Szkaplerz


Prośba o Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia

Niebieski szkaplerz to znak oddania się Maryi Niepokalanie Poczętej i miłości do Niej. Osoba nosząca go otrzymuje szczególne błogosławieństwo Kościoła. Dzięki temu szkaplerz chroni ją przed działaniem złego ducha. Stanowi też symbol przyoblekania się w nowego człowieka.
 

Moje dane

Dane kapłana, który poświęci i nałoży szkaplerz

do którego zostanie wysłane upoważnienie
Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Księży Marianów

Preferowany sposób dostarczenia

Wybierz sposób dostarczenia deklaracji przyjęcia szkaplerza oraz upoważnienie dla księdza
lub
* pole wymagane
 
Czym jest szkaplerz Niepokalanego Poczęcia?
Szkaplerz, który dzisiaj noszą świeccy, to symboliczny ubiór złożony z dwóch małych prostokątnych kawałków płótna. Ze względów praktycznych zastępuje się go specjalnym medalikiem, który nosi się na szyi na zwyczajnym łańcuszku.
Niebieski szkaplerz to znak oddania się Maryi Niepokalanie Poczętej i miłości do Niej. Osoba nosząca go otrzymuje szczególne błogosławieństwo Kościoła. Dzięki temu szkaplerz chroni ją przed działaniem złego ducha. Stanowi też symbol przyoblekania się w nowego człowieka. W rozumieniu mistycznym szkaplerz jest skrawkiem płaszcza Maryi, pod który chronią się Jej dzieci we wszelkich trudnościach. Szkaplerz ma im pomóc w tym, by tak jak Matka Boża współpracowali z Duchem Świętym. Owocem tego jest stopniowa przemiana serca i uwolnienie od części skutków grzechu.
Noszący szkaplerz mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w dniu otrzymania szkaplerza oraz w momencie śmierci.

Osoby, które chciałyby przyjąć niebieski szkaplerz lub uzyskać więcej informacji na jego temat, proszone są o kontakt.
Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane