Słowo o. Władysława„Miej zaufanie do swego Anioła Stróża. Traktuj go jako swego przyjaciela, bo nim jest, a już on postara się, aby ci wyświadczyć po tysiąckroć usługę w zwykłych sprawach powszednich”. św. Josemaría Escriva


Aniołom swoim dał rozkaz o tobie

Anioł Stróż naprawdę czuwa
Pamiętam moment z dzieciństwa, kiedy odkryłem znaczącą rolę Anioła Stróża w moim życiu. Miałem wtedy może dwanaście lub trzynaście lat. W naszym domu nigdy się nie przelewało, ale tamtego dnia nie było żadnych pieniędzy. Perspektywa dla młodego chłopaka była bardzo nieprzyjemna – nie będzie kolacji, śniadania ani kanapek do szkoły. Rodzice kilka razy powtarzali słowa: „Anioł Stróż się zatroszczy”. Jako dziecko nie mogłem zrozumieć, jak ma się zatroszczyć, skoro nie mamy pieniędzy. Przyznam, że się wtedy trochę irytowałem. Ku mojemu zawstydzeniu po południu przyszedł sąsiad i zapytał tatę, czy może kupić od niego żyrandol. Skończył remont, a nie chciało mu się jechać do miasta do sklepu. Nie zapomnę wtedy mojego zawstydzenia, ponieważ Anioł Stróż naprawdę zatroszczył się o nas. Od tamtego czasu wiele razy w moim życiu obserwowałem jego realną pomoc. Głęboko wierzę, że Boża Opatrzność działa poprzez niebieskich posłańców i dlatego pragnę Was zaprosić do pogłębienia nabożeństwa do Aniołów Stróżów.

Prawda na temat Aniołów
Większości z nas Aniołowie Stróżowie kojarzą się z dziecięcą modlitwą „Aniele Boży, stróżu mój” oraz z obrazkiem, który jest powszechny w naszych domach. Przedstawia on anioła przeprowadzającego dzieci przez niebezpieczny las. Takie podejście do tematu może jednak powodować, że wraz 
z upływem czasu będziemy traktować aniołów jako wytwory dziecięcej wyobraźni, które miały uspokajać nasze lęki. Niestety, różne przedstawienia aniołów nie pomagają w wierze, ukazując ich jako chłopców ze skrzydełkami. Wiele osób zaczyna mówić, że co było dobre w dzieciństwie teraz należy zostawić oraz troszczyć się o siebie i innych samemu. Łatwo zanika wiara w Bożą Opatrzność, która czuwa nad nami. Współdziała ona z Aniołami, które są istotami duchowymi, Bożymi stworzeniami, powołanymi, aby ukazywać Jego chwałę i nam pomagać. Wierzymy, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża.

Pismo Święte o Aniołach
Nasza wiara opiera się na Słowie, które wprost mówi o Bożych posłańcach, którzy uczestniczą w dziejach zbawienia człowieka i są pośrednikami między Stwórcą a nami. W Piśmie Świętym znajdujemy wiele wzmianek o tym, jak Bóg posługuje się aniołami dla dobra ludzi. W psalmie 91 czytamy: „Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień” (10-12). Przypomnijmy sobie też anioła, który opiekował się Hagar i jej synem, Izmaelem (Rdz 16,7-12); anioła, który zatrzymał rękę Abrahama, gdy ten ofiarował swego syna Izaaka na Górze Moria (Rdz 22,11); anioła ratującego trzech młodzieńców od śmierci w piecu ognistym (Dn 3,49-50) czy też, już w Nowym Testamencie, anioła wyprowadzającego Apostołów z więzienia (Dz 5,19-20) i ratującego św. Piotra z rąk Heroda (Dz 12,7-23). Jak widać, Aniołowie, oprócz tego, że oglądają chwałę Boga, są posłani do konkretnych ludzi, aby pomagać im zobaczyć Jego oblicze. 

Świadectwo świętych
Wielu świętych podkreślało, jak ważna jest modlitwa do Aniołów Stróżów, dając jej osobiste świadectwo. Św. Ojciec Pio mówił: „Jakże wielką pociechą jest posiadanie ducha, który od łona matki do grobu nie opuszcza nas ani na moment, nawet w chwilach, gdy mamy czelność popełniać grzech. Tenże duch niebieski prowadzi i chroni nas niczym przyjaciel lub brat”. Z kolei św. Jan Paweł II pisał, że jego Anioł Stróż zawsze wie, co on robi, a świadomość jego obecności nie tylko daje pokój, ale także oświeca i prowadzi w wypełnianiu woli Boga. Św. Stanisław Papczyński, założyciel Marianów, tak pisał w Inspectio cordis: „Rozważ dobrodziejstwa i posługi Aniołów względem ludzi. Ponieważ Aniołowie są sługami Bożymi, są wysyłani, by zapraszać ludzi na Gody Niebieskie. Tak dokładnie spełniają swój obowiązek, że nie pomijają żadnej okazji, by zapoznać nas ze wspaniałością, znakomitością i długotrwałością tych godów, i przeciwnie, też by wykazać, że próżne są radości, wesela i rozkosze świata”. 

Zaproszenie do Nowenny
Od jakiegoś czasu pragnę zachęcić każdego z Was do odkrywania na nowo roli Aniołów Stróżów. Okazją ku temu niech będzie także Nowenna do Aniołów Stróżów przed ich wspomnieniem, które przypada 2 października. Naszą wspólną modlitwę rozpoczniemy 24 września. Zapraszam do przekazywania Waszych osobistych intencji, które chcemy powierzać Bogu poprzez wstawiennictwo i opiekę Aniołów Stróżów. Na sercu na pewno leży nam dobro naszych dzieci i młodzieży, opieka nad naszymi rodzinami oraz wiele innych trudnych spraw, z którymi się aktualnie zmagamy. W ciągu kolejnych dni nowenny odprawię 9 Mszy świętych we wszystkich intencjach, które prześlecie na moje ręce. To właśnie Msza święta jest najskuteczniejszą formą modlitwy, bo w niej sam Jezus Chrystus wstawia się za nami do Ojca.

Zachęta i podziękowanie
Wierzę, że Wasi Aniołowie Stróżowie będą uczestniczyli w naszych modlitwach i ofierze Jezusa Chrystusa, będą otaczać nas swoją opieką. Warto na zakończenie nowenny ofiarować się opiece swego Anioła Stróża w osobistej modlitwie. Z góry dziękuję za wszelkie ofiary, które przekazujecie na misje i dla najbardziej potrzebujących. W ten sposób stajecie się „aniołami stróżami” dla podopiecznych naszych mariańskich misjonarzy oraz potrzebujących.
 

o. Władysław MIC

Dołącz swoje intencje do nowenny do Aniołów Stróżów - tutaj 
Zapisz się do newslettera!