USA mogli wspierać Kościół w krajach komunistycznych, w tym w Polsce, Rosji a także na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Białorusi, a potem w Kazachstanie. Także dzięki pomocy Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich z USA powstały misje w Brazylii i Rwandzie. W ramach amerykańskiego Stowarzyszenia działa wspólnota Apostołów Eucharystycznych, której celem jest m. in. organizowanie pomocy medycznej dla krajów zagrożonych nędzą. Także dzisiaj SPM w USA nie przestaje głosić orędzia o Bożym Miłosierdziu w krajach anglo- i hiszpańskojęzycznych oraz materialnie wspierać misji Kościoła na całym świecie.

Wielka Brytania. Założone w 1952 roku w Wielkiej Brytanii Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich początkowo skupiało tylko imigrantów z Polski, ale duchowość i misja Zgromadzenia Marianów szybko przyciągnęły do Stowarzyszenia także Anglików, Szkotów i inne narodowości zamieszkałe w Wielkiej Brytanii. Działalność SPM w Anglii skupia się na apostolacie Bożego Miłosierdzia. Jest to pierwsza instytucja w Wielkiej Brytanii, która w sposób programowy głosi orędzie o Bożym Miłosierdziu. Obecna siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Londynie.

Portugalia. W 1979 roku Stowarzyszenie rozpoczęło Apostolat Maryjny i Miłosierdzia Bożego w Portugalii. Jego siedziba mieści się w Balsamão, przy Sanktuarium Matki Bożej, w którym Marianie pracują od 1878 roku. Tam też znajduje się grób sługi Bożego ojca Kazimierza Wyszyńskiego. To właśnie SPM w Portugalii opracowało i wydało dzienniczek św. s. Faustyny w języku portugalskim. Także dzisiaj wydawanych jest tutaj wiele publikacji promujących miłosierdzie Boże i nabożeństwo do Matki Bożej. Stowarzyszenie bardzo aktywnie działa na polu edukacji kulturalnej, zwracając szczególną uwagę na podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów. Balsamão stało się centrum duchowości dla całego regionu, jest licznie odwiedzane przez czcicieli Matki Bożej.

Litwa. W 1999 roku swoją działalność rozpoczęło stowarzyszenie litewskie. Główna siedziba znajduje się przy kościele św. Krzyża w Kownie. SPM prowadzi prężną działalność wydawniczą i formacyjną, która swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Stowarzyszenie jest szczególnie cenione za publikowane materiały liturgiczne pomagające przeżywać codzienną Eucharystię.
Z Litwy pochodził Odnowiciel Zgromadzenia Księży Marianów bł. Jerzy Matulewicz, dlatego też litewskie Stowarzyszenie duży nacisk kładzie na promowane przez niego idee włączania świeckich do misji Kościoła. Na Litwie działają również dwa inne ośrodki Stowarzyszenia: jeden w Poniewieżu, drugi w Mariampolu.

Ukraina. W jubileuszowym roku 2000 powołano Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich na Ukrainie, które duchowo i materialnie wspiera kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego. Poprzez angażowanie świeckich we współpracę z Kościołem Stowarzyszenie bardzo aktywnie włączyło się w odnawianie wiary. Świeccy wspierają marianów również w tworzeniu nowych struktur kościelnych, zniszczonych na skutek reżimu komunistycznego, a także modlą się o nowe powołania. Stowarzyszenie udziela materialnego wsparcia kandydatom do kapłaństwa i życia zakonnego. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Chmielnickim.

Republika Czeska. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich na terenie Czech działa od roku 2000 pod nazwą „Przyjaciele Księży Marianów”. Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy Sanktuarium Matki Bożej Hradeckiej w Hradku, koło Pragi. SPM stanowi zaplecze materialne dla tego sanktuarium oraz działalności ewangelizacyjnej i rekolekcyjnej tego ośrodka. Ośrodek w Hradku jest też centrum duchowym dla mieszkańców pobliskiej Pragi.

Brazylia. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich powstało w 2001 roku, ale jako ruch istniało już od 1983 roku pod nazwą „Matki i Ojcowie Chrzestni Powołań”. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Kurytybie. Także dzisiaj działalność SPM koncentruje się na modlitewnym i materialnym wspieraniu powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Od 2011 roku Stowarzyszenie wspiera misje mariańskie w Crateusz, rejonie bardzo ubogim i trudnym klimatycznie, na północy Brazylii.
Stowarzyszenie jest też współorganizatorem rekolekcji, sesji naukowych i formacyjnych w duchu orędzia o Bożym Miłosierdziu.

Łotwa. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich działa tutaj od 2002 roku i wspiera pomocą wspólnotę marianów na Łotwie. Prowadzi działalność ewangelizacyjną i dba o rozwój sanktuarium Matki Bożej w Welonach, gdzie znajduje się siedziba SPM. Związani z łotewską wspólnotą marianie: ojciec Skrinda, ojciec Mendriks i ojciec Pencjusz stali się wzorem do naśladowania dla swoich świeckich współpracowników, a także inspiracją dla całego Kościoła na Łotwie.

Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.