Klauzula informacyjna Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Centrum Pomocników Mariańskich przy Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów Pod Wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Warszawie, ulica Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa, dalej „Centrum” oraz Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przy Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów z siedzibą w Warszawie, ulica Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa, dalej „Stowarzyszenie”, działający jako Współadministratorzy danych osobowych. 

Centrum i Stowarzyszenie jako Współadministratorzy danych osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować email: inspektor.spm@marianie.pl, adres: ul. św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newsletter zawierającego informacje o działalności Współadministratorów danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu, usług IT, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji usługi newsleltter do momentu rezygnacji z usługi lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:
dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.
 

Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.