Szkaplerz


Prośba o Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia

Niebieski szkaplerz to znak oddania się Maryi Niepokalanie Poczętej i miłości do Niej. Osoba nosząca go otrzymuje szczególne błogosławieństwo Kościoła. Dzięki temu szkaplerz chroni ją przed działaniem złego ducha. Stanowi też symbol przyoblekania się w nowego człowieka.
 

Moje dane

Dane kapłana, który poświęci i nałoży szkaplerz

do którego zostanie wysłane upoważnienie
Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Księży Marianów

Preferowany sposób dostarczenia

Wybierz sposób dostarczenia deklaracji przyjęcia szkaplerza oraz upoważnienie dla księdza
lub
 
Czym jest szkaplerz Niepokalanego Poczęcia?
Szkaplerz, który dzisiaj noszą świeccy, to symboliczny ubiór złożony z dwóch małych prostokątnych kawałków płótna. Ze względów praktycznych zastępuje się go specjalnym medalikiem, który nosi się na szyi na zwyczajnym łańcuszku.
Niebieski szkaplerz to znak oddania się Maryi Niepokalanie Poczętej i miłości do Niej. Osoba nosząca go otrzymuje szczególne błogosławieństwo Kościoła. Dzięki temu szkaplerz chroni ją przed działaniem złego ducha. Stanowi też symbol przyoblekania się w nowego człowieka. W rozumieniu mistycznym szkaplerz jest skrawkiem płaszcza Maryi, pod który chronią się Jej dzieci we wszelkich trudnościach. Szkaplerz ma im pomóc w tym, by tak jak Matka Boża współpracowali z Duchem Świętym. Owocem tego jest stopniowa przemiana serca i uwolnienie od części skutków grzechu.
Noszący szkaplerz mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w dniu otrzymania szkaplerza oraz w momencie śmierci.

Osoby, które chciałyby przyjąć niebieski szkaplerz lub uzyskać więcej informacji na jego temat, proszone są o kontakt.
Zapisz się do newslettera!