Słowo o. Władysława
To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! św. Jan Paweł II


O odnowę Duchową Polski

Wyjątkowy miesiąc
W 1983 roku św. Jan Paweł II, na lotnisku Okęcie w Warszawie, powiedział: „Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską”. W sierpniu upamiętniamy ważne dla Polaków wydarzenia, takie jak „Cud nas Wisłą” – polskie zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 roku, Powstanie Warszawskie 1944 roku, narodziny wielkiego ruchu społecznego „Solidarność”. Dlatego w tym miesiącu dziękujemy Bogu za Jego szczególną opiekę nad naszym narodem i wspominamy podniosłe momenty naszej historii, trochę dawniejszej i tej najnowszej. Jest to również czas pielgrzymowania na Jasną Górę do Czarnej Madonny. Zmieniają się czasy, ale swoje pragnienia i potrzeby kierujemy do Matki, którą ogłosiliśmy naszą Królową (na Jej wyraźną prośbę) i która zawsze jest bliska naszym sercom. Wielu z nas duchowo łączy się z pątnikami w modlitwie i czuwaniu w swoich rodzinnych parafiach. Ponadto obchodzimy w tym czasie trzy ważne święta ku czci Matki Bożej – Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), NMP Królowej (22 sierpnia) i Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia). W ten sposób podkreślamy szczególne owoce w życiu Maryi i Jej przywileje, a więc wzięcie Jej do nieba przez Boga wraz z duszą i ciałem oraz Jej królewski tytuł. Jest to również inspiracja do okazania Jej czci, którą od wieków nasz Naród oddaje Maryi w Jej jasnogórskim wizerunku.

Wezwanie do nawrócenia
Ikona jasnogórska jest kluczem i wskazówką do odkrycia obecności Matki w życiu naszym i całego naszego narodu. Maryja, przedstawiona na tej ikonie, jest Tą, która wyznacza dla nas drogę: na lewym ręku trzyma Jezusa, prawą zaś wskazuje na Niego. Te dwa gesty są zaproszeniem do nieustannego wracania do Jej Syna. Nawrócenie, zarówno w wymiarze osobistym, jak i całego narodu, jest sposobem wzrastania w świętości. Zmierzanie do Królestwa Niebieskiego prowadzi poprzez naszą ziemską ojczyznę. 
Z tego powodu zaproszeni jesteśmy do umiłowania jej jako daru niczym nie zasłużonego. Nasza miłość wyraża się w nieustannej modlitwie za siebie nawzajem, za naszych braci i siostry, za naszych rodaków. Wołanie św. Jana Pawła II z 1979 roku jest ciągle aktualne: „Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen”.   

Ojczyzna moim domem
Papież Polak wielokrotnie podkreślał, że pojęcie „ojczyzny” jest bardzo bliskie pojęciu „rodziny”, dla której ta pierwsza jest domem. Każdy z nas jest zaproszony do odpowiedzialności za dobro wspólne, zarówno najbliższych, jak i całego społeczeństwa. Dlatego bardzo cieszą różne inicjatywy 
w naszej najbliższej okolicy, których celem jest poprawa życia, wzrost dobra wspólnego, umiłowanie Ojczyzny jako naszej matki ziemskiej, czy wzrost świadomości, że każdy z nas jest zaproszony do troski o dar, jakim jest wolna i rozwijająca się Polska. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy jest wezwany do nieustannej modlitwy za Ojczyznę. Niebezpieczeństwa lekkomyślnego życia, sekularyzacji, prywaty, zawiści, zazdrości, korupcji czy egoizmu czyhają na każdego z nas. Łatwo rezygnować z troski o dobro naszego kraju i mówić, że tym powinni zajmować się politycy, samorządowcy, dziennikarze, sąsiedzi czy nawet Kościół. 

Moja troska o Ojczyznę
Modlitwa za Ojczyznę to modlitwa o nasze nawrócenie. Przypomina mi się krótki dialog z filmu, w którym główny bohater modli się, aby zmienić świat na lepsze. Bóg szybko mu odpowiada, że wystarczy jeden mały dobry uczynek. Dobro naszego kraju zależy często od naszych szlachetnych wyborów w drobnych nawet sprawach, prostych gestów miłości wobec bliskich i nieprzyjaciół, ostatecznie od unikania codziennych grzechów. Pozwolę sobie przypomnieć słowa św. Stanisława Papczyńskiego, który modlił się: „Najlepszy i największy Ojcze, spraw, aby Polska, Ojczyzna nasza, rozkwitła, rozbieżne żądania się połączyły, zwaśnione umysły się pojednały, zniszczona święta prawowierność zatryumfowała nad herezją, by majestat praw został otoczony blaskiem, by miłość dobra wspólnego rozgorzała we wszystkich sercach, by zakiełkowały spustoszone pola, dźwignęły się zniszczone osady, by nadeszły szczęśliwe czasy, a trwała cnota posiadła i uświęciła serca wszystkich”.

Zaproszenie do odmawiania Nowenny i na spotkanie
Ośmielam się w tym szczególnym miesiącu zwrócić Waszą uwagę na miłość do Polski, a także zaprosić Was do odmawiania nowenny za Ojczyznę słowami św. Jana Pawła II, przed Uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nowenna rozpocznie się w święto Przemienienia Pańskiego w dniu 6 sierpnia, a zakończy w wigilię Uroczystości w dniu 14 sierpnia. W tym czasie odprawię 9 Mszy świętych za Ojczyznę, a także we wszystkich intencjach, które przyślecie na moje ręce. W Waszych intencjach 15 sierpnia odprawię dodatkową Mszę świętą w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie o godz. 12.30 (ul. Totus Tuus 32, 30-610 Kraków). Wszystkich Pomocników Mariańskich, którzy mogą przyjechać na tę Mszę świętą do Krakowa, zwłaszcza z południa Polski, serdecznie zapraszam. Po Eucharystii bardzo chętnie się z Wami spotkam, przy pomniku św. Jana Pawła II przed wejściem głównym do bazyliki, na chwilę radosnej rozmowy i dzielenia się owocami modlitwy.
 
Podziękowania
Drogi Bracie, droga Siostro! Razem tworzymy mariańską wspólnotę wpatrzeni w Maryję Wniebowziętą, która nieustannie wskazuje na swojego Syna i zaprasza nas do rozwijania daru, jakim jest nasza Ojczyzna. Pragnę Wam podziękować za wszelkie dobro, miłość i życzliwość okazaną misjonarzom mariańskim i ich Podopiecznym. Niech dobry Bóg wynagradza Wam wszelkie dobro płynące z serca.

o. Władysław MIC