Press room


W tym dziale znajdują się materiały dla serwisów prasowych i dziennikarzy. Zapraszamy do korzystania.

Kampania informacyjna „Nie tylko w listopadzie pamiętajmy o tych, którzy odeszli”.
Czas trwania 1-30 listopada 2019 r.


Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów zostawił swoim duchowym synom specjalną misję przychodzenia z pomocą duszom cierpiącym w czyśćcu. Według św. Stanisława Papczyńskiego najwyższym przejawem miłości jest modlitwa i pełnienie uczynków pokutnych za zmarłych” – mówi ks. Łukasz Wiśniewski MIC, dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich. Wierzymy w jeden Kościół, w świętych obcowanie. Ci w czyśćcu, którzy cierpią, potrzebują oczyszczenia. My na ziemi, możemy im tę modlitwę bezinteresownie ofiarować. Wszyscy dążymy do nieba. Stąd pomysł na akcję modlitewną w intencji dusz czyśćcowych.

Patronat medialny nad akcją sprawują: tygodniki Gość Niedzielny, Do Rzeczy, Źródło, katolicki magazyn formacyjny Tak Rodzinie, czasopismo Wiara i Życie, portal Wiara.pl, kwartalnik Homo Dei, Kondrat-Media, Fundacja filmowa im. św. Maksymiliana Kolbe.

Informacja na www.


   

  Żeby odsłuchać kliknij lewy klawisz, żeby pobrać prawy.

Ks. Łukasz Wiśniewski MIC_listopad to miesiąc szczególny 
Ks. Łukasz Wiśniewski MIC_św. Stanisław Papczyński i wolność wewnętrzna w obliczu śmierci
Ks. Łukasz Wiśniewski MIC_co wiemy o czyśćcu?
Ks. Łukasz Wiśniewski MIC_czy chrześcijanin powinien pragnąć czyśćca?
Ks. Łukasz Wiśniewski MIC_powstaje film o duszach czyśćcowych
ks. Łukasz Wiśniewski MIC_jak się z nami skontaktować
Kampania społeczna SPM „Nie tylko w listopadzie pamiętajmy o tych, którzy odeszli”.
Czas trwania kampanii radiowej od 15 października do 15 listopada 2019 r.


Na antenach Jedynki Polskiego Radio, Trójki, PolskiegoRadia24.pl, Radia Szczecin, Polskiego Radia Olsztyn, Radia Gdańsk, Polskiego Radia Koszalin, Polskiego Radia Rzeszów, Polskiego Radia Białystok, Radia Zachód, Polskiego Radia Lublin, Katolickiego Radia Zamość, Radia Warszawa, Radia Doxa, Katolickiego Radia Podlasie, Radia Rodzina Kalisz, Radia Jasna Góra, Radia Kraków od 15 października do 15 listopada 2019 r. usłyszą Państwo spot naszej kampanii społecznej „Nie tylko w listopadzie pamiętajmy o tych, którzy odeszli”. Niech będzie on zachętą do naszej wspólnej modlitwy.
Pełna informacja na www.


 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
8 grudnia 2019 r.
 
Święto patronalne
Zgromadzenia Księży Marianów
Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich
Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP
Wszystkich Przyjaciół i Dobrodziejów Księży Marianów

Niepokalane Poczęcie Maryi niech nam będzie zbawieniem i obroną!

Tytułowym zawołaniem posługiwał się bardzo często św. ojciec Stanisław Papczyński, który w 1670 r. założył Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wezwanie to przetrwało w naszym Zgromadzeniu do dziś i jest przez nas stosowane między innymi na zakończenie modlitw wspólnych, ale też indywidualnie przy wielu innych okazjach.

W codziennej, duchowej walce potrzeba, abyśmy kontemplowali Niepokalane Poczęcie Maryi i całe Jej życie oraz na wszelki możliwy sposób Ją naśladowali. Ona zaprasza nas, abyśmy nieustannie przyzywali łaski Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, abyśmy z Nim się jednoczyli i w Nim trwali, abyśmy Go uwielbiali myślą, słowem i uczynkiem. Na wzór Maryi mamy stale uwielbiać Boga za wielkie rzeczy, które nam czyni nieustannie; mamy żyć przykazaniem miłości, słuchać Słowa Bożego, trwać we wspólnocie Kościoła. Niepokalana prowadzi nas do sakramentów, abyśmy przez nie napełniali się łaską Boga, abyśmy powstawali z grzechów i nie grzeszyli. Maryja pokazuje wreszcie, że zjednoczenie z Bogiem oznacza też odnajdowanie Boga i służenie Mu w naszych braciach.

Zawsze, kiedy wzywamy wstawiennictwa Niepokalanej Maryi, Ona oddaje nas Miłosierdziu Boga, przynosi nam Ducha Świętego i wskazując na Jezusa, powtarza: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Ona wprowadza nas w przestrzeń Bożej łaski, która jest zawsze większa od mego grzechu i od podstępów szatana. Ona prowadzi nas zawsze do Boga, źródła wszelkiego życia, abyśmy Jemu powierzając całe nasze życie, mogli Go uwielbiać razem z Maryją i świętymi, już teraz i w wieczności. Maryja, Niepokalanie Poczęta i „wszystka Święta”, pokazuje, że tylko nieustannie zjednoczeni z Bogiem i napełnieni Jego łaską, będziemy mieli moc do oparcia się wszelkim działaniom złego ducha i do wypełnienia powołania, które Bóg nam powierzył. Abyśmy byli święci, jak Bóg jest święty. Aby się wypełniło w nas słowo św. Pawła:

„Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnienie całą Pełnią Bożą” (Ef 3,14-19).

Tekst za ks. Paweł Naumowicz MIC
Więcej tutaj.Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich w mediach - zobacz tutaj.
Marianie na ważne tematy - zobacz tutaj.

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Matusz-Braniecka
PR SPM
media.spm@marianie.pl