Słowo o. Władysława
Święci Joachim i Anna stanowią stałe źródło natchnienia w życiu codziennym, w życiu rodzinnym i społecznym
św. Jan Paweł IIRodzina Bogiem silna

Patroni na nasze czasy
Ewangeliści nie przekazali nam żadnych informacji na temat rodziców Maryi. Tradycja chrześcijańska od samego początku wskazuje jednak na Annę i Joachima jako rodziców Matki Jezusa. Ich imiona pochodzą z apokryfu, czyli pisma, które nie weszło do kanonu biblijnego, a dokładnie z Protoewangelii Jakuba, napisanej około 150 roku. Ten dokument wczesnochrześcijański ukazuje Annę i Joachima jako patronów bardzo aktualnych, szczególnie na czas kryzysu rodziny.

Przykład świętych Joachima i Anny
Hebrajskie imię „Anna” w języku polskim oznacza łaskę, natomiast „Joachim” znaczy tyle, co „przygotowanie Panu”. Według autora starożytnego apokryfu rodzice Maryi przez wiele lat byli bezdzietni. Długo starali się o potomstwo, ale bezskutecznie. W tamtych czasach pojmowano to jako brak błogosławieństwa Bożego. Z pewnością bardzo cierpieli w sercu i modlili się żarliwie o pozbycie się tej hańby. Ponadto składali hojne ofiary w świątyni. Całe ich życie było prawe i skromne, ale wydawało im się, że skoro są bezdzietni, to Bóg im nie błogosławi. Joachim udał się więc na pustynię, gdzie pościł i modlił się przez 40 dni. Wtedy zjawił się anioł, który oznajmił mu, że Bóg zlitował się nad nimi i jego małżonka da mu dziecko, które będzie radością dla całej ziemi. Po powrocie Joachima, stało się tak, jak anioł powiedział. Po narodzinach córki nadano jej imię „Maryja”. Kiedy dziecko miało trzy lata, oddano je do świątyni jako dziękczynienie za cud narodzin. Maryja wychowywała się, modląc, śpiewając i słuchając słowa Bożego. „Przekleństwo” rodziców zmieniło się w błogosławieństwo, a ich rana stała się perłą.

O miłość i nawrócenie dla naszych rodzin
Należy pamiętać, że powyższa historia to tylko apokryf, ale przywołuję ją, bo pokazuje dobrze, że przykład życia rodziców Maryi jest wciąż aktualny. Żyjemy w czasach, które wprost podważają wartość rodziny i macierzyństwa. Dominujący w kulturze egoizm i nastawienie na własny sukces dotykają niestety wielu rodzin, które zmagają się z kryzysami. Na naszych oczach wiele z nich cierpi z powodu braku potomstwa jak rodzice Maryi, a wiele innych nie szanuje daru, który otrzymali od Boga, nie okazując dzieciom miłości i zainteresowania. Trudno znaleźć kogoś, kto nie ma lub nie zna rozbitej rodziny. Wzrasta liczba rozwodów, które najbardziej dotykają dzieci. Te cierpią w milczeniu, często nie potrafiąc o nim opowiedzieć, albo uciekają w różnego rodzaju nałogi – alkohol, narkotyki, gry komputerowe czy pornografię. Tam, gdzie powinna zwyciężać miłość, jest coraz więcej nienawiści i braku przebaczenia. Ponadto wielu młodych ludzi traci wiarę, że sakrament małżeństwa ma jakąkolwiek wartość. Święci Anna i Joachim stają dzisiaj jako nasi orędownicy przed Bogiem, którzy mogą skutecznie wypraszać dla nas łaskę nawrócenia i miłości w naszych rodzinach. 

Fundament miłości rodzinnej
Papież Franciszek zwraca uwagę na fundament prawdziwej bezinteresownej miłości, bez której nie da się zbudować dobrej rodziny. Składają się na niego zwykłe, proste czynności. W czasie jednej ze środowych katechez powiedział: „Jeśli w rodzinie coś jest nie tak albo istnieje jakaś ukryta rana, przy stole szybko dochodzi do porozumienia. Rodzina, w której nigdy nie spożywa się posiłków razem albo w której przy stole zamiast rozmawiać, patrzy się w telewizor albo w smartfon, jest »mało rodzinna«. Kiedy dzieci przy stole »przywiązane« są do komputera, do telefonu, i kiedy nie słuchają się między sobą, to nie jest rodzina, to jest pensjonat”. 

Zaproszenie do Nowenny
Postanowiłem zwrócić się do Was ze szczególnym zaproszeniem do włączenia się w modlitwę za rodziny potrzebujące uzdrowienia. Ponadto módlmy się o ratowanie rodziny jako instytucji opartej na związku wiernej miłości jednego mężczyzny i jednej kobiety przez całe życie. Dzisiaj jest to priorytetem. Zdrowa rodzina to zdrowe społeczeństwo. Pomimo, że jesteśmy grzesznymi ludźmi, tak narażonymi na kryzys, Bóg ma moc nas przemieniać i uczyć miłości. W tym celu zapraszam do odprawienia specjalnej Nowenny za rodziny przez wstawiennictwo św. Anny i św. Joachima. Rozpocznie się ona 17 lipca, a zakończy 25 lipca br. W tym czasie odprawię 9 Mszy świętych w intencjach, które prześlecie na moje ręce. Pamiętajmy, że nie ma mocniejszej modlitwy od Mszy świętej, podczas której sam Jezus Chrystus ofiarowuje się Bogu Ojcu za nas. 26 lipca we wspomnienie św. Anny złożę wasze intencje na ołtarzu Jezusa Chrystusa w miejscu szczególnie poświęconym Jego Matce, Maryi na górze św. Anny koło Opola. Sanktuarium to należy do najsłynniejszych na świecie. Figura św. Anny doczekała się uroczystej koronacji papieskimi koronami w 1910 r., a w 1983 r. sanktuarium nawiedził św. Jan Paweł II. 25 lipca br. wyruszymy z Warszawy razem z Pomocnikami Mariańskimi na pielgrzymi szlak, aby na Górze św. Anny przeżywać razem uroczystości i modlić się we wszystkich przesłanych intencjach za nasze rodziny.

Podziękowanie
Chciałbym także podziękować Wam za wszystkie ofiary, jakie przekazujecie na misje prowadzone przez Zgromadzenie Księży Marianów. Każda z nich to wielki dar serca, który służy najbardziej potrzebującym i jest bardzo miła w oczach Boga. Jestem szczególnie wdzięczny za odpowiedź na nasz ostatni apel, dotyczący zbiórki na Dom Misyjny w Borysowie, który pomoże w ewangelizacji i wsparciu najuboższych.

Miłość jest silniejsza niż grzech
Nie możemy ulegać zniechęceniu. Bóg daje nam wiele znaków, że Miłość jest silniejsza niż grzech. W życiu wielu rodzin widać, jak pragną dawać świadectwo wzajemnej miłości i przywiązania do Chrystusa. Proste gesty miłości i przebaczenia umacniają rodzinę i są żywym świadectwem dobroci Boga. Wierzę, że nasza modlitwa przyczyni się do umocnienia i uzdrowienia wielu rodzin.

o. Władysław MIC

Dołącz swoje intencje do nowenny do świętych Joachima i Anny