Słowo o. Władysława„Czyń, co chcesz, rozdawaj łaski, jak chcesz, komu chcesz i kiedy chcesz” (Dz. 31) - Pan Jezus do św. Siostry Faustyny. 


Miłosierdzie Boże jedynym ratunkiem

Współczesne zagubienie człowieka i świata
Z jednej strony, dzięki postępowi technologii i rozwojowi cywilizacji, dzisiejszy świat pragnie udowadniać, że jest samowystarczalny i nie potrzebuje Boga, a z drugiej staje bezradny wobec mikroskopijnego wirusa, nie może poradzić sobie z nienawiścią i przemocą. Człowiek współczesny często odchodzi od Boga, pokazuje swoją siłę i moc poprzez różnego rodzaju zuchwałe niemoralne zachowania. Potrzebuje jednak wciąż miłości i miłosierdzia, szuka akceptacji i bliskości, chociaż robi to tam, gdzie nie można znaleźć prawdziwych relacji. Słyszałem kiedyś taką humorystyczną anegdotę o kłótni wskazówek zegara, sprzeczających się o to, która z nich jest najważniejsza. Ta wskazująca godziny twierdziła, że przecież ona wyznacza pory dnia, minutnik podkreślał, że jest dokładniejszy, a z kolei sekundnik, że „biega” najwięcej w ciągu doby, dlatego jemu powinna być przyznana palma pierwszeństwa. I tak kłóciły się te wskazówki, aż pękła sprężyna i zegar przestał działać. Ta prosta historia pokazuje kondycję współczesnego człowieka i świata. Tak łatwo człowiekowi zagubić się we własnej pysze, że jedynym ratunkiem pozostaje zanurzyć się w Miłosierdziu Boga, który przez św. Siostrę Faustynę przypomniał biblijną prawdę o swoim kochającym sercu.

Wkład Marianów w rozszerzanie kultu Miłosierdzia Bożego
Orędzie Bożego Miłosierdzia pozostaje niezmiennie aktualne. Każdego dnia, na całym świecie, wiele osób odkrywa, że bez miłosiernego spojrzenia Boga nie mogą żyć. Św. Siostra Faustyna, Sekretarka Bożego Miłosierdzia, szczególnie wybrana przez Boga, przyczyniła się do odkrycia na nowo tej głębokiej prawdy o bezinteresownej miłości Boga. Słowa, które otrzymała od Jezusa, mogły stać się tak powszechnie znane na całym świecie, zarówno dzięki jej spowiednikowi bł. ks. Michałowi Sopoćce, jak i marianinowi ks. Józefowi Jarzębowskiego. Otrzymał on od spowiednika św. Siostry Faustyny traktat uzasadniający wprowadzenie święta Miłosierdzia Bożego i zachętę, aby zawierzył swoje życie Jezusowi Miłosiernemu. Następnie, w czasie II wojny światowej, w cudowny sposób udało mu się dotrzeć z Litwy do Stanów Zjednoczonych przez Związek Radziecki, Syberię oraz Japonię. Razem z braćmi, którzy zachwycili się jego historią, ale przede wszystkim słowami Jezusa, skierowanymi do św. Siostry Faustyny, zapragnęli szerzyć kult Miłosierdzia Bożego, zakładając sanktuarium w Stockbridge na Rajskim Wzgórzu, które dzisiaj jest Narodowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stanach Zjednoczonych. 

Bóg wybiera proste środki
Historia św. Siostry Faustyny wyraźnie pokazuje, jak Bóg wybiera bardzo proste środki, aby przypominać światu o swoim kochającym sercu. Od początku, ta skromna zakonnica miała ogromną wrażliwość na obecność Jezusa, szczególnie w znakach Jego męki. Po latach opisała w swoim „Dzienniczku” moment odkrycia powołania do zakonu: „W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagle ujrzałam Jezusa obok, Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego ranami, który mi powiedział: Dokąd cierpiał będę i dokąd Mnie zwodzić będziesz” (Dz. 9). Słowa Chrystusa pozwoliły jej pokonać wszelkie przeszkody – od sprzeciwu rodziców, przez brak odpowiedniego posagu, po własne lęki. Patrząc jednak po ludzku, Sekretarka Bożego Miłosierdzia nie zrobiła wielkiej kariery w swoim zakonie. Wręcz przeciwnie, należała raczej do tych sióstr, które nie były poważane. Mając skończone tylko 3 klasy szkoły podstawowej, wykonywała bardzo proste, czasami nawet upokarzające, prace. Mimo to, to właśnie ona została wybrana przez Boga, aby przypominać całemu światu o potrzebie nawrócenia się. Choć za życia nic nie wskazywało, że jej „Dzienniczek” trafi na listę bestsellerów, to Bóg zamierzył, żeby pomimo trudności, czasami braku zaufania do orędzia o Miłosierdziu Bożym, ostatecznie jego przesłanie dotarło do milionów ludzi na całym świecie. Dzisiaj historia św. Siostry Faustyny, obraz ze słowami „Jezu, ufam Tobie” oraz przede wszystkim Miłosierdzie Boże są powszechnie znane. Bóg jednocześnie przez jej wstawiennictwo obiecuje zdroje łask dla wszystkich czcicieli.

Zaproszenie do Nowenny
Zapraszam do modlitwy razem ze św. Faustyną o dar odkrycia na nowo miłości Boga. Wierzę, że słowa skierowane do św. Siostry Faustyny, którymi będziemy się modlić przez 9 dni, pomogą nam nabrać przekonania, że życie nasze i naszych bliskich jest w rękach Ojca. Nowenna rozpocznie się w dniu 26 września, a zakończy 4 października br. W tym czasie odprawię 9 Mszy świętych w przesłanych do mnie intencjach. Prośmy za przyczyną Sekretarki Bożego Miłosierdzia o wiarę, nadzieję, miłość, pokorę i skruchę. W naszej wspólnej modlitwie zawierzajmy siebie samych, a także naszych bliskich, którzy w szczególny sposób potrzebują łaski otwarcia na Boże Miłosierdzie. 

Podziękowanie za ofiary
Chciałbym Wam bardzo podziękować za wsparcie dla ofiar powodzi w Rwandzie. W mariańskiej parafii sto dwadzieścia sześć domów zostało praktycznie zrównanych z ziemią. Poszkodowani, nie mający dachu nad głową, znaleźli schronienie w lokalnej szkole, u misjonarzy lub sąsiadów. Dzięki Waszej pomocy już teraz przychodzimy im z doraźną pomocą i odbudowujemy ich domy. Wasza ofiarność jest dla mnie potwierdzeniem, że wiara w Boże Miłosierdzie jest autentyczna, bo potwierdzana czynami miłosierdzia i to wobec tych najbardziej potrzebujących.

Zakończenie
Pozwólcie, że zakończeniem tego listu będą słowa św. Jana Pawła II z homilii podczas uroczystości kanonizacji św. Siostry Faustyny: „Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa. My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: Jezu, ufam Tobie”.

o. Władysław MIC

Prześlij intencje do Nowenny do św. Siostry Faustyny - tutaj. 
Zapisz się do newslettera!