Polityka ochrony prywatnościNa podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będzie: Centrum Pomocników Mariańskich przy Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów Pod Wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, z siedzibą w Warszawie 02-914, ulica Św. Bonifacego 9, NIP: 5213807410, REGON: 04000046300074, nr tel. 22 833 74 05, adres e-mail: centrum.spm@marianie.pl. 
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować email: inspektor@marianie.pl, adres: ul. św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane?
W związku z przekazywanymi do Centrum Pomocników Mariańskich darowiznami, dane są przetwarzane w celu:
•    kontaktowania się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie;
•    zarządzania wpłatami od darczyńców, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
•    informowania o realizacji celów statutowych organizacji, w tym informowania o organizowanych akcjach oraz możliwości dalszego wsparcia organizacji, o ile darczyńca nie sprzeciwił się takiemu przetwarzaniu;

W związku z zapisaniem się na newsletter, dane są przetwarzane w celu:
•    prowadzenia działań marketingowych polegających na przesyłaniu informacji na Państwa adres e-mail newsletteru informującego o najnowszych projektach Centrum Pomocników Mariańskich, wydarzeniach, o naszej pracy, o tym w jaki sposób mogą Państwo wesprzeć nasze działania;
•    prowadzenia analiz i statystyk;

W związku z posiadaniem stron w mediach społecznościowych, dane przetwarzamy w celu:
•    utrzymywania stałego kontaktu, w tym informowania o realizacji celów statutowych oraz o możliwościach wspierania działalności organizacji;
•    prowadzenia analiz i statystyk;

W związku z realizacją i wysyłką bezpłatnych publikacji Centrum Pomocników Mariańskich, dane przetwarzamy w celu:
•    realizacji zamówionej bezpłatnej publikacji, w tym dostarczenia jej zamawiającemu;
•    informowania zamawiających bezpłatne publikacje o realizacji celów statutowych organizacji oraz o możliwościach wspierania działalności organizacji;
•    prowadzenia analiz i statystyk;

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane będziemy przechowywać przez okres obowiązywania naszej współpracy lub dłuższy do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.

Komu możemy przekazać Państwa dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?
Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji naszych działań statutowych. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
Jeśli chcą Państwo skorzystać z ww. praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny lub drogą e-mailową na adres: centrum.spm@marianie.pl.
Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
    
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Ponadto, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych określonych jest realizacja obowiązków ciążących na administratorze danych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Jeżeli na przetwarzanie danych osobowych wyrazili Państwo zgodę, podstawą ich przetwarzania jest również Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 RODO).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
Jeszcze raz chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny lub drogą e-mailową na adres: centrum.spm@marianie.pl

Pliki ‘cookies’
Stosowanie plików ‘cookies’ ma na celu poprawne działanie strony internetowej na Państwa urządzeniach. Mechanizm ten nie niszczy Państwa urządzeń, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tych urządzeniach ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. ‘Cookies’ nie mają na celu Państwa identyfikacji.

Stosujemy mechanizm plików ‘cookies’ w celu:
•    zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych;
•    weryfikacji i rozwoju strony internetowej;
•    optymalizacji przekazywanych informacji;
•    statystycznym.

Każdy z Państwa może wyłączyć mechanizm ‘cookies’ w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie ‘cookies’ może jednak spowodować utrudnienia przy korzystaniu z serwisu internetowego.

W ramach usług dostarczanych przez Centrum Pomocników Mariańskich mogą znajdować się linki do innych stron internetowych, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, osoby będą podlegać odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.
 
Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.