Regulamin płatności online


I. Płatność online
1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „spm.org.pl” zwany dalej „Serwisem” umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Centrum Pomocników Mariańskich w celu wsparcia jego działalności statutowej.
2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
3. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
internetowy przelew bankowy (lista banków na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/przelewy_online/)
karta kredytowa lub debetowa ( lista kart na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/visa_mastercard/)
4. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl dostępny pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf

II. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych wskazanych przez użytkowników w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w Serwisie jest Centrum Pomocników Mariańskich przy Zgromadzeniu Księży Marianów z siedzibą w Warszawie (02-914), przy ul. Św. Bonifacego 9, tel.: 22-833-74-05, adres e-mail: spm@marianie.pl 
2. Celami zbierania danych są realizacja celów statutowych Centrum Pomocników Mariańskich, jak również komunikacja związana z funkcjonowaniem Centrum Pomocników Mariańskich i przekazywaniem informacji o działalności Zgromadzenia Księży Marianów.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa jej realizacja.
4. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Dotpay.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez Centrum Pomocników Mariańskich danych osobowych właścicielowi serwisu Dotpay.pl – firmie Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.
5. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane