Pierwsze śluby Marianów w Wietnamie


15 sierpnia tego roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

Tych trzech młodych neoprofesów spędziło już ponad 3 lata w naszej formacyjnej Wspólnocie w Sajgonie. Po przeszło rocznej próbie jako kandydaci  odbyli oni roczny Postulat, potem roczny Nowicjat i teraz złożyli pierwszą profesję zakonną, połączoną z obłóczynami w strój duchowny używany przez kler wietnamski.
 

Uroczystość odbyła się w naszej kaplicy nowicjackiej. Ze względu na pandemię korona virusa Covid 19  mogło wziąć w niej udział nie więcej niż 30 osób. Takie są restrykcje wprowadzone przez tutejszy rząd, do których Kościół w Wietnamie stosuje się bardzo skrupulatnie. Poza trzema mariańskimi misjonarzami (Bogusław Gil MIC, Emil Gallo MIC i William Hayward MIC) koncelebrującymi Eucharystię oraz 7 kandydatami do naszego Zgromadzenia, obecni byli główne tylko członkowie rodzin neoprofesów i kilkoro z grona przyjaciół i dobrodziejów naszej wspólnoty.

Na zakończenie uroczystej Mszy Świętej o Wniebowzięciu Matki Bożej sprawowanej w języku wietnamskim, głównie ze względu na zaproszonych gości, został odczytany list przełożonego generalnego wystosowany przez niego  specjalnie na tę okoliczność. Ojciec Generał podkreślił w nim, że w kontekście jubileuszu 350 lecia Oblatio Ojca Stanisława Papczyńskiego, nowi Marianie wietnamscy są kolejnym znakiem i potwierdzeniem nadprzyrodzonego charakteru wizji naszego Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którą Bóg wyrył w sercu naszego Założyciela. Duch Święty, który ożywiał serce Świętego Stanisława i pobudził go do założenia Instytutu zakonnego, pierwotnie całkowicie oddanego misji szerzenia czci Matki Bożej w tajemnicy jej Niepokalanego Poczęcia, wciąż powołuje do tego dzieła ludzi z różnych kultur i narodów.

Tak też rozumie mariańską misję w Wietnamie, która zaczęła się wraz z moim przyjazdem do tego kraju 8 września 2015 roku, nasza wspólnota Domu św. Stanisława Papczyńskiego w Sajgonie. Od 15 sierpnia tego roku składa się ona już z 6 Marianów. Dziękując Bogu za dar pierwszych ślubów naszych wietnamskich Współbraci polecamy ich pamięci i modlitwie całego Zgromadzenia obchodzącego jubileusz 350 lecia charyzmatycznego aktu założycielskiego naszego Świętego Ojca Stanisława.

Ks. Bogusław Gil MIC, Przełożony Misji w Wietnamie.  

udostępnij w social media


Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.