Najpilniejsze potrzeby


Przekaż ofiarę na dzieła miłosierdzia misjonarzy mariańskich

„Działalność misyjna nie jest czymś dodanym do życia chrześcijańskiego, jakby to była ozdoba, lecz przeciwnie, znajduje się w samym sercu wiary” – Papież Franciszek

            

Wesprzyj dzieci z Oratorium

w Kazachstanie

Ocal młode kobiety

Szwalnia w Kamerunie

Pomoc w kształceniu dzieci

w Rwandzie

Wesprzyj dzieci z Oratorium

W Kazachstanie, w Karagandzie, w dzielnicy Fiedorowka, licznie zamieszkałej przez potomków polskich zesłańców, ludzie wciąż żyją w warunkach urągających ludzkiej godności. Niewielkie chałupki są bez bieżącej wody i kanalizacji.

Mariańscy misjonarze postanowili pomóc dzieciom i od ponad 10 lat prowadzą dla nich Oratorium, pomagając zwłaszcza naszym rodakom – potomkom polskich zesłańców. Ks. Przemysław Męch MIC opowiada, że dzieci, które tam przychodzą, trzeba uczyć dosłownie wszystkiego. Często ich pierwszą motywacją żeby przyjść, jest fakt, że misjonarze dają ciepłe posiłki. W Oratorium dzieci mogą się najeść, nauczyć się relacji społecznych, rozwinąć swoje talenty, przyjąć sakramenty.

Najwięcej mówią o nim świadectwa dzieci, które w nim dorastały. Liza wyznała: „W moim domu panowała napięta atmosfera i nikt nie był wesoły. Dzięki temu miejscu sama stałam się radosna, nauczyłam się podstaw kultury, otworzyłam się na innych ludzi”. Z kolei Sasza powiedział: „Od siódmego roku życia musiałem pracować. Sprzedawałem złom, wywoziłem gruz z placów budowy. Razem z kolegą nosiłem węgiel w wiadrze. W domu rodzice na mnie krzyczeli. Byłem przez to agresywnym dzieckiem, zamkniętym i nieufnym. Misjonarze odmienili moje życie. Dzięki nim stałem się bardziej pewny siebie i zdolny do podejmowania dojrzałych decyzji”.           
 

Droga Siostro, Drogi Bracie, zachęcamy Cię gorąco, do wsparcia dzieci z Oratorium.

Ofiary prosimy wpłacać na konto: 
Centrum Pomocników Mariańskich
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa  
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847
z dopiskiem:  POMOC DLA ORATORIUM

Bóg zapłać za hojność! 

36 zł
To koszt dożywiania dziecka przez tydzień.
97 zł
Pozwoli sfinansować kolację wigilijną i prezent dla jednego dziecka.
348 zł
Tyle potrzeba, żeby zakupić obowiązkową wyprawkę szkolną dla ucznia (wraz z mundurkiem).
129 zł
Tyle kosztuje tona węgla w Kazachstanie (potrzeba 60 ton na zimę).

Ocal młode kobiety


 

Sytuacja kobiet w Kamerunie jest bardzo trudna. Wpływ na to ma wszechobecna nędza, prowadząca nawet do kradzieży i prostytucji, brak perspektyw, nie okazywanie szacunku kobietom i unikanie odpowiedzialności przez mężczyzn. W tamtejszej kulturze na barkach kobiety spoczywa nie tylko macierzyństwo, ale często konieczność utrzymania rodziny. Powszechny jest widok kobiety z dzieckiem, pracującej w polu i niosącej na głowie ciężkie baniaki z wodą. W tym samym czasie mężczyźni zajmują się sobą.

Księża marianie pragną to zmienić. Postanowili dać szansę dziewczynom i młodym kobietom na zdobycie zawodu. Tak narodził się projekt szwalni. Powstająca szwalnia zapewni kobietom fach, dzięki którym będą mogły utrzymać siebie i swoje dzieci. Będzie to też miejsce formacji. Misjonarze będą tam uczyć kobiety szacunku do siebie, podstaw kultury, a także przekazywać chrześcijańskie wartości. Już teraz mężczyźni przychodzący na misję, aby zarobić przy różnych pracach, są kształtowani w duchu odpowiedzialności za siebie, kobiety i dzieci. W szwalni będzie miejsce także dla nich. Będą uczyli się, co znaczy być mężem i ojcem.

Aby szwalnia powstała, potrzebne są odpowiednie pomieszczenia, maszyny i materiały. Misjonarze zbierają również środki, by pomagać kobietom w zaspokajaniu codziennych potrzeb, dając im podstawowe produkty, których brakuje, jak mydło czy nafta do lampy.

           

Droga Siostro, Drogi Bracie, zachęcamy Cię gorąco, do wsparcia kobiet z Kamerunu.

Ofiary prosimy wpłacać na konto:
Centrum Pomocników Mariańskich
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa  
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847
z dopiskiem: SZWALNIA – KAMERUN

Bóg zapłać za hojność! 

34 zł
To koszt podstawowych produktów dla jednej kobiety na miesiąc (jak mydło, proszek, nafta).
295 zł
Wystarczy, by wyposażyć jedno stanowisko pracy w szwalni (igły, nici, nożyce, centymetr krawiecki).
118 zł
Tyle kosztuje wyprawka dla noworodka (m.in. ubranka i pieluchy).

Pomoc w kształceniu dzieci w RwandzieNajwiększym skarbem, jaki otrzymujemy od Stwórcy, są dzieci, które najczęściej przyjmujemy z miłością i radością. Niestety, nie wszędzie są one otoczone właściwą troską. Wciąż są miejsca, gdzie panuje ogromna bieda i dzieci nie mają żadnych szans, by bez wsparcia i pomocy z zewnątrz mogły się z niej wydostać.

Ks. Leszek Czeluśniak MIC od ponad 30 lat pracuje w Afryce. W 2017 roku rozpoczął budowę ośrodka, który nazwał „Akademią Dziecięcą”. Ośrodek ten jest szansą na lepsze życie dla dzieci z Kibeho.

              
       
Dzięki ludziom dobrej woli powstały cztery małe budynki mieszczące trzy klasy, warsztat szkolny i toalety oraz niewielkie oratorium do nauki religii. Codziennie przychodzi ok. 50 dzieci, które uczą się m.in. jęz. angielskiego, muzyki, plastyki, matematyki, higieny, religii. Dzieci pochodzą z bardzo biednych środowisk, dlatego misjonarze zapewniają im codziennie pożywne bułki oraz witaminy. Dzięki Akademii dzieci mają szansę, by zdać egzamin do szkoły średniej, otrzymać stypendium i kontynuować naukę. Otwiera się przed nimi szansa, by mogły zostać murarzami, stolarzami, nauczycielami, pracować w hotelarstwie i innych zawodach. Mają możliwość wyrwania się z tej wszechobecnej biedy.

Potrzeby są wielkie. Ks. Leszek chciałby objąć opieką co najmniej setkę dzieci. Obecnie brakuje jednak środków na zbudowanie kolejnych pomieszczeń. Poza tym trzeba płacić za wodę, prąd, internet, utrzymanie ośrodka.

Droga Siostro, Drogi Bracie, zachęcamy Cię gorąco, byś dołożył swoją cegiełkę do utrzymania i rozwoju Akademii Dziecięcej w Kibeho, w Rwandzie.
Ofiary prosimy wpłacać na konto:
Centrum Pomocników Mariańskich
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa  
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847
z dopiskiem: POMOC DZIECIOM - AKADEMIA

Bóg zapłać za hojność! 
36 zł
Tyle kosztują środki higieniczne dla wszystkich dzieci na tydzień.
93 zł
To koszt dożywiania jednego dziecka przez trzy miesiące.
397 zł
Wystarczy na miesięczne wynagrodzenie nauczyciela.
178 zł
To miesięczne stypendium dla jednego dziecka.


Partnerzy


Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane