misjonarze Pomagamy na
wszystkich
kontynentach


Działamy w takich krajach jak:
Książka "Charyzmat i Egzotyka. Misje Księży Marianów w Kamerunie"

Ze wstępu autorki: „Podczas pisania książki Zgromadzenie Księży Marianów udzieliło mi wszelkiej możliwej pomocy. Zostałam ponownie wysłana do Kamerunu. Ułatwiano mi spotkania ze wszystkimi osobami, które mogły przybliżyć mi historię misji – od biskupów ordynariuszy obu kameruńskich diecezji, w których pracują księża marianie, do parafian z Atoku. Otrzymywałam wgląd w potrzebne dokumenty i w prywatne archiwa misjonarzy, którzy wśród licznych zajęć znajdowali czas na długie rozmowy, a potem odpowiadali na moje liczne maile z prośbami o sprawdzenie jakiejś daty w księgach parafialnych, podanie obszaru misyjnego pola, czy zweryfikowanie niepewnej informacji. Zarówno w Atoku jak i w Ngoya byłam przyjmowana z wielką życzliwością i czułam się niemal jak u siebie w domu”.
Zapraszamy do lektury. 

Książkę można nabyć na stronie Marianum Sklep, w siedzibie naszego biura lub pod adresem mailowym: spedycja.spm@marianie.pl
tel.: 22 833 74 05
Książka "50 pytań na temat Kibeho" Od 28 listopada 1981 r. do 28 listopada 1989 r. Matka Boża ukazywała się trzem dziewczynom w Kibeho w Rwandzie. Są to jedyne objawienia maryjne w Afryce, które zostały uznane przez Kościół. Świadczy to o ich wielkiej wadze dla całego kontynentu, ale przesłanie w nich zawarte skierowane jest do całego świata. Maryja przypomina w nim bowiem najważniejsze chrześcijańskie prawdy m.in. o konieczności nawrócenia, znaczeniu modlitwy, zwłaszcza różańcowej i zbawczym wymiarze cierpienia, którego nabiera ono, gdy jest przeżywane z Chrystusem i Jego Matką.
Zapraszamy do lektury.
Książkę można nabyć na stronie Marianum Sklep, w siedzibie naszego biura lub pod adresem mailowym: spedycja.spm@marianie.pl
tel.: 22 833 74 05
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
pomaga na całym świecie
Nie czekaj, wesprzyj misje

Partnerzy