Litania za dusze w czyśćcu cierpiące


Kyrie elejson.
Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zlituj się
nad duszami w czyśćcu cierpiącymi.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
zlituj się …
Duchu Święty Boże, zlituj się …
Święta Trójco Jedyny Boże, zlituj się …

Miłosierne Serce Jezusa – moich przodków, rodziców, braci, sióstr i najbliższych krewnych – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – przyjaciół i wszystkich, którzy na moją miłość i wdzięczność sobie zasłużyli – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – rodziców, którzy swoim dzieciom odebrali życie – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – ludzi lekkomyślnych i bogatych, którzy nie troszczyli się
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich małżonków, którzy nie dotrzymali sobie wierności – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – kapłanów i przełożonych, którzy nie troszczyli się o zbawienie dusz swoich poddanych  – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy do Sakramentów świętych nie przystępowali – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy bez Sakramentów przeszli do wieczności – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, których cierpienie jest największe i są najdalej wybawienia – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – papieży, władców i rządzących – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – nauczycieli, wykładowców, katechetów, duszpasterzy, kapłanów, misjonarzy, apostołów świeckich i obrońców wiary – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – księży, dyrektorów i wszystkich, którzy czcili Twoje Najświętsze Serce – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – poległych na polu chwały, pogrążonych w morskich falach i wszystkich, których nagła śmierć zabrała z tego świata – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich wiernych zmarłych – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy najbardziej dla Kościoła się zasłużyli – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy dobrych uczynków nigdy nie zaniedbywali – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy Ci ufali i wiernie służyli – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – nałogowych grzeszników, którzy tylko szczególnej łasce zawdzięczają zbawienie – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – tych, którzy dziś lub jutro mają umrzeć – zachowaj od mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – moją własną biedną duszę, gdy stanie przed sądem Twoim – zachowaj od mąk czyśćcowych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad duszami zmarłych.

Wieczny odpoczynek racz duszom wiernych zmarłych dać Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen.

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzkości i hojnie udzielasz przebaczenia dla wszystkich, prosimy Cię przez Serce Twego Zmartwychwstałego Syna i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy oraz wszystkich świętych, dopuść wszystkich wiernych zmarłych do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen

 

Dlaczego odmawia się litanię za dusze w czyśćcu cierpiące?

Litania za dusze w czyśćcu cierpiące odmawiana jest w ramach katolickiej praktyki modlitewnej, mającej na celu wspieranie dusz znajdujących się w stanie oczyszczenia po śmierci, znanym jako czyściec. Wierzenia dotyczące czyśćca opierają się na doktrynie Kościoła Katolickiego, według której dusze, które nie są całkowicie wolne od grzechów powszednich lub nie odbyły pokuty za grzechy, które zostały im wybaczone, muszą przejść proces oczyszczenia przed wejściem do nieba. Oto kilka powodów, dla których odmawia się litanię za dusze cierpiące w czyśćcu:

1. Wsparcie w procesie oczyszczenia

Wierzy się, że modlitwa za dusze w czyśćcu może przyspieszyć ich proces oczyszczenia i pomóc im szybciej osiągnąć wieczną radość w niebie. Jest to wyraz miłości i troski o zmarłych.

2. Wyraz wiary w wspólnotę świętych

Odmawianie litanii i innych modlitw za dusze w czyśćcu odzwierciedla wiarę w wspólnotę świętych, która obejmuje wiernych na ziemi (Kościół pielgrzymujący), dusze w czyśćcu (Kościół cierpiący) i świętych w niebie (Kościół tryumfujący). Modlitwa za zmarłych jest wyrazem tej duchowej solidarności.

3. Praktyka miłosierdzia duchowego

Modlitwa za zmarłych jest jednym z dzieł miłosierdzia duchowego, które Kościół zachęca do praktykowania. To pokazuje miłosierdzie wobec dusz, które nie mogą już same modlić się za siebie.

4. Pamięć o zmarłych

Odmawianie litanii za dusze w czyśćcu jest również sposobem na pamięć o zmarłych, utrzymanie duchowej więzi z nimi i wyrażenie nadziei na ich spotkanie w wieczności.

5. Uświadamianie sobie rzeczywistości życia po śmierci

Praktyka ta może również pomóc wiernym w refleksji nad własnym życiem i śmiercią, zachęcając do życia w stanie łaski i dążenia do świętości.

Litania za dusze w czyśćcu cierpiące jest więc ważnym elementem katolickiej duchowości, podkreślając miłosierdzie, wspólnotę i nadzieję na zbawienie dla wszystkich wiernych.

Czym jest czyściec? Kto trafia do czyśćca?

Czyściec jest pojęciem teologicznym w doktrynie Kościoła Katolickiego, odnoszącym się do stanu tymczasowego oczyszczenia dla dusz, które opuściły ten świat w stanie łaski Bożej, ale nadal wymagają oczyszczenia z grzechów powszednich lub odbarczenia od temporalnej kary za grzechy, które zostały im wybaczone za życia. Czyściec nie jest ani niebem, ani piekłem, ale stanem przejściowym, w którym dusze przygotowują się do pełnej komunii z Bogiem w niebie.

Kto trafia do czyśćca?

Do czyśćca trafiają osoby, które:

  • Zmarły w stanie łaski Bożej: Oznacza to, że w momencie śmierci były one w przyjaźni z Bogiem, nie mając na sumieniu śmiertelnego grzechu, za który nie zostałyby przebaczone.
  • Wymagają oczyszczenia: Są to dusze, które potrzebują dodatkowego oczyszczenia z grzechów powszednich lub muszą odpracować temporalną karę za grzechy, które zostały im wybaczone, ale za które nie wykonały w pełni pokuty.

Cel czyśćca

Celem istnienia czyśćca jest oczyszczenie duszy tak, aby mogły one osiągnąć świętość niezbędną do wejścia do nieba, gdzie nic nieczystego nie może wejść (zgodnie z Ap 21,27). Proces oczyszczenia w czyśćcu jest postrzegany jako akt miłosierdzia Bożego, dający duszom możliwość osiągnięcia pełni komunii z Bogiem.

Jak Kościół Katolicki postrzega czyściec?

Kościół Katolicki naucza, że wierni na ziemi mogą wspierać dusze w czyśćcu poprzez modlitwę, ofiarę Mszy Świętej w ich intencji oraz przez inne praktyki pobożne, takie jak jałmużna czy ofiary. Szczególnie poleca się odmawianie modlitw za zmarłych, zwłaszcza w listopadzie, miesiącu poświęconym pamięci zmarłych.

Podstawy biblijne

Choć termin "czyściec" nie pojawia się w Biblii, Kościół Katolicki opiera doktrynę o czyśćcu na kilku fragmentach Pisma Świętego, które sugerują możliwość oczyszczenia po śmierci, oraz na Tradycji i nauczaniu Magisterium Kościoła. Jednym z często cytowanych fragmentów jest 2 Księga Machabejska 12,45-46, która mówi o modlitwie za zmarłych, aby zostali uwolnieni od grzechów. Chociaż ten fragment nie należy do kanonu biblijnego w niektórych tradycjach chrześcijańskich, jest on ważny dla katolickiego rozumienia modlitwy za zmarłych i istnienia stanu oczyszczenia.

Podsumowując, czyściec w doktrynie katolickiej jest postrzegany jako wyraz Bożego miłosierdzia, dający duszom możliwość przygotowania się do wieczności w pełni komunii z Bogiem.

Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.