Ukraina


Ukraina to państwo w Europie Wschodniej zamieszkałe przez ponad 45 mln mieszkańców, z czego 78% to Ukraińcy; 17% to Rosjanie, 0,3% to Polacy. Pozostali to Białorusini, Mołdawianie, Tatarzy, Bułgarzy i inni.
Dominuje tutaj prawosławie 76%, grekokatolicy – 8%, rzymsko katolicy – 2,2 %. W niektórych rejonach katolicyzm w dalszym ciągu jest deprecjonowany (Krym).

Marianie na Ukrainie
Pierwsze ślady obecności marianów na Ukrainie sięgają XVIII wieku. Niestety, w wyniku wrogiej dla Kościoła (1795) polityki mocarstw rozbiorowych i późniejszej kasaty zakonów (1832) wszystkie placówki na tych terenach uległy likwidacji, a marianów wypędzono.
Powrót marianów na Ukrainę nastąpił w czasie prześladowań Kościoła katolickiego przez okupanta sowieckiego. Szczególną rolę odegrali tutaj księża przybyli z Łotwy: ks. Bernard Mickiewicz (1970 rok) i ks. Władysław Wanags (1977 rok). Obydwaj byli szykanowani i więzieni w łagrach. W latach osiemdziesiątych, w konspiracji przed władzami, do Zgromadzenia wstąpiło 9 kandydatów. 
Po odzyskaniu wolności religijnej (1990 r.) na Ukrainie utworzono oficjalne mariańskie placówki misyjne, które istnieją do dzisiaj: Czerniowce, Grodek Podolski, Mogilew Podolski, Charków, Chmielnicki, Sewastopol (Krym). Z każdej placówki marianie dojeżdżają do sąsiednich miejscowości, w których nadal brakuje kapłanów.
Na Ukrainie dominuje duszpasterstwo parafialne, ale marianie prowadzą także Dom Miłosierdzia dla osób starszych i bezdomnych w Gródku, Wydawnictwo „Słowo wśród nas” w Charkowie, publikujące literaturę w języku ukraińskim i rosyjskim; duszpasterstwo uzależnionych w Mogilowie, duszpasterstwo rodzin w diecezji Kamieniec Podolski, a także duszpasterstwo Polonii w Gródku. Szczególnym wyzwaniem jest praca w nowo powstałej parafii w Charkowie, na terenie której zamieszkuje blisko 250 tys. osób, w tym ok. 30 tys. studentów. Wymagająca jest także praca w liczącym 400 tys. mieszkańców Sewastopolu na Krymie. W wynajętych pomieszczeniach w bloku mieszkalnym marianie prowadzą jedyną katolicką parafię w tym mieście. Niestety, wieloletnie starania o odzyskanie skonfiskowanego budynku kościoła wciąż nie przyniosły rezultatów.
 
Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.