Słowo o. Władysława
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
 

O wsparcie w walce duchowej

Bóg jest najważniejszy
Bardzo łatwo przychodzi nam popadać w skrajności. Jedni lekceważą szatana, którego traktują często jak legendę lub średniowieczny zabobon. Inni z kolei szybko popadają w przesadę, skupiając się wyłącznie na działalności diabła i wszędzie widząc jego obecność i działanie. Obie postawy są błędne i odwracają nas od Tego, który jest najważniejszy: od Boga. Św. Michał uczy nas natomiast pokornego podejścia do dzieł Stwórcy w naszym życiu, jak i do zagrożeń płynących od szatana. Tradycja głosi, że kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu, Michał powstał jako pierwszy do walki ze zbuntowanymi aniołami i powiedział słowa „Któż jak Bóg”, aby w ten sposób pokazać, że tylko w Bogu jest pełnia życia.

Istota naszego powołania

„Któż jak Bóg” to nie tylko imię, to przesłanie, które także dzisiaj jest bardzo aktualne. W mediach ciągle słyszymy o atakach na Boga, na Kościół, o marginalizowaniu tego, co święte. Żyjąc w świecie, bombardowani przekazem medialnym, jeszcze bardziej możemy skupiać się na walce dla walki, a nie na Bogu. Św. Michał pokazuje, że to, co najważniejsze, to prymat Boga w życiu codziennym. W poprzednich wiekach także chrześcijanie byli prześladowani i trwało zmaganie o obecność Boga w przestrzeni publicznej. Nasze czasy nie różnią się zbytnio od tego, co było w historii. Jezus pragnie, żebyśmy odkrywali nieustannie, że naszym powołaniem jest pełnienie woli Ojca, bez względu na okoliczności.

Bóg nie chce śmierci człowieka

Sanktuaria św. Michała Archanioła w Europie układają się w miecz, którym według legendy miał on strącić diabła do piekieł. Jednym z tych sanktuariów jest Mont Saint-Michel na północy Francji. Powstało ono w miejscu objawień Archanioła, który miał kilkukrotnie upominać biskupa Auberta, aby ten wybudował kościół. Hierarcha opieszale odnosił się do tego pomysłu i w końcu św. Michał miał dotknąć jego głowy w taki sposób, że powstała dziura w czaszce nieposłusznego kapłana, który jednak przeżył. Ta średniowieczna legenda, dość brutalna zresztą, pokazuje, że Bóg nigdy nie chce śmierci człowieka, ale pragnie, aby zaufał on Opatrzności Bożej, prowadzącej go zawsze do dobra.

Strategia walki duchowej

Walka duchowa może się zacząć wtedy, gdy stawiamy Boga na pierwszym miejscu. Dzieje się to dzięki lekturze Słowa Bożego, osobistej modlitwie, sakramentom, a także uczynkom miłosierdzia, ale tylko pod warunkiem, że spełniane są nie dla poklasku, ale z powodu miłości do Boga. Dopiero wtedy możemy stanąć do walki duchowej razem ze św. Michałem, który będzie uwrażliwiał nas jeszcze bardziej na nasze słabości. Jest to ważne, bo tym który zwycięża zło, jest sam Bóg. Naszym zadaniem jest otwarcie się na łaskę Bożą, przyjęcie jej i współpraca z nią. Do tego potrzebna jest wiara w miłosierdzie Boga, abyśmy odkrywali, że Bóg nigdy się nie męczy, przebaczając nam nasze grzechy. On podnosi człowieka i uzdalnia go do dobrych wyborów. Dzisiaj, kiedy modne stają się marsze przeciw komuś lub czemuś, warto zobaczyć, że św. Michał pragnie, żebyśmy przede wszystkim opowiadali się za Bogiem jako Jego wierni uczniowie. W tym właśnie chce nas nieustannie wspomagać. Św. Jan Paweł II tak mówił o modlitwie do św. Michała: „niech ta modlitwa umacnia nas do walki duchowej, o której mowa w Liście do Efezjan: W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi (Ef 6,10). A jest to ta sama walka, do której odnosi się Apokalipsa, przywołując przed nasze oczy obraz św. Michała Archanioła”.

Zaproszenie do Nowenny

Zapraszam wszystkich do modlitwy Nowenną do św. Michała Archanioła, którą rozpoczniemy w dniu 20 września br., a zakończymy w wigilię święta Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, czyli 28 września. W tym czasie odprawię 9 Mszy świętych, przyzywając potężnego wstawiennictwa św. Michała Archanioła, w intencjach, które zostaną spisane i przesłane na moje ręce. Następnie w święto Świętych Archaniołów 29 września pragnę złożyć wszystkie Wasze intencje w sanktuarium Mont Saint-Michel, w tym miejscu szczególnie wybranym przez Boga. Odprawię tam Eucharystię, przedstawiając Wasze sprawy Bogu.

Zaproszenie do Lichenia i podziękowanie

Z okazji 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich pragnę jeszcze raz Was zaprosić na nasze spotkanie w Licheniu w dniach 13-15 września br. Będziemy gościć poprzednich dyrektorów SPM, wspólnoty Pomocników Mariańskich z Lublina, Grudziądza, Warszawy i Elbląga oraz innych miast. Będzie to szczególny czas dziękczynienia za Was i Wasze zaangażowanie w szerzeniu mariańskiego charyzmatu i wspieraniu mariańskich misji. Z wielką radością przyjąłem wiadomość, jak hojnie wsparliście akcję „Wakacje dla dzieci”. Dzięki Waszym ofiarom wielu mariańskich Podopiecznych może wyjechać na wakacje – często pierwszy raz – może odpocząć po całym roku szkolnym i uczestniczyć codziennie w Eucharystii. Dziękuję Wam bardzo za otwarte serce. Z okazji 25-lecia SPM pragnę Wam przekazać specjalny jubileuszowy kalendarz na 2020 rok – wydany w związku z 350-leciem istnienia Zgromadzenia Księży Marianów. Niech będzie znakiem naszej jedności i wspólnoty. Liczę na Waszą obecność w Licheniu. Jednocześnie polecam Was wstawiennictwu naszej Niepokalanej Patronki i św. Michała Archanioła.

o. Władysław MIC

Kliknij tutaj i zgłoś swoją intencję do Nowenny do św. Michała Archanioła.