Polityka ochrony prywatności


Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będzie: Centrum Pomocników Mariańskich przy Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów Pod Wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, z siedzibą w Warszawie 02-914, ulica Św. Bonifacego 9, NIP: 5213807410, REGON: 04000046300074, nr tel. 22 833 74 05,dalej jako „Centrum” oraz Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przy Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów z siedzibą w Warszawie, ulica Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa, dalej jako „Stowarzyszenie” działający jako Współadministratorzy danych adres e-mail: centrum.spm@marianie.pl
Centrum i Stowarzyszenie jako Współadministratorzy danych osobowych wyznaczyli  Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować email: inspektor.spm@marianie.pl, adres: ul. św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane, jakie są podstawy prawne przetwarzania danych? 
W związku z przekazywanymi do Centrum Pomocników Mariańskich darowiznami, dane są przetwarzane w celu:
•    kontaktowania się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
•    zarządzania wpłatami od darczyńców, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny);
•     przyjmowanie intencji modlitewnych, przyjmowanie zamówień mszy świętych, przyjmowanie deklaracji modlitewnych w intencji misjonarzy, przyjmowanie dobrowolnych wpłat na rzecz finansowania działalności Centrum oraz Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes);
•    informowania o realizacji celów statutowych organizacji, w tym informowania o organizowanych akcjach oraz możliwości dalszego wsparcia organizacji, o ile darczyńca nie sprzeciwił się takiemu przetwarzaniu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);

W związku z zapisaniem się na newsletter, dane są przetwarzane w celu:
•    prowadzenia działań marketingowych polegających na przesyłaniu informacji na Państwa adres e-mail newsletteru informującego o najnowszych projektach Centrum Pomocników Mariańskich, wydarzeniach, o naszej pracy, o tym w jaki sposób mogą Państwo wesprzeć nasze działania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
•    prowadzenia analiz i statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes);

W związku z posiadaniem stron w mediach społecznościowych, dane przetwarzamy w celu:
•    utrzymywania stałego kontaktu, w tym informowania o realizacji celów statutowych oraz o możliwościach wspierania działalności organizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
•    prowadzenia analiz i statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);

W związku z realizacją i wysyłką bezpłatnych publikacji Centrum Pomocników Mariańskich, dane przetwarzamy w celu:
•    realizacji zamówionej bezpłatnej publikacji, w tym dostarczenia jej zamawiającemu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
•    informowania zamawiających bezpłatne publikacje o realizacji celów statutowych organizacji oraz o możliwościach wspierania działalności organizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
•    prowadzenia analiz i statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane będziemy przechowywać przez okres współpracy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.

Komu możemy przekazać Państwa dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych w tym podmiotom świadczącym usługi hostingu i usług IT. 
Zapewnienie poufności oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych ma dla Centrum i Stowarzyszenia charakter priorytetowy. Stosowane środki bezpieczeństwa oraz rozwiązania organizacyjne są stale monitorowane pod względem ich skuteczności, adekwatności do znanych zagrożeń. 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?
Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji naszych działań statutowych. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
Jeśli chcą Państwo skorzystać z ww. praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny lub drogą e-mailową na adres:   inspektor.spm@marianie.pl
Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
    
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
Jeszcze raz chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny lub drogą e-mailową na adres:  inspektor.spm@marianie.pl

Pliki ‘cookies’
Stosowanie plików ‘cookies’ ma na celu poprawne działanie strony internetowej na Państwa urządzeniach. Mechanizm ten nie wpływa negatywnie na  Państwa urządzenia, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tych urządzeniach ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. ‘Cookies’ nie mają na celu Państwa identyfikacji.

Stosujemy mechanizm plików ‘cookies’ w celu:
•    Przechowywanie danych - Umożliwia przechowywanie danych, które obsługują funkcje witryny lub aplikacji, np. ustawień języka
•    Przechowywanie plików cookie - Umożliwia przechowywanie danych (np. plików cookie) związanych z reklamami
•    Dane dotyczące statystyk - Umożliwia przechowywanie danych (np. plików cookie) dotyczących statystyk, np. czasu trwania wizyty
•    Dane dotyczące personalizacji - Umożliwia przechowywanie danych dotyczących personalizacji, np. rekomendacji filmów
•    Przechowywanie danych związanych z zabezpieczeniami - Umożliwia przechowywanie danych związanych z zabezpieczeniami, takimi jak funkcja uwierzytelniania, zapobieganie oszustwom i inne mechanizmy ochrony użytkowników

Nazwa i rodzaj pliku cookie oraz cel jego stosowania
Reklamowe (DoubleClick) – takie pliki cookie służą do dostosowywania komunikatów reklamowych do użytkowników. Pełnią funkcje takie jak zapobieganie ciągłemu pojawianiu się tej samej reklamy, zapewnianie prawidłowego wyświetlania reklam, a w niektórych przypadkach wybieranie reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika.
Landing - służy do śledzenia interakcji użytkownika z reklamami internetowymi.
Analityczne (Google Analytics) te pliki cookie zbierają informacje, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób używana jest witryna, jak skuteczne są kampanie marketingowe i pomagają dostosować witrynę do potrzeb użytkowników. 
#collect - wysyła dane, takie jak zachowanie odwiedzającego i urządzenie, do Google Analytics. Jest to plik cookie typu pixel tracker, którego aktywność trwa w trakcie sesji przeglądania.
Wydajność i funkcjonalność (PHP.net) - te pliki cookie służą do poprawy wydajności i funkcjonalności witryny, nie są niezbędne do jej użytkowania, jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą być niedostępne.
PHPSESSID - plik cookie generowany przez aplikacje oparte na języku PHP. Jest to identyfikator ogólnego przeznaczenia używany do utrzymywania zmiennych sesji użytkownika. Jest to liczba generowana losowo, sposób jej wykorzystania może być specyficzny dla danej witryny. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Stosowanie ciasteczek dostarczanych przez Serwis Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, United States of America) wiąże się z transferem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Informujemy, że spółka Google LLC znajduje się na liście organizacji, opublikowanej przez Departament Handlu USA, które zapewniają zgodność z „Ramami ochrony danych UE - USA”, według decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. "Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework). Taki transfer danych nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń i zezwoleń. 


W ramach usług dostarczanych przez Centrum Pomocników Mariańskich mogą znajdować się linki do innych stron internetowych, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, osoby będą podlegać odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

Ostatnia aktualizacja:
2.02.2024 r.

Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.