Nowenna do Ducha Świętego ze św. Stanisławem Papczyńskim


Wprowadzenie
„Duchu Święty – o darze, od którego nie można otrzymać większego! Co bardziej wspaniałego z dobrodziejstw, łask i charyzmatów mógł Pan udzielić swym uczniom poza Duchem Świętym? Ktoś, kto Go posiada, ma wszystko! Gdy ktoś przez Niego jest kierowany, nie może pobłądzić i zdąża bezpieczną, prostą drogą do Niebieskiej Ojczyzny!” – pisał założyciel Zgromadzenia Księży Marianów, św. Stanisław Papczyński (1631-1701). Św. Stanisław doświadczał obecności i prowadzenia Ducha Świętego w całym swoim życiu. Wspierany Bożą łaską zdobył wykształcenie i założył nowy zakon: Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Zgromadzenie Księży Marianów). Stał się jednym z najwybitniejszych Polaków XVII wieku: kaznodzieją, autorem książek, kierownikiem duchowym i spowiednikiem (m.in. króla Jana III Sobieskiego). Był człowiekiem ciężkiej pracy, ale przede wszystkim wielkiej modlitwy, orędownikiem dusz czyśćcowych i pokutnikiem wstawiającym się do Boga za chorymi na ciele i na duszy.
Módlmy się do Ducha Świętego ze św. Stanisławem Papczyńskim, który miał do Niego wielkie nabożeństwo. Prośmy, byśmy umieli się poddać kierownictwu Ducha Świętego i wypełnili wolę Bożą w naszym życiu.

Serdecznie zapraszam na wspólne świętowanie Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 19 maja o godz. 12.00 do Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego na Marianki do Góry Kalwarii.


DZIEŃ PIERWSZY
10 maja
O otwarcie serca na miłość Bożą

Wiele razy dobroć Boża zwykła na różne sposoby pociągać ludzkie serca do swej miłości i chociaż opierają się one na pierwsze wezwanie, woła po raz drugi i trzeci – św. Stanisław Papczyński.
Duch Święty dany nam został na chrzcie świętym, ale być może nie dostrzegaliśmy dotąd Jego obecności w swoim życiu. Tymczasem życie chrześcijańskie jest możliwe tylko w Duchu Świętym. Będąc Miłością Ojca i Syna, pociąga nas do otwarcia się na Bożą miłość. On przekonuje nas, że jesteśmy kochani przez Ojca, umacnia w codzienności, prowadzi, oczyszcza, uświęca… Pozwólmy Mu więc działać w naszym życiu! Pozwólmy Mu pociągnąć się ku Bożej miłości!
Duchu Święty, zmiłuj się nad nami!
Św. Stanisławie, który nie bałeś się otworzyć swojego serca na obecność Ducha, obecność Miłości, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień pierwszy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - tutaj.

DZIEŃ DRUGI
11 maja
O przyjęcie Pana Jezusa do swojego życi
a
Nie miej wątpliwości, że gdy dziś Jezus wsiądzie do łódki twego serca, to po to, żeby tobą pokierować, udzielić ci pomocy i ocalić cię – św. Stanisław Papczyński.
Duch Święty towarzyszył Jezusowi w Jego ziemskiej misji i tak samo towarzyszy nam w naszym życiu. On sprawia, że możemy poznać i pokochać Jezusa. W ten sposób nawiązujemy z Panem osobistą więź, stajemy się godni miana chrześcijanina. Jak mówił papież Benedykt XVI, „U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” (Deus Caritas Est, 1). Prośmy Ducha Świętego, byśmy umieli rozpoznać w naszym życiu wołanie Jezusa i byśmy zaprosili Go do „łódki swojego serca”.
Duchu Święty, zmiłuj się nad nami!
Św. Stanisławie, który dałeś Jezusowi pierwsze miejsce w swoim życiu, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień drugi nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - tutaj.

DZIEŃ TRZECI
12 maja
O przyjęcie Bożego miłosierdzia

Kontempluj miłosierdzie Boże! Ucz się więc zatapiać z wielką ufnością swoje niedoskonałości
w niezmierzonej przepaści tego Bożego miłosierdzia – św. Stanisław Papczyński.
Pan Jezus mówił, że gdy Duch Święty przyjdzie, przekona świat „o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J 16,7). Duch daje światło i pozwala nam dostrzec nasz grzech. On też podprowadza nas do Bożego miłosierdzia. Prośmy Go, byśmy dzięki Jego działaniu poznali prawdę o sobie, a poznawszy ją, nigdy nie zwątpili w miłosierdzie Boże. Prośmy Go o ufność do Pana na każdy dzień!
Duchu Święty, zmiłuj się nad nami!
Św. Stanisławie, który doświadczałeś Bożego miłosierdzia i hojnie dzieliłeś się nim z innymi, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień trzeci nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - tutaj.

DZIEŃ CZWARTY
13 maja
O pogłębienie naszego życia modlitwy

Naucz się uciekać do modlitwy jak do kotwicy, zwłaszcza wtedy, gdy rozpętują się burze pokus, powstają inne zamęty, czy czekają cię trudne obowiązki – św. Stanisław Papczyński.
Duch Święty działa w naszym życiu, ale potrzebuje naszego zaufania. Im bardziej się Mu powierzamy, tym bardziej nas dotyka. Drogą do otwierania serca na Jego działanie staje się modlitwa. Prośmy Ducha Świętego w dzisiejszym dniu o dar modlitwy jako spotkania ze Zmartwychwstałym. Prośmy, byśmy modlili się w każdym czasie i w każdym miejscu oraz byśmy umieli wszystko to, co nas w życiu spotyka, uczynić „tworzywem” modlitwy.
Duchu Święty, zmiłuj się nad nami!
Św. Stanisławie, który dzięki wytrwałej modlitwie całe życie współpracowałeś z Duchem Świętym, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień czwarty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - tutaj.

DZIEŃ PIĄTY
14 maja
O pełnienie naszych obowiązków z miłością

Z miłości do Boga będziecie czynić wszystko co dobre, a unikać wszelkiego zła: będziecie się ćwiczyć we wszelkiej możliwej cnocie, a brzydzić każdą wadą i grzechem  – św. Stanisław Papczyński.
Zamieszkując nasze serca, Duch Święty pobudza nas, byśmy na miłość Bożą odpowiadali miłością. Ta nasza odpowiedź miłości przybiera bardzo konkretny kształt – naszych obowiązków rodzinnych, zawodowych, społecznych… Prośmy dziś Ducha Świętego, byśmy umieli otworzyć nasze serca na miłość, którą On nam daje i by ta miłość przybrała w naszym życiu konkretny kształt dobrych czynów.
Duchu Święty, zmiłuj się nad nami!
Święty Stanisławie, który w całym swoim życiu udzielałeś odpowiedzi na Bożą miłość daną Ci przez Ducha Świętego, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień piąty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - tutaj.

DZIEŃ SZÓSTY
15 maja
O wytrwałość w dobrym

Wielu odejmuje ręce od pługa, ustaje w połowie drogi do doskonałości, haniebnie porzuca dobre dzieła, bo zabrakło im miłości. Ona ich nie pobudza, nie zagrzewa i nie wspiera – św. Stanisław Papczyński.
Na drodze życia duchowego niejednokrotnie dopaść nas może zniechęcenie. Nie jest łatwo wytrwać przy Panu w sytuacjach, w których niemal nikt nie przejmuje się Jego obecnością i jego przykazaniami, a mimo tego zdaje się pędzić szczęśliwe życie… Nie jest łatwo trwać, gdy spotykają nas cierpienia i niepowodzenia. Duch Święty jest nam dany po to, by umacniać nas na drodze wiary. Prośmy Go, byśmy w chwilach zniechęcenia, utraty nadziei, a nawet rozpaczy nie zbaczali z Bożej drogi, lecz wytrwale poddawali się Jego natchnieniom. On może nas umocnić!
Duchu Święty, zmiłuj się nad nami!
Święty Stanisławie, który tylekroć mogłeś zniechęcić się do wierności Panu, a mimo to wytrwałeś przy Nim, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień szósty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - tutaj.

DZIEŃ SIÓDMY
16 maja
O wiarę w moc modlitwy

Bądź przekonany, że modlitwa jest ci w najwyższym stopniu potrzebna. Zaopatrzony w kotwicę, bezpiecznie przepłyniesz przez wszystkie burze; uzbrojony w tę tarczę, nietknięty przejdziesz przez ogień i wodę, przez tysiączne niebezpieczeństwa śmierci. Mając takiego towarzysza, bez żadnej szkody będziesz szedł naprzód mimo czatujących zbójców na drodze wiodącej do doskonałości i do wieczności – św. Stanisław Papczyński.
Duch Święty zamieszkujący w naszych sercach pobudza nas do modlitwy za innych. Być może mamy doświadczenie skutecznej modlitwy za kogoś bliskiego w chorobie lub wielkim strapieniu, być może zostaliśmy wysłuchani w niemal cudowny sposób, być może jednak owoce naszej modlitwy są jeszcze zakryte przed naszymi oczami… Pozwólmy Duchowi Świętemu modlić się w nas! Zanośmy z Jego pomocą przed Boży tron naszych współmałżonków, nasze dzieci, naszych krewnych i przyjaciół żyjących i zmarłych, naszą Ojczyznę…
Duchu Święty, zmiłuj się nad nami!
Św. Stanisławie, który tak wielką wagę przywiązywałeś do modlitwy wstawienniczej za żyjących i zmarłych, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień siódmy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - tutaj.

DZIEŃ ÓSMY
17 maja
O zaangażowanie w pracy dla wspólnego dobra

Najchwalebniejszą rzeczą umysłu szlachetnego jest poświęcenie sprawom publicznym swego majątku i życia – św. Stanisław Papczyński.
Zamieszkując w naszych sercach, Duch Święty niejako je „poszerza”. Postępując za Jego wskazaniami i natchnieniami, stajemy się bardziej wrażliwi nie tylko na naszych najbliższych, ale także na innych oraz na sprawy dotyczące Ojczyzny, Kościoła czy świata. Możemy je w Duchu Świętym zanosić w modlitwie do Pana, ale możemy także – jeżeli czujemy się wzywani – zaangażować się w jakąś pracę dla wspólnego dobra. Prośmy Ducha Świętego, byśmy nie byli głusi na Jego wołanie i trafnie odpowiadali, na miarę naszego osobistego wezwania, na sprawy społeczności, w których żyjemy.
Duchu Święty, zmiłuj się nad nami!
Św. Stanisławie, który tak bardzo angażowałeś się w sprawy publiczne, módl się za nami, byśmy umieli darami Ducha Świętego służyć społecznościom, w których jesteśmy.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień ósmy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - tutaj.

DZIEŃ DZIEWIĄTY
18 maja
O życie wieczne dla nas i naszych bliskich

Niech Przenajświętsza Trójca sprawi, byśmy osiągnęli ten cel, dla którego zostaliśmy stworzeni, odkupieni i powołani do wiary – św. Stanisław Papczyński.
Duch Święty daje nam mądrość, w świetle której możemy rozpoznać prawdziwy cel naszego ziemskiego życia. To dzięki współpracy z Jego łaską możemy codziennie troszczyć się o nasze zbawienie – słuchając Jego natchnień i odpowiadając na nie. Prośmy Go, byśmy byli wierni Jego natchnieniom, zawsze mający przed oczami cel, dla którego zostaliśmy stworzeni i zawsze zatroskani o życie wieczne dla nas i dla naszych bliskich.
Duchu Święty, zmiłuj się nad nami!
Św. Stanisławie, który nigdy nie utraciłeś sprzed oczu celu życia i potrafiłeś go ukazywać innym, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Dzień dziewiąty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - tutaj.


Pobierz Nowennę do Ducha Świętego - tutaj.

 
Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.