Bukiet Duchowy


Pragnę zamówić „Bukiet duchowy” jako dar modlitwy

Za osoby polecone w modlitwie będzie codziennie odprawiana Msza święta, a także będą one miały udział w owocach modlitw i Bożych dzieł spełnianych przez marianów na całym świecie, w owocach nieustającej Nowenny do Miłosierdzia Bożego i modlitw pracowników Centrum Pomocników Mariańskich.
Na certyfikacie, oprócz danych dotyczących osoby/rodziny objętej modlitwą, zostanie umieszczona informacja kto zamówił bukiet duchowy (imię i nazwisko osoby zamawiającej). W razie chęci doprecyzowania tej informacji lub jej modyfikacji prosimy o uzupełnienie pola „Wpis dokonany przez”:
Proszę o przysłanie na mój adres certyfikatu – „bukietu duchowego”:

Osoba zamawiająca

Składam ofiarę w wysokości:

Ofiara za „Bukiet Duchowy” przeznaczona jest na misje Księży Marianów
i pokrycie kosztów druku oraz wysyłki certyfikatu.