Modlitwy do św. RityModlitwa o nawrócenie do św. Rity

O, gorliwa święta Rito, dla ciebie ważna była chwała Boga i zbawienie dusz oddalonych od Pana przez grzech lub odchodzących od Kościoła. Ty jako sławna święta praktykowałaś wiele dzieł miłosierdzia i pokuty dla nawrócenia grzeszników. Zwróć swoje oczy na mnie, biednego grzesznika, i wyproś mi u Boga łaskę skruchy i szczerej spowiedzi. O tę łaskę proszę cię całym sercem, wyproś ją też dla wszystkich grzeszników na ziemi, a w szczególny sposób dla osób, które tego bardzo potrzebują.

Spraw, abyśmy doceniali bogactwa miłosierdzia Bożego, ale jednocześnie nie nadużywali Jego cierpliwości, oczekując nawrócenia grzeszników, i abyśmy uznali brzydotę i słabość grzechu. Aby już więcej nie było profanowane Najświętsze Imię Jezusa, lecz by wszyscy je błogosławili jako jedyną i pewną rękojmię naszego zbawienia.

O, święta Rito, teraz i zawsze módl się za grzesznikami, a szczególnie za tymi, którzy umrą tego dnia.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Źródło: Święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Modlitewnik, wyd. IV, OO. Augustianie, Kraków

Jeśli chcesz zgłosić intencję za pośrednictwem św. Rity - kliknij tutaj.


Modlitwa do św. Rity w sprawach beznadziejnych

O, potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego odczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.

O, droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi). Nie pozwól mi odejść od Ciebie, nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby on odrzucić twą prośbę i nie wysłuchać jej?

Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć Twego serca i wielką potęgę Twego wstawiennictwa.
O, Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica, święta Rita.

O, tak, za wierność, jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.

A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki świętej Rity, aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.

Jeśli chcesz zgłosić intencję za pośrednictwem św. Rity - kliknij tutaj.


Modlitwa o pomoc do św. Rity

Święta Rito, posłuszna córko swoim rodzicom, kochająca małżonko gwałtownego męża, cierpliwa matko dwojga trudnych dzieci, dobrotliwie wyrozumiała współsiostro w klasztornej wspólnocie, cudowna współtowarzyszko cierpień ukochanego Pana. Ty znasz ludzi oraz ich nędzę. Ty wiesz także o palących troskach mego niespokojnego serca. Bezgraniczna ufność w moc Twego orędownictwa prowadzi mnie do Ciebie. Pomogłaś niezliczonym ludziom. W rozpaczliwych i prawie beznadziejnych wypadkach byłaś ostatnią ucieczką dla proszących Cię z wiarą. Nie opuszczaj mnie także w mojej wielkiej potrzebie ..... (wymienić ją). Ty doświadczyłaś wielu cierpień i stałaś się godna nosić na swym czole ranę cierniowej korony. Dopomóż mi także iść moją drogą i nieść mój krzyż razem z Chrystusem, aby zaprowadził mnie do nieba. Amen.

Jeśli chcesz zgłosić intencję za pośrednictwem św. Rity - kliknij tutaj.

 

Litania do św. Rity

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się za nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże -
Duchu Święty, Boże -
Święta Trójco, Jedyny Boże -
Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady - módl się za nami,
Święty Józefie -
Święty Augustynie -
Święta Moniko -
Święta Rito -
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych -
Pocieszycielko zasmuconych -
Obrono i ucieczko opuszczonych -
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach -
Przykładzie łagodności i pokory -
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia -
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu -
Ozdobo zakonu augustiańskiego -
Różo miłości -
Miłośniczko Jezusa ukrzyżowanego -
Oblubienico Jezusa cierpiącego -
Święta Rito cierniem z korony Chrystusa zraniona -
Święta Rito raną na czole ozdobiona -
Święta Rito pełna ufności w Opatrzność Bożą -
Święta Rito w pełni Bogu poświęcona -
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa -
Święta Rito cudami przez Boga wsławiona -
Święta Rito zawsze przez Boga wysłuchana -
Abyśmy wyrzekli się miłości własnej - uproś nam, św. Rito!
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze -
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli -
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali -
Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali -
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali -
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali -
Abyśmy twoje cnoty naśladowali -
We wszystkich prośbach - wspomagaj nas, św. Rito!
We wszystkich niebezpieczeństwach -
We wszystkich potrzebach i uciskach -
W każdym smutku i przeciwności -
W krzyżu i cierpieniu -
W godzinie śmierci -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Rito. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli chcesz zgłosić intencję za pośrednictwem św. Rity - kliknij tutaj.

 

Nowenna do św. Rity

Dzień pierwszy

Święta Rito, pobożne i miłe dziecko Pana, już jako młoda dziewczyna wsławiłaś się swą uczynnością, czystością serca i oddaniem twoim rodzicom. Wyproś wiele łask dla dzieci, dla ludzi młodych i dla całych rodzin. Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych, i proszę Cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę…
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami!

Dzień drugi

Święta Rito, przepełniona łagodnością i miłością, zawsze potrafiłaś opiekować się biednymi i iść z pomocą chorym. Rozdawałaś chleb, roztaczałaś opiekę nad potrzebującymi, dzieliłaś się swą szlachetnością. Pomóż nam stać się dobrymi i uczynnymi wobec tych, którzy cierpią i potrzebują. Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę…
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami!

Dzień trzeci

Święta Rito, Ty, która wiele wycierpiałaś od brutalnego i gwałtownego małżonka, potrafiłaś jednak pozostać mu wierna, świecąc mu przykładem cierpliwości i łagodności. Twoją modlitwą sprawiłaś jego nawrócenie, jego poprawę, za twoją przyczyną stał się dobrym małżonkiem i przykładnym ojcem. Święta Rito, strzeż wszystkie rodziny. Wyproś małżonkom siłę i odwagę, aby potrafili żyć razem w pokoju, w miłości i w wierności. Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę…
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami!

Dzień czwarty

Święta Rito, Ty, która swoją opieką, cierpliwością, ale i stanowczością dawałaś swym synom dobry przykład na co dzień, pomóż i podtrzymuj rodziców w tej trudnej i ważnej rzeczy, jaką jest wychowanie dzieci. Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę…
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami!

Dzień  piąty

Święta Rito, która przeżyłaś ból po śmierci Twojego małżonka i Twoich dwóch synów, Ty, która poznałaś czym jest osamotnienie i pusty dom. Ty, która całkowicie poświęciłaś się modlitwie, opiece nad chorymi i biednymi. Módl się za tych, którzy ciężko doświadczają śmierci drogiej osoby, módl się za tych, którzy nagle zostają sami po stracie bliskich… Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę…
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami!

Dzień  szósty

Święta Rito, pochyl się nad tymi, którzy cię wzywają, nie wiedząc, dokąd pójść, którzy są zmęczeni, zniechęceni, popadający w rozpacz. Wysłuchaj ich modlitw, użyj ich cierpieniom, wytrzyj ich łzy. Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę…
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami!

Dzień  siódmy

Święta Rito, zawsze i we wszystkich okolicznościach Twojego życia byłaś przykładem do naśladowania, przykładem pobożności i pokory, przykładem cierpliwości i dobroci. Pomóż nam być zawsze pokornymi wobec Boga, a uczynnymi wobec bliźniego. Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę…
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami!

Dzień  ósmy

Święta Rito, ożywiona wielka miłością do Chrystusa ukrzyżowanego i pragnąca ofiarować swe cierpienia do zbawienia dusz, doznałaś szczególnej łaski w dniu, gdy twoje czoło zostało okaleczone cierniem Chrystusowej korony… Wyproś nam łaskę głębszego zrozumienia tej wysokiej ceny, jaką jest krew wylana przez Jezusa Chrystusa, jaką jest ogrom Jego miłości i ofiara, jaką uczynił dla odkupienia naszych grzechów. Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę…
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami!

Dzień dziewiąty

Święta Rito, Ty, która rozmyślałaś nad słowami Jezusa, ty, która żywiłaś się Ewangelią, zaufałaś całkowicie boskiej Opatrzności. Kochałaś Boga i bliźniego. Wyproś dla nas wiarę żywą, silną nadzieję i stale rosnącą dobroć. Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę…
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami!

Jeśli chcesz zgłosić intencję za pośrednictwem św. Rity - kliknij tutaj.
 

Modlitwa do św. Rity za ofiary przemocy domowej

Święta Rito, patronko tych, którzy są opuszczani i doświadczają przemocy, zwracamy się do Ciebie z sercem pełnym bólu i nadziei. Wiedząc o Twojej niezłomnej sile i miłości, prosimy Cię o wsparcie dla tych, którzy cierpią z powodu przemocy domowej.

Prosimy Cię, Święta Rito, otocz swoją opieką tych, którzy czują się bezsilni i przestraszeni. Dodaj im odwagi, aby mogli przeciwstawić się swoim oprawcom i szukać bezpiecznego schronienia. Pomóż im odzyskać wiarę w siebie i ufność w przyszłość.

Prosimy Cię również, abyś dotknęła serc tych, którzy krzywdzą innych. Uświadom im, że przemoc jest niewłaściwa, i skłoń ich do pokuty i zmiany swojego zachowania.

Święta Rito, Ty, która znałaś ból i cierpienie, wysłuchaj naszych modlitw. Udziel nam, prosimy, Twojego wstawiennictwa i prowadzenia. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Jeśli chcesz zgłosić intencję za pośrednictwem św. Rity - kliknij tutaj.
 

Modlitwa do św. Rity w ciężkiej chorobie

Święta Rito, patronko niemożliwych spraw, zwracam się do Ciebie w mojej potrzebie. W mojej chorobie, proszę Cię o Twoje potężne wstawiennictwo.

Pomóż mi zrozumieć, że nawet w najcięższych chwilach, Bóg jest ze mną. Niech Jego miłość otoczy mnie, dając mi siłę i nadzieję. Proszę Cię o odwagę, by stawić czoła temu, co niesie przyszłość, i o pokój, by zaakceptować to, czego nie mogę zmienić.

Święta Rito, proszę Cię, błagaj z nami Boga, by dał mi łaskę uzdrowienia, jeśli jest to Jego święta wola. Ale przede wszystkim, pomóż mi zaufać Jego planom i przyjąć Jego łaskę z wdzięcznym sercem.

W moim cierpieniu, dostrzegam Twoją obecność. Twoje życie pełne było cierpień, ale zawsze miałaś siłę, by iść naprzód. Proszę Cię, podziel się ze mną tą siłą.

Święta Rito, pomóż mi nie tracić nadziei i zaufać, że Bóg ma dla mnie plan, nawet jeśli teraz go nie rozumiem. Amen.

Jeśli chcesz zgłosić intencję za pośrednictwem św. Rity - kliknij tutaj.
 

Skuteczna modlitwa do św. Rity

Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, zwracam się do Ciebie z głębi serca pełnego wiary i nadziei. Proszę Cię, abyś wstawiała się za mną u Boga wszechmogącego w moich potrzebach i trudnościach, które przekraczają moje ludzkie siły.

W intencji pomocy i wsparcia:

 • Święta Rito, ty, która w życiu doświadczyłaś cierpienia, ale nigdy nie straciłaś wiary i nadziei, proszę, udziel mi siły, abym mógł/mogła przetrwać te ciężkie chwile.
 • Daj mi odwagę i wytrwałość, bym mógł/mogła stawić czoła wyzwaniom i przeciwnościom losu.

W intencji uzdrowienia i pociechy:

 • Okaż mi swoją pomoc w uzyskaniu zdrowia dla mnie lub dla moich bliskich, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą.
 • Uproś u Pana pociechę dla serc zatroskanych i obciążonych troską, byśmy mogli odnaleźć spokój w Jego miłosiernej miłości.

W intencji miłości i pojednania:

 • Święta Rito, ty, która żyłaś w harmonii mimo trudności rodzinnych, proszę Cię o wstawiennictwo w sprawie pojednania i miłości w mojej rodzinie i we wszystkich zranionych relacjach.

W intencji wiary i wytrwałości:

 • Proszę Cię, abyś wspierała mnie w utrzymaniu silnej wiary i niezachwianej nadziei, nawet gdy wszystko zdaje się przemawiać przeciwko temu.
 • Wlej we mnie ducha wytrwałości, abym zawsze dążył/dążyła do realizacji Bożego planu dla mojego życia.

Pomóż mi, Święta Rito, znaleźć drogę, która prowadzi do Pana, i otwórz moje serce na Jego łaski. Niech Twoje wstawiennictwo będzie dla mnie źródłem siły i inspiracji do naśladowania Twojej niezłomnej wiary i miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Jeśli chcesz zgłosić intencję za pośrednictwem św. Rity - kliknij tutaj.
 

Modlitwa do św. Rity, gdy wszystko zawodzi

Święta Rito, patronko spraw niemożliwych i beznadziejnych, zwracam się do Ciebie w chwili mojego głębokiego smutku i rozpaczy. Kiedy wszystko wokół wydaje się zawodzić i nie widzę drogi naprzód, proszę o Twoje potężne wstawiennictwo.

W intencji nadziei i wsparcia:

 • Święta Rito, wlej we mnie nadzieję, która nie zna rozpaczy, i siłę, aby przetrwać te ciężkie chwile.
 • Proszę Cię, abyś była moim światłem w tunelu i prowadziła mnie przez ciemność moich obecnych trudności.

W intencji pomocy i rozwiązania problemów:

 • Oręduj za mną u naszego Pana, aby w Jego miłosierdziu ujrzał moją potrzebę i zesłał mi pomoc oraz rozwiązania, których tak bardzo szukam.
 • Niech Twoje współczucie towarzyszy mi w moich zmaganiach, a Twoja mądrość niech inspiruje moje decyzje.

W intencji pokoju serca:

 • Proszę Cię, Święta Rito, o pokój serca, cierpliwość w oczekiwaniu na Boże działanie i akceptację Jego woli, nawet jeśli różni się od moich pragnień.

W intencji wiary i zaufania:

 • Umocnij moją wiarę, aby nie została zachwiana przez przeciwności, i naucz mnie zaufania, że Bóg działa we wszystkim dla naszego dobra.

Święta Rito, Ty, która w swoim życiu cierpiałaś i doświadczałaś wielu prób, ale nigdy nie traciłaś zaufania do Pana, bądź moją przewodniczką i orędowniczką w tych trudnych czasach. Przynieś mi ulgę, pocieszenie i niech Twoja modlitwa przyniesie mi niezbędne łaski.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Jeśli chcesz zgłosić intencję za pośrednictwem św. Rity - kliknij tutaj.

 

 

Kilka słów o św. Ricie z Cascia

Święta Rita z Cascia, znana również jako Patronka Niemożliwych, była włoską zakonnicą augustianką, która żyła w XV wieku. Urodziła się w 1381 roku i zmarła w 1457 roku. Jest ona znana przede wszystkim z głębokiej wiary oraz cierpliwości w obliczu cierpienia. 

W młodości Święta Rita wstąpiła do małżeństwa i miała dwoje dzieci. Po śmierci męża i dzieci, zdecydowała się na życie zakonne. W czasie swego zakonnego życia, doświadczyła stygmatów, które były oznaką jej duchowego połączenia z cierpieniem Chrystusa. 

Święta Rita jest patronką wielu grup i sytuacji, w tym osób porzuconych, wdów, ofiar przemocy domowej, rodziców, osób cierpiących oraz spraw trudnych i beznadziejnych. Jej życie pełne była trudności, które pokonała dzięki głębokiej wierze, stąd jest często wzywana w sytuacjach, które wydają się niemożliwe do rozwiązania.

Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.