Białoruś


Obecnie Białoruś liczy ok. 10 mln mieszkańców z czego ok. 40% stanowią ateiści, 47% – prawosławni, 13% – katolicy. Na Białorusi jest ok. 1,3 mln katolików. Z powodu ubóstwa ludności brakuje funduszy nie tylko na budowę nowych kościołów, ale też na prace remontowe tych odzyskanych. Dzięki pomocy płynącej z zagranicy, w tym z Polski, następuje powolny proces odradzania się wiary i umacniania struktur parafialnych i diecezjalnych.

Marianie na Białorusi
Po upadku Związku Radzieckiego w 1990 roku, w odpowiedzi na prośbę Ojca Świętego Jana Pawła II, z Polski na Białoruś wyjechało 10 misjonarzy. Ich praca zaowocowała nowymi powołaniami i powstaniem nowych placówek. Obecnie marianie pracują w ośmiu parafiach w: Mińsku, Borysowie, Okołowie, Krupkach, Żodzinie, Orszy i Rosicy. Największą z nich jest licząca ok. 3 tys. wiernych parafia w Borysowie. Szczególnym wyzwaniem jest organizacja nowej parafii w Mińsku połączona z budową kościoła. Obecnie większość kapłanów tam posługujących to Białorusini.
Poza tradycyjną pracą parafialną marianie prowadzą różne formy rekolekcji, spotkań ewangelizacyjnych, pielgrzymek, obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także skauting. Przez wiele lat, komunizm skutecznie niszczył tam pojęcie Boga, doprowadzając do osłabienia relacji międzyludzkich, wprowadził pustkę i bezsens życia. Z tego powodu wiele rodzin mierzy się z alkoholizmem, trudnościami w małżeństwie, niewiernością i rozwodami. Obecnie marianie szukają nowych metod i form ewangelizacji, także osób niewierzących. 
Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.